Cập nhật:  GMT+7
3a47xcdf1xda53x6a44xc029xec68xcc73xc5e9x746fxX7x11395x6562xf4eax119e0x11b81xa296xX5xc935xXaxd191xXcx5bf6x9698xddecxX3x5dd8x5164xd6c5x5250xXexX3xX4xX1x8dafxaa7axX15xX16xX3xXex4b69xb429xX15xX1xX3xX15xX16xX1xX1bxX3xXexX1xX19x5a1fxXexX3xb0a1xXdxX15xX1xX3xXexX1xXdx48d8xX15xX16xX3xX15xX16xX19x1094fxX15xX3xX4x7677xXdx5c92xX3xe3bbxde5fxXexX3xXcxX14xX3xa4a3xb70bxX15xX16xX3x10b2axX20xX21xX15xX16xX0x7fdfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc7c2xc057xX18xX1axXaxX12xX0xXdxd663xX16xX3xX7xX26xX4xX9xXaxX5fxX5fxX4x9aa4x5446xX6xX6fxXbxX1xX19xXexX1xX6fxX81xe3a9xX15xX5fxX18xX10xX7x9d6cxXexX6fxXbxX5fxX15xX10xe3baxX7xX5fxee96xX2xX2x8186xX5fx8fa3x4ff3xX18xX9cxb837x3ba1x3e83xX9cxX9cxXa5xXexX2xXa6xX9fx5568xX9cxXafxX5xX2xX81x10fdbxXbxX16xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6fxX18xX1axXaxX12xdff8xXcxX4dxXcxX3xX4bxX3xXcx11cd9xXdxX3xX15xX16x9b03xX1axX3xX2xXa2xX4bxXa1xX3x3e3bxXex6e6axX4xX3xX15xX16xXdexX1axX3xde96xX4bxXa7xX3xfd00xX76xX3xX5xeaafxX4xX1x7aebxd381xX3xXexa8afxXdxX3xX7xXf4xX15xX3xX92xX1xX4exX19xX3xX1xX45xX3xX4xb319xX15xX16xX3xX8cxXdxX3exX15xX3xX59x6633xX15xX3xX36xX6xX15xX16xXfcxX3xXexX1xXdexX15xX1xX3xXbxX1xXd9xX3xX59xXdxX1bxXexX3xXcxX26xX27xXfcxX3xX6exX6xX15xX3xXexX14xX3xX4xX1xXe8xX4xX3x75f7xXdxdd80xX3xXcxX14xX3xX54xX55xX15xX16xX3xX59xX20xX21xX15xX16xX3xX15xX119xX76xX3xXcxXf4xX15xX3x6b8fxa7c8xX19xX3xX9cxXa5xX9cxX2xX3x4ccbx992cxX3xXexX14xX3xX4xX1xXe8xX4xX3xXexX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX1bxXexX3xX4xX1xX20xX21xX15xX16xX3xXexX26xX27xX15xX1xX3xX15xX16xX1xX1bxX3xXexX1xX19xX33xXexX3x5b8dxX36xXdxX15xX1xX3xXexX1xXdxX3exX15xX16xX3xX15xX16xX19xX45xX15xX3xX4xX49xXdxX4bxX3xX4dxX4exXexX3xXcxX14xX3xX54xX55xX15xX16xX3xX59xX20xX21xX15xX16x43c9xX81xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6fxX18xX1axXaxX12xedfexX1xX20xX21xX15xX16xX3xXexX26xX27xX15xX1xX3xX15xX16xX1xX1bxX3xXexX1xX19xX33xXexX3xX193xX36xXdxX15xX1xX3xXexX1xXdxX3exX15xX16xX3xX15xX16xX19xX45xX15xX3xX4xX49xXdxX4bxX3xX4dxX4exXexX3xXcxX14xX3xX54xX55xX15xX16xX3xX59xX20xX21xX15xX16xX1bcxX3xX165xX20xe8c9xX4xX3xX76xefc1xX3xX165x8807xX19xX3xX8cx75d9xXdxX3xX76xXdexX15xX3xX92xX1xX6xXdxX3xXex804fxX3xX1x56f2xXexX3xX76x6f38xX6xX3xX193xX1d3xX10fxX15xX16xX3xX165xXe8xX4xX3xX59xX19xX6xX3xX54xX55xX15xX16xX1bcxX3xX8cxXdexX3xX4xX233xX4xX3xX4xX6xX3xX92xX1xX237xX4x95e8xX3xX36xXdxX15xX1xX3xXexX1xXdxX3exX15xX16xX3xX76xX49xXexX3xX4xfeebxXdxX3xXexXdxX3exX15xX3xX26xX45xX15xX16xbf98xX3xX36xc947xXdxX3xX26xX19xX3x52b0xX19xX3xX36xXffxX4xX27bxX3xX4dxX4exXexX3xX15xX20xX223xX4xX3xX5xX27exXdxX3xX26xX19xX27bxX3xX54xXdexX6fxX3xX92xX1xff0dxX3xX59xXdxX1bxXexX3x5cbaxX6xX76xXfcxX3xXex699axX3xX1xXdexX6fxX3xX5xXdexX3xX15xX16xX20xX27exXdxX3xX59xXdxX1bxXexX3xX2aaxX6xX76xX27bxX3xX54xX233xXexX3xX8cxX119xX15xX3xX193xa567xXf4xX15xX16xX3xX8cxX119xX15xX3xX16xXdxX144xX3xXcxX14xX3xX59xX19xX6xX3xX54xX55xX15xX16xX1bcxX27bxX3xX54xX233xXexX3xf7eexX6fxX6xX15xX27bxX3xXd1xX1xX237xX3xXcxX1xa175xX3xX76xX49xXexX3xX92xX1xX237xX4xX3xX4xX6xX3xfc43xX6xX15xX1xX27bxX3x8a34xXffxX15xX16xX3xX26x1042exX3xX59xXdxX1bxXexX3xX2aaxX6xX76xX81xX81xX81xX3xX8cxXdexX3xXexX26xX27xX15xX1xX3xX18xXdxe4c5xX15xX3xX82xX49xX3xX7xX20xX19xX3xXexX33xXbxX3xX233xX6fxX3xX18xXdexXdxX3xX193xX54xX20xX223xX15xX16xX3xX8cx482exX3xX15xX16xX19xX45xX15xX3xX4xX49xXdxX1bcxX81xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6fxX18xX1axXaxX12xX0xXdxX76xX16xX3xX7xX26xX4xX9xXaxX5fxX5fxX4xX81xX82xX6xX6fxXbxX1xX19xXexX1xX6fxX81xX8cxX15xX5fxX18xX10xX7xX92xXexX6fxXbxX5fxX15xX10xX99xX7xX5fxX9cxX2xX2xX9fxX5fxXa1xXa2xX18xX9cxXa5xXa6xXa7xX9cxX9cxXa5xXexX2xXa6xX9fxXafxX9cxXafxX5xX9cxX81xXb5xXbxX16xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6fxX18xX1axXaxX12xX1d3xX233xX4xX3xXexX1xXdexX15xX1xX3xX8cxXdxX3exX15xX3xX6exX6xX15xX3xXcxX14xX3xX4xX1xXe8xX4xX3xX142xXdxX144xX3xXcxX14xX3xX54xX55xX15xX16xX3xX59xX20xX21xX15xX16xX3xX15xX119xX76xX3xXcxXf4xX15xX3xX15cxX15dxX19xX3xX9cxXa5xX9cxX2xX3xX8cxXdexX3xXexX1xXdexX15xX1xX3xX8cxXdxX3exX15xX3xX1xX49xXdxX3xX165xX45xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX1bxX3xXexX1xX19xX33xXexX3xX4xf6e9xX6xX3xX15cxX21cxX3xX59xX119xX15xX3xX1x91bdxX6xXfcxX3xXcxX1x96b1xX3xXexX1xX6xX6fxX3xX8cxXdexX3xX2d2xX19xX3xX5xXf8xX4xX1xX3xX165xX166xX3xX16xX438xXbxX3x5e4fxX3xX165xX43exX3xX165xXffxX6fxX3xX18xXdxX330xX15xX3xX8cxXdexX3xX4xX233xX4xX3xX165xX21xX15xX3xX8cxXf8xX3xXexX1xX2b0xX4xX3xX1xXdxX1bxX15xX3xX4xX1xX20xX21xX15xX16xX3xXexX26xX27xX15xX1xX3xX165xXdxX34dxX19xX3xX4xX1x10195xX15xX1xXfcxX3xX82xX14xX3xX7xX19xX15xX16xX3xX233xX15xX1xX3xX7xX233xX15xX16xXfcxX3xX165xc0e6xX76xX3xX82xX4a9xX6fxX3xXf4xX76xX3xXexX1xX6xX15xX1xXfcxX3xXexX119xX15xX16xX3xX4xX20xX27exX15xX16xX3xX4xX233xX4xX3xX1xX27xX15xX1xX3xX76xXdxX15xX1xX3xX1xX2fdxX6xX3xX8cxX34dxX3x11581xX19xX3exX3xX1xX20xX21xX15xX16xX3xXd1xX1xX237xX3xXcxX1xX2fdxX3xXexX26xX3exX15xX3xX76xXdexX15xX3xX1xX27xX15xX1xX3xX5xX10xX18xX3xXbxX1xX55xX3xX4xX1xX6fxX3xXbxX1xX55xX3xX1xX218xXbxX27bxX3xX4xX1xX237xX3xX457xX3xX165x9dcdxX15xX3xX4xX233xX4xX3xX165xXffxX6fxX3xX4xeddcxXfcxX3xXexX26xX6xX15xX16xX3xXbxX1xX522xX4xfbc1xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX6fxX18xX1axXaxX12xX1d3xX1xX20xX21xX15xX16xX3xXexX26xX27xX15xX1xX3xX15xX16xX1xX1bxX3xXexX1xX19xX33xXexX3xX193xX36xXdxX15xX1xX3xXexX1xXdxX3exX15xX16xX3xX15xX16xX19xX45xX15xX3xX4xX49xXdxX4bxX3xX4dxX4exXexX3xXcxX14xX3xX54xX55xX15xX16xX3xX59xX20xX21xX15xX16xX1bcxX3xX7xa97exX3xX18xXdxX330xX15xX3xX26xX6xX3xXexXd9xXdxX3xX15xX16xXdexX1axX3xX9cxXa5xX5fxXa1xX3xXe6xXexXe8xX4xX3xXa2xX5fxXa7xX3xXf4xX76xX3xX5xXf8xX4xX1xXfbxX81xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx552exX19xXexX1xX6fxX26xXaxX12xX2aaxX16xX19xX1axX10xb209xX15xX3xX5c2xX15xX0xX5fxXbxX12

Nguyên An

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

“Cầu nối” du khách với Đất Tổ

“Cầu nối” du khách với Đất Tổ
2021-04-20 06:27:51

PTĐT - Hướng dẫn viên (HDV) du lịch được xem là “cầu nối” giữa du khách với các điểm đến du lịch. Trong quá trình xây dựng Phú Thọ trở thành trung tâm du lịch cội nguồn của cả nước...

Ngọc phả liên quan đến hoàng tử Lang Liêu

Ngọc phả liên quan đến hoàng tử Lang Liêu
2021-04-19 16:53:56

PTĐT - Lang Liêu - Hùng Chiêu Vương (Vua Hùng thứ 7), là người con ưu tú nhất trong các hoàng tử được vua cha truyền lại ngôi báu. Lý do được truyền ngôi có lẽ chúng ta đều biết...

Nhân lên từ sức mạnh cội nguồn

Nhân lên từ sức mạnh cội nguồn
2021-04-19 07:36:48

PTĐT - Nguồn mạch của sức mạnh được bắt đầu từ những truyền thuyết lịch sử rất xa xưa; là mối tình đặc biệt của Lạc Long Quân và mẹ Âu Cơ, sinh ra một trăm người con...

Giải bơi chải Việt Trì mở rộng năm 2021

Giải bơi chải Việt Trì mở rộng năm 2021
2021-04-18 14:04:50

PTĐT - Sáng 18/4, tại Hồ công viên Văn Lang đã diễn ra Giải bơi chải Việt Trì mở rộng năm Tân Sửu 2021. Đây là cuộc thi nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Lễ Giỗ Tổ Hùng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long