Cập nhật:  GMT+7
d53dx154bdx12bdfxd54dx13e87x164ecx10906xf15exea32xX7x10425x1437dx16d73x12fbex1762exf19fxX5x13c24xXax160adx175a4xd79bxX3x103a1x11e89x105e8xX3x11405xXdxX17xX3x15e23x12a0axf236xX1axX3xX7x17548xX3xXexX1fxX20xX1axX3x168d3x126a4xX20xX1xX3x13b5axX1xX18x13ff9xX20xX1axX3xX2x165e1xf1fexX39xX39xX3x11752x14bc4xX20xX1ax17137xX5x125e1xXexX3xXexef79xX3xX20xX1ax106b6x16e79xX3x16703xX41xeeedxX0xX41xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx17259xX10xX6xdaf8xXaxX12xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xXex11a5exX18xX20xX1axX3xX5x10517xX20xX3xX3dxXdxe0c4x11f4axX3xX4xX1xd9dcxX20xX1xX3xX1axXdxX17xX3xX1exX1fxX20xX1axX3xX64xX75xX7bxX3xX20xX1axX4bxX4cxX3xX2bxX6xXdxX3x151bexX4exX41xX50xe19cx11901xX3xX1axXdxX17xX3xX16xX17xX20xX3xX5x10d08xX3xX1exX1fxX20xX1axX3xX64xX75xX7bxX3xXexX6fxX18xX20xX1axX3xX20x151fcx1543cxX4xX3xX4x14bb7xX3xXexX1x124dexX3xXexX1fxX20xX1axX3xX2bxX2cxX20xX1xX9exX3xX2bx132fbxX4xX3xXexX1fxX20xX1axX3xX30xX1xX18xX33xX20xX1axX3xX2xX38xX39xX39xX39xX3xX3dxX3exX20xX1axX41xX5xX43xXexX3x142b2xX50xd913xX38xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14d90xX18xX64xX4cxXaxX12xXcxX6fxX18xX20xX1axX3xX5xX75xX20xX3xX3dxXdxX7axX7bxX3xX4xX1xX7fxX20xX1xX3xX1axXdxX17xX3xX1exX1fxX20xX1axX3xX64xX75xX7bxX3xX1axX75xX20xX3xX20xX1xe9f2xXexX3xX5xX4bxX3xX1x10267xX2bxX3xX2xX50xX41x12718xX9exX3xX1axXdxX17xX3xX1exX1fxX20xX1axX3x1064fx119e6x10213xX3xX50xXf2xX3xXexX1fxX20xX1axX3xebf3xd67bxX4exX3xX3dxX3exX20xX1axX41xX5xX43xXexX3xX7xX18xX3x13aa5xXbcxXdxX3xXexX6fxXbbxXbcxX4xX3xX3dxXc0xX9exX3xX5x15098xX20xX3xX2bxXd2xX4xX3xX2xX4exX38x1063dxX157xe8efxX3xX3dxX3exX20xX1axX41xX5xX43xXexd97axX3x110ccxXdxX17xX3xX1exX1fxX20xX1axX3xX7xXdxX20xX1xX3xX1x13f11xX4xX3x1399bxX4exX3xXexX1fxX20xX1axX3xX50xX157xX4exX3xX3dxX3exX20xX1axX41xX5xX43xXexX3xX5xX175xX20xX3xX2bxXd2xX4xX3xX2xX4exX38xXf2xXf2xX4exX3xX3dxX3exX20xX1axX41xX5xX43xXexX38xX3x117edx11aeaxXdxX3xX166xXbcxXdxX3xX4xX17xX4xX3xX2bx151f4xXexX3xX1xX4bxX20xX1axX3xX64xX75xX7bxX9exX3xX1axXdxX17xX3xX64xX75xX7bxX3xX64xXdxX10x119fdxX10xX5xX3xX39xX38xX39xX4ex15143xX3xXexX1fxX20xX1axX3xXf2xX4exX17fxX3xX3dxX3exX20xX1axX41xX5xX43xXexX3xX5xX175xX20xX3xX2bxXd2xX4xX3xX2xX2xX38xX50xX2xX181xX3xX3dxX3exX20xX1axX41xX5xX43xXexX18bxX3xX13xX75xX7bxX3xX1x169c6xX6xX3xXexX1fxX20xX1axX3xXf2xX39xX39xX3xX3dxX3exX20xX1axX41xX5xX43xXexX3xX5xX175xX20xX3xX2bxXd2xX4xX3xX2xX39xX38xX181xX50xX156xX3xX3dxX3exX20xX1axX41xX5xX43xXexX3xX166xX4bxX3xX64xX75xX7bxX3xX2bxX6xX1f2xX7bxXexX3xX2xX13exX39x12bf0xX1faxXcxX3xX17fxX38xX4exX1faxX3xXexX1fxX20xX1axX3xXf2xX2xX181xX3xX3dxX3exX20xX1axX41xX5xX43xXexX3xX5xX175xX20xX3xX2bxXd2xX4xX3xX13exX38xX13exX17fxX157xX3xX3dxX3exX20xX1axX41xX5xX43xXexX3xX99xX30xX1axX9dxX38xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX18xX64xX4cxXaxX12xX0xXexX6xX16xX5xX10xX3xX7xXexX4cxX5xX10xX9xXaxX2bxX6xX6fxX1axXdxX20xf783xXf2xXbxX1exX3xX6xX7bxXexX18xXaxX12xX0xXexX6fxX12xX0xXexX64xX12xX0xXdxX2bxX1axX3xX7xX6fxX4xX9xXaxX41xX41xX4xX38xX16xX6xX18xXbxX1xX7bxXexX1xX18xX38xX166xX20xX41xX64xX10xX7xX30xXexX18xXbxX41xX20xX10x1244cxX7xX41xX2xX156xX17fxX4exX41xX181xX13exX64xX39xX2xX39xX181xX181xX39xX39xXexX181xX156xX156xX50xX157xX5xX2xX38x1639cxXbxX1axXaxX3xX41xX12xX0xX41xXexX64xX12xX0xX41xXexX6fxX12xX0xXexX6fxX12xX0xXexX64xX12xX13xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1axXdxX17xX3xX1exX1fxX20xX1axX3xXexX1fxX20xX1axX3xX2xX39xX39xX39xX3xX3dxX3exX20xX1axX41xX5xX43xXexX3xXexX47xX3xX4exX41xX50xX3xX99x1644axX20xX1xX3xX2bxXdxX20xX1xX3xX1xX19cxX6xX2c9xX3xe8fcxXcxX9dxX0xX41xXexX64xX12xX0xX41xXexX6fxX12xX0xX41xXexX6xX16xX5xX10xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX18xX64xX4cxXaxX12xXcxX2cxXdxX3xX5xX75xX20xX3xX3dxXdxX7axX7bxX3xX4xX1xX7fxX20xX1xX3xX1axXdxX17xX3xX1exX1fxX20xX1axX3xX166xX47xX6xX3xffddxX7bxX6xX9exX3xX5xXdxX175xX20xX3xX103xf647xX3xX269xX138xX20xX1axX3xXcxX1xXbbx15093xX20xX1axX3x11a5dxX3xXcxX4bxXdxX3xX4xX1xX43xX20xX1xX3xXexX1xX1cexX20xX1axX3xX20xX1xX131xXexX3xX1axXdxdb90xX3xX20xX1axX7bxX4cxX175xX20xX3xX2bxXd2xX4xX3xXexX6fxX43xX4xX1xX3xX5x111cfxXbxX3xdf55xX7bxdcffxX3xX103x13036xX20xX1xX3xf77bxX20xX3xX1axXdxX17xX3xX1exX1fxX20xX1axX3xX64xX75xX7bxX3xX3dxX1cexXdxX3xX166xXbcxXdxX3xX4xX17xX4xX3xX2bxX1daxXexX3xX1xX4bxX20xX1axX3xX1exX1fxX20xX1axX3xX64xX75xX7bxX3xX20xX1xXbbxX3xX1xXdx10806xX20xX3xX1xX4bxX20xX1xX3xXexX2cxXdxX3xXexX1x155f2xXdxX3xX3dxXdxXc4xX2bxX3xX3dxXc0xX38xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX18xX64xX4cxXaxX12xX36exXc4xX3xXexX47xX3xX2xX50xX41xX13exX3xX3dx14840xX20xX3xX20xX6xX4cxX9exX3xXexX6fxX18xX20xX1axX3xX4xX1xX7bxX3xX30x128d8xX3xX20xX4bxX4cxX9exX3xXexX1xX10xX18xX3xX4xX3fexXbxX3xX20xX1xX3fexXexX3xX4x15e26xX6xX3xX103xX3c3xX3xX269xX138xX20xX1axX3xXcxX1xXbbxX3cdxX20xX1axX9exX3xX1axXdxX17xX3xX1exX1fxX20xX1axX3xX64xX75xX7bxX3xXexX1xX4bxX20xX1xX3xXbxX1xd79dxX2bxX3xXexX2cxXdxX3xXexX1x12d66xX3xXexX6fxXbbxX44cxX20xX1axX3xX1faxXdxX20xX1axX6xXbxX18xX6fxX10xX3xX99xXexX1xX4d2xX3xXexX6fxXbbxX44cxX20xX1axX3xX20xX1xX3fexXbxX3xX30xX1xX4c9xX7bxX3xX4xX1xX43xX20xX1xX3xX4xX4a1xX6xX3x13479xXdxX43exXexX3xX14cxX6xX2bxX9dxX3xX4xX3fexXbxX3xX20xX1xX3fexXexX3xXexXbcxXdxX3xX17fxX2xX41xX13exX3xXexX1xX406xX3xXexX1xX131xX4cxX3xX4xXc0xX3xX1exX7bxX3xX1xXbbxXbcxX20xX1axX3xXexX1fxX20xX1axX3xX2bxX2cxX20xX1xX3xX7xX18xX3xX166xXbcxXdxX3xX2xX4exX3xX20xX1axX4bxX4cxX3xXexX6fxXbbxXbcxX4xX3xX3dxXc0xX38xX3xXcxX6fxX18xX20xX1axX3xX3dxXc0xX9exX3xX1axXdxX17xX3xX1exX1fxX20xX1axX3xX14axX14bxX14cxX50xXf2xX3xX16xX406xX20xX1xX3xX3b8xX7bx15fa7xX20xX3xX4xX4a1xX6xX3xX50xX3xXbxX1xXdxX175xX20xX3xX5xX4bxX3xX4exX4exX9exX2xX156xX3xe8a2xX1faxX13xX41xXexX1x12be2xX20xX1axX9exX3xXexX1fxX20xX1axX3xX4exX3xX591xX1faxX13xX41xXexX1xX597xX20xX1axX3xX7xX18xX3xX166xXbcxXdxX3xX1axXdxX6xXdxX3xX3dxX18xX2cxX20xX3xXexX47xX3xX181xX41xX13exX3xX3dxX478xX20xX3xX2xX13exX41xX13exX38xX3xX269x123b0xX20xX3xX1axXdxX17xX3xX64xX75xX7bxX3xX1xX22cxX6xX3x15158xX3xX2bxXd2xX4xX3xX4exX156xX9exX17fxX13exX3xX591xX1faxX13xX41xXexX1xX597xX20xX1axX3xX166xX4bxX3xX13xX14bxX3xX39xX9exX39xX4exX1faxX3xX5xX4bxX3xX4exX156xX9exX17fxX156xX3xX591xX1faxX13x16b40xX3xX3dxX7axX7bxX3xXexX1fxX20xX1axX3xX1axX75xX20xX3xX181xX3xX591xX1faxX13xX3xX7xX18xX3xX166xXbcxXdxX3xX2xX4exX3xX20xX1axX4bxX4cxX3xXexX6fxXbbxXbcxX4xX38xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX18xX64xX4cxXaxX12x169d6xX1daxX4xX3xX64xX597xX3xXexX43xX20xX1xX3xX3dxX4a1xX3xX4xX1xX7bxX3xX30xX48bxX3xX3dxXdxX7axX7bxX3xX1xX4bxX20xX1xX3xX1axXdxX17xX3xX2xX4exX3xX20xX1axX4bxX4cxX3xXexX1xX406xX3xX3dxXc4xX3xX1exX17xX4xX3xX3dxX4d2xX20xX1xX3xX1axXdxX17xX3xX4xX3cdxX3xX7xX5dfxX3xX4xX4a1xX6xX3xX1exX1fxX20xX1axX3xX64xX75xX7bxX3xX7xX24xX3xXbxX1xX33xXdxX3xX4xX1xX44cxX3xX4xX3fexXbxX3xX20xX1xX3fexXexX3xX3dxX478xX20xX3xX1xX478xXexX3xX39xX181xX41xX50xX41xXf2xX39xX2xX156xX38xX3xXcxX7bxX4cxX3xX20xX1xXdxX175xX20xX9exX3xX20xX478xX7bxX3xX1axXdxX17xX3xXexX1xX478xX3xX1axXdxXbcxXdxX3xXexX47xX3xX20xX1axX4bxX4cxX3xX2xX41xX50xX3xX3dxX478xX20xX3xX181xX41xX50xX3xX30xX1xX138xX20xX1axX3xX4xXc0xX3xX16xXdxX478xX20xX3xX3dxX3c3xX20xX1axX3xX166xXbcxXdxX3xX16xXdxX175xX20xX3xX3dxX3c3xX3xXexX1fxX20xX1axX3xX1xX18xX1daxX4xX3xX1axXdxX33xX2bxX3xX3dxX3c3xXexX3xX16xXdxX478xX20xX3xXexX1xX406xX3xX20xX1axXbbx10a39xX20xX1axX3xX1axXdxX17xX3xX166x119d4xX20xX3xXexX6fxX18xX20xX1axX3xX1exX7bxX3xXexX1xX478xX3xXexX1fxX20xX1axX3xX4xX4a1xX6xX3xX16xX406xX20xX1xX3xX3b8xX7bxX579xX20xX3xX2xX4exX3xX20xX1axX4bxX4cxX38xX3xX13xX18xX3xX3dxXc0xX9exX3xX2bxX3c3xXexX3xX7xX1cexX3xX64xX18xX6xX20xX1xX3xX20xX1axX1xXdxX43exXbxX3xX3dxX75xX7bxX3xX2bxX1cexXdxX3xX20xX1xX3fexX20xX3xX3dxX4d2xX20xX1xX9exX3xXexX6fxX18xX20xX1axX3xX3dxfbf0xXexX3xX3dxXdxX7axX7bxX3xX1xX4bxX20xX1xX3xX1axXdxX17xX3xX1exX1fxX20xX1axX3xX64xX75xX7bxX3xX64xX14xX3xX30xXdxX478xX20xX3xX166xX4bxX18xX3xX20xX1axX4bxX4cxX3xX4exX41xX50xX3xXexXbcxXdxX9exX3xX20xX478xX7bxX3xX30xX1xX138xX20xX1axX3xXexX6fxX43xX4xX1xX3xX7xe28dxX3xX64x16b32xX20xX1axX3xX401xX7bxX403xX3xX16xX406xX20xX1xX3xX40axX20xX3xX1axXdxX17xX3xX3dxX1cexXdxX3xX166xXbcxXdxX3xX2bxX1daxXexX3xX1xX4bxX20xX1axX3xX1exX1fxX20xX1axX3xX64xX75xX7bxX3xXexX1xX406xX3xX1axXdxX17xX3xX16xX17xX20xX3xX5xXa9xX3xX1exX1fxX20xX1axX3xX64xX75xX7bxX3xXexX6fxX18xX20xX1axX3xX20xXbbxXbcxX4xX3xX7xX24xX3xX4xXc0xX3xX30xX1xX33xX3xX20xX1fxX20xX1axX3xXexX1fxX20xX1axX3xX2bxX2cxX20xX1xX3xXexX1xX10xX18xX3xXexX47xX3xXexX1xX4d2xX3xXexX6fxXbbxX44cxX20xX1axX3xX20xX1axX7bxX3exX20xX3xX20xX1xX3fexXbxX3xX30xX1xX4c9xX7bxX3xX4xX1xX43xX20xX1xX3xX4xX4a1xX6xX3xX1exX1fxX20xX1axX3xX64xX75xX7bxX3xX16xX17xX20xX3xX5xXa9xX3xX5dfxX3xX505xXdxX43exXexX3xX14cxX6xX2bxX38xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX103xX18xX64xX4cxXaxX12xX505xX7axX3xX20xX1axXbbxX735xX20xX1axX3xX1axXdxX17xX3xX4xXc0xX3xXexX1xXc4xX3xXexX1fxX20xX1axX9exX3xX20xX1xXdxX7axX7bxX3xX64xX18xX6xX20xX1xX3xX20xX1axX1xXdxX43exXbxX3xX64xX14xX3xX16xX17xX18xX3xX1exX1fxX20xX1axX3xXf0xX50xXf2xX3xX4xXc0xX3xXexX1xXc4xX3xXexX1fxX20xX1axX3xX30xX1xX18xX33xX20xX1axX3xX2xX38xX39xX39xX39xX3xX3dxX3exX20xX1axX41xX5xX43xXexX9exX3xX4xX5d0xX20xX3xX64xX75xX7bxX3xX1xX22cxX6xX3xX166xX4bxX3xX64xX75xX7bxX3xX64xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX4x155e4xX20xX1axX3xX43xXexX3xX20xX1xX131xXexX3xX157xX39xX39xX3xX3dxX3exX20xX1axX41xX5xX43xXexX38xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX12xX14cxX1xXbbxX3xX166xX3fexX4cxX9exX3xX166xXdxX43exX4xX3xX3b8xX7bxX4cxX478xXexX3xX3dxX4d2xX20xX1xX3xX3dxXdxX7axX7bxX3xX4xX1xX7fxX20xX1xX3xX1axXdxX17xX3xXexX1fxX20xX1axX3xX1xX6xX4cxX3xX1axXdxX33xX2bxX3xX166xX73exX20xX3xX4xX5d0xX20xX3xXbxX1xX7e7xX3xXexX1xX7bxX3c3xX4xX3xX20xX1xXdxX7axX7bxX3xX166xX4bxX18xX3xX4xX3cdxX3xX3b8xX7bxX6xX20xX3xX3dxXdxX7axX7bxX3xX1xX4bxX20xX1xX3xX3b8xX7bxX4cxX478xXexX3xX3dxX4d2xX20xX1xX3xX166xXdxX43exX4xX3xX7xX7e4xX3xX64xX7e7xX20xX1axX3xX401xX7bxX403xX3xX16xX406xX20xX1xX3xX40axX20xX3xX1axXdxX17xX38xX41xX38xX3xXcxX1xX10xX18xX3xX505xX14bxX505


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long