Cập nhật:  GMT+7
391x8c22xcb9x4b56x9398x434dx47d6x40aax29d5xX7x8412x9ff9x4d7ax39cex6ad0x6a21xX5x333fxXax55cx42b7x447cx561dxX3x1347x38ecxX4xX3xXexX1x5270xX3xXexd53xX15xX3x45ax746fxX15x5b13xX3xX4x8ecdxX3xX15xX1x4cdexX15xX3xXex7839xXdxX3x1432xX6xX3xX5x2cccxX3xX2xX3xXex1e05xX3xX34x89c1xX15xX26xX0x8039xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xX23xXaxX12xXcxX1xX10x5880xX3xXcxX1x96efxX15xX26xX3xXex2a98xX3x163dx4d9xX44xX67x997bxX2xf86xX3xX4x3449xX6xX3x8be4xX26xX2dxX15xX3xX1xX38xX15xX26xX3xX73xX1xX38xX3xX15xX65xbe0xX4xX3x8a5dxXdx9942xXexX3xX73xX6xX17xX3xX17xX83xXdxX3x8bfxX6xX15xX3xX1xX38xX15xX1x4b74xX3xX1xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXexX1xX1dxX3xXexX20xX15xX3xX23xX24xX15xX26xX3xX34xX31xXdxX3x2636xX83xXdxX3xX4xX29xX3xX15xX1xX2dxX15xX3xXexX31xXdxX3xX34xX6xX3xX5xX38xX3xX2xX3xXexX3dxX3xX86xX73x2c75x4fccxX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa793xX5cxX23x6cffxXaxX12xXcxX14xXdxX3xXcxX1xX60xX15xX26xX3xXexX65xX3xX67xX68xX44xX67xX6bxX2xX6dxX3xX4xX70xX6xX3xX73xX26xX2dxX15xX3xX1xX38xX15xX26xX3xX73xX1xX38xX3xX15xX65xX83xX4xX3xX86xXdxX88xXexX3xX73xX6xX17xX3xX17xX83xXdxX3xX93xX6xX15xX3xX1xX38xX15xX1xX3x10cdxX7x11b4xX6xX3xX34x9933xXdxX9bxX3xX93xX132xX3xX7x71e2xX15xX26xX3xXcxX1xX60xX15xX26xX3xXexX65xX3xX2x3874xX44xX67xX6bxX2xX68xX44xXcxXcx3f18xX73xX13xX73xX73xX3x2ae5xX13axXe7xX3xX34x2f38xX15xX1xX3xXb6x9b36xX3xX1xX5cxX14xXexX3xX34x5888xX15xX26xX3xXexX1xX1dxX3xX15xX26xX2dxX15xX3xX1xX38xX15xX26x3c72xX9bxX3xX4x1b42xX3xX157xX13axXe7xX3xX34xX15cxX15xX1xX3xX1xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXexX1xX1dxX3xXexX20xX15xX3xX23xX24xX15xX26xX3xX34xX31xXdxX3xXb6xX83xXdxX3xX4xX29xX3xX15xX1xX2dxX15xX3xXexX31xXdxX3xX34xX6xX3xX5xX38xX3xX2xX3xXexX3dxX3xX34xX40xX15xX26xX3xX86xXdxX88xXexX3xX73xX6xX17xXd4xX0xX44xXbxX12xX0xXexX6xX93xX5xX10xX3xX7xXexXe7xX5xX10xX9xXaxX17xX6x27baxX26xXdxX15x74f7xX67xXbx6f1xX3xX6xX13axXexX5cxXaxX12xX0xXexX1dfxX12xX0xXexX23xX12xX0xXdxX17xX26xX3xX6xX5xXexX9xXaxX1xX6xX15xX3xX17xX13axX4xX3xXexX1xX10xX3xXexXdxX15xX3xX23xX13axX15xX26xX3xX4xX6xX3xX15xX1xX6xX15xX3xXexX5cxXdxX3xX23xX6xX3xX5xX6xX3xX2xX3xXexXe7xX3xX23xX5cxX15xX26xX3xX1xXdxX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX1dfxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX1e3xX44xX44xXdxX17xX6xX26xX10xX7xXd4xXb6xX5cxXb6xXd4xXb6xX15xX44x5d57x50f5xX148xX6bxX44xX13axXbxX5xX5cxX6xX23xX10xX23xX44xX26x1612x6d68xX23xX4xXbxX1dfxX2xX4xXb6xX13axX5xXe7x8a2cxX13axX264xXb6xX10xX13ax421exX26xX44xX67xX6bxX2xX26fx79e5xX6bxX2xX27cxX67xX2xX44xXexX1xX10xX27cxXexXdxX15xX27cxX23xX13axX15xX26xX27cxX10xX1e6xXexX23xXd4x7adcxXbxX26xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXexX1xX1dxX3xXexX20xX15xX3xX23xX24xX15xX26xX3xX4xX29xX3xX15xX1xX2dxX15xX3xXexX31xXdxX3xX34xX6xX3xX5xX38xX3xX2xX3xXexX3dxX3xX34xX40xX15xX26xX3xX1x16d5xX15xX1xX3xX2xXaxX3xX44xX12xX0xX44xXexX23xX12xX0xX44xXexX1dfxX12xX0xXexX1dfxX12xX0xXexX23xX12xXcxbabxX3xX263xX44xX263xX44xX67xX6bxX2xX26fxX9bxX3xX1xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXexX1xX1dxX3xXexX20xX15xX3xX23xX24xX15xX26xX3xX34xX31xXdxX3xXb6xX83xXdxX3xX4xX29xX3xX15xX1xX2dxX15xX3xXexX31xXdxX3xX34xX6xX3xX5xX38xX3xX2xX3xXexX3dxX3xX34xX40xX15xX26xX3xX86xXdxX88xXexX3xX73xX6xX17xXd4xX0xX44xXexX23xX12xX0xX44xXexX1dfxX12xX0xX44xXexX6xX93xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX5cxX23xXe7xXaxX12x4c41xX24xX3xXexX1x1d9fxX9bxX3xXexX1xX10xX5cxX3xXcxX1xX60xX15xX26xX3xXexX65xX3xX67xX68xX44xX67xX6bxX2xX6dxX3xX157xX13axXe7xX3xX34xX15cxX15xX1xX1e3xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXexX1xX1dxX3xXexX20xX15xX3xX23xX24xX15xX26xX3xX34xX31xXdxX3xXb6xX83xXdxX3xX4xX29xX3xX15xX1xX2dxX15xX3xX12cxX157xX13axXe7xX3xX34xX15cxX15xX1xX3xXexX14xXdxX3xX275xX1xX5cx349bxX15xX3xX2xX3x4b33xXdxX161xX13axX3xX2xX67xX68xX3x30dexX13ax2d2exXexX3xX360xX29xX4xX3xXexX132xX3xX4xX1xX18xX4xX3xXexX20xX15xX3xX23xX24xX15xX26xX17axX3xX5xX38xX3xX15x3577xX13axX3xXexX1dfxX65xa398xX15xX26xX3xX1x4996xXbxX3xXbxX1xX29xXexX3xX1xX38xX15xX1xX3xXexX1xX1dxX3xXexX20xX15xX3xX23xX24xX15xX26xX3xX4xX17exX3xXexX38xXdxX3xX7xX3bexX15xX3xX93xX3bexX5cxX3xX34xX3bexX17xX3xXexX1xX2d3xX3xX1xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXexX20xX15xX3xX23xX24xX15xX26xX3xX4x4322xXbxX3xX4xX1xX5cxX3xX4xX1xX70xX3xXexX1xX1dxX3xX23xX5cxX3xXexX132xX3xX4xX1xX18xX4xX3xXbxX1xX29xXexX3xX1xX38xX15xX1xX3xXexX1xX1dxX3xX1e6xX29xX4xX3xX34xX15cxX15xX1xX3xXexX1xX10xX5cxX3xX157xX13axXe7xX3xX34xX15cxX15xX1xX3xX15xX169xXdxX3xX93xX169xX3xX4xX70xX6xX3xXexX132xX3xX4xX1xX18xX4xX3xXbxX1xX29xXexX3xX1xX38xX15xX1xX3xXexX1xX1dxX3xXb6xX161xX3xX4xX439xXbxX3xXexX20xX15xX3xX23xX24xX15xX26xX3xX157xX13axX6xX3xXexX1xX1dxX3xXexX20xX15xX3xX23xX24xX15xX26xX3xXb6xX38xX3xXexX31xXdxX3xX34xX6xX3xX5xX38xX3xX2xX3xXexX3dxX3xX34xX40xX15xX26xX3xX86xXdxX88xXexX3xX73xX6xX17xXd4xX3xX360x7994xX15xX3xXexX1dfxX65xX3f1xX15xX26xX3xX1xX3f6xXbxX3xXbxX1xX29xXexX3xX1xX38xX15xX1xX3xXexX1xX1dxX3xXexX20xX15xX3xX23xX24xX15xX26xX3xX275xX1xX60xX15xX26xX3xX4xX17exX3xXexX38xXdxX3xX7xX3bexX15xX3xX93xX3bexX5cxX3xX34xX3bexX17xX9bxX3xX1xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX3xXexX20xX15xX3xX23xX24xX15xX26xX3xX4xX439xXbxX3xX4xX1xX5cxX3xX4xX1xX70xX3xXexX1xX1dxX3xXexX31xXdxX3xX34xX6xX3xX5xX38xX3x8d19xX6bxX6bxX3xXexX1dfxXdxX88xX13axX3xX34xX40xX15xX26xX3xX86xXdxX88xXexX3xX73xX6xX17x5f88xXd4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX5cxX23xXe7xXaxX12xXcxX1xX60xX15xX26xX3xXexX65xX3xX67xX68xX44xX67xX6bxX2xX6dxX3xX4x54axX15xX26xX3xX157xX13axXe7xX3xX34xX15cxX15xX1xX3xX34xX31xXdxX3xXb6xX83xXdxX3xX1xX14xX15xX3xX17xX18xX4xX3xX1dfx6495xXexX3xX15xX26xX5cxX14xXdxX3xXexX88xX3xXexXdxX161xX15xX3xX17x8d78xXexX3xXexX14xXdxX3xX15xX65xX83xX4xX3xX15xX26xX5cxX38xXdxX9bxX3xX17xX169xXexX3xXexX1xX1dxX3xX34xX65xX3f6xX4xX3xX1dfxX5a4xXexX3xX7xX31xX3xX15xX26xX5cxX14xXdxX3xXexX88xX3xXexXdxX161xX15xX3xX17xX5b6xXexX3xXexX31xXdxX3xX34xX6xX3xXexX65x4e46xX15xX26xX3xX34xX65xX5f8xX15xX26xX3xX263xX6bxX3xXexX1dfxXdxX88xX13axX3xX34xX40xX15xX26xX3xX86xXdxX88xXexX3xX73xX6xX17xX3xXexX1dfxX5cxX15xX26xX3xX17xX169xXexX3xX15xX26xX38xXe7xXd4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe4xX5cxX23xXe7xXaxX12xXcxX1xX60xX15xX26xX3xXexX65xX3xX15xX38xXe7xX3xX4xX17exX3xX1xXdxX88xX13axX3xX5x5ad4xX4xX3xXexX1xXdxX3xX1xX38xX15xX1xX3xX275xX365xX3xXexX2efxX3xX15xX26xX38xXe7xX3xX263xX44xX263xX44xX67xX6bxX2xX26fxX9bxX3xXexX1dfxX2efxX3xX17xX169xXexX3xX7xX31xX3xX34xXdxX161xX13axX3xX275xX1xX5cxX3bexX15xX3xX4xX17exX3xX157xX13axXe7xX3xX34xX15cxX15xX1xX3xX275xX1xX29xX4xXd4xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa001xX13axXexX1xX5cxX1dfxXaxX12xXcxX1xX10xX5cxX3xX86x9ec5xX86xX0xX44xXbxX12

Theo VOV

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long