Cập nhật:  GMT+7
2c97xbc62x8c9fx6a46xaee4x6210x2cb4x6422x9274xX7xb38cx6c22x69fbx6f50x3ea2x935bxX5xa25dxXax9a68xXcxXdx5b9bxXbxX3xXex2cdexX4xX3x5801x8452xXdxX3xX5xb307xX1cxbe38xX3x2dddx5340xXexX3xX7x3cacxX3xa5cfxXdx3d8axX1cxX3xXbxX1x9e21xXbxX3xX1x397fxX1cxX3xX4xX1xX15xX3xXexac0ax4fc6xX1cxX23xX3xXbxX1x9c7cxX1cxX23xb7bcxX3xX4xX1xX2axX1cxX23xX3xbe67x5937xX4xX1xX3x7bd6x700ex32c8x682fx711bx4350xX2xb3ebxX0xc626xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9f0dxX40xX51x543bxXaxX12xX0xXdxX25xX23xX3xX7xXexX71xX5xX10xX9xXax7817xXdxX51xXexX1xc7e1xX3xX2xc374xX5dxX5dxXbx5d42x449dxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX85xX3x4771x7167xX98xXbxX8cxX8dxXaxX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX5fxX5fxX4xc221xX2cxX6xX40xXbxX1x3225xXexX1xX40xXa7xb922xX1cxX5fxX51xX10xX7xa842xXexX40xXbxX5fxX1cxX10xX80xX7xX5fxX98xX98xX2x38a3xX5fx87d2x5083xX51xXc5xX2xb38exX2xX88x52d6xXc7xXexX5dxX98xXc5xXcfxX97xX5xX88xXa7xc403xXbxX10xX23x809bxX3fxX9xXc8xX2xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxXdxX15xXbxX3xXexX19xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX5xX21xX1cxX23xX3xX25xX26xXexX3xX7xX2axX3xX2cxXdxX2exX1cxX3xXbxX1xX33xXbxX3xX1xX37xX1cxX3xX4xX1xX15xX3xXexX3fxX40xX1cxX23xX3xXbxX1xX46xX1cxX23xX49xX3xX4xX1xX2axX1cxX23xX3xX51xX52xX4xX1xX3xX56xX57xX58xX59xX5axX5bxX2xX5dxXaxX3xX80xXdxX51xXexX1xX9xXaxX2xX88xX5dxX5dxXaxX3xX1xX10xXdxX23xX1xXexX9xXaxX97xX98xX98xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa55bxX10xX6xX51xXaxX12x36a1xX6ex39d0xX5axX3xXex9aabxX1cxX1xX3xXb2x7358xX6xX3xX4xbc8dxX3xXb2x8ec0xX1cxX3xX2cxad63xX1cxX3xX7xX2axX3xX2xX88xXccxXcfxX5fxX169xX6exX16bxX5axX5bxX3x8d7bx6274xX58x451bxX3xX1cxX23x9e64xX71xX3xX2xX5fxXc7xX3xXb2x483dxX3xXb2xXdxX2exX4xX3xXexXdxX15xXbxX3xXexX19xX4xX3xX1cxX1dxXdxX3xX5xX21xX1cxX23xX3xX25xX26xXexX3xX7xX2axX3xX2cxXdxX2exX1cxX3xXbxX1xX33xXbxX3xX1xX37xX1cxX3xX4xX1xX15xX3xXexX3fxX40xX1cxX23xX3xXbxX1xX46xX1cxX23xX3xX4xX1xX2axX1cxX23xX3xX51xX52xX4xX1xX3xX56xX57xX58xX59xX5axX5bxX3xX2xX5dxXa7xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX40xX51xX71xXaxX12xXcxX1xX10xX40xX3x9f7bxX178xX49xX3xX20cx783dxX3xXexX37xX40xX3xX20cxXdxX19fxXadxX3xXb8xXdxX2exX1cxX3xXexX1xXadxb11axX1cxX3xX5xc3f7xXdxX3xX4xX1xX40xX3xX1cxX23x4691x65e6xXdxX3xX51x8875xX1cxX49xX3xX51xX40xX6xX1cxX1xX3xX1cxX23xX1xXdxX2exXbxX3xXexX3fxX40xX1cxX23xX3xX20cxXdxX19fxXadxX3xXb8xXdxX2exX1cxX3xXb2xX174xX6xX3xXbxX1xX46xX1cxX23xX3xX4xX1xX2axX1cxX23xX3xX51xX52xX4xX1xX49xX3xXb2xX174xX6xX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3fxXdxX211xX1cxX3xXb8xXdxX1cxX1xX3xXexX15xX3xX5bxX3xX8cx5018xX3xX1xX26xXdxX49xX3xX56xX1x3740xX3xXexX52xX4xX1xX3xX169xX6exX16bxX5axX3xXexX16fxX1cxX1xX3xX4xX178xX3x7f1bxX3xXb8xXdxX15xX1cxX3xX4xX1xX16fxX3xX20cxX37xX40xX85xX3xXcxX1xX290xX3xXexX3fxX231x5288xX1cxX23xX3xX4xX33xX4xX3xX7xX2bbxX49xX3xX2cxX6xX1cxX49xX3xX1cxX23xX197xX1cxX1xX49xX3xX56xX1xX290xX3xXexX52xX4xX1xX3xX169xX6exX16bxX5axX3xX4xX33xX4xX3xX1xXadxX71xX2exX1cxX49xX3xXexX1xX197xX1cxX1xX49xX3xXexX1xX52xX3xX2cxX33xX25xX3xX7xX33xXexX3xX51xXdx88a2xX1cxX3xX2cxXdxX15xX1cxX3xXex55cexX1cxX1xX3xX1xX30axX1cxX1xX3xXexX1x39b8xX4xX3xXexX15xX3xX20cxX211xX3xXexX1xX315xX4xX3xX1xXdxX2exX1cxX3xX1xXdxX2exXadxX3x3ec0xXadxX17fxX3xX4x43a9xX1cxX23xX3xXexX33xX4xX3xXbxX1xX46xX1cxX23xX49xX3xX4xX1xX2axX1cxX23xX3xX51xX52xX4xX1xX8dxX3xX20cxX17fxX25xX3xX2cxX17fxX40xX3xXb2xX174xX6xX3xX1cxX23xX17bxX1cxX3xX4xX1xb92cxX1cxX49xX3xX23xXdxX17fxX25xX3xXexX1xXdxX211xXadxX3xXexX33xX4xX3xX20cxX26xX1cxX23xX3xXexXdxacc3xXadxX3xX4xX315xX4xX3xX20cxX15xX1cxX3xX7x6c5dxX4xX3xXb8xX1xX21xX10xX49xX3xXex6dbbxX1cxX1xX3xX25xX37xX1cxX23xX3xX4xX290xX6xX3xX1cxX23xX231xX232xXdxX3xX51xX236xX1cxX3xX20cx7eefxX1cxX23xX3xXexX1xX232xXdxX3xXb2xX174xX6xX3xX20cxX33xXbxX3xX386xX1cxX23xX3xX71xX37axXadxX3xX4x7971xXadxX3xXexX1xX390xX4xX1xX3xX386xX1cxX23xX49xX3xX1xX26xXdxX3xX1cxX1xX224xXbxX3xX20cxX211xX3xXbxX1xX19xX4xX3xX1xX3a8xXdxX3xXb8xXdxX1cxX1xX3xXexX15xX49xX3xX2cxX17fxX40xX3xX20cxX17fxX25xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xX1xX40xX37xXexX3xX2cxX30axX1cxX1xX3xXexX1xX231xX232xX1cxX23xX3xX4xX1xX40xX3xX1cxX23xX231xX232xXdxX3xX51xX236xX1cxX3xXexX3fxX40xX1cxX23xX3xXexX3fxX37xX1cxX23xX3xXexX1xX33xXdxX3x6586xX2cxX30axX1cxX1xX3xXexX1xX231xX232xX1cxX23xX3xX25xX1dxXdxb5a3xXa7xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX40xX51xX71xXaxX12xX56xX1xX40xX3xXbxX1x6841xXbxX3xXb8xX1xX332xXdxX3xXbxX1xX19xX4xX3xX5xX37xXdxX3xX1xX40xX37xXexX3xX20cxX26xX1cxX23xX3xX2cxX30axX1cxX1xX3xXexX1xX231xX232xX1cxX23xX3xX20cxX2axXdxX3xXb2xX1dxXdxX3xX4xX33xX4xX3xX1xX40xX37xXexX3xX20cxX26xX1cxX23xX3xXb8xXdxX1cxX1xX3xX51xX40xX6xX1cxX1xX49xX3xX51xX52xX4xX1xX3xXb2xX19xX49xX3xXbxX1xX33xXexX3xXexX3fxXdxX211xX1cxX3xXb8xXdxX1cxX1xX3xXexX15xX5bxX3xX8cxX287xX3xX1xX26xXdxXa7xX3xbfccxX2axXdxX3xXb2xX1dxXdxX3xX4xX33xX4xX3xX5xX40xX37xXdxX3xX1xX30axX1cxX1xX3xXb8xXdxX1cxX1xX3xX51xX40xX6xX1cxX1xX3xX51xX52xX4xX1xX3xXb2xX19xX3xX4xX178xX3xX1cxX23xXadxX71xX3xX4xb371xX3xX5xX236xX71xX3xX1cxX1xXdxX301xX25xX3xX4xX6xX40xX3xX1cxX1xX231xX85xX3xX58x8465xX3xXexX3fxX231xX232xX1cxX23xX49xX3xXb8xX6xX3fxX6xX40xXb8xX10xX49xX3xX25xX33xXexX5bxX3xX8cxX6xX49xX3xX32dxXadxX33xX1cxX3xX2cxX6xX3fxX49xX3xXdxX1cxXexX10xX3fxX1cxX10xXexX49xX3xXexX3fxX46xX3xX4xX1xX4f8xXdxX3xX20cxXdxX2exX1cxX3xXexba2bxX3xX20cxX231xX228xX4xX3xXbxX1xX458xXbxX3xX1xX40xX37xXexX3xX20cxX26xX1cxX23xX3xXexX3fxX2bbxX3xX5xX37xXdxX49xX3xXexXadxX71xX3xX1cxX1xXdxX37axX1cxX3xXbxX1xX17fxXdxX3xX20cxX17fxX25xX3xX2cxX17fxX40xX3xX20cxXdxX19fxXadxX3xXb8xXdxX2exX1cxX3xXbxX1xX46xX1cxX23xX49xX3xX4xX1xX2axX1cxX23xX3xX51xX52xX4xX1xX3xXb2xX197xX3xXb8xX1xX332xX1cxX23xX3xX1xX40xX37xXexX3xX20cxX26xX1cxX23xX3xX7xX6xXadxX3xX98xXc5xX1xX3xX1xX197xX1cxX23xX3xX1cxX23xX197xX71xXa7xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6exX40xX51xX71xXaxX12xX56xX1xX290xX3xXexX52xX4xX1xX3xX169xX6exX16bxX5axX3xX4xX33xX4xX3xX1xXadxX71xX2exX1cxX49xX3xXexX1xX197xX1cxX1xX49xX3xXexX1xX52xX3xX4xX1xX16fxX3xX20cxX37xX40xX3xX5xX315xX4xX3xX5xX231xX228xX1cxX23xX3xX4xX1xX386xX4xX3xX1cxX17bxX1cxX23xX49xX3xX169xX6exX16bxX5axX3xX4xX33xX4xX3xX8cxX287xX49xX3xXbxX1xX231xX232xX1cxX23xX49xX3xXexX1xX52xX3xXexX3fx3ec5xX1cxX3xX71xX37axXadxX3xX4xX3c2xXadxX3xX4xX33xX4xX3xX20cxX4f8xX1cxX3xXb2xX52xX49xX3xX4xX4f8xX3xX7xX2bbxX3xXb8xXdxX1cxX1xX3xX51xX40xX6xX1cxX1xX3xX51xX52xX4xX1xX3xXb2xX19xX3xX4xX6xX25xX3xXb8xX15xXexX3xX20cxX17fxX25xX3xX2cxX17fxX40xX3xX4xX33xX4xX3xX32dxXadxX71xX3xX20cxX52xX1cxX1xX3xXb2xX19fxX3xXbxX1xX46xX1cxX23xX49xX3xX4xX1xX2axX1cxX23xX3xX51xX52xX4xX1xX3xXexX1xX10xX40xX3xX1xX231xX1dxX1cxX23xX3xX51x4b60xX1cxX3xX4xX290xX6xX3xX4xX4f8xX3xX32dxXadxX6xX1cxX3xX71xX3xXexX15xX3xXb2xX197xX3xX4xX1xX52xXadxX3xXexX3fxX33xX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX2exX25xX3xXb2xX19fxX3xXb2xXdxX2exX4xX3xXexXadxX236xX1cxX3xXexX1xX290xX3xX4xX33xX4xX3xX32dxXadxX71xX3xX20cxX52xX1cxX1xX3xX1cxX37axXadxX3xXexX3fxX37axX1cxXa7xX3xXcxX17bxX1cxX23xX3xX4xX231xX232xX1cxX23xX3xX4xX332xX1cxX23xX3xXexX33xX4xX3xXb8xXdxX211xX25xX3xXexX3fxX6xX49xX3xX23xXdxX33xX25xX3xX7xX33xXexX49xX3xX4xX1xX635xX1cxX3xX4xX1xX16fxX1cxX1xX3xXb2xXdxX2exX4xX3xXexX1xX315xX4xX3xX1xXdxX2exX1cxX49xX3xX2cxX17fxX40xX3xX20cxX17fxX25xX3xX6xX1cxX3xXexX40xX197xX1cxX3xXbxX1xX46xX1cxX23xX49xX3xX4xX1xX2axX1cxX23xX3xX51xX52xX4xX1xXa7xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa017xXadxXexX1xX40xX3fxXaxX12xX58xX17bxX1cxX3x94c2xX6xX1cxX23xX0xX5fxXbxX12

Văn Lang

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long