Cập nhật:  GMT+7
eE7DgEHhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavb0/hu6zhu5JG4bu5eTdOWUHhu4RS4buUTUHGr07hu7JV4buUTUHDguG7lEHhu4Thuqzhu5hB4buA4bqs4buWQeG6tOG7lEHhu6zhu5bhuqThu5RBTuG6pkHhu4Lhu65B4buQTk9BTlFB4bql4bua4bq0QTbDkuG7lE5BJeG6rEHhu5LDnXgvTsOAeXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucav4bqlRuG6tOG7guG7uXlrbzlvQS1B4bq5TeG6pCpBw4Mv4bq24buxQeG7m+G6quG7lEHGr07hu5rhu5RNQeG7rE7hu7LDmeG7lE1B4bus4buq4bu44buGQTbhurThu5RB4buGTuG7jkHhu4Thuqbhu5ZBb+G7quG7ruG7lE1B4buyVeG7lE1BPeG7iEHGr07hu5rhu5RNQeG7hk5Q4buUTUHhu6xOT8OM4buUQeG7rOG6tE9B4buE4bqoQeG7hsagQT3huqrhu5RB4buA4bqs4buUQeG7rE7hu6Dhu5RNQeG7gMOC4buWQT3hu4hBPU/EqOG7hkFOT8So4buUQeG7lOG6tCpB4buY4bu44buGQeG7lOG7ssOa4buGQeG7rE7hu7Lhu6Thu5RNQeG7kuG7suG7rkFOUUHhuqXhu5rhurRBNsOS4buUTkHhu4ThuqhB4buE4bqm4busQeG7mOG7uOG7hkHhu5Thu7LDmuG7hkHGr07huqxPQSVG4buYQSVH4busQSXhuqxB4busTkbhu5ZB4buo4buuKkHhu4Thu4zhu5ROQT3huqRB4buE4bq04buUTUHhu4bGoEEl4buuQU7hu7LDmuG7lE1B4busT+G7isavQeG7rFjhu4ZB4buSw4zhu5Thu7FBTlFBb05ZKkHhu4RPxKjhu5RB4bql4bua4bq0QTbDkuG7lE5B4buGxqBB4busTkpBxq9O4bqsT0Hhu5jhu6ZB4buGQOG6tEEl4bqsQeG7kE7DiuG7lEHhu4bhurjGr0F24buQSkHhu4bhuqxB4buA4bq04buUQeG7hMOM4buYd+G7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq824buW4buCKuG7uXk5SkHhu4ZOWUHhu4RS4buUTUHhu4bDguG7hkHhu4BPxKjhu5RBxq9Ow4LGr0Hhu7Thu5RNQcavTsagQeG7lE5D4buYQU7huqbhu5RB4buGTuG7ikHhu4Thu4rhu5RB4buY4bu04buGQeG7rE7hurjGr0Hhu5RO4bq44busQeG7hsOC4buGQeG7rE5PxKjhu6xBTuG6pk9B4buGxqBB4busTkpBJeG6rCpB4buq4bq0QeG7pkFO4bqmQeG7guG7rkHhu4Lhu5ZB4busw4Lhu4ZB4buEUuG7lE1B4bus4bu2QT1PxKjhu4ZBJeG6rEHhu5LDnUFOUUHhuqXhu5rhurRBNsOS4buUTuG7sUE24bq04buUQeG7hk7hu45BTuG7ripBxq9O4bua4buUTUHhu4ZOUOG7lE1B4busTk/DjOG7lEHhu6zhurRPQT3huqRB4busw5Lhu5hB4buQT+G7iuG7mEHhu4bhu7Thu65B4buU4bqm4buUQXZrN29vxalvxJE34bq5d0Hhu6zhu47hu5ROQSrDjOG7rkHhu4bhurrhu65BNuG6tOG7lEHhu4ZOWUFO4buuKkFrN29vxalvxJE34bq5QeG7hsOC4buGQU7hu64qxKjhu5Thu6lBb07hurThu5ROQW5V4buU4buxQW9O4bq04buUTkFvTlkq4buxQW/hurThu5hB4bq54bug4buUTeG7sUFlw4nhu5hBb07hurThu5ZBPeG6pEHhu6xO4bqk4buUTkHGr05QQeG7m0/EqOG7rEFv4buqw5JB4busTkbhu5ZB4buC4bueT0Hhu4ZOROG7rEHhu4ZOw41B4buGw4Lhu4ZB4buA4bqs4buUQeG7rE/hu5RB4buC4bu4QeG7gMOC4buW4buxQeG7huG6rOG7lE5B4buAw4Lhu5ZB4buY4buy4bq0QeG7ksOdQT3huqRB4buGw4Lhu4ZB4busTuG7oOG7lE1B4buAw4Lhu5ZBJeG6rEHhu5LDnUFOUUHhu4ZO4bu04bq04burQeG7rE7hu6Dhu5RNQeG7rE/hu5RB4buQ4buMxq9B4busTsOZT0Hhu4ZO4buWQeG7hsOC4buGQSXhuqjhu7FBxq9O4buyw5nhu5RN4buxQeG7rE7hu4xB4bus4buq4bq44buU4buxQeG7lE3hu7LDmU9B4buCw4nhu5Thu7FB4buGTllB4buE4bq64buuQeG7rOG7skE94bqkQeG7hFXhu5RBPeG7jEHhu4bGoEHhu4bhu6Dhu5RNQeG7rOG7qsOS4buUTkHhu4ThurThu5RNQeG7rE5PQeG7huG7oOG7lE3hu7FB4buGw4Lhu4ZB4buGTllBxq9O4buyVeG7lE1B4busT8So4buUQT3hurzhu5RB4bus4bqsT0Hhu6xOWSrhu7FB4buA4buK4buUQeG7hOG7mkHhu5RN4bq04buUTeG7sUFOUkHhu5Thu67hu6BPQeG7hsOCQeG7klHhu5RN4buxQeG7hsOC4buGQU7hu5bhuqbhu6xB4buEUuG7lE1B4buw4bqs4buUQSXhu67hurjhu6xB4buQT+G7lE5B4buC4buW4bq04buUTuG7sUHhu5BO4bq0T0Hhu6xOw4Lhu4ZB4buQTuG7lsOC4buUTUHhu7Dhuqzhu5RB4bus4buqw4zhu5RB4buw4bug4buUTUE94bqkQeG7lFVPQeG7gOG6qE9B4buw4bug4buUTUHhu4BP4buK4busQeG7hEpB4buGTllB4buEUuG7lE1B4buGw4Lhu4ZB4buAT8So4buUQcavTsOCxq9Bxq9O4bua4buUTUHhu6zhu6rDguG7lE7hu7FB4bu04buUTUHGr07GoOG7rXgvxq95eMavQeG7huG7kuG6tOG7sOG7sMO64bu5xq824buW4buCKuG7uXk5UeG7lE1B4busTsOZT+G7sUHhu5BPSuG7mEHhu6zhu6rhurThu7FB4buq4bqkQeG7quG7lsOC4bus4buxQeG7sEXhu5RB4buw4bqk4buUTUHhu4bDguG7hkHGr07hu7JV4buUTUHDguG7lEHhu4Thuqzhu5hB4buA4bqs4buWQeG6tOG7lEHhu6zhu5bhuqThu5RB4buG4bug4buUTUHhu6zhu6rDkuG7lE5BPeG6pEHhu5BO4buuQT3hu7jhu4ZBTuG6pkHhu4Lhu65B4bus4buq4buW4buUTUHhu6zDkuG7lE5BTuG7rlDhu5RNQcavTuG6rE9BJeG6rEHhu5LDnUHhu5BOw4rhu5RB4buG4bq4xq/hu7FB4buEROG7hkHhu4BPxKjhu6xBPeG6pOG7lkHhu4DhurThu5RB4buEw4zhu5jhu61BN05ZQeG7hFLhu5RNQeG7kE9K4buYQeG7rOG7quG6tEE94bq84buUQU7huqThu5ROQeG7hsOC4buGQeG7hlDhu5RNQeG7guG7ssOaT0Hhu4TDjEE94bqkQeG7hsOC4buGQeG7rOG7quG6puG7mEHhu4BV4buYQeG7rE/DjOG7rkHhu4RKQeG7hOG6rOG7mEHhu4Dhuqzhu5ZB4buUTeG6quG7lEHhu5LDneG7sUHhu6xPw4zhu65BVuG7lE1B4buQ4buMxq9B4busTsOZT0Hhu4Dhuqzhu5ZBPcSoQeG7sOG6rOG7lEEl4buu4bq44bus4butQW9TQeG7hk7hu7Thu4ZB4bus4buq4bu44buGQeG7gOG6tOG7lEHhu5RNTk/DjOG7mEHhu6xW4buG4buxQeG7hOG6rOG7mEHhu4Dhuqzhu5ZB4busTuG7oOG7lE1B4busT+G7lEHhu5JPw4zhu5RB4bus4bqm4buG4buxQeG7hk5ZQeG7hFLhu5RNQeG7hk7hu45B4buE4bqm4buWQSVAQeG7kiZB4busw5Lhu5ROQU7hu65Q4buUTUE94bqkQeG7gMOC4buWQeG7hsOC4buWQeG7kOG7jMavQeG7rE7DmU9BNuG6tOG7lEHhu4ZO4buOQU7hu64qQWs3b2/FqW/EkTfhurlB4bus4buO4buUTuG7rXgvxq95eMaveXjGr0Hhu4bhu5LhurThu7Dhu7DDuuG7ucavLuG7ruG7rE7hu5bhu6rhu7l5xJHhu61veC/Gr3k=

K.T

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mưa lớn, nhiều xã miền núi bị cô lập

Mưa lớn, nhiều xã miền núi bị cô lập
2020-08-04 11:51:29

PTĐT - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm 3/8 đến sáng ngày 4/8, trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, có nơi mưa rất to kéo dài trong...

Việt Trì: Tập trung khắc phục ngập úng cục bộ

Việt Trì: Tập trung khắc phục ngập úng cục bộ
2020-08-04 10:15:49

PTĐT - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm 31/7 đến ngày 4/8, trên địa bàn thành phố Việt Trì có mưa vừa, mưa to. Sáng ngày 4/8 mưa lớn xảy ra khiến tuyến đường Trần...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long