Cập nhật:  GMT+7
f05fxf43dx17e3ax1a1a4x1195fx12bfcx175c1x14b24x1829cxX7x163b0x11a36x1072ex105a4x1391fx165c5xX5x1661cxXaxf084x107aaxX1xXdxX3x10adfxX1x1a547xX17xX3xX2xf393xX3xXex15f89x11d2bx13dfaxX17x12caexX3xX1x19c98xXbxX3x156a0x1033cxX4xX3xX2ax10292xXdxX3xXexX20x121ddxX17xX24xX3xX4x15778xX17xX24xX3x1543fx1a58axX17xX24xX3xXexX20xX34xX17xX24xX3x16ae5x11141xX1xX3x1111bx1486fxX6xX0x1659cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16efcxX10xX6xfe58xXaxX12xXcx18078xX3x108bbxX1xX3xX3dx13048xX17xX3xX2x148d2xX1xX3xX17xX24x16b33x1372fxX3xX48xX49xX50xX2xX2xfb44xX3xXexX20x12b70xX17xX3xX3dx1331axX6xX3x16a97xX75xX17xX3xXex16a08xX17xX1xX3xX24xX1xXdxX3xX17xX1xX19xX17xX3xX2x13114xX3xX4xX6xX3xX2axX2bxX4xX3x15442x168f5xf910x11f3bx17f77x13b8fxX3xX2xff58xX3xX2axX2fxXdx10e72xX3xXa4x17b9dxX3xXexX1x19904x12d05xX3xX1xX4dxX76x123fbxX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3x18c8axf35fxX17xX3xXacxX3xX4xX6xX3x121dfxXcxXcxX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXc7xXc8xX17xX3xX49xX3xX4xX6x18deaxX3xXa6x126adxX17xX3x1408fxXdxX6cxX4dxX3xX48xX3xX4xX6xXe2xX3xX5fxX21xXc8xX17xX24xX3xXa4x188e6xX17xX3xf683xX3xX4xX6x139bcxXe2xX3xXcx17a31xX3xXa6xXdxXbexXexX3xXcxX20x144c0xX3x1a3f0xX3xX4xX6xX3xXd0xXe8xXdxX17xX1xX3xX105xX1xX21xXc8xX17xX24xX3xX2xX3xX4xX6xXe2xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXe8xXdxX6cxX4dxX3xX2xX3xX4xX6xXe2xX3xXa6x15f96xX17xX3xXa4xXc8xX3xX2xX3xX4xX6xXe2xX3x1770cx1950cxX17xX24xX3xXcxX20xX6xX17xX24xX3xX2xX3xX4xX6xXe2xX3x155bdxX6cxX17xX3xX13x12c54xXexX3xX2xX3xX4xX6xX101xXe2xX3xX1xX4dxX76xXbexX17xX3x19d6dxX13axX2axX3xXcxX1xX6xX34xX3xX2xX3xX4xX6xX3xXex1436cxXdxX3xXexX1xX85xX3xXexX20x10441xX17xX3xX16cxX13axX2axX3xXcxX1xX6xX34xXe2xX3xX1xX4dxX76xXbexX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX1x130c0xX76xX3xX2xX3xX4xX6xX3xXexX17bxXdxX3xf565x16190xX3xXcxX4dxX3xXa6x18f85xXe2xX3xX1xX4dxX76xXbexX17xX3xXcxX6xX2axX3xX146xX147xX17xX24xX3xX2xX3xX4xX6xX3xXexX17bxXdxX3xX1abxX1acxX3xX5fxX21xXc8xX17xX24xX3xX146xX39xX17xXb1xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX34xX62xX76xXaxX12xXcxX20xX34xX17xX24xX3xX4xf542xX4xX3xXexX20xX21xX22xX17xX24xX3xX1xX27xXbxX3xX2axX2bxX4xX3xX2axX2fxXdxX7dxX3xX4xX15cxX3xXacxX3xXexX20xX21xX22xX17xX24xX3xX1xX27xXbxX3xXexX66xX3x16ad9xX2xX3xX1xX34x156d5xX4xX3xXexX20xX34xX17xX24xX3x191f2x1340fxX17xX24xX3xXbxX1xX34xX17xX24xX3xXex160a4xX6xX7dxX3xX3dxX1acxX3xX3dxX21xX27xX4xX3xX4xX1f6xX4xX1xX3xX5xX76xX7dxX3xXexX1xX10xX34xX3xX62x1a7faxXdxX3xX22exX75xX3xX4cxX4dx11366xX17xX3xX5x196c4xXe2xX3xXfdxX3xXexX20xX21xX22xX17xX24xX3xX1xX27xXbxX3xXexX20x103cdxX3xX22ex175e2xX3xXexX66xX3xXexX1xX75xX17xX1xX3xXbxX1x12f74xX3xX5fxX75xX3xX146xX39xXdxX3xXd0xX48xX3xX4xX6xX3xXexX17bxXdxX3xX1abxX1acxX3xX5fxX21xXc8xX17xX24xX3xXa4xXfaxX17xX7dxX3xX1xX4dxX76xXbexX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXc7xXc8xX17xXe2xX3xX2xX3xX4xX6xX3xXexX17bxXdxX3xXbxX1xX21xX22xX17xX24xX3xXe8xXdxX17xX1xX3xX105xX1xX21xXc8xX17xX24xX7dxX3xXexX1xX75xX17xX1xX3xXbxX1xX283xX3xXa6xXdxXbexXexX3xXcxX20xX10exX101xXe2xX3xX110xX3xXexX20xX21xX22xX17xX24xX3xX1xX27xXbxX3xX2axX2bxX4xX3xX2axX2fxXdxX3xXexX20xX34xX17xX24xX3xX4xX39xX17xX24xX3xX3dxX3exX17xX24xX3xXd0xX48xX3xX4xX6xX3xXexX17bxXdxX3xXcxXcxX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXc7xXc8xX17xX7dxX3xX1abxX1acxX3xX5fxX21xXc8xX17xX24xX3xXa4xXfaxX17xX7dxX3xX1xX4dxX76xXbexX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXc7xXc8xX17xXe2xX3xX48xX3xX4xX6xX3xXexX17bxXdxX3xXbxX1xX21xX22xX17xX24xX3xXa6xX13axX17xX3xXa4xXc8xX7dxX3xX157xX6cxX17xX3xX13xX15cxXexX7dxX3xXcxX105xX3xXa6xXdxXbexXexX3xXcxX20xX10exXe2xX3xX2xX3xX4xX6xX3xXexX17bxXdxX3xX1abxX1acxX3xXcxX4dxX3xXa6xX1b2xX7dxX3xX1xX4dxX76xXbexX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX1xX19fxX76xX101xXb1xX3xXa4xX15cxX3xX1abxX1acxX3xX5fxX21xXc8xX17xX24xX3xXa4xXfaxX17xX7dxX3xX1xX4dxX76xXbexX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXc7xXc8xX17xX3xX2axX2fxXdxX3xXbxX1xX1f6xXexX3xX1xXdxXbexX17xX3xX4xX6xX3xX88xXbexX17xX1xX3xX3dxXfaxX4dxX3xXexXdxX81xX17xXb1xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX34xX62xX76xXaxX12xX16cxX1b2xX76xX3xXex14103xX4xX1xX3xXexX66xX3xX17xX24xX75xX76xX3xX2xX49xX50xX2xX1dxX3xX3dxX6cxX17xX3xX17xX6xX76xX3xXexX34xX75xX17xX3xXexX8dxX17xX1xX3xX24xX1xXdxX3xX17xX1xX19xX17xX3xX2xXb1xX110xXacxX70xX3xX4xX6xX3xX2axX2bxX4xX3xXa4xXa5xXa6xXa7xXa8xXa9xX2xXacxXb1xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX34xX62xX76xXaxX12xXc7xX283xX3xX157xX146xX3x109d5xX1xX23axXdxX3xX88xXbexX17xX1xX3xX22exX75xX3xX20xX6xX3xX22exXdxXbexX17xX3xXexX20xX34xX17xX24xX3xX17xX24xX75xX76xXb9xX3xX49xX2xX3xX4xX6xXe2xX3xX16cxX1b2xX76xX3xXexX3f1xX4xX1xX3xXexX3f1xX17xX1xX3xXexX66xX3xX2xX49xX50xX2xX1dxXb9xX3xX2xXb1xX48xX1dxX70xX3xX4xX6xXb1xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX157xX34xX62xX76xXaxX12xXa4xX147xX17xX24xX3xXexX1f6xX4xX3xXexXdxX81xX2axX3xX4xX1xX19fxX17xX24xX3xX22exX2bxX4xX3xX1abxXdxX17xXb9xX3xXcxX20xX34xX17xX24xX3xX17xX24xX75xX76xX3xXexX34xX75xX17xX3xXexX8dxX17xX1xX3xXex19331xX3xX4xX1x13709xX4xX3xXexXdxX81xX2axX3xX48xXfdxXb1xX49xX70xX110xX3xX5xXdxX276xX4dxX3xX22exX2bxX4xX3xX1abxXdxX17xX3xXa4xXa5xXa6xXa7xXa8xXa9xX2xXacxX7dxX3xXexX20xX34xX17xX24xX3xX3dxX15cxXb9xX3xX146xX24xX21xX22xXdxX3xXexX66xX3xX3dxX19fxX3xX2xX70xX3xXexX4dxX4e0xXdxX3xXexX20xX273xX3xX5xX81xX17xXb9xX3xX49xX110xX68xX3xX2axX1b2xXdxX3xXexX1xX4e4xX3xX17xX1xX184xXexXe2xX3xX48xX48xXb1xX1dxX2xXfdxX3xX2axX1b2xXdxX3xXexX1xX4e4xX3xX1xX6xXdxXb1xX3xXcxX20x14503xX3xX10xX2axX3xXexX66xX3xX2xX48xXa9xX2xX9bxX3xXexX4dxX4e0xXdxXb9xX3xX2xXb1xX1dxX2xX68xX3xX2axX1b2xXdxX3xXexX1xX4e4xX3xX17xX1xX184xXexXb1xX3x17290xX1xX147xX17xX24xX3xXbxX1xX1f6xXexX3xX1xXdxXbexX17xX3xXexX20xX21xX22xX17xX24xX3xX1xX27xXbxX3xXbxX1xX25dxX17xX3xX4e4xX17xX24xX3xXexX1xX147xX17xX24xX3xXexX1xX21xX22xX17xX24xX7dxX3xXexX20xX21xX22xX17xX24xX3xX1xX27xXbxX3xXbxX1xX25dxX17xX3xX4e4xX17xX24xX3xX17xX225xX17xX24xX3xX7xX6xX4dxX3xXexXdxX81xX2axX3xX4xX1xX19fxX17xX24xXb1xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx132f8xX4dxXexX1xX34xX20xXaxX12xXa6xXe5xX17xX3xX16cxX6xX17xX24xX0xX50xXbxX12

Văn Lang

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hướng đến sự hài lòng của người bệnh

Hướng đến sự hài lòng của người bệnh
2024-04-19 10:36:00

baophutho.vn Sự hài lòng của người bệnh và nhân dân là phương châm phục vụ đang được đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Tân Sơn hướng đến. Cùng...

Tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 23/11

Tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 23/11
2021-11-23 20:30:00

baophutho.vn Từ 06h00 đến 18h00 ngày 23/11, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 17 ca mắc COVID-19 mới, cụ thể: Tại TP Việt Trì 15 ca (Bạch Hạc 6 ca; Thụy Vân 1 ca; Tiên...

Nâng cao ý thức sau khi dùng khẩu trang

Nâng cao ý thức sau khi dùng khẩu trang
2021-11-23 14:44:00

Tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, sử dụng khẩu trang là giải pháp bắt buộc, cần thiết của mỗi cá nhân trong công tác phòng, chống dịch bệnh cho bản thân và cộng...

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 sáng 23/11

Cập nhật tình hình dịch COVID-19 sáng 23/11
2021-11-23 08:15:00

baophutho.vn Từ 18h00 ngày 22/11 đến 06h00 ngày 23/11, tỉnh Phú Thọ ghi nhận 10 ca mắc COVID-19 mới, cụ thể: Tại TP Việt Trì 4 ca (Bạch Hạc 4 ca); Thanh Sơn...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long