Cập nhật:  GMT+7
xqHEkHNxw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jmVF4buS4buG4bqwcOG7mzjhu6Lhu6lx4buGTuG7hOG7kXHhu4TEkEXhuqzhu5hxVXZx4buCReG6rOG7hHHhu4Thu5RFceG6ouG6unHDg+G7inHhu4bDgeG7jsahL8SQc+G7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubxqFF4buCRHHhu5DDlMODbnAvL8OD4buT4bqi4bupRuG7jsSQ4buY4buSxJBG4buTU+G7hC/EguG6sOG7kOG7gOG7kkbhu44v4buE4bqwVOG7kC90cnVzL8O6xrDEgnRzc8O5c3TGsOG7knPhu6d0dOG7p3Phu4Zz4buT4bq+4buORHBxL+G7m8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubOOG7ouG7qXHhu4ZO4buE4buRceG7hOG7ok7Dg3HEguG7t+G7hERxw4Phu6lGccOD4burw4Nx4bquw4Hhu45x4buSw5Thu7Hhu4Rx4buAxJBF4bqm4buEceG7hMSQReG6rOG7mHFVdnHhuqLhurpxw4PEkEXhu6lxw4N44buSxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiVGxILDmnDhu5tiZT9lcS1xJkZx4buv4buExJBxxJDhu6LDkuG7hERxw4Phu5rhu6lx4bur4buOceG7ksSQ4bu54buOceG7hMSQReG6qOG7knHhuq5OReG7kXHhu5Lhu6Bx4bqu4bqk4buCcXUvxalx4bqu4bqm4buEceG7kOG7q+G7hERx4buEROG7scOaccO6L8Wp4buRceG7ksOU4bqk4buEceG6ruG6uuG7qXHhuqLhu7Hhu4Rx4buS4bq84buExJBx4bqudnHDg0dx4buC4bui4bupcVPhu6Dhu6nhu5Fxw4NHceG7hE1FceG7guG7ouG7qXHDlOG7ueG7knHhu5JGceG7gOG6tkZxxILhu7FFceG7ksOURuG7hERx4buExJBF4bqs4buYcURFT3Hhuq7EqOG7hERxxJDEqHHhu4DEkEXhuqbhu4Rx4buCSuG7knHhu5Dhu4hx4bqu4bq64bupceG7jsSQ4buiTeG7hERx4bqi4bq6ceG7hETDgeG7juG7kXHhu4TEkEXhuqzhu5hxVXZx4bqi4bq6ccOD4buKceG7hsOB4buOccSQRuG7seG7hHHhu5JG4bux4buE4buTxqEv4buO4bubxqHhu45xw4Phu4bhu6nhu5Dhu5BucOG7jiVGxILDmnDhu5tl4butRXHEkOG7mMOa4bqo4buEcWXhu7fhu4RxxJFN4buE4buRceG7guG7ouG7qXHhuq52ceG7huG7seG7gnHDunFVdnFExKjhu4LDtXFl4bu34buEccSRTeG7hOG7kXE/xKjhu4REccSRTeG7hOG7kXE34bupRXE/xKjhu4RE4buRcTZF4bqo4buSccSRTeG7hHHhuqLhurpxw4Phu4px4buGw4Hhu47hu5NxZeG7rUVx4bquw4Hhu45x4buSw5Thu7Hhu4Rxw5Xhu5jhu6lxw4Phu6vDg3FVdnHhu4Thu7HDmuG7kXHhu4JQw4Nx4buE4buiTsODceG6rnZx4buG4bqk4buEceG7ksOU4bqk4buEcXNx4buC4bq24buS4buRcUThu7fDmnHhu4DEkEdx4buAxJB34buEccODxJBGceG7hEThu6JPRXFT4buxceG7jsSQ4buiTeG7hERx4buSReG6qOG7hHHhu4DEkEVx4buSxJDhu6nhu4JxREXhu6lxREXhu6lGceG7ksSQ4buK4buEROG7k3E5xJBF4bqs4buYceG7hEThu6JPRXHEguG7t+G7hHHhu4DEkOG7iuG7hERx4buSxJDhuqpxU+G6rHHhu4TEkOG7sXHEgkZx4buC4buew4Nx4buE4buiTsODccOD4burw4Nx4bquw4Hhu45x4buG4bqk4buEccOD4bupRuG7kXHDg8SQ4buvw5pxVUXhuqbhu5Lhu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m8ahReG7gkRx4buQw5TDg25wLy/Dg+G7k+G6ouG7qUbhu47EkOG7mOG7ksSQRuG7k1Phu4QvxILhurDhu5Dhu4Dhu5JG4buOL+G7hOG6sFThu5AvdHJ1cy/DusawxIJ0c3PDuXN0xrDhu5Jz4bundHThu6dz4buGdOG7k+G6vuG7jkRwcS/hu5vGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7mzhQw4Nx4buE4buiTsODceG7kuG7rUVxw4Phu6vDg3Hhu5LDlOG7seG7hHHhu4REQeG7gnHhu4Thu6JOw4Nx4buERMOB4buOceG7kOG7t+G7mHHhu5Lhu6BxcuG7keG7pS1z4buCcUThu7fDmnHhu4DEkEdx4buAxJB34buEccODxJBGceG7hEThu6JPRXFT4buxceG7jsSQ4buiTeG7hERx4buSReG6qOG7hHHhu4DEkEVx4buSxJDhu6nhu4JxREXhu6lxREXhu6lGceG7ksSQ4buK4buEROG7k3Hhu67hu4TEkHEq4buK4buERHHEkU3hu4TGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m2LEkEjhu4REceG7hOG7iuG7hERx4buERMSQReG6qOG7jnFT4buxcWLEkOG7q+G7knHhu5LDlEXhuqrhu4Rx4buE4buK4buERHHhu5LEkOG7iuG7hHHEkOG7mMOa4bqo4buEccODxJBGceG6okXhuqbhu5Lhu5Fx4buEREbhu7FFccOD4burw4NxVXZx4bqi4bq6ccOD4buKceG7hsOB4buO4buRceG7guG7ouG7qXHhu5JGccODSOG7hHHhu4bhu7Hhu4Jx4buCSuG7knHhu5Dhu4hxw4NJ4buEceG7hOG7ok7Dg3HDg+G7muG7qXHhu4RE4buiT0VxxILhu7fhu4Rx4bqi4bq6ccOD4buY4buI4buEceG7ksOU4buKReG7kXHhu5Dhu63hu5Jx4buGw5Jx4bqu4bu54buSccOScVVH4buCcThORXFVdnE/xKjhu4REccSRTeG7hOG7k3E5xJBF4bqs4buYcVV2ceG6ruG7qeG7hERxw4NHceG7hEThu5jDmnHDg01x4bqi4bq6ccOD4buKceG7hsOB4buOceG7hOG6puG7mHHhu5Lhurjhu4TEkHHhu5LDlOG7reG7hERx4buC4bui4bupceG7hk7hu4Rx4buA4bq2RnHEguG7sUXhu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7m8ahReG7gkRx4buQw5TDg25wLy/Dg+G7k+G6ouG7qUbhu47EkOG7mOG7ksSQRuG7k1Phu4QvxILhurDhu5Dhu4Dhu5JG4buOL+G7hOG6sFThu5AvdHJ1cy/DusawxIJ0c3PDuXN0xrDhu5Jz4bundHThu6dz4buGdeG7k+G6vuG7jkRwcS/hu5vGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7mz/DgeG7jnHhu5LDlOG7seG7hHHhuqLhurpx4buERMOB4buOccODxJBF4bupccODeOG7knHhu4TEkEXhuqzhu5hx4buAxJDhu5hxU1DDg8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu44lRsSCw5pw4bubZcOU4buiTsODceG6rkfhu5FxZcSQ4bqwRnHhuqLhu6/hu4Rx4buSReG7hHHEglBx4bqi4burRnHDg+G7muG7qXE/4buxRXE2xJDDiXHhu5Lhu6LDk+G7hERxZcSQ4buaw5pxU3fhu4Rx4buAxJDhu5hxU1DDg3FoReG6qOG7knEleMOD4buRceG7kuG7oHHhuq7huqThu4JxdXMv4bunceG6ruG6puG7hHHhu4RE4buxw5pxcsO5L8Wp4buRccOD4burw4Nx4buETUVx4buSw5RG4buERHHhu5Lhurzhu4TEkHHhu5DDgnHDg0dx4buC4bui4bupcVPhu6Dhu6nhu5Fx4buC4bui4bupceG7kkbhu5Fxw4NHceG7hE1FceG7guG7ouG7qXHDlOG7ueG7knHhu5JGcVNORXHhu4bhu6LDk+G7hERx4buC4bui4bupceG7jsSQS3HhuqJF4bqm4buEcXRyci11cnLhu4Lhu4Iv4bquw5Phu5Lhu5Fxw4NHceG7hE1FceG7ksOU4bqk4buEcXVycuG7guG7gi/huq7Dk+G7ksO0ccOD4burw4NxxJDhuqhx4buSxJDhu4jhu4REceG7kOG7iuG7hERx4buQ4buY4buIRXHhu5LDlEbhu4REceG7kuG6vOG7hMSQccODR3Hhu4DEkOG7r3Hhu4R34buERHFV4buY4bu54buSccSQReG6qOG7hHHhu4JK4buSceG6rsOT4buSceG7huG7nHFTTkVx4bqiReG6pOG7hHHhuq5KceG7huG7nHHhu4bhuqThu4Rx4buS4bugceG7lXUtw7nhu5fhu4Lhu5PGoS/hu47hu5vGoeG7jnHDg+G7huG7qeG7kOG7kG5w4buOJUbEgsOacOG7myXhu6nhu4RxKsSQ4bq8ccSQ4buYw5pxYsSQSOG7hERxw4PEkOG7iOG7hERx4buSxJBF4bqk4buEceG7kuG7qUVxU+G7sXFl4bq44buCceG7gEXhuqbhu4Jxw4Phu57hu5hx4buE4but4buEceG7kuG6vOG7hMSQceG6rnZxw4NHcVN34buEceG6ouG7r+G7hHFEUUVxw4Phu6vDg3HEkOG7mMOa4bqo4buE4buRceG7ksSQ4bux4buExJBx4buSxJDhurpxU+G7sXHDg+G7q8ODccODTXHDleG7mOG7qeG7hHHDg8SQ4buew4Nx4buEd+G7hERx4buGReG6pOG7hHHDleG7mOG7qeG7hOG7kXHDmuG6pOG7mHHDg0Hhu5jDtXFlxJDhurBGccSCw4xFccODxJDDveG7knHDg8SQw4JxxIJFQuG7hHHhuqJF4bqm4buEccOD4bua4bupceG7quG7jnHhu5LEkOG7ueG7jnHhu4TEkEXhuqjhu5Jx4bquTkVxU+G7sXHhu5Lhurjhu4TEkHHEkOG6uOG7hMSQceG7guG7ouG7qXHhu4bhu5xx4buSw5ThuqThu4Rx4bqu4bq64bupceG6ouG7seG7hMO0ceG7ksSQ4buK4buERHHhu5JF4buEccOD4buv4buExJBx4bqi4burRnHhu4Dhurrhu45x4buSxJBPRXHhuq7huqbhu4Rxw4Phu6vDg3FVduG7kXHhu47EkOG7ok/hu4RE4buRceG7ksSQ4bq6ceG7ksOU4bu54buEcVPhu7Fx4buEROG7ok9FccSC4bu34buEceG6ruG6qnHhu47EkEjhu4RE4buRceG7ksOU4bur4buExJBx4buExJDhu7nhu5Jx4buG4buxccOD4burw4Nx4buAxJDhu5hxU1DDg3HEgkJx4bqi4bq6cVXhu6/DmnHDlOG7qXHhu5Dhu63hu5Jx4buGw5Jx4bqu4bu54buS4buRceG7huG7nHHDleG7mOG6tuG7kuG7kXHhu4REw4Hhu45x4buU4buERMO0ccSCUHHhu5LDlFJx4buG4buiTeG7hERx4buSxJBQw4Phu5Fx4buExJDhu5hxw5rhuqbhu5hx4buOxJDDgOG7guG7kXHhu4Thu6JOw4Nx4buQ4butw4PEkOG7kXHhu5LEkOG7mOG7iMODceG7guG6sOG7hHHhu5LEkFDDg3HEkEXhuqjhu4Rx4buSxJDhurBGceG7jsSQ4buiTeG7hERxw4PEkOG7t+G7gnHigJzDunHhu5Lhu61FccODxJBM4oCdceG6ruG6qnHDg8SQ4buaceG6rkrhu4REceG6ruG7iEVx4buOxJBHcVNORXHhu4Lhu6Lhu6nhu5Fx4buG4bucceG7hk7hu4Thu5NxP8So4buERHHhu5LEkE9FceG7gEXhuqrhu4Jx4buSw5Thu6nhu5Fxw5Thu7Fx4buQRuG7q+G7kuG7kXHhu5Dhu7Xhu4Rx4buQ4bux4buERHHDg+G7q8ODceG7jsSQ4buiTeG7hERx4bur4buEceG6ruG7r+G7gnHhuqLhu69GceG7qeG7hHHhu5JG4bux4buEceG6ruG6pHHhuq5F4bqs4buY4buRccSQxKhx4bquw4Hhu47hu5FxxJDhu61xxILhu5hxxJDEqHHDg8SQ4bue4bupw7Rx4buOxJDhu7fhu4Rxw4Phu4rhu4REccOD4bur4buEceG6okpx4buSxJDhu6JP4buERHFV4buYw5rhuqThu4Rx4buAReG6quG7gnHhu5LDlOG7qeG7kXHhu5LEkOG6sEZxxILDjEVxw4Phu6vDg3Hhuq5G4but4buEceG6ruG6pHFV4buY4buERHHDmuG6puG7mHHDg8SQ4bui4bupceG6ruG7r+G7gnHhuqLhu69GccOD4bupRnHhu5LDlOG6uOG7hMSQccODxJDhu4jhu4REceG7huG7nOG7kXHDg+G7q8ODccOD4buI4buERHHEguG7ok5FceG6ruG6pOG7kXHDg+G7q8ODcVPhurpx4buSw5TDiXHhuqJP4buRcVPDknHhu5Dhu4rhu4REceG6ouG6unHhu5Dhu63hu5Jx4buGw5Lhu5Fxw4Phu6vDg3HEkMSoccODxJDhu57hu6lx4bqi4bq6cVXhu5jhu4jhu4REccOD4bu54buOccSQRsO9w4Nxw4NHceG7kFBxw4Phu4jDtHHDg8SQ4buaceG6rkrhu4REceG7jsSQ4buiTeG7hERx4bur4buEccSQ4butceG7ksSQ4bu54buOceG7glDDg3Hhu4Thu6JOw4Nxw4Phu6vDg3HEkMSoccODxJDhu57hu6lx4bqi4bq6cVXhu5jhu4jhu4REccOD4bu54buOceG6ruG6qnHhuq7hu6/hu4Jx4bqi4buvRnHhu6nhu4Rx4buSRuG7seG7hHHDg+G7iuG7hERx4buSw5Thurjhu4TEkOG7k3EqxJDhu5jDgOG7hHHhuqLhurpx4buGUMODceG7huG7osOT4buEROG7kXFTw4Hhu5Jx4buS4bui4buRceG7jsSQ4buiTeG7hERx4buSReG6qOG7hOG7kXHhu5LDlOG7qeG7hERx4buSxJBF4bqm4buSceG6ouG6unFVUXHhu4bDmXHDg+G7q8ODceG7ksOUSeG7hERx4bquReG6quG7gnFV4buY4buERHHDmuG6puG7mHFT4bqsceG6ruG6pHHhuq5F4bqs4buY4buRccSQxKhx4bquw4Hhu47DtHHhu4DEkMOA4buEceG7ksOU4buiTeG7hERx4buSw5RF4bqq4buEceG7gMSQ4bupRXHEkEbhu7Hhu4Rx4buSxJDhu7Hhu4TEkHHEkEbDvcODccODR3Hhu47EkOG7ok3hu4REceG7q+G7hHHhuq7hu6/hu4Jx4bqi4buvRnHhu6nhu4Rx4buSRuG7seG7hHHDg8SQRnHDg+G7q8ODccOD4buK4buERHHhu5LDlOG6uOG7hMSQceG6ruG7qeG7hERx4buSxJBFccOD4buK4buEROG7k3HEkeG7teG7hHHhu5Dhu7Hhu4REceG7jsSQ4buiTeG7hERx4bur4buEceG7kE1x4buS4bur4buEceG7hEThu6JPRXHEguG7t+G7hHHhu5Lhu61FccOD4burw4NxU+G7luG7hERx4buSxJDhu7nhu45x4buSw5Thu5zhu4REcVPhurDhu4Rx4buQ4buK4buEROG7kXHhu5Dhu5jhu4hF4buRcVPhu5bhu4REceG7hEThu5jDmnHEkEXhuqrhu4Lhu5FxU+G7luG7hERxw4NHceG7hEThu5jDmnHDg01x4buQ4but4buSceG7hsOS4buRcVPhu5bhu4REceG7hETDgeG7jnHhu5Dhu7fhu5jhu5Fxw4PEkEXhu6lxw4N44buS4buRceG7hEThu5jDmnHDg01xw4Phu6lGcVXhu6/DmnHDlOG7qXHhu4bhu5xxw5Xhu5jhurbhu5Lhu5Fx4buQ4but4buSceG7hsOSceG6ruG7ueG7kuG7kXHhu5LDlOG6pOG7hHHDg+G7q8ODceG7hsSo4buERHHhuqLDqHFT4buxceG7gMSQ4buYcVNQw4Nx4buE4buY4buKRXHhu5LDlMSo4buERHHhu5LEkOG7msOaceG7kOG7r+G7hHHhuq7huqbhu4Rx4buETUVx4bup4buEceG7kkbhu7Hhu4Thu5NxZUtxw4PEkOG7nsODceG7ksOUUMODceG6ouG7qeG7hHHhu4RExJBF4bqk4buCceG7kuG7lMODcXTDui90w7pxREVP4buRceG6ruG7r+G7gnHhuqLhu69GceG7ksSQ4buK4buERHHhu5JF4buEceG7hkXhuqThu4Rx4buG4butw4Phu5Fxw4PEkOG7mnHhuq5K4buERHHDg8SQ4bq8ceG6ruG7rUZxVVFx4buGw5lx4buS4bq44buExJBxxJDhu5jhu4jhu4REcVPhu7Fx4bqi4burRnHDg+G7q0Zx4buA4bq64buOceG7ksSQT0VxJeG7qeG7hHEqxJDhurxxxJDhu5jDmnFixJBI4buERHHDg8SQ4buI4buERHHhu5LEkEXhuqThu4Rx4buS4bupRXFT4buxceG7kuG6uOG7gnHhu4BF4bqm4buCccOD4bue4buYceG7hOG7reG7hHHhu5Lhurzhu4TEkOG7k8ahL+G7juG7m8ah4buOccOD4buG4bup4buQ4buQbnDhu47hu6jhu5jhu5LEkEbDlHDhu5s4ReG7hMSQcWVQxqEv4buO4bub

Minh Tự

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Việt Trì: Tập trung khắc phục ngập úng cục bộ

Việt Trì: Tập trung khắc phục ngập úng cục bộ
2020-08-04 10:15:49

PTĐT - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ đêm 31/7 đến ngày 4/8, trên địa bàn thành phố Việt Trì có mưa vừa, mưa to. Sáng ngày 4/8 mưa lớn xảy ra khiến tuyến đường Trần...

Chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới

Chủ động ứng phó với Áp thấp nhiệt đới
2020-07-31 16:04:45

PTĐT - Theo bản tin dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Việt Bắc: Hồi 7 giờ ngày 31/7, vị trí trung tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc, 113,5 độ Kinh Đông...

“5 không 3 sạch” ở Xuân Viên

“5 không 3 sạch” ở Xuân Viên
2020-07-31 09:49:32

PTĐT - Với những cách làm hay, sáng tạo, các hội viên phụ nữ xã Xuân Viên (huyện Yên Lập) đã giúp cuộc vận động “5 không 3 sạch” thực sự đi vào cuộc sống. Hằng năm, 100% số gia...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long