Cập nhật:  GMT+7
342ex6a59xba7dx5a86xeca1x6a96x7d1dx394fx8cf9xX7x5cd8xad9bxd399x3ee3x4db1x61ffxX5xc507xXaxc2acx8d85xX1xXdxX3xe33bxX1x3b97xX17xX3xcd42xX2xd38dxX3xX4xX6xX3xd608x6f66xX4xX3x60e2xb810x6195xc0ffxb294xd335xX2x8829xX3xX23xa6fcxXdxX3xXex9116x575dxX17xe2c0xX3xX1ex8badxX3xX38xXdx3668xX3x6348xd694xX6xX0xdf7axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx3ceaxX10xX6xe3dexXaxX12xXcx7ccdxX3xX2xe335xX1xX3xX17xX38xce20x7aa1xX3xX1exa330xX45xX3bxX3xa089xc806xX17xX3xX2xX5exX1xX3xX17xX38xX63xX64xX3xX1exX3bxX45xX3bx70f2x4d6dxX3xXex64a4xX17xX1xX3xa22fxX1xc248xX3xXcxX1xa7bcxX3xX38xX1xXdxX3xX17xX1xX19xX17xX3xX1cxX2xX1exX3xX4xX6xX3xX23xX24xX4xX3xX27xX28xX29xX2axX2bxX2cxX2xX2exX3xX23xX31xXdx66c2xX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6db1xX36xX57xX64xXaxX12xX27x58dexX3xXexX1x80c3x7c61xX3xXcxa6d9xXdxX3xX1xX42xX64xdd4exX17xX3xX54xXcbxX3xX54xe47exX6xX3xX2xb770xXdcxX3xX4xX6x6925xX3xX1xX42xX64xXd1xX17xX3xb3c8xX36xX6xX17xX3xX54xab21xX17xX38xX3xX2exX67xX3xX4xX6xXe1xX3xXexX1xX63xX17xX1xX3xXbxX1xed3exX3xX29xXdxXd1xXexX3xXcxX35x3bc9xX3xX5exX3bxX3xX4xX6xXe1xX3xX1xX42xX64xXd1xX17xX3xX27x4514xX23xX3x3b72xX1x9b25xX3xX1cxb10fxX3xX4xX6xXe1xX3xX1xX42xX64xXd1xX17xX3xX84xX1xXefxX3xd7b6xXdxX17xX1xX3xX3bx94dexX3xX4xX6xXe1xX3xX1xX42xX64xXd1xX17xX3x9aa4xX120xX17xX3xdea2xX19xXbxX3xX1exX5exX3xX4xX6xXe1xX3xX1xX42xX64xXd1xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXbcxX6xX3xX1exX5exX3xX4xX6xXe1xX3xX1xX42xX64xXd1xX17xX3xX149x41a0xX23xX3xXcxX1xX6xX36xX3xX1exX1cxX3xX4xX6xXe1xX3xXexX1xeafaxX3xe104x847fxX3xX84xX1xX86xX3xXcxX1xX8axX3xX1exX1cxX3xX4xX6xXe1xX3xX1xX42xX64xXd1xX17xX3xXcxX171xX17xX3x5419xd52cxX17xX3xX2xX1exX3xX4xX6xXe1xX3xX1xX42xX64xXd1xX17xX3xXcxX6xX23xX3xX133xa7adxX17xX38xX3xX123xX3xX4xX6xXe1xX3xX1xX42xX64xXd1xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX1a0xX1a1xX17xX3xX123xX3xX4xX6xXe1xX3xX1xX42xX64xXd1xX17xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xXcxX1xd348xX64xX3xX1exX3xX4xX6xXacxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX36xX57xX64xXaxX12xXcxX35xX36xX17xX38xX3xX4xd911xX4xX3xX4xX6xX3xX23xX24xX4xX3xX27xX28xX29xX2axX2bxX2cxX2xX2exX3xX23xX31xXdxX7dxX3xX4x55faxX3xX2xX1exX67xX3xXexX35x43e3xX3fxX17xX38xX3xX1x9568xXbxX3xXexX5bxX3x3586xX2xX3xX1xX36x94e2xX4xX3xXexX35xX36xX17xX38xX3xa3c8xXefxX17xX38xX3xX4xX208xX4xX1xX3xX5xX64xX7dxX3xXbxX1xX36xX17xX38xX3xXex61edxX6xX3xX6bxX185xX3xX6bxX229xX22fxX4xX3xX41xX42xb22dxX17xX3xX5xe141xX3xX243xX63xX3xX67xX5exX2exX3xXexX35xX229xX3fxX17xX38xX3xX1xX22fxXbxX3xX23xX24xX4xX3xX23xX31xXdxX3xX4x3cf7xX17xX38xX3xX6bxdd59xX17xX38xXacxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX36xX57xX64xXaxX12xX1a0xX102xX3x6672xXd1xX17xX1xX3xX17xX1xX171xX17xX3x3a6bxXbcxX133xX7cxX3x9a60xX1xX258xXdxX3xX2a7xXd1xX17xX1xX3xX243xX63xX3xX35xX6xX3xX243xXdxXd1xX17xX3xXexX35xX36xX17xX38xX3xX17xX38xX63xX64xXc8xX3xX2xXacxXdcxX123xX1cxX3xX4xX6xXacxX3xX1a0xX102xX3xXbcxX133xX3xX6bxX6xX17xX38xX3xX6bxX229xX22fxX4xX3xX6bxXdxb864xX42xX3xXexX35xX182xXc8xX3xX139xXacxXdcxX3bxX3bxX7dxX3xXexX35xX36xX17xX38xX3xX6bxX221xXc8xX3xXcxX1xX10xX36xX3xX17xX38xX42xX64xX3xX4xX1a1xXc8xX3xX67xXacxX1exX2exX1exX3xX2b1xX3bxX123xX7dxX139xba7exX7cxX3xXexX35x52dbxX3xX10xX23xX3xX57xX229xX31xXdxX3xX2xX123xX3xXexX42xdd3fxXdxXe1xX3xX3bxX67xX3xX2b1xXdcxX7dxX123xX325xX7cxX3xXbxX1xXc3xX3xX17xbc15xX3xX4xX221xX3xXexX1xX6xXdxXe1xX3xX2xXacxX1exX5exX139xX3xX2b1xX2xX5exX7dxX67xX325xX7cxX3xX17xX38xX229xX3fxXdxX3xXexX35xX120xX17xX3xX1cxXdcxX3xXexX42xX339xXdxXe1xX3xX67xX123xX5exX3xX2b1xX1cxX7dxX1exX325xX7cxX3xX17xX38xX229xX3fxXdxX3xXexX35xX120xX17xX3xX123xX1cxX3xXexX42xX339xXdxXe1xX3xX67xXdcxX5exX3xX2b1xX3bxX7dxX3bxX325xX7cxX3xX17xX38xX229xX3fxXdxX3xX2a7xXd1xX17xX1xX3xX17xX2f3xX17xXacxX3xXcxX1xX10xX36xX3xXexX10bxX17xX1xX3xXexX35xXcbxX17xX38xX3xX2a7xXd1xX17xX1xXc8xX3xX67xXacxX123xX139xX123xX3xX2b1xX1cxX1exX7dxX1exX325xX7cxX3xX4xX6xX3xX2a7xXd1xX17xX1xX3xX2b6xX1xX1b6xX17xX38xX3xXexX35xXdxXd1xX42xX3xX4xX1x7216xX17xX38xXe1xX3xX67xXacxX67xX3bxX5exX3xX2b1xX3bxX139xX7dxX1cxX325xX7cxX3xX4xX6xX3xX23xX3edxX4xX3xX6bxX286xX3xX17xX1xb1f0xXe1xX3xX139xX3xX2b1xXdcxX7dxX2xX325xX7cxX3xX4xX6xX3xX23xX3edxX4xX3xX6bxX286xX3xXexX35xX42xX17xX38xX3xX2a7xX10bxX17xX1xXe1xX3xX2xXdcxX3xX2b1xXdcxX7dxX2xX3bxX325xX7cxX3xX4xX6xX3xX23xX3edxX4xX3xX6bxX286xX3xX17xX23axX17xX38xX3xX243xX63xX3xX67xX3xX2b1xXdcxX7dxXdcxX3bxX325xX7cxX3xX4xX6xX3xX23xX3edxX4xX3xX6bxX286xX3xX17xX38xX42xX64xX3xX2b6xX182xX4xX1xXacxX3xXcxX1xX10xX36xX3xX17xX1a1xXdxX3xX6bxXdxX2f3xX42xX3xXexX35xX182xXc8xX3xX139xXacxXdcxX1exX3bxX3xX2b1xX2exX2exX7dxX139xX325xX7cxX3xX4xX6xX3xX6bxXdxX2f3xX42xX3xXexX35xX182xX3xXexXcbxXdxX3xX17xX1xX63xX3xX243xX63xX3xX1exXdcxX3xX2b1xXdcxX7dxX67xX325xX7cxX3xX4xX6xX3xX6bxXdxX2f3xX42xX3xXexX35xX182xX3xXexXcbxXdxX3xXbcxXd1xX17xX1xX3xX243xXdxXd1xX17xX3xX57xX185xX3xX4xX1xXdxX6cxX17xX3xX4xX1e4xX6xX3xXexX80xX17xX1xX7dxX3xXexX35xX42xX17xX38xX3xX229xX1a1xX17xX38xXacxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbcxX36xX57xX64xXaxX12xXe9xX208xX17xX1xX3xX38xXdxX208xX3xX4x3a39xXbxX3xX6bxX286xX3xX57xX182xX4xX1xX7dxX3xXexX36xX63xX17xX3xXexX80xX17xX1xX3xX2b6xX1xX1b6xX17xX38xX3xX4xX221xX3xX184xX185xX45xXbxX1xX229xX3fxX17xX38xX3xead4xX3xX4xX503xXbxX3xX6bxX286xX3xX3bxXe1xX3xX3bxX2xX3xX184xX185xX45xXbxX1xX229xX3fxX17xX38xX45xXexX1xX182xX3xXexX35xX503xX17xX3xX4xX503xXbxX3xX6bxX286xX3xX67xXe1xX3xX1exX5exX3xX184xX185xX45xXbxX1xX229xX3fxX17xX38xX3xX4xX503xXbxX3xX6bxX286xX3xX1exXe1xX3xX2xX1cxX123xX3xX184xX185xX45xXbxX1xX229xX3fxX17xX38xX3xX4xX503xXbxX3xX6bxX286xX3xX2xXacxX0xX45xXbxX12xX0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe27fxX42xXexX1xX36xX35xXaxX12xX29x9ce0xX17xX3xX149xX6xX17xX38xX0xX45xXbxX12

Văn Lang

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long