Cập nhật:  GMT+7
6217x6a87xd11dx9dd8xff81xab4fx9819xd340x740cxX7xb417x76a5xda0exd4dbx727ax976axX5x66c6xXaxd229xa498x9188xXdxX3x7c16xX6x87f2xX3x1095ax95a3xd3e8xX4xX3xXex11021xX3xXex9d62xf154xX3x7f44x7eb3xX3xXcxX24xf46axXdxX3xX13xfc61xXexX3xX6xdad7xX3xXex11155xcca1xX34xX3xXexd052xX3xXcxX24xefdfxbb87xX3xX27xd6ebxX3xXexX24xff1fxX3x69caxe7b1xX4bxX0x10cacxX1xX2xX12xX0xXdxX41xc9edxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX4exX4exX4x81bexX17xX6xX37xXbxX1xX1cxXexX1xX37xX5fxX27xX34xX4exe1d2xX10xX7x9c0exXexX37xXbxX4exX34xX10xb05bxX7xX4exX2xd8c9xX7bxbdeexX4exX7bxeedexX6dxX2xX2x6b91x10aa2x8969xc58exX87xXex936dxX87xX7bxb7c3xX85xX5xX2xX5fxc3f9xXbxX55xXaxX3xX4exX12x10429xX6xX3xX34xX1xX38xX3xX6dxX1cxX3xX1xX38xX34xX1xX3xX27xX3cxX6xX3xXexX24xX25xX3xX27xX28xX3xXexX3cxX3xXcxX24xX40xX41xX3xX27xX44xX3xXexX24xX48xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xXexX21xX3xX4axX4bxX4bxX5fxX3x980cx933fxX55xX1cx652fxX34xc495xX3xXd0x10c24xX4bxXd8x8456xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc78cxX10xX6xX6dxXaxX12xXcxX24x808dxX6xX3xX2xX87xX4exX2xX2x84aexX3xXexX38xX1cxX3xX27xX44xX3xXexX24xX48xX3x8fe3xXdxf119xX34xX3xX1xa9a6xXbxX3xXcxf2ddxXd8x630cxX2xX8axX10exXf7xX3xX4xX1xX25xX3xX17xX6xX3xX34xX1xX38xX3xX6dxX1cxX3xX1xX38xX34xX1xX3xXexX3cxX3xXcxX24xX40xX41xX3xX27xX44xX3xXexX24xX48xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xXexX21xX3xXcfxX4axX4bxX4bxXdbxX3x10f85xfccbxX3xXexX24xX25xX3xX27xX28xX3xXcxX24xX2cxXdxX3xX13xX30xXexX3xX6xX34xX3xXexX37xX38xX34xX5fxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX37xX6dxX19xXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3xXcxX24xX1cxX34xX55xX3xXexede8xX41xX3xX146xXdxX28xX1cxX3xX70xX1xXdxca45xX34xX3xX4xX2cxX4xX3xX4xX1xX1cxX19xX21xX34xX3xX17xX6xX19xX3xXd0xX55xX6xXf7xX3xX17xX14xX3xXbxX1x7530xX34xX3xX146x6561xX3xX17xX14xX3xX4xde03xX6xX3xXexX38xX1cxX3xX104xXdxX106xX34xX3xX1xX10axXbxX3xXcxX10exXd8xX110xX2xX8axX10exX3xX146xX147xX3xX146xX2cxXbxX3xf117xX1cxX1dxX34xX55xX3xX41xX14xXexX3xX146xe660xX6xX3xX146xXdxX18dxX41xX3xX146xX1ddxX34xX1xX3xX7x10bb4xX34xX3xX4xX2cxX4xX1xX3xXexX1xX38xX34xX1xX3xXbxX1xX1dxX3xXd8xX24xX70xX6xX5xX19xX70xX3xX4xX1b3xX6xX3x7f9cxX6xca1cxX6xX70xX1xX7xXexX6xX34xX3xX80xX85xX3xX70xX41xX3xX27xX28xX3xXbxX1xe140xX6xX3xXcxX182xX19xX3xX27xX38xX37xX3xX5xaaa4xX4xX3xX2xX87xX3xX55xXdx6db5xX3xX7dxX80xX3xXcfxX55xXdxX233xX3xc334xXdxaa2bxXexX3xXd0xX6xX41xXdbxX5fxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX37xX6dxX19xXaxX12xX13xX14xXdxX3xX17xX6xX19xX3xXexX24xX25xX3xX27xX28xX3xXcxX24xX2cxXdxX3xX13xX30xXexX3xX5x78efxX34xX3xX34xX38xX19xX3xX55xXd3xX41xX3xX17xX6xX3xX34xX1xX38xX3xX6dxX1cxX3xX1xX38xX34xX1xX3xX27xX44xX3xXexX24xX48xX3xX10exX6xX1d2xXdxX41xX3xX4bxX1cxX24xX6xX19xX10xX27xX110xX34xX55xXefxX233xXdxX3xXd0xX55xX6xXf7xX3x7249xX10xXdxX6dxX3xd56cxXdxX7xX10xX41xX6xX34xX110xX34xX55xXefxX233xXdxX3xX10exbf54xXf7xX3xX27xX38xX3xXd8xX5xX10xX1d2xX6xX34xX6dxX10xX24xX3xf40fxX10xX24xX7xXexX110xX34xX55xXefxX233xXdxX3xX13x7db7xX4xXf7xX3xX146xX147xX3xX5xX38xX41xX3xX27xXdxX23fxX4xX3xXexX24xX106xX34xX3xX4axX4bxX4bxX3xX55xX275xX34xX3xX2xX8dxX87xX3xX34xX55xX38xX19xX3xX146xX106xX41xX5fxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX37xX6dxX19xXaxX12xX4bxX2e0xX4xX3xX70xX1x64dexX10xX3xX4xX1b3xX6xX3xXaxX17xX14xX3xX17xX6xXaxX3xX34xX1xX38xX3xX6dxX1cxX3xX1xX38xX34xX1xX3xX27xX44xX3xXexX24xX48xX3xX34xX38xX19xX3xX146xX28xX1cxX3xXexX1dxXexX5fxX0xX4exXbxX12xX0xXdxX41xX55xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX4exX4exX4xX5fxX17xX6xX37xXbxX1xX1cxXexX1xX37xX5fxX27xX34xX4exX6dxX10xX7xX70xXexX37xXbxX4exX34xX10xX77xX7xX4exX2xX7bxX7bxX7dxX4exX7bxX80xX6dxX2xX2xX84xX85xX86xX87xX87xXexX8axX87xX7bxX8dxX85xX5xX85xX5fxX92xXbxX55xXaxX3xX4exX12xX99xX6xX3xX34xX1xX38xX3xX6dxX1cxX3xX1xX38xX34xX1xX3xX4xX1xX48xXbxX3xb7b0xX34xX1xX3xXexX24xX37xX34xX55xX3xX70xX1xX37xX6xX34xX55xX3xXexX38xX1cxX3xX104xXdxX106xX34xX3xX1xX10axXbxX3xXcxX10exXd8xX110xX2xX8axX10exX5fxX3xXcfxXd0xX55xX1cxXd3xX34xXd5xX3xXd0xXd8xX4bxXd8xXdbxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX37xX6dxX19xXaxX12xXcxX38xX1cxX3xX104xXdxX106xX34xX3xX1xX10axXbxX3xXcxX10exXd8xX110xX2xX8axX10exX3xX4xf663xX34xX55xX3xXbxX1xXdxX3xX1xX38xX34xX1xX3xX146xX37xX38xX34xX3xX146xXefxX10axX4xX3xXbxX1x70ffxX34xX55xX3xX5xX106xX34xX3xX27xX44xX3xXexX24xX48xX3xXexX3cxX3xX7xX182xX34xX3xX17xX6xX19xX3xX99xX6xXdxX70xX37xX34xX1cxX24xX3xX4xX1b3xX6xX3xXd0xX55xX6xX3xX25xX3xX209xX6xX20bxX6xX70xX1xX7xXexX6xX34xX3xX34xX55xX38xX19xX3xX85xX86xX4exX7dxX3xX27xX3cxX6xX3xX1bxX1cxX6xX5fxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX37xX6dxX19xXaxX12xXe7xXdxX23fxX34xX3xXexX24xX106xX34xX3xX4axX4bxX4bxX3xX27x8552xX34xX3xX4xe60fxX34xX3xX1xX6xXdxX3xX34xX1xX38xX3xX6dxX1cxX3xX1xX38xX34xX1xX3xXd0xX55xX6xX3xXd8xX5xX10xX70xX7xX6xX34xX6dxX24xX3xX4bxX6xX41xX37xX70xX1cxXexX19xX6xX10xX27xX3xX27xX38xX3x10a1exX5xX10xX34xX6xX3xX4bxX10xX24xX37xX27xX6xXf7xX3xX4xX40dxX34xX55xX3xX146xXd3xX34xX55xX3xX34xX55xX1xXdxX23fxXbxX3xXexX3cxX3xc17cxdc18xX3xX1bxX1cxX6xX34xX3xXe7xX38xX34xX55xX3xX70xX1x8697xX34xX55xX3xX27xX44xX3xXexX24xX48xX3xX10exX2c3xX3xXcfxXd0xXd8xX4bxXd8xXdbxX3xX99xX6xX24xX24xX19xX3xX2b4xXdxX5xX41xX37xX24xX10xX5fxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX37xX6dxX19xXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3xX70xX21xX3xX1xX37xX40xX4xX1xXf7xX3xX146xX14xXdxX3xX17xX6xX19xX3xX34xX38xX19xX3xX7x6574xX3xX5xX38xX41xX3xX27xXdxX23fxX4xX3xXexX40xXdxX3xX4axX4bxX4bxX3xXexX24xX37xX34xX55xX3xX2xX84xX86xX3xX34xX55xX38xX19xX3xX146xX106xX41xX5fxX3xXcxX24xX37xX34xX55xX3xXexX1xX233xXdxX3xX55xXdxX6xX34xX3xX34xX38xX19xXf7xX3xXbxX1xXdxX3xX1xX38xX34xX1xX3xX146xX37xX38xX34xX3xX7xX54dxX3xXexXdxX21xX34xX3xX1xX38xX34xX1xX3xX34xX1xXdxX28xX1cxX3xX34xX55xX1xXdxX106xX34xX3xX4xX2e0xX1cxX3xX27xX38xX3xXexX1xX21fxX3xX34xX55xX1xXdxX23fxX41xXf7xX3xX146xXd3xX34xX55xX3xXexX1xX233xXdxX3xXexX1xb7a7xX4xX3xX1xXdxX23fxX34xX3xX41xX14xXexX3xX7xX1dxX3xX4xX1xX1cxX19xX21xX34xX3xX24xX6xX3xX34xX55xX37xX38xXdxX3xX70xX1xX37xX3b2xX34xX55xX3xX70xX1xX4f9xX34xX55xX3xX27xX44xX3xXexX24xX48xX5fxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX37xX6dxX19xXaxX12x673fxX5d0xX3xX70xXdxX21xX34xXf7xX3xX146xX14xXdxX3xX17xX6xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xXexX21xX3xX70xX21xX3xXexXdxX21xXbxX3xX55xXd3xX41xX3xX41xX14xXexX3xX34xX1xX38xX3xX6dxX1cxX3xX1xX38xX34xX1xX3xX27xX44xX3xXexX24xX48xX3xX34xX55xXefxX233xXdxX3xXd0xX55xX6xXf7xX3xX41xX14xXexX3xX34xX55xXefxX233xXdxX3xX10exX2c3xX3xX27xX38xX3xX41xX14xXexX3xX4xX1b3xX6xX3xX4xX1xX182xX1cxX3xac81xX1cxX3xX7xX54dxX3xX5xX106xX34xX3xX4axX4bxX4bxX3xX17xb620xX34xX55xX3xXexX38xX1cxX3xX104xXdxX106xX34xX3xX1xX10axXbxX3xXcxX10exXd8xX110xX2xX7dxX10exX3xXexX3cxX3xX7xX182xX34xX3xX17xX6xX19xX3xX27xX44xX3xXexX24xX48xX3xX99xX6xXdxX70xX37xX34xX1cxX24xX3xX25xX3xX209xX6xX20bxX6xX70xX1xX7xXexX6xX34xX3xX27xX38xX37xX3xX34xX55xX38xX19xX3xX85xX7bxX4exX2xX2xX3xXexc5dcxXdxX5fxX4exX5fxX0xX4exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX99xX37xX6dxX19xXaxX12xXcxX1xX10xX37xX3xX23dxXdxX10xXexX34xX6xX41x9bc0xX0xX4exXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thúc đẩy kinh tế số phát triển

Thúc đẩy kinh tế số phát triển
2024-02-23 09:17:00

baophutho.vn “Kinh tế số đã làm thay đổi hoàn toàn nhận thức và cách làm của chúng tôi. Từ tiêu thụ truyền thống, bán hàng trực tiếp hoặc qua hệ thống đại...

Top 5 sản phẩm công nghệ nổi bật tuần qua

Top 5 sản phẩm công nghệ nổi bật tuần qua
2014-11-10 08:45:00

Vòng tay cảm biến theo dõi luyện tập thể dục của Jawbone đứng đầu danh sách 5 sản phẩm công nghệ nổi trội nhất tuần qua. Trong danh sách này chúng ta còn thấy máy tính bảng "2...

Vệ tinh Nga sắp rơi xuống Trái Đất

Vệ tinh Nga sắp rơi xuống Trái Đất
2014-11-10 07:28:00

Một vệ tinh do thám cũ sẽ bốc cháy khi tiếp cận bầu khí quyển Trái Đất vào ngày hôm nay dự kiến các mảnh vỡ sẽ rơi xuống Thái Bình Dương.

Tàu trong suốt trên đường ray treo

Tàu trong suốt trên đường ray treo
2014-11-08 09:23:00

Tàu trong suốt chạy trên hệ thống đường ray trên cao có thể sẽ được sử dụng tại thành phố Thượng Hải, Trung Quốc, và trở thành loại hình phương tiện giao thông mới.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long