Cập nhật:  GMT+7
4ac3x5915xdc1axbc71xcbbex9ec4x79e8x10c52x7636xX7x96e1xc83ax87e6x10906xe565xe222xX5x8c3cxXaxce71xc527x872axXdxX3xX1x9899xXdxX3x8770xX14xXdxX3xfcbbxXdxbac9xcbc4xX3xb715xX18xXdxX3x1156fxXdxee5cx11fadxX3xX1xXdx96c3xXbxX3xf84cxX1x966axX3xX2bx830cxX3xX1xX22x103b0xX2fxX2bxX3xXcxX1xX6xX2bxX1xX3x81f6xX6xX3xX5x60a0xX2bxX3xXexX1xa03cxX3xac40xX50xa01cxdeabxX0x10aeaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45x11670x10457xX3bxXaxX12xX0xXdx637dxe981xX3xX7xd86axX4xX9xXaxX55xX55xX4xd935xX1fxX6xX65xXbxX1xX22xXexX1xX65xX77x5840xX2bxX55xX66xX10xX7xef99xXexX65xXbxX55xX2bxX10xf91dxX7xX55x6814xX2xX92x5e0cxX55xadd9xc85dxX66xX97xX2xX95xX97xX92xbdcaxX98xXexX2x1056cxXa3x5a0axX95xX92xX5xX2xX77xef51xXbxX6dxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX65xX66xX3bxXaxX12xd32exX6dx5d0fxX3bxX3xX92xX97xX55xe945xc1acxX3xX24xX18xXdxX3xX28xX24xX32xXc7xX3xX1xX22xX3bxX2fxX2bxX3xXcxX1xX6xX2bxX1xX3xX45xX6xX3xXex6690xX3xX4xX1xX4exX4xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX5xX49xX2bxX3xXexX1xX4exX3xX50xX50xX52xX53xXd0xX3xX2bxX1xXdxX2fxX6cxX3xX88x103dbxX3xX92xa276xX92xX2xe993xX92xX11bxX92xXcfxX3xX82x9219xXdxX3xX2xX97xX97xX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX1bxX14xXdxX3xX66xXdxX2fxX2bxX3xX4xX1xX65xX3xX6dxX49xX2bxX3xX92xX9fxX77xXa3xX11bxX11bxX3xX1xX18xXdxX3xX82xXdxX2axX2bxX3xXbxX1xX34xX3xX2bxX37xX3xXexX70xX2axX2bxX3xX1bxc53exX6xX3xX1fxXc9xX2bxX3xX1xX22xX3bxX2fxX2bxX3xXcxX1xX6xX2bxX1xX3xX45xX6xX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX65xX66xX3bxXaxX12xXc7xX1xXdxX2fxX6cxX3xX88xX118xX3x891dxX22xX6xXd0xX3xX24xX18xXdxX3xX28xX24xX32xXc7xX3xX1xX22xX3bxX2fxX2bxX3xXcxX1xX6xX2bxX1xX3xX45xX6xX3xX1bxb180xX3xX1fxe9d5xX6cxX3xX7xX1b8xXexX3xX2bxX1xXdxX2fxX6cxX3xX82xX34xX3xX4xX1x97ebxX2bxX1xX3xXexX70xX163xX3xX1bxf95axfc36xX4xX3xX6dxXdxX6xX65xXd0xX3xX4xX1x10166xX3xX1bxX14xX65xX3xX4xfb72xX3xX1xXdxX2fxX22xX3xX197xX22x11ce1xX3xX4x8f9exX2bxX6dxX3xXexX1b8xX4xX3xX24xX18xXdxX3xX82xXc9xX3xXbxX1xX65xX2bxX6dxX3xXexX70xXc9xX65xX3xXbxX1xX34xX3xX2bxX37xX22xX3xXexX70xX2axX2bxX3xX1bxX163xX6xX3xX1fxXc9xX2bxXd0xX3xXexX1xf2afxX4xX3xX1xXdxX2fxX2bxX3xX1bxX14xXexX3xX82xXc9xX3xX82xX1d3xX1d4xXexX3xX2xX11bxX55xX2xX11bxX3xX4xX1xX1dfxX3xXexXdxX2axX22xX3xX2bxX6dxX1xX163xX3xX197xX22xX3bx9f94xXexX3xX1bxX14xXdxX3xX1xX18xXdxX77xX3xe20bxX1b8xX4xX3xX4x94a7xXbxX3xX24xX18xXdxX3xX1bxX1b5xX3xX88xX1xX6xXdxX3xXexX1xX1b8xX4xXd0xX3xX197xX22xX1efxX2bxX3xX5xa2c2xX3xX4xX1b8xX4xX3xX5xX65xX14xXdxX3x7783xX22xdafcxX3xX4xX1xX65xX3xX6dxX49xX2bxX3xX97xX77xX98xX11bxX11bxX3xX1xX18xX3xX82xX6xX3bxX3xXbxX1xX1b8xXexX3xXexX70xXdxX21xX2bxX3xX7xX1efxX2bxX3xb772xX22xX260xXexXd0xX3xX197xX22xX6xX3xX1bxX1e6xX3xX1bxX1b5xX3xX6dxXdx8596xXbxX3xXcfxXa3xXcfxX3xX1xX18xX3xXexX1xX65xX1b8xXexX3xX2bxX6dxX1x8b22xX65xXd0xX3xX6dxX1e6xXbxX3xXbxX1xX49xX2bxX3xX6dxXdxX1efxX6cxX3xXex667fxX3xX5xX2fxX3xX1xX18xX3xX2bxX6dxX1xX2d3xX65xX3xXexX70xX2axX2bxX3xX1bxX163xX6xX3xX1fxXc9xX2bxX3xX1xX22xX3bxX2fxX2bxX3xX2aexX22xca4exX2bxX6dxX3xX4xef16xX2bxX3xXcfxXd0xX95x66bcxX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX65xX66xX3bxXaxX12xX0xXdxX6cxX6dxX3xX7xX70xX4xX9xXaxX55xX55xX4xX77xX1fxX6xX65xXbxX1xX22xXexX1xX65xX77xX82xX2bxX55xX66xX10xX7xX88xXexX65xXbxX55xX2bxX10xX8fxX7xX55xX92xX2xX92xX95xX55xX97xX98xX66xX97xX2xX95xX97xX92xX9fxX98xXexX2xXa3xXa3xXa5xX95xX92xX5xX92xX77xXabxXbxX6dxXaxX3xX55xX12xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX65xX66xX3bxXaxX12xX24xX65xX14xXexX3xX1bxX18xX2bxX6dxX3xXexX1xX6xX6cxX3xX6dxXdxX6xX3xX2aex11e27xX3bxX3xX66xX224xX2bxX6dxX3xX2bxX1f2xX2bxX6dxX3xXexX1xX1f2xX2bxX3xX6cxX125xXdxXd0xX3xX1bxX1f2xX3xXexX1xX163xX3xX82xc424xX2bxX3xX6cxXdxX2bxX1xX3xX1bxX1d3xX1d4xX4xX3xXexX70xXdxX21xX2bxX3xX88xX1xX6xXdxX3xX6dxdf6bxX2bxX3xX82xX125xXdxX3xXexX1xX224xX4xX3xX1xXdxX2fxX2bxX3xX25bxX22xX18xX4xX3xX82x63bexX2bxX3xX1bxX18xX2bxX6dxX3x6c09xX50xX39cxX3bxX3xX66xX224xX2bxX6dxX3xX6dxXdxX6xX3xX1bx6685xX2bxX1xX3xX95xX3xX88xX1xX1f2xX2bxX6dxXd0xX3xX9fxX3xX7xX14xX4xX1xc9edxXd0xX3xX3f3xXcxX65xXc9xX2bxX3xX66xX39cxX2bxX3xX1bxX65xXc9xX2bxX3xX88xX24fxXexX3xX2aexX39cxX3bxX3xX66xX224xX2bxX6dxX3xX2bxX1f2xX2bxX6dxX3xXexX1xX1f2xX2bxX3xX6cxX125xXdxXd0xX3xX1bxX1f2xX3xXexX1xX163xX3xX82xX3bbxX2bxX3xX6cxXdxX2bxX1xX415xXd0xX3xX2bxX1xXdxc098xX22xX3xX6cxX1f2xX3xX1xX402xX2bxX1xX3xXbxX1xX1b8xXexX3xX1xX22xX3bxX3xX1bxX1d3xX1d4xX4xX3xX82xX6xXdxX3xXexX70xX30exX3xX4xeaf6xX6xX3xX1xX18xXdxX3xX82xXdxX2axX2bxX3xXbxX1xX34xX3xX2bxX37xX77xX3xXcxX2e6xX3xX5xX2fxX3xX2bxX37xX3xXexX1xX6xX6cxX3xX6dxXdxX6xX3xX4xX260xXbxX3xX47axX3bxXd0xX3xX24xX13xXc7xfe71xX3xX2bxX6dxXc9xX3bxX3xX4xXc9xX2bxX6dxX3xXexX3bbxX2bxX6dxXd0xX3xX5xX224xX4xX3xX5xX1d3xX1d4xX2bxX6dxX3xX5xX6xX65xX3xX1bxX18xX2bxX6dxX3xX2bxX37xX3xX4xX1e6xX3xX1bxX1e6xX2bxX6dxX3xX6dxX1e6xXbxX3xX88xX1xX1f2xX2bxX6dxX3xX2bxX1xc819xX3xX82xXc9xX65xX3xX4xX1b8xX4xX3xX5xa82fxX2bxX1xX3xX82xX224xX4xX3xX4xX47axX6xX3xX1bx5c43xXdxX3xX7xX309xX2bxX6dxX3xX2aexX1b5xX3xX1xX18xXdxXd0xX3xX6dxX1e6xXbxX3xXbxX1xX49xX2bxX3xX2aexX39cxX3bxX3xX66xX224xX2bxX6dxX3xX13xX1efxX2bxX6dxXd0xX3xX2aexX39cxX3bxX3xX66xX224xX2bxX6dxX3xX4xX1xX1caxX2bxX1xX3xX197xX22xX3bxX458xX2bxX3xXexX70xX65xX2bxX6dxX3xX7xX14xX4xX1xXd0xX3xX82xX37xX2bxX6dxX3xX6cxX14xX2bxX1xX77xX3xX52xX125xXdxX3xX2bxX1xX37xX2bxX6dxX3xX4xX309xX3xX6dxX3d4xX2bxX6dxX3xX2bx831dxX3xX5xX224xX4xXd0xX3xX24xX18xXdxX3xX28xX24xX32xXc7xX3xX1xX22xX3bxX2fxX2bxX3xX1bxX1d3xX1d4xX4xX3xX24xX18xXdxX3xX28xX24xX32xXc7xX3xXexX1dfxX2bxX1xX3xX32xX1xX2c0xX3xXcxX1xcf5bxX3xX82xXc9xX3xXcxX70xX22xX2bxX6dxX3xX1d3xd765xX2bxX6dxX3xX24xX18xXdxX3xX28xX24xX32xXc7xX3xX52xXdxX2fxXexX3xXc7xX6xX6cxX3xXex91ddxX2bxX6dxX3xX45xcfd2xX2bxX6dxX3xX88xX1xX10xX2bxX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX65xX66xX3bxXaxX12xX52xX125xXdxX3xX4xX1xX47axX3xX1bxX458xX3xX3f3xX32xX1xX34xX3xX2bxX37xX3xXcxX1xX6xX2bxX1xX3xX45xX6xX3xXbxX1xX1b8xXexX3xX1xX22xX3bxX3xXexX70xX22xX3bxX458xX2bxX3xXexX1xX309xX2bxX6dxX3xX1bxX65xXc9xX2bxX3xX88xX24fxXexXd0xX3xX66xX39cxX2bxX3xX4xX1xX47axXd0xX3xX1bxXebxXdxX3xX6cxX125xXdxXd0xX3xX7xX1b8xX2bxX6dxX3xXexX14xX65xX3xX2aexX39cxX3bxX3xX66xX224xX2bxX6dxX3xXexXebxX3xX4xX1xX4exX4xX3xX24xX18xXdxX3xX82xX37xX2bxX6dxX3xX6cxX14xX2bxX1xXd0xX3xX6dxX1e6xXbxX3xXbxX1xX49xX2bxX3xX2aexX39cxX3bxX3xX66xX224xX2bxX6dxX3xXc7xXcxbb2exX3xX82xXc9xX3xXbxX1xX1b8xXexX3xXexX70xXdxX21xX2bxX3xe1dcxXcxX11exX50xX24xX3xX1fxX458xX2bxX3xX82xX37xX2bxX6dxX415xXd0xX3xX2bxX1xXdxX2fxX6cxX3xX88xX118xX3xX6cxX125xXdxXd0xX3xX24xX18xXdxX3xX28xX24xX32xXc7xX3xX1xX22xX3bxX2fxX2bxX3xXcxX1xX6xX2bxX1xX3xX45xX6xX3xX2aexX1b8xX4xX3xX1bxX163xX2bxX1xX3xXexX1xX224xX4xX3xX1xXdxX2fxX2bxX3xX92xX3xX88xX1xX39cxX22xX3xX1bxX18xXexX3xXbxX1xX1b8xX3xX5xXc9x10f4dxX3xb0e1xX2bxX6dxX3xX66xX34xX2bxX6dxX3xX4xX1f2xX2bxX6dxX3xX2bxX6dxX1xX2fxX3xXexX1xX1f2xX2bxX6dxX3xXexXdxX2bxX3xXexX70xX65xX2bxX6dxX3xX4xX1xX1dfxX3xX1bxX14xX65xX3xX82xXc9xX3xXexXebxX3xX4xX1xX4exX4xX3xX1xX65xX14xXexX3xX1bxX18xX2bxX6dxX3xX24xX18xXdx6149xX3xX1bxXebxXdxX3xX6cxX125xXdxX3xX2bxX18xXdxX3xX66xX22xX2bxX6dxXd0xX3xXbxX1xX1d3xX5a1xX2bxX6dxX3xXexX1xX4exX4xX3xX1xX65xX14xXexX3xX1bxX18xX2bxX6dxXd0xX3xX2aexX39cxX3bxX3xX66xX224xX2bxX6dxX3xX4xX1xXdxXd0xX3xXexXebxX3xX82xX37xX2bxX6dxX3xX6cxX14xX2bxX1xX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX65xX66xX3bxXaxX12xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX1bxX1b5xX3xX1fxX49xX22xX3xX45xX6xX2bxX3xX4xX1xX260xXbxX3xX1xXc9xX2bxX1xX3xX24xX18xXdxX3xX28xX24xX32xXc7xX3xX1xX22xX3bxX2fxX2bxX3xXcxX1xX6xX2bxX1xX3xX45xX6xX3xX88xX1xX1e6xX6xX3xX50xX50xX52xX53xXd0xX3xX2bxX1xXdxX2fxX6cxX3xX88xX118xX3xX92xX11bxX92xX2xX11exX92xX11bxX92xXcfxX716xX3xX1fxX49xX22xX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX4xX1xX1caxX2bxX1xX3xXexX1xX4exX4xX3xX82xXc9xX3xX1bxX14xXdxX3xX1fxXdxX21xX22xX3xX66xX224xX3xX88xX1xX22xX3bxX24fxXexX3xX1bxXdxX3xX66xX224xX3xX13xX14xXdxX3xX1xX18xXdxX3xX24xX18xXdxX3xX28xX24xX32xXc7xX3xXexX1dfxX2bxX1xX77xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdf3exX22xXexX1xX65xX70xXaxX12xX24xX6x51d6xXdxX3xX666xXdxX2bxX1xX0xX55xXbxX12

Hải Minh

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chăm lo đời sống người lao động

Chăm lo đời sống người lao động
2021-06-23 08:01:28

baophutho.vn Công ty TNHH Yakjin Việt Nam (KCN Thụy Vân, thành phố Việt Trì) có trên 4.500 lao động, 100% người lao động (NLĐ) là đoàn viên công đoàn. Mặc...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long