Cập nhật:  GMT+7
f8f9x130ffx14f53x14febx14b14x18657x153c5x17f61x13857xX7x1228ax130c8x19031x1002ex15aa3x11f5bxX5x194abxXax16b56x1930cxXdxX6xX3xXex15944x18d28x10280xX3xX19xX1ax16289x10d8bxXdxX3xX19xX1x1283cxXbxX3x16048xXdx1779cxX19xX3x122d5x1325bxX3xX19x1898axX19xX1axX3xX19x14f1dxX19xX1axX0x13f50xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13818xX2dxX2cx159f2xXaxX12xX0xXdx13a24xX1axX3xX7x10a28xX4xX9xXaxX39xX39xX4x13e59x1504exX6xX2dxXbxX1x13e09xXexX1xX2dxX5bxX27xX19xX39xX2cxX10xX7x19272xXexX2dxXbxX39xX19xX10x15db5xX7xX39x1740ex1790exX76x14d27xX39x15445x1911exX2cxX7bxX2xX76xX79xX7cxX76x1037bxXexX2xX84xX2xX79xX77xX2xX5xX2xX5bx14406xXbxX1axXaxX3xX39xX12xX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX2dxX2cxX4bxXaxX12x108a1xXcx18c24xXcxX3x1428bxX3xXadx1a3a6xXexX3xX19xX30xX19xX1axX3xX19xX35xX19xX1axX3xX1axX6xX4bxX3xX1axX30xXexX3xX19xX1xXdx15f32xX61xX3xX19xX1ax10325xX4bxX3x1478exX61xX6xX3x17470x158bdxX3xX6cxX1xXdx18a50xX19xX3xX4xX1xX2dxX3xX7x17242xX3xX5xX1exXb3xX19xX1axX3xX19xX1axX1exX1fxXdxX3xX19xX1xX24xXbxX3xX27xXdxX29xX19xX3xX1axXdxX6xX3xXexX18xX19xX1ax1489axX3xXexX54xX2dxX19xX1axX3xXd7xX35xX3xX4xX1xfe59xX3xX4bxXddxX61xX3xX5xXd0xX3xXexX54x161c0xX3xX10xX50xX3xX27xXd0xX3xX19xX1axX1exX1fxXdxX3xX4xX6xX2dxX3xXexX61x157e3xXdxX5bxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX2dxX2cxX4bxXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3xX7xXe5xX3xX5xXdxX29xX61xX3xXex1559bxX3xX48xX29xX19xX1xX3xX27xXdxX29xX19xX3xXd7xX6xX3xX6cxX1xX2dxX6xX3xXex13c24xX19xX1xX105xX3xX19xX1x181e4xX19xX1axX3xX19xX1axXd0xX4bxX3xX19xX30xX19xX1axX3xX19xX35xX19xX1axX3xX1ax1576bxX19xX3xXd7xf9dbxX4bxX105xX3xXexX54xX61xX19xX1axX3xX5cx198f8xX19xX1xX3xX50x102e6xXdxX3xX19xX1axXd0xX4bxX3xX48xX29xX19xX1xX3xX27xXdxX29xX19xX3xXexXdxXddxXbxX3xX19xX1xX24xX19xX3xX6cxX1x17cd6xX50xX3xX27xXd0xX3xXd7xXdxXcbxX61xX3xXexX54x195f2xX3xX4xX1xX2dxX3xX1x150ccxX19xX3xX2xX5bxX79xX77xX77xX3xX5cxX29xX19xX1xX3xX19xX1xX18bxX19xX3xX19x14beexXdxX3xXexX54x14134xX3xX27xXd0xX3xX1xX1cdxX19xX3xX2xX5bxX77xX77xX77xX3xX5cxX29xX19xX1xX3xX19xX1xX18bxX19xX3xX19xX1axX2dx16ccbxXdxX3xXexX54xX1e6xX105xX3xXexX54xX2dxX19xX1axX3xX6cxX1xXdxX3xX4xX2dxX19xX3xX7xXe5xX3xX19xXd0xX4bxX3x13c60xX3xX19xX1xX173xX19xX1axX3xXexX1xX1fxXdxX3xXd7xXdx19a1cxX50xX3xX6cxX1xX1b9xX4xX3xXexX54xX2dxX19xX1axX3xX19xX18xX50xX3xX4xX1xX16cxX3xX5xX187xX19xX3xX5xX1exXb3xXexX3xX5xXd0xX3xX6cxX1xX2dx19ab6xX19xX1axX3xX2xX5bxX76xX77xX77xX3xX27xXd0xX3xX7cxX77xX77xX3xX5cxX29xX19xX1xX3xX19xX1xX18bxX19xX5bxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX2dxX2cxX4bxXaxX12x16b13x13186xX19xX1axX3xXexX1xX10xX2dxX3xXexX1x15b21xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xXexX157xX3xX48xX29xX19xX1xX3xX27xXdxX29xX19xX3xXd7xX6xX3xX6cxX1xX2dxX6xX3xXexX16cxX19xX1xX105xX3xXexX1xX196xX3xXbxX1xX187xX19xX3xX5x14a57xX19xX3xX5cxX29xX19xX1xX3xX19xX1xX18bxX19xX3xXd7xXddxX19xX3xX6cxX1xX1b9xX50xX105xX3xX4xX1xX173xX6xX3xXexX54xX1c6xX3xX27xXd0xX3xX19xX1xX24xXbxX3xX27xXdxX29xX19xX3xXexX54xX2dxX19xX1axX3xX50x18a36xX4bxX3xX19xX1axXd0xX4bxX3xXd3xX61xX6xX3xX5xXd0xX3xX19xX1axX1exX1fxXdxX3xX4xX6xX2dxX3xXexX61xX131xXdxX3xX50xX30xX4xX3xX4xX1b9xX4xX3xX5cxX29xX19xX1xX3xX19xX1xX1exX3xXexXdxX50xX3xX50xX202xX4xX1xX105xX3xX1xX61xX4bxXddxXexX3xX1b9xXbxX105xX3xXexXdxX22exX61xX3xXd7xX1exX1fxX19xX1axX105xX3xXexX6xXdxX3xX5cxXdxXddxX19xX3xX50xX202xX4xX1xX3xX50xX1b9xX61xX3xX19xXd8xX2dxX105xX3xXd7xX1e1xXexX3xXd3xX61x1a0e1xX5bxX5bxX5bxX3x1633cxX1axX61xX4bx14682xX19xX3xX19xX1xX18bxX19xX3xX2cxX2dxX3xX6cxX1xX253xX3xX19xX18xX19xX1axX3xX4xX1xXe5xX19xX1axX3xX4xX1xX1c6xX61xX3xX27xX2bcxXdxX3xX7xfa83xX3xXexX1xX6xX4bxX3xXd7xX131xXdxX3xX4xX112xX6xX3xXexX1xX1fxXdxX3xXexXdxXddxXexX3xX21fxX3xX19xX1axX1exX1fxXdxX3xX4xX6xX2dxX3xXexX61xX131xXdxX3xX6cx18886xX50xX105xX3xX19xX1xX2f0xXexX3xX5xXd0xX3xX6cxX1xXdxX3xX19xX30xX19xX1axX3xX19xX35xX19xX1axX3xX1axX6xX4bxX3xX1axX30xXexX105xX3xX6cxX3b4xX2dxX3xX2cxXd0xXdxX105xX3xX4x12d3fxX19xX1axX3xX27xX2bcxXdxX3xX4xX1b9xX4xX3xX5cxX29xX19xX1xX3xX5x1522bxX3xXexXdxX50xX3xX50xX202xX4xX1xX3xX50xXd8xX19xX3xXex16e4cxX19xX1xX3xX2cx18ee4xX3xX5cxXdxXddxX19xX3xX4xX1x10b11xX19xX1axX3xX19x16314xX19xX1axX3xX6cxX1xXdxX3xX1axX416xXbxX3xXexX1xX1fxXdxX3xXexXdxXddxXexX3xX19xXd0xX4bxX5bxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX2dxX2cxX4bxXaxX12xX361xX1axX2dxXd0xXdxX3xX54xX6xX105xX3xX4x128b7xX19xX3xX4xX35xX3xX4xX1b9xX4xX3xX5cxX29xX19xX1xX3xXd7xX416xX4xX3xXexX54xX1exX19xX1axX3xX50xX3e1xX6xX3xX1x1551axX3xX19xX1xX1ex1387cxX3x12e12xXdxX365xX50xX3xX2cxX6xX3xXexXdxXddxXbxX3x1551fxX1e6xX4xX3xX2cxX2dxX3xX19xX30xX19xX1axX105xX3xX19xX1xXdxX408xX50xX3xXexX54xX3e1xX19xX1axX105xX3xX19xX1xXdxX408xX50xX3xX6cxX1xX61x13083xX19xX3xX2cxX6xX105xX3xX5cx18c80xX19xX1axX3xX19xX30xX19xX1axX105xX3xX4xX1xX1b9xX4bxX3xX19xX30xX19xX1axX5bxX5bxX5bxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX2dxX2cxX4bxXaxX12xXcxX202xXdxX3xXcxX54xX61xX19xX1axX3xXexX18bxX50xX3x15cd3xX253xX19xX3xX19xX1xXdxX3xXexX1xX61xX1e1xX4xX3xX48xX29xX19xX1xX3xX27xXdxX29xX19xX3xXadxX6xX3xX6cxX1xX2dxX6xX3xXexX16cxX19xX1xX105xX3xX7xXe5xX3xX5xX1exXb3xX19xX1axX3xX5cxX29xX19xX1xX3xX19xX1xXdxX3xXd7xXddxX19xX3xX6cxX1xX1b9xX50xX3xX27xX196xX3xX27xXdxX365xX50xX3xXbxX1xX131xXdxX105xX3xX27xXdxX365xX50xX3xXbxX1xXddxX3xXd3xX61xX253xX19xX105xX3xX27xXdxX365xX50xX3xXexX6xXdxX105xX3xX7xXe5xXexX3xX27xXdxX54xX61xX7xX105xX3xX19xX1xXdxX408xX50xX3xX6cxX1xX61xX4a5xX19xX3xXd7xX1exX1fxX19xX1axX3xXexXdxX365xX61xX3xX1xX35xX6xX5bxX5bxX5bxX3xXexX54xX2dxX19xX1axX3xX1xX6xXdxX3xXexX61xX187xX19xX3xX1axX187xX4bxX3xXd7xX18bxX4bxX3xXexX18xX19xX1axX3xX4xX6xX2dxX105xX3xXexX54xX61xX19xX1axX3xX5cxX196xX19xX1xX3xX6cxX1xX2dxX253xX19xX1axX3xX79xX77xXb0x13c73xX77xX3xX5cxX29xX19xX1xX3xX19xX1xXdxX39xX3xX19xX1axXd0xX4bxX5bxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX2dxX2cxX4bxXaxX12xX361xX1xX173xX19xX1axX3xX5cxX29xX19xX1xX3xX19xXd0xX4bxX3xX482xX61xX2f0xXexX3xXbxX1xX1b9xXexX3xXexX157xX3xX19xX1xXdxX29xXexX3xXexX18xX19xX1axX3xX6cxX3b4xX2dxX3xX2cxXd0xXdxX105xX3xX4xX1xX365xX19xX1xX3xX5xX29xX4xX1xX3xX19xX1xXdxX29xXexX3xXd7xX1e1xX3xX1axXdxX173xX6xX3xXexX54xX2dxX19xX1axX3xX19xX1xXd0xX3xX27xXd0xX3xX19xX1axX2dxXd0xXdxX3xXexX54xX1fxXdxX105xX3xX18xX19xX3xXd7x18889xX3xX18xX19xX3xX6cxX1xX28fxX19xX1axX3xXd7xX1exXb3xX4xX3xX5cxX253xX2dxX3xXd3xX61xX253xX19xX3xXexXe5xXexX105xX3xX61xXe5xX19xX1axX3xX19xX1exX2bcxX4xX3xXd3xX61xX1b9xX3xX5xX202xX19xX1xX105xX3xXd7xXdxX3xX5cxX1cdxXdxX3xfdcexX2cx14da4xX19xX3xXd7xXddxX19xX3xX27xXdxX365xX50xX3xXexX6xXdxX3xX1axXdxX173xX6x1066dxX5bxX5bxX5bxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xX2dxX2cxX4bxXaxX12xXcxX1xX10xX2dxX3xX6cxX1xX61xX4bxXddxX19xX3xX4xX1b9xX2dxX3xX4xX112xX6xX3xX4xX1b9xX4xX3xX5cxX1b9xX4xX3xX7x13bb9xX105xX3xX27xX2bcxXdxX3xXexX1xX1fxXdxX3xXexXdxXddxXexX3xX19xX30xX19xX1axX3xX19xX35xX19xX1axX105xX3xX19xX1axX1exX1fxXdxX3xX2cxX18bxX19xX3xXd7xX416xX4xX3xX5cxXdxX29xXexX3xX5xXd0xX3xXexX54xX11dxX3xX19xX1xX4adxX3xX27xXd0xX3xX19xX1axX1exX1fxXdxX3xX4xX6xX2dxX3xXexX61xX131xXdxX3xX4xX187xX19xX3xX1xXddxXexX3xX7xX411xX4xX3xX5xX1exX61xX3xX3f3xX3xX7xX411xX4xX3xX6cxX1xX4adxX10xX105xX3xX2cxX61xX4bxX3xXexX54xX196xX3xX4xX1xXddxX3xXd7xX1e1xX3xX18xX19xX3xX61xXe5xX19xX1axX3xX6cxX1xX2dxX6xX3xX1x15894xX4xX105xX3xXexX18xX19xX1axX3xX4xX1exX1fxX19xX1axX3xX2cxXdxX19xX1xX3xX2cxX1ex173d4xX19xX1axX105xX3xX18xX19xX3xXexX1xX365xX50xX3xX1xX2dxX6xX3xXd3xX61xX253xX3xXd7xX22exX3xXd7xX253xX50xX3xX5cxX253xX2dxX3xXd7xX112xX3xX27xXdxXexX6xX50xXdxX19xX105xX3xXexX18xX19xX1axX3xX4xX1exX1fxX19xX1axX3xX7xX411xX4xX3xXd7xXcbxX3xX6cxX1xX1b9xX19xX1axX3xX4xX112xX6xX3xX4xX1cdxX3xXexX1xX22exX105xX3xXexX403xX4xX1xX3xX4xX389xX4xX3xX61xXe5xX19xX1axX3xX19xX1exX2bcxX4xX105xX3xXexX54xX1b9xX19xX1xX3xXd7xX22exX3xX4xX1cdxX3xXexX1xX22exX3xX50xX2f0xXexX3xX19xX1exX2bcxX4xX105xX3xX50xX2f0xXexX3xXd7xXdxX29xX19xX3xX1axXdxX253xXdxX105xX3xXexX202xX2dxX3xXd7xXdxXcbxX61xX3xX6cxXdxX29xX19xX3xX4xX1xX2dxX3xX4xX1b9xX4xX3xX5cxX29xX19xX1xX3xX4xX35xX3xX4xX1cdxX3xX1xX1e1xXdxX3xXexX18xX19xX1axX3xX19xX416xX19xX1axX5bxX0xX39xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1491bxX61xXexX1xX2dxX54xXaxX12xXabxX1xX61x1574dxX2dxX830xX19xX1axX3xXcxX1xX61x15dfcxX4bxX0xX39xXbxX12

Phương Thúy

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Bệnh viện “vệ tinh” của Bệnh viện K

Bệnh viện “vệ tinh” của Bệnh viện K
2020-06-23 09:23:46

PTĐT - Từ tháng 5/2019, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương chính thức là bệnh viện tư nhân đầu tiên trong cả nước là bệnh viện vệ tinh của Bệnh viện K Trung ương và tham gia Đề án...

Cứu sống một thanh niên bị chấn thương vỡ tim

Cứu sống một thanh niên bị chấn thương vỡ tim
2020-06-17 18:32:23

PTĐT - Người bệnh N.T.M (23 tuổi) ở Dữu Lâu, TP Việt Trì bị tai nạn giao thông đêm ngày 29/5, được người dân đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện...

Tích cực phòng bệnh mùa nắng nóng

Tích cực phòng bệnh mùa nắng nóng
2020-06-16 08:47:16

PTĐT - Nắng nóng gay gắt thường làm cơ thể rối loạn điện giải, giảm sức đề kháng, khiến nhiều người dễ mắc bệnh. Trước tình hình đó, ngành Y tế huyện Cẩm Khê đã triển khai các...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long