Cập nhật: 19/10/2022 18:48 GMT+7
6ae6xf1d1x12470x106bdx10c3cx1096bxf53ax8d9fx1352fxX7x12bb1xa2c0xc478x11979x11342xb8bcxX5xbe05xXax1003ax7b8fxX1x109bbxX3xXcxX1x859axX3x11c40xaf99xf135xX4xX3xX4xX1xX19x12a3exX3xX5xa07exX3xdbdexXdx9346xX23xX3xff38xXdxX3xX7x7114xX23xX3xe0acxX1xea98xX28xX3xXbxX1xX36xX3xXex86d1x11733xX23xd3b7xX3xf91dx10e3exX23xX41xX3xX4xX1xf2c4xX23xX41xX3xX34xe208xXexX3x9f55xX3fxX6xX3xX1xf698xX4axX3xbf79xX4axX3xX5xfbeexX4xX1xX3xXexX1xX4fxX3xX41xXdxde5bxXdxX3x9300xbac1xX6bxX6bxX0xe861xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX52xX10xX6xX2dxXaxX12xc660xX6xX23xX3xXex11bbbxX3xX4xX1xd00fxX4xX3xX4xX4axff54xX4xX3xXexX1xXdxX3xX52xX3fxX6xX3xX1xX57xX4axX3xX5axX4axX3xX5xX5exX4xX1xX3xXexX1xX4fxX3xX41xXdxX68xXdxX3x12538xe51fxXdxX7xX7xX3xXcxX3fxX4axX3exXdxX7xX28xX3x7a39xX3fxX3exX5xX2dxd2c2xX3xX6bxX6cxX6bxX6bxX3xX1bx127ebxX3xX4xd01cxX23xX41xX3x1336bxfe0dxX3xX5xX5exX4xX1xX3xXexX3ex10137xX23xX1xX3xaa64xX44xX23xX41xX3xX4xX1xX4axX23xX41xX3xX34xX4fxXexX3xX2dxXdxf509xX23xX3xX3exX6xX3xXexd853xXdxX3xX43xXdx1016axXexX3x9ffaxX6xX28xX3xXb3xXexab0cxX3xX23xX41xX26x6c7axX3xX2x8e41xX70xX2xX2xX3xX1bxX4fxX23xX3x8aeexX70xX2xX6bxXc6xX3xXe3xX68xXdxX3xX4xX1xeabexX3xX1bxX2axX3xe46axXb4xX6xX23xX41xX3xXexX1xX4fxX3xX41xXdxX68xXdxX3xX1bxX4fxX23xX3xX43xXdxX100xXexX3xX103xX6xX28xe13dxe6b6xX3xX1bxXdxX3xc8a0xX4axX6xX3xX4xX36xX4xX3xX28xXdxX2axX23xX3xX2dxXdxX3xX7xX31xX23xX3xXexXfbxXdxX3xX23xe251xX28xX3xX1bxX5exX6xX3xXbxX1xX1cx11bcfxX23xX41xX147xX3xXexX3exX3fxX23xX41xX3xX1bx11d8bxX3xX4xX17bxX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19x9556xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb2c3xX6xXbxXexXdxX3fxX23xXaxX12xX0xXdxX28xX41xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX197xX10xX23xXexX10xX3exXaxX3xX7xXexX10exX5xX10xX9xXaxe258xXdxX2dxXexX1xd82dxX3xX2xX6cxX6cxX6cxXbx7684x11674xX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX1c1xX3xX11ax1057cx12099xXbxX1c8xX1c9xXaxX3xX7xX3exX4xX9xXaxX70xX70xX4xX187xXd5xX6xX3fxXbxX1xX4axXexX1xX3fxX187xXe3xX23xX70xX2dxX10xX7xX34xXexX3fxXbxX70xX23xX10xX1bcxX7xX70xX6bxX6bxX111xX6bxX70xX2xX2xX2xX2dxX1d5xX2x13863xX111xfc61xX1d5xX1d4xXexX6bxX20bxX11axX11axX5xX6bxc419xX6bxX209xX6bxX6bxX20bxd7d5xX20bxX209xX20bxX215xX6bxX1d5xX1d4xX20bxX1d4xX111xX209xX209xX11axX6cxX187x11a3dxXbxX41xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX4xX1xX19xX23xX3xX5xX26xX3xX28xXdxX2axX23xX3xX2dxXdxX3xX7xX31xX23xX3xX34xX1xX36xX28xX3xXbxX1xX36xX3xXexX3exX3fxX23xX41xX3xX43xX44xX23xX41xX3xX4xX1xX4axX23xX41xX3xX34xX4fxXexX3xX52xX3fxX6xX3xX1xX57xX4axX3xX5axX4axX3xX5xX5exX4xX1xX3xXexX1xX4fxX3xX41xXdxX68xXdxX3xX6bxX6cxX6bxX6bxXaxX3xX1bcxXdxX2dxXexX1xX9xXaxX2xX6cxX6cxX6cxXaxX3xX1xX10xXdxX41xX1xXexX9xXaxX11axX1d4xX1d5xXaxX3xX70xX12xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX6xXbxXexXdxX3fxX23xXaxX12xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX34xX1xXdxX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX4xX1xX19xX23xX3xX5xX26xX3xX28xXdxX2axX23xX3xX2dxXdxX3xX7xX31xX23xX3xX34xX1xX36xX28xX3xXbxX1xX36xX3xXexX3exX3fxX23xX41xX3xX43xX44xX23xX41xX3xX4xX1xX4axX23xX41xX3xX34xX4fxXexX3xX52xX3fxX6xX3xX1xX57xX4axX3xX5axX4axX3xX5xX5exX4xX1xX3xXexX1xX4fxX3xX41xXdxX68xXdxX3xX6bxX6cxX6bxX6bxX187xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX3fxX2dxX10exXaxX12xX5ax118b4xX3xX34xXdxX4fxX23xX147xX3xX4xX36xX4xX3xXexX1x8fdbxX3xX7xXdxX23xX1xX3xXexX1xX6xX28xX3xX41xXdxX6xX3xX4xX4axX93xX4xX3xXexX1xXdxX3xX52xX3fxX6xX3xX1xX57xX4axX3xX5axX4axX3xX5xX5exX4xX1xX3xXexX1xX4fxX3xX41xXdxX68xXdxX3xX6bxX6cxX6bxX6bxX3xX7xd631xX3xX4xX17bxX3xX1xX26xX23xX1xX3xXexX3exXdfxX23xX1xX3xX34xX1xX36xX28xX3xXbxX1xX36xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xXexX109xX3xX23xX41xX26xX10exX3xX6bxX6cxX215xX6bxX6bxX70xX2xX2xX187xX3xbe12xX3fxX26xX23xX3xX7xX384xX3xXexX1xX6xX28xX3xX14cxX4axX6xX23xX3x12450xX1xX4axX3xX5axXdxX3xXexX34cxX4xX1xX3xX5xX5exX4xX1xX3xX7xcf94xX3xX3b7xX2axX23xX3xX52x8e71xX23xX41xX1c9xX3xXexX1xX6xX28xX3xX41xXdxX6xX3xX197xX1xX1cxX16fxX23xX41xX3xXexX3exXdfxX23xX1xX3xX103xX41xX1xX100xX3xXexX1xX4axX57xXexX3xX3b7xX17bxX23xX3xX4xX31xX3xXcxX1xX4fxX3xX41xXdxX68xXdxX3xXe3xX2axX3xX43xXdxX100xXexX3xX103xX6xX28xX3xX23xX1xb506xX23xX3xX2dxX5exXbxX3xX34xa7f8xX3xX23xXdxX100xX28xX3xX103xX41xX26xX10exX3xX5axXdxX3xX7xX31xX23xX3xXe3xX165xX23xX3xX1xX17bxX6xX3xX43xXdxX100xXexX3xX103xX6xX28xX3xX23xX41xX26xX10exX3xX6bxX6cxX70xX2xX2xX1c9xX3xXexXdfxX28xX3xX1xXdx869axX4axX3xXe3xX26xX3xXexX3exX31xXdxX3xX23xX41xX1xXdxX100xX28xX3xX5xX26xX28xX3xXd5xX36xX23xX1xX3xX4xX1xX1cxX23xX41xX147xX3xXd5xX36xX23xX1xX3xX41xXdxace2xX10exX3xXe3xX26xX3fxX3xX23xX41xX26xX10exX3xX6bxX6bxX70xX2xX2xX187xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX3fxX2dxX10exXaxX12xXcxXfbxXdxX3xXexX1xX126xX3xX1bxXd1xX3xX52xX26xX3xX103xX93xXdxX147xX3xX4xX36xX4xX3xXexX1xX34cxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX7xX384xX3xXexX1xX6xX28xX3xX14cxX4axX6xX23xX3xX197xX1xX3e2xX6xX3xXcxX3ex11eaexX23xX3x13290xX4axXd6xX4xX147xX3xX2dxXdxX3xXexX34cxX4xX1xX3xX43xX165xX23xX3xXb4xXdxX4fxX4axX3xX215xX3xX4ebxX4axXd6xX4xX3xXcxX3dbxX3xb54bxXdxX36xX28xX147xX3xX34xX1xX4axX3xX52xX3fxX26xX23xX41xX3xXexX1xX26xX23xX1xX3xXcxX1xX165xX23xX41xX3x8611xX3fxX23xX41xX147xX3xX5xX26xX23xX41xX3xX41xXd6xX28xX3xX7xX8exX3xX85xX36xXexX3xXcxX3exX26xX23xX41xdaffxX3xX103xX1x6c47xX23xX41xX3xX23xX41xX1cxcec2xXdxX3xX1bx108cexXbxX3xX1xX93xXdxX3xXexe0b6xX3xXexX109xX3xX23xX1xXdxX2axX4axX3xX23xX1cxX68xX4xX3xXexX3exeb33xX23xX3xXexX1xX4fxX3xX41xXdxX68xXdxX3xX4xd200xX23xX41xX3xX7xX384xX3xXexXdxX4fxXbxX3xXexX55axX4xX3xX34xX1xX36xX28xX3xXbxX1xX36xX3xX14cxX4axX48dxX23xX3xXexX1xX464xX3xX2dxX6xX23xX1xX3xXexX1x95aaxX23xX41xX3xXcxX3exX26xX23xX41xX3x10d1bxX23xX147xX3xX197xXd6xX3xX1bxXd1xX3xX52xX3fxX6xX3xX528xX1cxX147xX3xX4xX1xX3e2xX6xX3xX85xX36xXdxX3xX3b7xX34cxX23xX1xX3xXb3xX103xXdxX23xX1xX3xX85xXdfxX23xX1xXc6xX1c9xX3xXb4xX93xX4xX3xX197xX1xX426xX4axX3xXb3xf276xX16fxX23xX3xX528xX6xXc6xX1c9xX3xX34xX1xX4axX3xX2dxX6xX23xX1xX3xXexX1xX5a2xX23xX41xX3xXcxX426xX10exX3xXcxX1xXdxX56cxX23xX147xX3xX34xX1xX4axX3xX2dxX4axX3xX5xX5exX4xX1xX3xXcxX6xX28xX3xX3b7xX31xX3fxX3xXb3xX43x12672xX23xX1xX3xX13xX1xX15xX4xXc6xX187xX187xX187xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX3fxX2dxX10exXaxX12xXcxXfbxXdxX3xX4xX36xX4xX3xX1bxXdxX464xX28xX3xX1bxX4fxX23xX3xX2dxXdxX3xX7xX31xX23xX147xX3xX2dxX6xX23xX1xX3xX5xX6xX28xX3xXexX1xX5a2xX23xX41xX3xX4xX31xX23xX1xX147xX3xX2dxXdxX3xXexX34cxX4xX1xX3xXe3xX165xX23xX3xX1xX17bxX6xX3xX5xX5exX4xX1xX3xX7xX3dbxX3xXe3xX26xX3xXexX426xX28xX3xX5xXdxX23xX1xX3xX7xX384xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xXexX4e8xXexX3xX4xX31xX3xX4xX36xX4xX3xXexX1xX34cxX3xX7xXdxX23xX1xX3xX41xX1xXdxX3xX23xX1xX57xX23xX3xXe3xX26xX3xXd5xX26xX10exX3xXex7c62xX3xX4xX31xX28xX3xX23xX1xX57xX23xX3xXb3xX3exX10xXe3xXdxX10xX1bcxXc6xX3xXexX3exX3fxX23xX41xX3xX23xX1xX547xX23xX41xX3xX4xX5xXdxXbxX3xX23xX41xX5a2xX23xX3xX23xX1xX1cxX3xX23xX1xX547xX23xX41xX3xXd5xX26xXdxX3xX2dxX33exX3xXexX1xXdxX3xX23xX1xX6bcxX3xX2dxX33exX3xX34xXdxX4fxX23xX3xX7xX384xX3xXexX1xX4axX3xX1xX15xXexX3xX5xX1cxX1dxX23xX41xX3xXexX1xX10xX3fxX3xX2dx9a82xXdxX3xX34xX1xX8axX23xX41xX3xX5x137f8xX3xXexX3exX56cxX23xX3xXexX3fxX26xX23xX3xX4xX48dxX4axX187xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX3fxX2dxX10exXaxX12xX197xX4axX93xX4xX3xXexX1xXdxX3xX52xX3fxX6xX3xX1xX57xX4axX3xX5axX4axX3xX5xX5exX4xX1xX3xXexX1xX4fxX3xX41xXdxX68xXdxX3xX6bxX6cxX6bxX6bxX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xX34xe53exX3xXe3xX19xX23xX41xX3xX41xXdxX68xXdxX3xXexX1xXdxX100xX4axX3xX23xX1xXdxX2axX4axX3xX2dxXdxX3xX7xX31xX23xX147xX3xX4xX31xX23xX1xX3xX14cxX4axX6xX23xX3xXexX1xXdxX56cxX23xX3xX23xX1xXdxX56cxX23xX3xX1bxX552xXbxX3xXe3xX26xX3xX4xX3fxX23xX3xX23xX41xX1cxX54exXdxX3xXexX1xX426xX23xX3xXexX1xXdxX100xX23xX3xXexXfbxXdxX3xX43xXdxX100xXexX3xX103xX6xX28xX3xX1bxX4fxX23xX3xXe3xX68xXdxX3xXd5xXfbxX23xX3xXd5x9e86xX3xX14cxX4axXd6xX4xX3xXexX4fxX187xX3xX5axX3fxX3xX1bxX17bxX147xX3xXe3xX44xX23xX41xX3xX4xX1xX4axX23xX41xX3xX34xX4fxXexX3xX52xX3fxX6xX3xX1xX57xX4axX3xX5axX4axX3xX5xX5exX4xX1xX3xXexX1xX4fxX3xX41xXdxX68xXdxX3xX6bxX6cxX6bxX6bxX3xXexXfbxXdxX3xX43xXdxX100xXexX3xX103xX6xX28xX3xX34xX1xXd1xX23xX41xX3xX4xX1x10cf2xX3xX41xX17bxXdxX3xX41xX19xX23xX3xXexX3exX3fxX23xX41xX3xX28xX93xXexX3xX4xX4axX93xX4xX3xXexX1xXdxX3xX7xX5a2xX4xX3xX1bxX552xXbxX147xX3xX28xX26xX3xX4xX44xX23xX3xX5xX26xX3xX4xX16fxX3xX1xX93xXdxX3xX14cxX4axX31xX23xX41xX3xXd5xX36xX3xX4xX1xX3fxX3xX23xX41xX26xX23xX1xX3xX2dxX4axX3xX5xX5exX4xX1xX3xX13xX1xX15xX3xXcxX1xX19xX3xX23xX17bxXdxX3xX3exXdxX56cxX23xX41xX147xX3xX43xXdxX100xXexX3xX103xX6xX28xX3xX23xX17bxXdxX3xX4xX1xX4axX23xX41xX187xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85xX3fxX2dxX10exXaxX12xX197xX4axX93xX4xX3xXexX1xXdxX3xX52xX3fxX6xX3xX1xX57xX4axX3xX5axX4axX3xX5xX5exX4xX1xX3xXcxX1xX4fxX3xX41xXdxX68xXdxX3xX3exX6xX3xX1bxX54exXdxX3xX4xX36xX4xX1xX3xX1bxX426xX10exX3xX1d5xX2xX3xX23xX165xX28xX147xX3xX1bxX1cxX1dxX4xX3xXexX8axX3xX4xX1xX8exX4xX3xXd5x77bcxXdxX3xXcxX8axX3xX4xX1xX8exX4xX3xX5axX4axX3xX5xX5exX4xX1xX3xXexX1xX4fxX3xX41xXdxX68xXdxX3xXb3xXcxX3fxX4axX3exXdxX7xX28xX3xXc1xX3fxX3exX5xX2dxX3x9af4xX3exX41xX6xX23xXdxX7xX6xXexXdxX3fxX23xX3xX215xX3xX43xX1cxX16fxX23xX41xX3xX14cxX4axXd6xX4xX3xX5acxX23xX1xXc6xX187xX3xX103xX165xX28xX3xX23xX6xX10exX3xX7xX384xX3xX4xX17bxX3xX4xX36xX4xX3xX23xX41xX1cxX54exXdxX3xX1bxX552xXbxX3xX1bxX4fxX23xX3xXexX109xX3xX1xX16fxX23xX3xX1d4xX6cxX3xX1bxXfbxXdxX3xX2dxXdxX100xX23xX3xX4xX36xX4xX3xX14cxX4axXd6xX4xX3xX41xXdxX6xX3xXe3xX26xX3xXe3xX3e2xX23xX41xX3xX5xXcexX23xX1xX3xXexX1xX8axX3xXexX3exX56cxX23xX3xXexX1xX4fxX3xX41xXdxX68xXdxX3xXexX1xX6xX28xX3xX41xXdxX6xX187xX0xX70xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5acxX4axXexX1xX3fxX3exXaxX12xX52xX4axX10exX3xX528xX56cxX0xX70xXbxX12

Huy Lê

Các tin đã đưa

Festival “Tinh hoa Tây Bắc” năm 2022

Festival “Tinh hoa Tây Bắc” năm 2022
2022-08-28 10:43:00

baophutho.vn Từ ngày 26- 28/8, Festival “Tinh hoa Tây Bắc” năm 2022 (Sản phẩm du lịch mang thương hiệu chung của chương trình hợp tác phát triển du lịch 8...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long