Cập nhật:  GMT+7
b66x67a8x298bx7decx1d7fx1f9axcd1x2e11x3bc5xX7x835ax594bx5488x7f0cx16ebx428bxX5x4912xXax7d21x69e4x526fxX3x840dx7403xX3xX1x51f8x2533xX1x374dxX3xX7x6e30xX1bxX3xXbxX1x5d98xX16xX3x638bx20c9xXexX3x2263xXdxX20xXdxX3xXexX29xXdxX3x1774x8b98x4c27xX4xX3xXexX1xXdxX3xX7x708bxX1bxX2cxX3xXexX29x2e95xX3xXexX1xX6xX1bxX1xX1dxX3xXexX1xXdx642axX36xX3xX1bxXdx8122xX1bxX1dxX3xX1bxX1xXdxX3xX28x7345xX1bxX2cxX0x341axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4e3dxX45x831ex797exXaxX12xX0xXdxX16xX2cxX3xX7x47a8xX4xX9xXaxX63xX63xX4x34a6x40c6xX6xX45xXbxX1xX36xXexX1xX45xX85xef3xX1bxX63xX74xX10xX7x795exXexX45xXbxX63xX1bxX10x34faxX7xX63x627axX2x83bcx172fxX63xX2xX2xX2xX74x6f9exXa0xX2xXa2xXa0x5206xXaexXexX2xX14x1d4exX14x31fexXa3xX5xX2xX85x6b5fxXbxX2cxXaxX3xX63xX12xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xXcxX1xX36x8a21xX3xXex4b86xX3xX4xX1xbe5xX4xX3x3040x2293xX1bxX2cxX3xX4xX1xX36xX1bxX2cxX3xX96xX1xX20xX45xX3xX35xX36xX37xX4xX3xXexX1xXdxX3xX7xX3fxX1bxX2cxX3xXexX29xX45xX3xXexX1xX6xX1bxX1xX1dxX3xXexX1xXdxX51xX36xX3xX1bxXdxX56xX1bxX1dxX3xX1bxX1xXdxX3xX28xX5fxX1bxX2cxX3xX4x48a2xXbxX3xX1xX36xX75x39b4xX1bxX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6433xX10xX6xX74xXaxX12xXcxf9dxX3xX1x7a97xX1bxX2cxX3xX1bxX2cxX1xX1axX1bxX3xX16xX17xX3xX1xX1axX1bxX1xX1dxX3xX7xX20xX1bxX3xXbxX1xX25xX16xX3xX28x884exX1bxX2cxX3xX96x702exX3xXexX1xX6xX16xX3xX2cxXdxX6xX1dxX3xX72xX6xX1bxX3xXcxXcdxX3xX4xX1xXd1xX4xX3x2e66xX72xXcxX35x5eb5xX3xX35xX36xX37xX4xX3xXexX1xXdxX3xX7xX3fxX1bxX2cxX3xXexX29xX45xX3xXexX1xX6xX1bxX1xX1dxX3xXexX1xXdxX51xX36xX3xX1bxXdxX56xX1bxX1dxX3xX1bxX1xXdxX3xX28xX5fxX1bxX2cxX3xXex6e63xX1bxX1xX3x869exX1x6c6axX3xXcxX1x24c8xX3xX1bxX151xX16xX3xXa0xXaexXa0xX2xX3xX28x8994xX3xX4xX1xX1adxX1bxX3xX28xde4xf58xX4xX3xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX1xX1axX1bxX1xX1dxX3xX7xX20xX1bxX3xXbxX1xX25xX16xX3xXexXdxX56xX36xX3xX86xXdx35c7xX36xX3xX28xX51xX1bxX3xXexX131xX3xX4xX3fxX4xX3xX1xX36xX75xX119xX1bxX1dxX3xXexX1xX134xX1bxX1xX1dxX3xXexX1x4128xX3xXexX7exX45xX1bxX2cxX3xXexX45xX134xX1bxX3xXexX1a3xX1bxX1xX3xX28xX1e1xX3xXexX7exX6xX45xX3xX2cxXdxX20xXdxX85xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX45xX74xX75xXaxX12xXcxX7exX45xX1bxX2cxX3xX13xX14xX3xX16xX17xX3xX1xX1axX1bxX1xX1dxX3xX7xX20xX1bxX3xXbxX1xX25xX16xX3xX28xX1c1xX1c2xX4xX3xXexX7exX6xX45xX3xX2cxXdxX20xXdxX3xX4x38dbxX3xXa0xX3xX2cxXdxX20xXdxX3x7884xX1xX113xXexX1dxX3xXa9xX3xX2cxXdxX20xXdxX3xX267xX1xX1axX1dxX3xX2xXaexX3xX2cxXdxX20xXdxX3xX72xX6xX3xX90xX134xX3xXa2xXaexX3xX2cxXdxX20xXdxX3x38c1xX1xX36xX75xX51xX1bxX3xX96xX1x3124xX4xX1xX85xX3xX12axX6xXdxX3xX2cxXdxX20xXdxX3xX267xX1xX113xXexX3xXexX1xX36xX37xX4xX3xX90x4d89xX3x4c29x8bc6xX1bxX2cxX3xX74xc54xX1bxX2cxX3xXexX1xXdxX3x77f6xX5xX75xX16xXbxXdxX6xX3xX74xX134xX1bxX1xX3xX4xX1xX45xX3xX1xX1adxX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXcxX12axX1a7xXcx6feaxX3xX4x36adxX6xX3xX10xX16xX3x7f1axX29xX4xX3x5a20xXdxX56xX1bxX3xX35xX1c1x545dxX1bxX2cxX3x2e09xX3xX1xX1adxX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX5x2b07xXbxX3xX2xX2x6bfbxX2xX1dxX3xXexX7exX1c1xX2f4xX1bxX2cxX3xXcxX12axX1a7xXcxX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xXcxX1xX2e3xX75xX1dxX3xX1xX36xX75xX119xX1bxX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xXcxX1xX2e3xX75xX3xX90xX134xX3xX2b4xX2e9xX17xX3xX1xX1axX1bxX1xX3xX1xX1adxX4xX3xXex3a74xXbxX3xX28xX6xX3xX16xX17xX1bxX2e0xX3xX4xX2e3xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX10xX16xX3x4e5ex1c09xX1bxX2cxX3xX267xX2cxX1adxX4xX3xXcxX7exX1c1xX2f4xX1bxX2cxX3xX90xX134xX3xX267xX2cxX36xX75x7d9fxX1bxX3xX12axX36xX75xX3xX2e9xX29xX1bxX1xX3xX2f8xX3xX1xX1adxX4xX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX5xX304xXbxX3xXa3xX72xX1dxX3xXexX7exX1c1xX2f4xX1bxX2cxX3xXcxX12axX35x3ec0xX3xXcxXdxX56xX36xX3xX39ex7b6bxX1bxX1dxX3xX1xX36xX75xX119xX1bxX3xX35dxX45xX6xX1bxX3xX12ax56d1xX1bxX2cxX85xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX45xX74xX75xXaxX12xX267xX2cxX45xX134xXdxX3xX7exX6xX1dxX3xX72xXcxX35xX3xX4x1102xX1bxX2cxX3xX28xX1b9xX3xX5x53e4xX6xX3xX4xX1xX1adxX1bxX3xX2xX13xX3xX16xX17xX3xX1xX1axX1bxX1xX1dxX3xX7xX20xX1bxX3xXbxX1xX25xX16xX3xXexXdxX56xX36xX3xX86xXdxX1e1xX36xX3xX2cx8c95xXdxX3xXexX1xX6xX16xX3xX74xX3e6xX3xX35xX36xX37xX4xX3xXexX1xXdxX3xX7xX3fxX1bxX2cxX3xXexX29xX45xX3xXexX1xX6xX1bxX1xX1dxX3xXexX1xXdxX51xX36xX1dxX3xX1bxXdxX56xX1bxX3xX1bxX1xXdxX3xX28xX5fxX1bxX2cxX3xXexX45xX134xX1bxX3x24bcxX36x6b11xX4xX3xX5x255exX1bxX3xXexX1xXd1xX3xX2xX14xX3xX1bxX151xX16xX3xXa0xXaexXa0xX2xX85xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX45xX74xX75xXaxX12xXcxX1xX10xX45xX3xX28xX3fxX1bxX1xX3xX2cxXdxX3fxX1dxX3xX4xX3fxX4xX3xX7xX20xX1bxX3xXbxX1xX25xX16xX3xX74xX3e6xX3xXexX1xXdxX3xX1bxX151xX16xX3xX1bxX6xX75xX3xX96xX1xX3fxX3xXbxX1xX45xX1bxX2cxX3xXbxX1xX1a9xX1dxX3xX28xX6xX3xX74xX29xX1bxX2cxX3xX90xX2b2xX3xX156xX3xXexX1c1x5538xX1bxX2cxX1dxX3xX7xX3fxX1bxX2cxX3xXexX29xX45xX1dxX3xX2cx3584xX1bxX3xX5xXdxX2b2xX1bxX3xX90xX304xXdxX3xX1xX1adxX4xX3xXexX347xXbxX1dxX3xX90xX36xXdxX3xX4xX1xX3a6xXdxX3xX2cxXdxX20xXdxX3xXexX7exX298xX1dxX3xX7xX20xX1bxX3x30faxX36xX113xXexX3xX90xX134xX3xX28xX2f4xXdxX3xX7xX44exX1bxX2cxX1dxX3xX4xX25exX3xXexX298xX1bxX1xX3xXexX1xX3e6xX4xX3xXexXdxX375xX1bxX3xX4xX6xX45xX85xX3xX12axX36xX75xX119xX1bxX3xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xXcxX1xX2e3xX75xX3xX5xX134xX3xX28xX1ffxX6xX3xXbxX1xX1c1xX3a6xX1bxX2cxX3xX4xX25exX3xX1bxX1xXdxX2b2xX36xX3xX16xX17xX3xX1xX1axX1bxX1xX1dxX3xX7xX20xX1bxX3xXbxX1xX25xX16xX3xXexX1xX6xX16xX3xX2cxXdxX6xX3xX1bxX1xX113xXexX3xX16exX13xXa3xX3xX16xX17xX3xX1xX1axX1bxX1xX1dxX3xX7xX20xX1bxX3xXbxX1xX25xX16xX172xX3xX90xX134xX3xX4xX3dexX1bxX2cxX3xX5xX134xX3xX28xX1ffxX6xX3xXbxX1xX1c1xX3a6xX1bxX2cxX3xX28xX29xXexX3xX1bxX1xXdxX2b2xX36xX3xX2cxXdxX20xXdxX3xX4xX2e3xX6xX3xX35xX36xX37xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1bxX151xX16xX3xX1bxX6xX75xX3xX16exX2xX2xX3xX2cxXdxX20xXdxX3xXexX1xX1c1xX4c3xX1bxX2cxX172xX85xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX45xX74xX75xXaxX12xX2edxX375xX3xXexX7exX6xX45xX3xX2cxXdxX20xXdxX3xX35xX36xX37xX4xX3xXexX1xXdxX3xX74xX3e6xX3xX96xXdxX51xX1bxX3xX7x5ffexX3xX74xXdxX375xX1bxX3xX7exX6xX3xX90xX134xX45xX3xXexX1xX3fxX1bxX2cxX3xX2xX2xX3xXexX304xXdxX85xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX309xX36xXexX1xX45xX7exXaxX12xX1a7xX1xX1c1xX3a6xX1bxX2cxX3xXcxX1xX1a9xX75xX0xX63xXbxX12

Phương Thúy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long