Cập nhật:  GMT+7
UTXFqOG7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u+G7gDbhu4HhuqM8w5lSdTVpY8SDNOG7pOG7gcOqOMSDNeG7pDU2IsSD4bukw6NZ4buH4bukxIM1KsSD4bukKeG7suG6r+G7pOKAnOG6vlgh4bqvw6MuWMSD4bqh4bukLeG7pHU1Nljhu6Thur994buk4buBw6zhu6Thu4HDqlk24buk4buBNsOj4oCdUS81xahSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUlE2w6M04buk4bq/w6ohw5TDmS8vIeG7oi5Y4bqv4bq7NeG7h+G7gTXhuq/hu6JqxIMvKDzhur/huqHhu4Hhuq/hursvxIM8a+G6vy/Gr+G7puG7qMWoL+G7qlco4busxajhu6bhu6pW4buw4buu4buBxajhu67Gr+G7qOG7rFbhuqPFqOG7osOg4bq7NMOZ4bukL1JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lS4bq64buAw7nhu4Dhu6Qt4bukxII0w51t4bukVi9W4buc4bukxII0KsSD4bukNcOdxIM04buk4bq+WCHhuq/Doy5YxIPhuqHhu6TigJPhu6R1NTbhu6TEgzVZxIM14buk4buBYcSDNeG7pOG6ujXhu4Phu6Thu4A14bqz4buk4bq7NeG6pzbhu6Q1ZeG6u+G7pGpkNuG7pHQwxIM14bukajYwxIPhu6QpWOG7pOG6oTXhuq9Y4buk4buBYcSDNeG7pOG7geG6q+G7pCE1w60h4bukdTVpY8SDNOG7pOG7gcOqOMSDNeG7pDU2IsSD4bukw6NZ4buH4bukxIM1KsSD4bukKeG7suG6r+G7pGo44bukIeG6qcSDNOG7pCnhuq3EgzThu6TigJzhur5YIeG6r8OjLljEg+G6oeG7pOKAk+G7pHU1Nljhu6Thur994buk4buBw6zhu6Thu4HDqlk24buk4buBNsOj4oCd4buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUkpkNuG7pOG7gTbEgzXhu6Thu4E1P8SD4bukNTYixIPhu6TDo1nhu4fhu6TEgzUqxIPhu6Qp4buy4bqv4buk4bqjw53hu6TEgzQ1w6FY4bukIeG7ieG7pCFY4bqv4bukKXvhurvhu5zhu6Thu4HDqljhuq/hu6QpNuG7pMSDNcSpxIM04bukNDbhurPhu4Hhu6TDo1nhu4fhu6Thur3hu4du4bukNDZZ4buk4bqjw53Do+G7pOG7geG7uMSDNOG7pCFj4bukNeG6qTbhu6Qhw63hu4fhu6Thur/huqfEgzThu6TEgzU2IOG7h+G7pC4wxIM14bukxIM1KsSD4buc4bukITVpY8SDNOG7pOG7gcOqOMSDNeG7pCnhu7bhu6Thu4E14buH4bukNeG7g+G7geG7pOG6v+G7i+G7pOG7gTVYw6Phu6Q0Nljhu6QhZ1jhu6Thu6rhu6bhu6Qp4bqvw53Eg+G7pGo2XcSD4bukIeG6pcSDNOG7pCnhuq/DncSD4buk4bq+WCHhuq/Doy5YxIPhuqHhu6QhNTbhu6TEgzVZxIM14buk4bq6NeG7g+G7pOG7gDXhurPhu6Qp4bu4xIM04buk4bqhbuG7pDU2IsSD4bukw6NZ4buH4buc4buk4buBNeG7h+G7pClpZSHhu6Thu4HhuqvEgzThu6Qh4bqpxIM04bukND/Eg+G7pMav4bum4bukKWPEg+G7pGo54bukw6NZ4buH4buiUS/hurtSUeG6u+G7pCHhuqNY4bq/4bq/w5TDmeG6u3Thuq8obcOZUlE2w6M04buk4bq/w6ohw5TDmS8vIeG7oi5Y4bqv4bq7NeG7h+G7gTXhuq/hu6JqxIMvKDzhur/huqHhu4Hhuq/hursvxIM8a+G6vy/Gr+G7puG7qMWoL+G7qlco4busxajhu6bhu6pW4buw4buu4buBxajhu67Gr+G7qOG7rFbhuqPGr+G7osOg4bq7NMOZ4bukL1JRL+G6u1JR4bq74bukIeG6o1jhur/hur/DlMOZ4bq7dOG6ryhtw5lSdTVpY8SDNOG7pOG7gcOqOMSDNeG7pOG6o8Od4bukw6Phuqnhu4Hhu6Q14bqv4buy4buB4bukKeG6qcSDNOG7pMOjWMSDNOG7pOG7gTfEgzXhu6TEgzUqxIPhu6Rq4bu4xIPhu6Thur8q4buH4buk4bq/QCHhu6TEgzUjw6Phu6Q1acOpxIM04bukw63EgzThu6QhNTYixIPhu6QoOSE14bukNTYixIPhu6TDo1nhu4fhu6TEgzUqxIPhu6Qp4buy4bqv4bukIcOt4buH4bukxIM0acSRNuG7pCjhuq/hu6TDveG6qTbhu6QhNcSp4buk4buBNTrhurvhu6Qp4bq14bukSjYw4buB4bukxIJYw6Phu6Thurs1WeG7geG7pCnhuqnEgzThu5zhu6Qp4bqtxIM04buk4buBNcSRNuG7pOG6uzVZ4buB4bukNeG7h23hu6Thu4E2xIM14buk4buBNT/Eg+G7pOKAnOG7gTVpY8SDNOG7pMSDNGnEkTbhu6TEgzVp4buk4buBNTHhu6Thu4E1aWPEgzThu6Thu4E1KsSD4oCd4buc4buk4bqhNTchNeG7pOG6ozDhu6QhWcSD4bukLuG6qeG7nOG7pMSDNSrEg+G7pGo2XcSD4buk4bq+WCHhuq/Doy5YxIPhuqHhu6Thu4E3ITXhu6Qh4buLIeG7pOG7gTVYw6Phu6Q0Nljhu6QhWSHhu6Q14bqv4buy4buB4bukKeG6qcSDNOG7pGzhu7bhu6Q14bqpNuG7olEv4bq7UlHhurvhu6Qh4bqjWOG6v+G6v8OUw5nhurvhu4/hu4fhu4E14bqvw6rDmVLhu4A14buH4bukeTZYxIM0US/hurtS

Thu Giang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

4,4% dân số Phú Thọ đã cài đặt Bluezone

4,4% dân số Phú Thọ đã cài đặt Bluezone
2020-08-07 07:24:45

PTĐT - Tính đến 16h30 ngày 5/8/2020, tỉnh Phú Thọ xếp thứ 36/63 tỉnh thành, đạt tỷ lệ 4,4% dân số đã cài đặt Bluezone. Đây là phần mềm được triển khai cài đặt phục vụ công tác...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long