Cập nhật:  GMT+7
67f2xc0c8xd502xee37xecd9x11918xf14bxc098x6a37xX7xca9dxb26dx7605xd8c0x99abx7af4xX5xab61xXaxfe41x9b38xf947x111b8x107abxX3xXexb214xX3xX13x8a9cxX3xXbxX1x9e2axX15xX3xXcxX6x9c07xX6xe52fxX3x8442xc58exX6xX15xXdxXexX10xX3xX2axX6xX3x7acaxa943xXexX3xX7x84adxX15xX3xXbxX1x6e15xX34xX3xX34x7860xXdxX0x9602xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8993xX27x9c2exX19xXaxX12xX0xXdxX34xX16xX3xX7xX2axX4xX9xXaxX45xX45xX4x9d2bx958dxX6xX27xXbxX1xcb89xXexX1xX27xX67x11f0exX15xX45xX56xX10xX7xX25xXexX27xXbxX45xX15xX10x1069cxX7xX45x11855xX2xe195x73d0xX45xX2xX2x7267xX56xX84xX2xX84xX82xX84x10a29xX90xXexX2x119fbxX2x7e2cxX2xX82xX5xX2xX67x8823xXbxX16xXaxX3xX45xX12xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX27xX56xX19xXaxX12xdcbaxX1x7006xX4xX1xX3xX1x7848xX15xX16xX3xXexX1xX6xX34xX3x10276xX6dxX6xX15xX3xX4xXbaxX4xX3xX7xX39xX15xX3xXbxX1xX3exX34xX3xX4x6a4axX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX1cxX3xXbxX1xX20xX15xX3xXcxX6xX25xX6xX27xX3xX29xX2axX6xX15xXdxXexX10xX67xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx771fxX10xX6xX56xXaxX12xed6cxX16xXbfxX19xX3xX85xX45xX2xX82x110dcxX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX1cxX3xXbxX1xX20xX15xX3xXcxX6xX25xX6xX27xX3xX29xX2axX6xX15xXdxXexX10xX3xe45ax7e49xX3xXexX1cxX3xX4xX1x6ff6xX4xX3xX5x824fxX3xX2axX6xX3xX34xX35xXexX3xX72xXbfxX3xX25xX1xX6xXdxX3xXexX2axdfa1x112f9xX15xX16xX3xX7xX39xX15xX3xXbxX1xX3exX34xX67xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX27xX56xX19xXaxX12xX0xXdxX34xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX34xX4xX10xfbf9xX27xX68xX9cxX10xX4xXexX3xX56xX16xX34xX10xX56xXdxX6xX3xX72xXdxX56xX10xX27xX3xX34xXbxX84xX3xXdxX13xX10xX15xXexX10xX2axXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX45xX6xXbxXbxX7xX45xX27xXbxX10xX15xX45xX34xX10xX56xXdxX6xX45xXexX1xX6dxX34xX68x1158dxXbxX9xX15xX10xX7fxX7xX45xX82xX2xX84xX85xX45xX84xX94xX56xX84xX2xX84xX82xX84xX90xX90xXexX2xX94xX2xX96xX2xX82xX5xX90xX18bxX4xX27xX15xX16xX18bxXexX19xX18bxX4xX27xX18bxXbxX1xX6xX15xX18bxXexX6xX25xX6xX67xX9cxXbxX16xXaxX3xX56xX6xXexX6xX18bxX6xX2axX16xX7xX9xXaxX90xedbcxX90xX210xX2xX89xX85xX210xX90xX210xX2xX210xX2xX210xX2xX90xX90x9e64xX210xX90xX210xX2xX85xX82xX90xX210xX2xX90xX94xX90xXaxX3xX56xX6xXexX6xX18bxXexX19xXbxX10xX9xXaxX72xXdxX56xX10xX27xX45xX34xXbxX84xXaxX3xX56xX6xXexX6xX18bxXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX1cxX3xXbxX1xX20xX15xX3xX67xX67xX67xXaxX3xX56xX6xXexX6xX18bxX10xX15xX4xX27xX56xX10xX9xXaxX94xX2xX111xf23dx7854xX96xX19x8ae1xX19x8e09xX72xeab7xX29xXb8xX220xX82xX54x8989x9187xXc8xX45xX276x84efxX56xX96xXcxX90xX277xcd5bxXexX27cxX6xX72xce8fxX27axX27axX10bx10831xX220xX82xX54xX10xX16xX298xX90x10ffaxX90xX13xX298xX220xX82xX54x6a38xX89xfb07xX28fxX85xX25xX10xX111x9993xX7fxX7xX34xX2a7xe205xX29x7391xXbxXc8xX89xX6xX2b6xfe77xX2b6xX89xX10bxX27xXexX7xX9cxX2a9xX2xX220xX82xX54xX5xX277xX289xX2a0xX15xX27exXexX9cxX6xX27exXexX13xX277xX96xX10bxX4xX19xX34xX294xX6dxf3cdxX9cxX5xX72xX289xX2x8f6cxX10xX27xX2a0xX27cxX2xX84xX10bxX34xX27xX2b4xX34xX2xX294xX7fxX72xX2a9xX56xX68xX27cxX25xX27cxX294xXcxX7fxX82xX94xX27exf343xX1xX289xXc8xX2xXc8xX277xX2axX85xX28fxX27axX10bxX85xX28fxX89xX276xX2axX28fxX276xX2ddxX6xX5xX4xX10bxX72xX1xX29xX90xXb8xX294xX29xX9cxX6xcae8xX220xX82xX54xX220xX82xX54xX1xX25xX285xX96xX16xX2xX16xX2xX1x1212dxX85xX10bxX10bxX1xe861xX56xX15xX320xX85xX2e3xX28fxX90xX2b6xX335xXaxX3xX45xX12xX0xXbxX12xX276xXdxX56xX10xX27xX210xX3xX2ddxX6dxe587xX4xX3xab6exa06dxXdxX0xXbxX12xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX1cxX3xXbxX1xX20xX15xX3xXcxX6xX25xX6xX27xX3xX29xX2axX6xX15xXdxXexX10xX3xXexX1xXbfxX15xX1xX3xX5x10e1dxXbxX3xX15xX16xXbfxX19xX3xX82xX94xX45xX82xX45xX82xX90xX82xX90xX11axX3xX13ax93fdxX6xX3xX4xX1x8797xX3xXexX353xXdxX3xX27cxX13bxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX289xX19x8e0bxX15xX11axX3xX1xX6dxX19x11fccxX15xX3xXcxX6xX34xX3xX111xX14xX15xX16xX67xX3xX2e3xX6xX6dxX3xX1xX15axX15xX3xX34x8f8bxXexX3xX15x1144fxX34xX3xX27cxda45xX19xX3xX56xe2c4xX15xX16xX3xX72xXbfxX3xXbxX1xXbaxXexX3xXexX2axXdxfe35xX15xX11axX3xX72xX42xXdxX3xX7xX3d0xX3xX1xc87fxX3xXexX2axf132xX3xX72xXbfxX3xXexX353xX27xX3xX13axXdx116a5xX6dxX3xX25xXdxX3aexX15xX3xX4xXdbxX6xX3xX4xXbaxX4xX3xX4x88a8xXbxX3xX4xX1x860axX15xX1xX3xXc8xX6dxX19xX3faxX15xX3xX13axX391xX6xX3xXbxX1xX159xX15axX15xX16xX11axX3xX7xX3d0xX3xX15xX3ebxX3xX5xX3d0xX4xX3xX72xXbfxX3xXc8xX6dxX19xa82cxXexX3xXexX3ccxX34xX3xX4xX6xX27xX3xX4xXdbxX6xX3xX54xX6xX15xX3xX5xX13bxX15xX1xX3xX13axX353xX27xX3xX72xXbfxX3xXexX27xXbfxX15xX3xXexX1xX3dfxX3xX4xXbaxX15xX3xX68xX3c4xX3xX4xX14xX15xX16xX3xX15xX1xX3ccxX15xX3xX72xXdxX3a7xX15xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX11axX3xX13axX436xX15xX3xX15xX6xX19xX11axX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13axX13bxX3xX1xX27xXbfxX15xX3xXexX1xXbfxX15xX1xX3xX16xXdxX6xXdxX3xX13axX27xX353xX15xX3xX2xX11axX3xX13axXdxX3xX72xXbfxX27xX3xX1xX27xX353xXexX3xX13axX3c4xX15xX16xX3xX72xXbfxX3xX4xX1xX27xX3xX2axX6xX3xX13axe742xXdxX3xX15xX1xbab4xX15xX16xX3xX7xX39xX15xX3xXbxX1xX3exX34xX3xX13axX20xX6dxX3xXexXdxX3a7xX15xX67xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX27xX56xX19xXaxX12xX0xXdxX34xX16xX3xX7xX2axX4xX9xXaxX45xX45xX4xX67xX68xX6xX27xXbxX1xX6dxXexX1xX27xX67xX72xX15xX45xX56xX10xX7xX25xXexX27xXbxX45xX15xX10xX7fxX7xX45xX82xX2xX84xX85xX45xX2xX2xX89xX56xX84xX2xX84xX82xX84xX90xX90xXexX2xX94xX2xX96xX2xX82xX5xX82xX67xX9cxXbxX16xXaxX3xX45xX12xX294xX3c4xXexX3xX7xX34fxX3xX7xX39xX15xX3xXbxX1xX3exX34xX3xX16xX353xX4xX1xX3xX34xX10xX15xX3xX4xXdbxX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX67xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX27xX56xX19xXaxX12xX13xXbaxX4xX3xX56x10568xX15xX16xX3xX7xX39xX15xX3xXbxX1xX3exX34xX3xX4xX1xX410xX15xX1xX3xX4xXdbxX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX16xf73fxX34xX210xX3xX29xX353xX4xX1xX3xX34xX10xX15xX3xX25xX410xX4xX1xX3xXexX1xX159xX42xX4xX3xX89xX90xX27cxX89xX90xX4xX34xX3xX27cxX159xX15axX15xX16xX3xX335xX27xX2axX4xX10xX5xX6xXdxX15xX3xX34xXbfxXdxX3xX68x963axX15xX16xX3xX72xXbfxX3xX34xX10xX15xX3xX34xX6xXexXexX3xX4xX5d2xX3xX15xX1xXdxX3faxX6dxX3xX159xX6dxX3xX13axXdxX3dfxX34xX3xX15xX1cxXdxX3xXexX2axX3c4xXdxX11axX3xX13axX159xX3efxX4xX3xX7xX39xX15xX3xX27cxX6dxX40bxXexX3xX72xXbfxX3xX72xX37dxX15xX3xX1xXbfxX15xX1xX3xXexX2axX3a7xX15xX3xX56xX3ccxX19xX3xX4xX1xX6dxX19xX3faxX15xX3xX1xXdxX3aexX15xX3xX13axX353xXdxX3xX4xX5d2xX3xX34x958exXexX3xX34xX10xX15xX3xX68xX5d2xX15xX16xX3xX13axb865xXbxX11axX3xX13axX6xX3xX56xX353xX15xX16xX3xX72xX3faxX3xX34xXbfxX6dxX3xX7xX35xX4xX11axX3xX34x759bxX6dxX3xX34xX13bxX11axX3xX72xX37dxXexX3xX5xXdxX3aexX6dxX3xXexX1xX3ccxX15xX3xXexX1xXdxX3aexX15xX3xX72xX42xXdxX3xX34xX14xXdxX3xXexX2axX159xX4c5xX15xX16xX3xX15xX3a7xX15xX3xX13axXbaxXbxX3xX142xX15xX16xX3xXexX34fxXdxX3xX13axX6xX3xX4xXbaxX4xX3xX19xX3a7xX6dxX3xX4xX20xX6dxX3xX4xXdbxX6xX3xX15xX16xX159xX4c5xXdxX3xX7x7367xX3xX56x10013xX15xX16xX11axX3xX13axX159xX3efxX4xX3xX4xXbaxX4xX3xX15xX1xXbfxX3xXbxX1xX3ccxX15xX3xXbxX1xX34fxXdxX11axX3xX13axX34fxXdxX3xXexXbaxX4xX11axX3xX25xX1xXbaxX4xX1xX3xX1xXbfxX15xX16xX3xX13axXbaxX15xX1xX3xX16xXdxXbaxX3xX4xX6xX27xX67xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX27xX56xX19xXaxX12xX0xXdxX34xX16xX3xX7xX2axX4xX9xXaxX45xX45xX4xX67xX68xX6xX27xXbxX1xX6dxXexX1xX27xX67xX72xX15xX45xX56xX10xX7xX25xXexX27xXbxX45xX15xX10xX7fxX7xX45xX82xX2xX84xX85xX45xX2xX2xX89xX56xX84xX2xX84xX82xX84xX90xX90xXexX2xX94xX2xX96xX2xX82xX5xX2a7xX67xX9cxXbxX16xXaxX3xX45xX12xX276xX42xXdxX3xX15xX1xXdxX3faxX6dxX3xX159xX6dxX3xX13axXdxX3dfxX34xX3xX15xX1cxXdxX3xXexX2axX3c4xXdxX11axX3xX4xXbaxX4xX3xX7xX39xX15xX3xXbxX1xX3exX15xX3xX16xX353xX4xX1xX3xX34xX10xX15xX3xX4xXdbxX6xX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13xX1cxX3xXbxX1xX20xX15xX3xXcxX6xX25xX6xX27xX3xX29xX2axX6xX15xXdxXexX10xX3xX13axX159xX3efxX4xX3xX15xX1xXdxX3faxX6dxX3xX25xX1xXbaxX4xX1xX3xX1xXbfxX15xX16xX3xX159xX6xX3xX4xX1xX6dxX3c4xX15xX16xX67xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX27xX56xX19xXaxX12xX111xX16xX6xX19xX3xX7xX6xX6dxX3xX5xX146xX3xX2axX6xX3xX34xX35xXexX3xX72xXbfxX3xX16xXdxX42xXdxX3xXexX1xXdxX3aexX6dxX3xX7xX39xX15xX3xXbxX1xX3exX34xX11axX3xX13xX14xX15xX16xX3xXexX19xX3xX13axX13bxX3xX34xa0e7xX3xX68xXbaxX15xX3xX15xX1xX4caxX15xX16xX3xX4xX1xX6dxX19xX436xX15xX3xX1xXbfxX15xX16xX3xX13axX20xX6dxX3xXexXdxX3a7xX15xX3xXexX42xXdxX3xX25xX1xX35xXbxX3xX4xXbaxX4xX3xXexX396xX15xX1xX11axX3xXexX1xXbfxX15xX1xX3xXbxX1xX34fxX3xXexX2axX27xX15xX16xX3xX4xX39xX3xX15xX159xX42xX4xX67xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX298xX6dxXexX1xX27xX2axXaxX12xX276x10cf1xX15xX1xX3xX10bxXbfxX0xX45xXbxX12

Vĩnh Hà

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Kích cầu tiêu dùng hàng Việt

Kích cầu tiêu dùng hàng Việt
2021-12-09 08:21:00

baophutho.vn Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thời gian qua, các cấp, các ngành và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã...

Linh hoạt thích ứng, giữ đà tăng trưởng

Linh hoạt thích ứng, giữ đà tăng trưởng
2021-12-06 07:39:00

baophutho.vn Năm 2021, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội (KT-XH), tỉnh Phú Thọ đã có nhiều giải pháp chủ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long