Cập nhật: 27/04/2022 14:37 GMT+7
c714xfaa8x1256fx132e0x1490axd76exfe11xd827x1267exX7x14729x104d0x13a24x14e6fx11a23x122a4xX5x11647xXaxe2d4x13ff7xX1xXdxX6xX3xX7xee58xX3xed78xfde4xde31x14d8exX1bxX3xX5x13622xX4xX3xfc24x1140dxXexX3xX1bx1178fxXdxX3x14477xe7baxX1dxX3xXex10dbdxX3xe24bx157dbxX3xXexe0e0x1285cxX3xX25xXdxX26xX39xX3xX2dxX2axXdxX3xXex1031fxX4xX3xX4xX1x14160xX3xX4xX45xX4xX3xeba0xX4axX6xX1bxX1xX3xX1bxX1cxX1xXdx157b6xXbxX0x107c5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd519xX4axX50x128bexXaxX12xX0xXdxX39xX1cxX3xX7xefbexX4xX9xXaxX5dxX5dxX4x12385x151d4xX6xX4axXbxX1xX1dxXexX1xX4axX7fxX34xX1bxX5dxX50xX10xX7xX25xXexX4axXbxX5dxX1bxX10x102b7xX7xX5dx101cfxX9axX2x153a8xX5dxX2xX2xX2xX50x10238xX2x12f11xXa3xX9dxf599xXa8xXexX2xf0d4xXa3x11e71xcd9exX2xX5xX2xX7fx132c4xXbxX10xX1cxXaxX3xX5dxX12xe453x13095xXdxX3xX50xXdxX5axX1bxX3xfcb8x14559xX1bxX1xX3xX2dxXbdxX4axX3xX13x10501xX4xX3xXbxX1xX45xXexX3xXexX78xXdxce31xX1bxX3xXexX1x14d53xX3xXexX78xX32x1126dxX1bxX1cxX3xX34xX35xX3xX50xX4axX6xX1bxX1xX3xX1bxX1cxX1xXdxX5axXbxX3x12f1dxcc73xX13x12556x12b5cxX3x14ea4xe0a9xX3xXf8xXf9x10cdaxX13xXfbxX3xXexX78xX6xX4axX3xX1cxXdx13830xX6fxX3xX4xX1xcb2cxX1bxX1cxX3xX1bxX1xd44bxX1bxX3xX4xX1xX4axX3xX4xX45xX4xX3xX7xXexX6xX78xXexX1dxXbxX3xX2dxXbdxXexX3xX1cxXdxfa5cxXdxX7fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX4axX50xX6fxXaxX12xXfbxX1cxX35xX6fxX3xX9axX9dxX5dxXa5xXfcxX3xX13xXcfxX4xX3xXbxX1xX45xXexX3xXexX78xXdxXdaxX1bxX3xXexX1xXdfxX3xXexX78xX32xXe4xX1bxX1cxX3xX34xX35xX3xX50xX4axX6xX1bxX1xX3xX1bxX1cxX1xXdxX5axXbxX3xXf8xXf9xX103xX13xXfbxX3xX34xX35xX3xX13x1380exX1bxX1cxX3xXexX6fxX3xXcxXfbxXf9xXf9xX3xXbcxX35xX4axX3xXexXbdxX4axX3xX103xX3xXexX78xX1dxX6fx15376xX1bxX3xXexX1xX189xX1bxX1cxX3xX6cx10060x15646xX3xXbxX1xX2axXdxX3xX1x12c0dxXbxX3xXex15693xX3xX4xX1xX113xX4xX3xX1x1239fxXdxX3xX1bxX1cxX1xXdfxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX1bxX3xX5xX22xX4xX3xX25xX26xXexX3xX1bxX2axXdxX3xX2dxX2exX1dxX3xXexX32xX3xX34xX35xX3xXexX38xX39xX3xX25xXdxX26xX39xX3xX2dxX2axXdxX3xXexX45xX4xX3xX4xX1xX4axX3xX4xX45xX4xX3xX50xX4axX6xX1bxX1xX3xX1bxX1cxX1xXdxX5axXbxX3xX25xX1xXffxXdxX3xX1bxX1cxX1xXdxX5axXbxX3xX2dxX1baxXdxX3xX39xef0axXdxX3xX7xX45xX1bxX1cxX3xXexXbdxX4axX3xf33bxXbcx122e8xXfexXcxea4exX7fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX4axX50xX6fxXaxX12xXcxX1xX6xX39xX3xX50xX22xX3xX1xX1c2xXdxX3xX1bxX1cxX1xXdfxX3xX4x1050cxX3xX2dxXbdxXdxX3xX50xXdxX5axX1bxX3xX5xXc6xX1bxX1xX3xX2dxXbdxX4axX3xX13xXcfxX4xX3xXbxX1xX45xXexX3xXexX78xXdxXdaxX1bxX3xXexX1xXdfxX3xXexX78xX32xXe4xX1bxX1cxX3xX34xX35xX3xX50xX4axX6xX1bxX1xX3xX1bxX1cxX1xXdxX5axXbxX3xXf8xXf9xX103xX13xXfbxf813xX3xX1aex132bbxX1bxX3xXbxX1x155d5xX1bxX1cxX3xX4xX45xX4xX3xX4xX1xX32x14ae3xX1bxX1cxX3xXexX78xX38xX1bxX1xX3xXf8xXf9xX103xX13xXfbxX3x1113exX1dxX2axX4xX3xX1cxXdxX6xX2a2xX3xX1aexX2a5xX1bxX3xXbxX1xX2aaxX1bxX1cxX3xXbcxX1a3xX3xX45xX1bxX3xXacxXa5xXa5xX3xX231xXexX1xX1dxX1c2xX4xX3xX6cxX1c2xX3xXf8xXf9xX103xX13xXfbxX236xX2a2xX3xXfexXffxX3xXf8xXf9xX103xX13xXfbxX2a2xX3xX4xc949xX1bxX1cxX3xX39xX1c2xXexX3xX7xX2axX3x13579xX1dx104f1xX3xX2dxX2exX1dxX3xXexX32xX2a2xX3xX4xX45xX4xX3xX4xX1xX1dxX6fxe941xX1bxX3xX1cxXdxX6xX3xX34xX1a3xX3xX25xX26xXexX3xX1bxX2axXdxX3xXbcxX233xXfexXcxX3xX2dxX26xX1bxX3xXex14dd2xX3xX4xX45xX4xX3xXex119b5xX1bxX1xX5dxXexX1xX35xX1bxX1xX3xXbxX1xX2axX2a2xX3xX4xX45xX4xX3xX50xX4axX6xX1bxX1xX3xX1bxX1cxX1xXdxX5axXbxX3xX34xX35xX3xX1cxX2exX1bxX3xX9axXa8xXa8xX3xX2dxXbdxXdxX3xX80xXdxXdaxX1dxX3xXexX1xX6xX39xX3xX50xX22xX7fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX4axX50xX6fxXaxX12xXcxXbdxXdxX3xX1xX1c2xXdxX3xX1bxX1cxX1xXdfxXfcxX3xX4xX45xX4xX3xX2dxXbdxXdxX3xX80xXdxXdaxX1dxXfcxX3xX4xX1xX1dxX6fxX31fxX1bxX3xX1cxXdxX6xX3xX2dxXc6xX3xXexX119xXbxX3xXexX78xX1dxX1bxX1cxX3xXexX1xX132xX4axX3xX5xX1dxX119xX1bxX3xX34xX1a3xX3xX39xX1c2xXexX3xX7xX2axX3xX4xX1x128d3xX1bxX1xX3xX7xX45xX4xX1xX3xX1xf796xX3xXexX78xX1b6xX3xX25xX1xXffxXdxX3xX1bxX1cxX1xXdxX5axXbxX3xXbcxX233xXfexXcxX3xXexXbdxXdxX3xXexX342xX1bxX1xX3x13fabxX1x11488xX3xXcxX1x15289xX2a2xX3xX25xX26xXexX3xX1bxX2axXdxX3xX1bxX1cxX1dxX1exX1bxX3xX5xX22xX4xX3xXbxX1xX45xXexX3xXexX78xXdxXdaxX1bxX3xX1xX5axX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXexX1xX45xXdxX3xX25xX26xXexX3xX1bxX2axXdxX3xXbcxX233xXfexXcxX3xX2dxXdfxX6xX3xXbxX1xX32xX2b5xX1bxX1cxX3xXexX1xX10xX4axX3xX39xX189xX3xX1xX38xX1bxX1xX3xX39xXffxX2a2xX3xX1cxXdxX225xXdxX3xXexX1xXdxX5axX1dxX3xX39xX189xX3xX1xX38xX1bxX1xX3xX2c5xX1dxX30dxX3xX2dxX2exX1dxX3xXexX32xX3xX39xXbdxX4axX3xX1xXdxXdaxX39xX3xX4xdb12xX6xX3xX2dxXdfxX6xX3xXbxX1xX32xX2b5xX1bxX1cxX3x11e51xX3xX1cxXdxX132xXdxX3xXbxX1xX45xXbxX3xXbxX1xX45xXexX3xXexX78xXdxXdaxX1bxX3xX1xX5axX3xX7xXdxX1bxX1xX3xXexX1xX45xXdxX3xX25xX1xXffxXdxX3xX1bxX1cxX1xXdxX5axXbxX3xX2dxXdfxX6xX3xXbxX1xX32xX2b5xX1bxX1cxX2a2xX3xX34xX6xXdxX3xXexX78xX2aaxX3xX4xX1xX1dxX6fxXdaxX1bxX3xX2dxX1baxXdxX3xX7xX2axX3xX2dxX2axXdxX3xX34xX225xXdxX3xX50xX4axX6xX1bxX1xX3xX1bxX1cxX1xXdxX5axXbxX3xX25xX26xXexX3xX1bxX2axXdxX3xXbcxX233xXfexXcxX3xXexX78xX4axX1bxX1cxX3xX5x13ef9xX1bxX1xX3xX34xX22xX4xX3xX1bxX189xX1bxX1cxX3xX1bxX1cxX1xXdxX5axXbxX2a2xX3xX1cxXdxX225xXdxX3xXexX1xXdxX5axX1dxX3xX39xX189xX3xX1xX38xX1bxX1xX3xX34xX32xXe4xX1bxX3xX32xX2b5xX39xX3xX50xX35xX1bxX1xX3xX4xX1xX4axX3xX50xX4axX6xX1bxX1xX3xX1bxX1cxX1xXdxX5axXbxX3xX25xX26xXexX3xX1bxX2axXdxX3xXexX78xX4axX1bxX1cxX3xX5xX514xX1bxX1xX3xX34xX22xX4xX3xX1bxX189xX1bxX1cxX3xX1bxX1cxX1xXdxX5axXbx15497xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX4axX50xX6fxXaxX12xXcxX1xXe4xXdxX3xX1cxXdxX6xX1bxX3xX1cxX2exX1bxX3xX2dx1037axX6fxXfcxX3xX407xX1xX409xX3xXcxX1xX40dxX3x1155exX45xX4xX3xX2dxXdfxX1bxX1xX3xX25xX1xXffxXdxX3xX1bxX1cxX1xXdxX5axXbxX3xXbcxX233xXfexXcxX3xX5xX35xX3xX39xX1c2xXexX3xXexX78xX4axX1bxX1cxX3xX1bxX1x13a31xX1bxX1cxX3xX34xX10exX1bxX3xX2dxX1a3xX3xXexX1xX10xX1bxX3xX4xX1xX2axXexX3xX2dxXdaxX3xXbxX1xX45xXexX3xXexX78xXdxXdaxX1bxX3xX1bxX1a3xX1bxX3xX25xXdxX1bxX1xX3xXexX26xX3xX499xX3xX5aexXc6xX3xX1xX1c2xXdxX3xX1bxX2a5xX1bxX1cxX3xX2dxX1c2xX1bxX1cxXfcxX3xX1xXdxX5axX1bxX3xX2dxXbdxXdxXfcxX3xXexX2a5xX1bxX1cxX3xXexX78xX32xXffxX1bxX1cxX3xX1bxX1xX6xX1bxX1xX3xXexX78xX4axX1bxX1cxX3xXexX1xXe4xXdxX3xX25xf201xX3xX4xX45xX4xX1xX3xX39xXbdxX1bxX1cxX3xX4xX189xX1bxX1cxX3xX1bxX1cxX1xXdxX5axXbxX3xXa5xX7fxXa8xX7fxX3xXcxX342xX1bxX1xX3xX2dxXc6xX3xX4xX25fxX3xX1bxX1xXdxX1a3xX1dxX3xX80xXdxX5axX1bxX3xXbxX1xX45xXbxX3xX25xX1xX1dxX6fxX26xX1bxX3xX25xX1xX3ddxX4xX1xX3xX50xX4axX6xX1bxX1xX3xX1bxX1xX5a2xX1bxX3xX25xX1xXffxXdxX3xX1bxX1cxX1xXdxX5axXbxXfcxX3xX30bxX1dxX6xX3xX2dxX25fxX3xX1xX1dxX6fxX3xX2dxX1c2xX1bxX1cxX3xX1bxX1xXdxX1a3xX1dxX3xX1bxX1cxX1dxX1exX1bxX3xX5xX22xX4xX3xX4xX1xX4axX3xX2dxX2exX1dxX3xXexX32xX3xXbxX1xX45xXexX3xXexX78xXdxXdaxX1bxXfcxX3xX1cxXdxX132xXdxX3xX30bxX1dxX6fxX26xXexX3xX34xXdxX5axX4xX3xX5xX35xX39xXfcxX3xXexX1xX22xX4xX3xX1xXdxX5axX1bxX3xX6xX1bxX3xX7xXdxX1bxX1xX3xX5aexXc6xX3xX1xX1c2xXdxXfcxX3xXexX2a5xX1bxX1cxX3xX2dxX25fxX1bxX1cxX3xX1cxX25fxXbxX3xX4xX1xX4axX3xX1bxX1cxX5a2xX1bxX3xX7xX45xX4xX1xX7fxX3xXbcxX26xX1bxX3xX1bxX6xX6fxXfcxX3xX407xX1xX409xX3xXcxX1xX40dxX3xX4xX25fxX3xXaexX7fxXa5x128ccxX9dxX3xX50xX4axX6xX1bxX1xX3xX1bxX1cxX1xXdxX5axXbxX7fxX3xXf9xX1c2xXdxX3xX1bxX1cxX1xXdfxX3xX1bxX1x156ecxX39xX3xX25xX26xXexX3xX1bxX2axXdxX3xX4xX45xX4xX3xX50xX4axX6xX1bxX1xX3xX1bxX1cxX1xXdxX5axXbxX3xX25xX1xXffxXdxX3xX1bxX1cxX1xXdxX5axXbxXfcxX3xX4xX45xX4xX3xX1bxX1xX35xX3xX2dxX2exX1dxX3xXexX32xX3xXexXdxX1a3xX39xX3xX1bxX2a5xX1bxX1cxX3xX34xX225xXdxX3xX4xX45xX4xX3xX50xX4axX6xX1bxX1xX3xX1bxX1cxX1xXdxX5axXbxX3xX25xX1xXffxXdxX3xX1bxX1cxX1xXdxX5axXbxX3xXbcxX233xXfexXcxXfcxX3xX1bxX5a2xX1bxX1cxX3xX4xX6xX4axX3xX1bxX1xX119xX1bxX3xXexX1xX113xX4xX3xX34xX35xX3xX1xXdxX5axX1dxX3xX30bxX1dxX132xX3xXexX78xX4axX1bxX1cxX3xX25xX1xXffxXdxX3xX1bxX1cxX1xXdxX5axXbxX3xXbcxX233xXfexXcxX3xXexX342xX1bxX1xX3xX407xX1xX409xX3xXcxX1xX40dxX3xX1bxX25fxXdxX3xX78xXdxX31fxX1bxX1cxX3xX34xX35xX3xX34xX300xX1bxX1cxX3xXcxX78xX1dxX1bxX1cxX3xX50xX1dxX3xX39xXdxX1a3xX1bxX3xX1bxX409xXdxX3xXbxX1xX3ddxX6xX3xX6cx10574xX4xX3xX1bxX25fxXdxX3xX4xX1xX1dxX1bxX1cxX7fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6cxX4axX50xX6fxXaxX12xXcxXbdxXdxX3xX1xX1c2xXdxX3xX1bxX1cxX1xXdfxX3xX4x112baxX1bxX1cxX3xX50xXdx13d9bxX1bxX3xX78xX6xX3xX1xX4axXbdxXexX3xX2dxX1c2xX1bxX1cxX3xXexX1xX1dxX6fxX26xXexX3xXexX78xX38xX1bxX1xX3xX34xX35xX3xX25xX26xXexX3xX1bxX2axXdxX3xX4xX48bxX6xX3xX4xX45xX4xX3xX50xX22xX3xX45xX1bxX3xX25xX1xXffxXdxX3xX1bxX1cxX1xXdxX5axXbxX3xXbcxX233xXfexXcxX3xXexXdxX31fxX1dxX3xX80xXdxXdaxX1dxX3xX34xX35xX3xXexX78xX6xX4axX3xX1cxXdxX10exX6fxX3xX4xX1xX113xX1bxX1cxX3xX1bxX1xX119xX1bxX3xX4xX1xX4axX3xX4xX45xX4xX3xX7xXexX6xX78xXexX1dxXbxX3xXexX1xX6xX39xX3xX1cxXdxX6xX3xX7xX22xX3xX25xXdxX5axX1bxX2a2xX3xX4xX45xX4xX3xX7xXexX6xX78xXexX1dxXbxX3xX2dxXbdxXexX3xX1cxXdxX132xXdxX7fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1adxX1dxXexX1xX4axX78xXaxX12xXcxX1xX6xX1bxX1xX3xXfbxX1cxX6xX0xX5dxXbxX12

Thanh Nga

Các tin đã đưa

Cơn sốt ChatGPT tại Việt Nam

Cơn sốt ChatGPT tại Việt Nam
2023-02-01 14:11:00

Tìm hiểu ChatGPT từ sớm, Đức Luân đang nhận hàng trăm lời nhờ tạo tài khoản mỗi ngày từ những người tò mò về siêu AI này.

Đồng hành với doanh nghiệp chuyển đổi số

Đồng hành với doanh nghiệp chuyển đổi số
2023-01-30 08:15:00

baophutho.vn Khi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư diễn ra, chuyển đổi số trở nên phổ biến, là xu hướng tất yếu đối với sự tồn tại, phát triển của các...

Đua đăng tin giả lên Twitter để thử Elon Musk

Đua đăng tin giả lên Twitter để thử Elon Musk
2022-04-27 08:23:00

Một ngày sau thông tin Musk mua lại Twitter, nền tảng này ngập tràn các nội dung về "Ivermectin". Đây là tên một loại thuốc chống ký sinh trùng được nhiều người đồn thổi có khả...

Ứng dụng công nghệ số trong làm báo

Ứng dụng công nghệ số trong làm báo
2022-04-21 07:35:00

baophutho.vn Trong xu thế phát triển của báo chí hiện đại, công nghệ là một yếu tố vô cùng quan trọng. Các nền tảng công nghệ số đang thể hiện vai trò then...

Xu hướng thuê hacker tìm lỗ hổng hệ thống

Xu hướng thuê hacker tìm lỗ hổng hệ thống
2022-03-31 08:51:00

"Trên TV, bạn sẽ thấy công việc của một hacker rất thú vị, với những dòng chữ xanh đỏ liên tục hiển thị trên màn hình. Nhưng công việc thật của hacker không như vậy. Trên thực...

AI đang cố hiểu “lời nói” của động vật

AI đang cố hiểu “lời nói” của động vật
2022-03-23 10:07:00

Theo WSJ, mục tiêu của việc sử dụng AI để phân tích cú pháp "lời nói" của động vật là nhằm tạo ra các hệ thống phục vụ lĩnh vực chuyên dụng, chẳng hạn phát hiện và theo dõi...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long