Cập nhật: 15/08/2019 09:31 GMT+7
b79bxeedexce1fxe399xebeex11531x129d3x108cbxc80dxX7x13e16x13354x14cb9xe00axe1dex10410xX5xd2c0xXax11bedxeb3fxX3xXexX1x12b1fxf177x1432fx1436cxX3xX7x116bdxX18xX3x15512xde04xe67exXexX3xX4xff13xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdx13a7cxXbxX3xXex1009exf03bxX18xX3xXex142b0xX18xX1xX3xXex132baxX18xX19xX3xX13xX1ax137c7xX2xc149xX0xec62xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx147a8xX32x1396fxccc4xXaxX12xX0xXdx14351xX19xX3xX7x10a06xX4xX9xXaxX46xX46xX4xefd0x11ea9xX6xX32xXbxX1xX21xXexX1xX32xX68xd14axX18xX46xX57xX10xX7xdf01xXexX32xXbxX46xX18xX10x14bd3xX7xX46xX2xcaefx15393x14d22xX46x1550exX84xX57xX88x1383fxX84xX85xX2xX88xX85xXexX2xf111xX94xX86xX85xX84xX5xX2xX68x1113fxXbxX19xXaxX3xX46xX12xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX32xX57xX58xXaxX12x10e16xX1dxX18xX3xX20xX21xX22xXexX3xX19x140aaxX4xX1xX3xXexXc2xXdxX3x12513xX26xX18xX19xX3xXexX58xX3xXcaxf3a3xX3xXbxX1xee92xX18xX3xX19xXc2xX4xX1xX3xX5dxX10xX18xX3xXcx10c7fxXb8xXe4xX68xX3xda8cxX18xX1x1139dxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX61xX33xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX32xX57xX58xXaxX12xf06axXcxd688xXcxX3xdc77xX3xXcxX1xX10xX32xX3xXcax105dfxX4xX3xXcxX1x15d7axX18xX19xX3xX79x13085xX3xXexX37xX18xX1xX1axX3xXcx15cbexX18xX1xX3x149a6x1521cxX18xX3xX13xX3xXexX1xX17xX18xX19xX1axX3xX7xX1dxX18xX3xX20xX21xX22xXexX3xX4xX26xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX2exXbxX3xXexX61xX123xX18xX3xX130x155cdxX6xX3xX69xX33xX18xX3xXexX37xX18xX1xX3xXexX3cxX18xX19xX3xX79xX1xX17xX1axX3xX130xXc2xXexX3xX13xX1axX42xX2xX44xX3xX7xX32xX3xX73x149dbxXdxX3xX4x15bfcxX18xX19xX3xX79xb807xX3xX18xX3cxX5dxX3xXexX61x10abbxX17cxX4xX68xX3xXcxX61xX32xX18xX19xX3xX130xf70cxX1axX3xX18xX1xX199xX5dxX3xX18xX19xX33xX18xX1xX3xX4xX26xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX2exXbxX3xX79xX1xX6xXdxX3xX79xX1xX32xX17xX18xX19xX3xXexX3cxX18xX19xX3xX4xX6xX32xX3xX86xX94xX1axX8cxX94xX44x10cd9xX3xX4xX26xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX2exXbxX3xX4xX1xX131xX3xX69xXdxX131xX18xX1axX3xX4xX1xX131xX3xXexXc2xX32xX3xXexX3cxX18xX19xX3xX13xX1axX8cxX94xX44xX1cexX3xX18xX1xX199xX5dxX3xX18xX19xX33xX18xX1xX3xX7xX1dxX18xX3xX20xX21xX22xXexX3xX73xX33xX3xXbxX1x127b1xX18xX3xXbxX1xX11exXdxX3xX130xXdxX2exX18xX1axX3xX79xX1xX12cxX3xX130xX11exXexX1axX3xX18xX18dxX17cxX4xX3xX18xX199xX18xX19xX1axX3xX1xe54axXdxX3xX18xX18dxX17cxX4xX3xX73xX33xX3xX130xXdxbc32xX21xX3xX1x13bb3xX6xX3xX79xX1xX26xX18xX19xX3xX79xX1xX12cxX3xXexX3cxX18xX19xX3xX2xX88xX1axX86xX42xX44xX1cexX3xX18xX19xX33xX18xX1xX3xX4xX21xX18xX19xX3xX4xX22xXbxX3xX18xX18dxX17cxX4xX1axX3xX1xX32xXc2xXexX3xX130x15753xX18xX19xX3x112b4xX21xX1dxX18xX3xX5x121e5xX3xX73xX33xX3xX20x144e2xX3xX5xX286xX3xX61xX17xX4xX3xXexX1xX1dxXdxX1axX3xX18xX18dxX17cxX4xX3xXexX1xX1dxXdxX3xXexX3cxX18xX19xX3xX88xX1axX85xX13xX44xX68xX68xX68xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX32xX57xX58xXaxX12xXcaxX1xX37xX3xX7xX11exX3xX7xX1dxX18xX3xX20xX21xX22xXexX3xXexX32xX33xX18xX3xX18xX19xX33xX18xX1xX3xX4xX26xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX2exXbxX3x13089x14d41xX2efxX10cx1258exX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX13xX46xX86xX8cxX2xX84xX3xX18dxX17cxX4xX3xXexX3cxX18xX19xX3xX86xX1axX42xX86xX44xX3xX7xX32xX3xX73xX17cxXdxX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXexX61xX18dxX17cxX4xX3xX73xX33xX3xXexX3cxX18xX19xX3xX2xX2xX1axX85xX44xX3xX7xX32xX3xX73xX17cxXdxX3xX4xX180xX18xX19xX3xX79xX185xX3xX18xX3cxX5dxX3xX18xX19xX32xX17xXdxX1axX3xXexX61xX32xX18xX19xX3xX130xX199xX3xX18xX19xX33xX18xX1xX3xX79xX1xX6xXdxX3xX79xX1xX32xX17xX18xX19xX3xXexX3cxX18xX19xX3xX85xX1axX94xX85xX44xX1cexX3xX4xX1xX131xX3xX69xXdxX131xX18xX3xX1axX3xX4xX1xX131xX3xXexXc2xX32xX3xXexX3cxX18xX19xX3xX86xX1axX94xX85xX44xX1cexX3xX7xX1dxX18xX3xX20xX21xX22xXexX3xX73xX33xX3xXbxX1xX213xX18xX3xXbxX1xX11exXdxX3xX130xXdxX2exX18xX3xX19xXdxX1dxX5dxX3xX8cxX1axX85x1593axX44xX3xX7xX32xX3xX73xX17cxXdxX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xXexX61xX18dxX17cxX4xX3xX18xX1xX18dxX18xX19xX3xXexX3cxX18xX19xX3xX2xX8cxX1axX42xX13xX44xX3xX7xX32xX3xX73xX17cxXdxX3xX4xX180xX18xX19xX3xX79xf398xX3xX18xX3cxX5dxX3xX18xX19xX32xX17xXdxX1cexX3xX4xX21xX18xX19xX3xX4xX22xXbxX3xX18xX18dxX17cxX4xX3xX73xX33xX3xX20xX28cxX3xX5xX286xX3xX61xX17xX4xX3xXexX1xX1dxXdxX3xXexX1xX1dxXdxX1axX3xX18xX18dxX17cxX4xX3xXexX1xX1dxXdxX3xXexX3cxX18xX19xX3xX8cxX1axX85xX85xX44xX68xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX32xX57xX58xXaxX12xXcaxX1xX37xX3xX7xX11exX3xXexXdxX123xX21xX3xXexX1xX119xX3xX18xX1xX199xX5dxX3xX18xX19xX33xX18xX1xX3xX4xX26xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX2exXbxX3xX4xX1xX131xX3xX69xXdxX131xX18xX1axX3xX4xX1xX131xX3xXexXc2xX32xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX13xX46xX86xX8cxX2xX84xX3xX4xcb61xX18xX19xX3xX4xX199xX3xX5dx11da1xX4xX3xXexXdxX123xX21xX3xXexX1xX119xX3xXexX3cxX18xX19xX3xX88xX2xX1axX86xX94xX44xX3xX7xX32xX3xX73xX17cxXdxX3xX4xX17xX4xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX4xX180xX18xX19xX3xX79xX185xX1axX3xXex11567xXbxX3xXexX61xX21xX18xX19xX3xX4xX1x10c05xX3xX58xX131xX21xX3xX4xX17xX4xX3xX18xX19xX33xX18xX1xX3xX18xX1xX18dxX3xX7xX1dxX18xX3xX20xX21xX22xXexX3xX1xX199xX6xX3xX4xX1xX22xXexX1axX3xX7xX1dxX18xX3xX20xX21xX22xXexX3xX57xX6xX1axX3xXdxX18xX3xX7xX6xX32xX3xX4xX1x13f82xXbxX3xX69xX1dxX18xX3xX19xX1xXdxX3xX4xX17xX4xX3xX5xX32xXc2xXdxX1axX3xX7xX1dxX18xX3xX20xX21xX22xXexX3xX4xX1xX131xX3xX69xXdxX131xX18xX3xXexX1xeacdxX4xX3xXbxX1x13d53xX5dxX1axX3xX7xX1dxX18xX3xX20xX21xX22xXexX3xXexX61xX6xX18xX19xX3xXbxX1xX119xX4xX3xX73xX33xX3xX7xX1dxX18xX3xX20xX21xX22xXexX3xX7xX1dxX18xX3xXbxX1xX53exX5dxX3xX130xXdxX2exX18xX3xXexX28cxX1axX3xX5dxX17xX58xX3xX73xXdxX3xXexX12cxX18xX1xX1axX3xX7xX1dxX18xX3xXbxX1xX53exX5dxX3xX280xX21xX6xX18xX19xX3xX1x1195bxX4xf48bxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX55xX32xX57xX58xXaxX12xXcaxX180xX18xX19xX3xX73xX17cxXdxX3xX130xX199xX1axX3xX4xX1xX37xX3xX7xX11exX3xXex115aaxX18xX3xX79xX1xX32xX3xX18xX1xX199xX5dxX3xX18xX19xX33xX18xX1xX3xX4xX26xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX2exXbxX3xX4xX1xX131xX3xX69xXdxX131xX18xX1axX3xX4xX1xX131xX3xXexXc2xX32xX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX13xX46xX86xX8cxX2xX84xX3xXexX3cxX18xX19xX3xX86xX2xX1axX86xX13xX44xX3xX7xX32xX3xX73xX17cxXdxX3xXexX1xX17xX18xX19xX3xX4xX180xX18xX19xX3xX79xX185xX1axX3xXexX61xX32xX18xX19xX3xX130xX199xX1axX3xX7xX1dxX18xX3xX20xX21xX22xXexX3xX19xXdxX22xX58xX3xX73xX33xX3xX7xX1dxX18xX3xXbxX1xX53exX5dxX3xXexdad1xX3xX19xXdxX22xX58xX3xXexX3cxX18xX19xX3xX85xX1axX13xX3xX5xXd7xX18xX1cexX3xXb8xX1dxX18xX3xX20xX21xX22xXexX3xX130xX5bexX3xX21xX11exX18xX19xX3xXexX3cxX18xX19xX3xX2xX86xX3b4xX1axX42xX86xX44xX1cexX3xXb8xX1dxX18xX3xX20xX21xX22xXexX3xXexX1xXdxX131xXexX3xX69xX158xX3xX130xXdxX2exX18xX3xXexX3cxX18xX19xX3xX13xX42xX44xX3xX68xX68xX68xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX21xXexX1xX32xX61xXaxX12xXcxX61xX33xX3x14149xX58xX0xX46xXbxX12

Trà My

Các tin đã đưa

Nhộn nhịp thị trường Tết

Nhộn nhịp thị trường Tết
2023-01-16 11:32:00

baophutho.vn Không khí Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đang tràn về trên khắp các nẻo đường cũng là thời điểm các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tạp...

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,59%

Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,59%
2019-04-03 14:19:27

PTĐT - Theo đánh giá, sản xuất công nghiệp(CN) quý I/2019 trên địa bàn tỉnh duy trì khá ổn định. Chỉ số sản xuất CN ước tăng 7,59% so với cùng kì.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long