Cập nhật: 01/06/2022 18:13 GMT+7

Giám sát thực hiện công tác gia đình tại thị xã Phú Thọ

Ngày 1/6, Đoàn giám sát của Ban Văn hoá – Xã hội, HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – TUV, Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội, HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn có buổi giám sát tình hình thực hiện công tác gia đình trên địa bàn thị xã Phú Thọ từ năm 2018 đến nay.

Giám sát thực hiện công tác gia đình tại thị xã Phú Thọ

Đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – TUV, Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội, HĐND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi giám sát

Thị xã Phú Thọ có dân số trên 71.000 người với trên 20.000 hộ gia đình. Từ năm 2018 đến nay, Thị xã đã tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động giáo dục đời sống gia đình, lồng ghép với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, phong trào xây dựng nông thôn mới, đưa tiêu chí phòng chống bạo lực gia đình làm tiêu chuẩn đánh giá, bình xét “gia đình văn hoá” hàng năm. Hiện toàn Thị xã có trên 5.000 hộ có thu nhập từ 10 triệu đồng/tháng trở lên; trên 13.000 hộ có có thu nhập khá và trung bình; bổ sung tiêu chí xây dựng gia đình chuẩn mực “ấm no, bình đẳng, tiến hộ, hạnh phúc” vào hương ước, quy ước khu dân cư. Hết năm 2021, có 90% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá. Thị xã Phú Thọ cũng đã thành lập 9 Ban Chỉ đạo công tác gia đình cơ sở; 9 mô hình phòng, chống bạo lực gia đình; 62 CLB gia đình phát triển bền vững; 9 mô hình câu lạc bộ gia đình hạnh phúc…

Tại buổi giám sát, Đoàn giám sát đã thảo luận, phân tích, làm rõ một số nội dung, những mặt tồn tại, hạn chế đồng thời đưa ra khuyến nghị, giải pháp tháo gỡ để công tác gia đình trên địa bàn đạt mục tiêu đề ra.

Phát biểu kết luận buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Thanh Tâm – TUV, Trưởng Ban Văn hoá – Xã hội, HĐND tỉnh đề nghị: Thị xã Phú Thọ căn cứ nội dung chỉ đạo của tỉnh, tiếp tục xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phù hợp với tình hình địa phương, lồng ghép các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về công tác gia đình vào chương trình phát triển kinh tế xã hội. Tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống gia đình, phát huy vai trò của gia đình, cộng đồng xã hội trong xây dựng môi trường văn hoá, xây dựng gia đình văn hoá gắn với phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới. Kiện toàn đội ngũ làm công tác gia đình từ thị xã đến cơ sở, tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ nghiệp vụ phòng chống bạo lực gia đình cho cán bộ, đảng viên và cán bộ làm công tác gia đình.

Mặt khác, cần kiểm soát tốt tai tệ nạn xã hội, xử lý nghiêm các hành vi bạo lực gia đình, lựa chọn giới tính thai nhi…Thị xã cũng cần quan tâm, bố trí kinh phí phù hợp để thực hiện công tác gia đình. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đồng thời biểu dương cá nhân, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác gia đình trên địa bàn.

Lê Hoàng


Lê Hoàng

Các tin đã đưa

Quốc hội thảo luận về công tác quy hoạch

Quốc hội thảo luận về công tác quy hoạch
2022-05-30 18:22:00

baophutho.vn Ngày 30/5, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội thảo luận việc thực hiện chính sách, pháp luật về công tác...

Giám sát những vấn đề từ cuộc sống

Giám sát những vấn đề từ cuộc sống
2022-05-30 08:38:00

Ngay trong ngày họp đầu tiên của kỳ họp thứ ba, các đại biểu Quốc hội đã dành thời gian nghe đánh giá kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2021 và bước đầu triển khai...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long