Cập nhật:  GMT+7
8baexd653x11576x1199axac21x995cxc3e5x8d14xeda1xX7x115e6xe0c0x10af5x9adex9bc4x102c1xX5xd323xXax10a75xd7b9xXdxea4dxX3xc622xd07cxf46axcd12xX3xXexX18xX19xX1axX3x10c1fx1091axX22xX3x9053x8c7bxX19xX1ax95b9xX5xc841xXexX0xX29xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxca63xX10xX6xef2dxXaxX12xa059xXdxee7fxX19xX3xe2bexcb21xX3xc17cxa603xX19xX1axX3xXcxX1xf53ex108bfxX19xX1axX3x92bfxX3xXcxb31dxXdxX3xX4xX1xX2bxX19xX1xX3xf5a6x9cf1xX6xX3xc4fbx971bxc2faxbfeaxXexX3xX25xaf2cxX19xX1xX3xX63x8beexX3xX63xXdx937fxX4xX3xX25xXdxX73xX68xX3xX1xX5axX19xX1xX3xX1axXdxX15xX3x916fxX15xX19xX3xX5xc107xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX40xf68axX68xX3xXexX64xX3xX2x8d65xX1xX3xX4xX1xXdxX73xX68xX3xX9cxX29x10939xfabbxX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xb8a6xX40xX69xXaxX12xXcxX1xX10xXb9xX3xX25x119afxe34axX3xX43xXdxX45xX19xX3xX88xX49xX3xX4bxX4cxX19xX1axX3xXcxX1xX52xX53xX19xX1axX3xX57xX3xXcxX5axXdxX3xX4xX1xX2bxX19xX1xX3xX69xX45xX68xX3xX4xX95xX68xX3xX4xX15xX4xX3xX40xXb9xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxX77xXbxX3xX25xXdxX73xX68xX3xX4xX1xe973xX19xX1xX3xX1axXdxX15xX3xX88xX15xX19xX3xX5xX8dxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX64xX3xX2xX9cxX1xX3xX4xX1xXdxX73xX68xX3xX19xX6xX69xX3xX4xb124xX3xXexX1xa27dxc08dxX3xdc4cxX18xX19xX1axX3xca0dx11c1fxe0a9xX3xXa7x99b2xX3xX25xX52xf4bdxX4xX3xX25xXdxX73xX68xX3xX4xX1xX107xX19xX1xX3xXexX18xX19xX1axX3xX21xX22xX13exX3xX25xX26xX19xX1axX29xX5xX2bxXexXc5xX3xX5xX45xX19xX3xXex953dxXdxX3xX25xX6xX3xX2x982exXa8xX22xX21xX16fxX3xX25xX26xX19xX1axX29xX5xX2bxXexXa8xX3xX134xX18xX19xX1axX3xe28fxX9cxX3xX4x9efdxX19xX1axX3xXexX18xX19xX1axX3xX16fxX2xX2xX3xX25xX26xX19xX1axX29xX5xX2bxXexXc5xX3xX5xX45xX19xX3x11e6dxe2f0xX4xX3xX4xX6xXb9xX3xX19xX1xc991xXexX3xX2xX9cxXa8x117faxf5aaxX16fxX3xX25xX26xX19xX1axX29xX5xX2bxXexXa8xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xXb9xX40xX69xXaxX12xX0xXexX6xX88xX5xX10xX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxX1a3xX6xa947xX1axXdxX19xX132xX13exXbxX17xX3xX6xX68xXexXb9xXaxX12xX0xXexX1e5xX12xX0xXexX40xX12xX0xXdxX1a3xX1axX3xX6xX5xXexX9xXaxX1axXdxX6xX3xX17xX6xX19xX1axX3xXexX6xX19xX1axX3xX21xX22xX22xX3xX40xXb9xX19xX1axX29xX5xXdxXexX3xXexX68xX3xX2xX9cxX1xX3xX1xXb9xX1a3xX3xX19xX6xX69xX3xX1xXdxX19xX1xX3xX22xXaxX3xX7xX1e5xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX132xX29xX29xXdxX1a3xX6xX1axX10xX7xXa8xX63xXb9xX63xXa8xX63xX19xX29xc24ex9f27xXa7xX22xX29xX68xXbxX5xXb9xX6xX40xX10xX40xX29xX1axX1b4x8c71xX40xX4xXbxX1e5xX2xX4xX63xX68xX5xX69xX1b3xX68xX262xX63xX10xX68x9bb6xX1axX29xX13exX22xX2xX16fxec25xX22xX1b3xX27axX22xX253xX29xX1axXdxX6xX27axX17xX6xX19xX1axX27axX19xX1axX6xX69xX27axX253xX27axe6b3xX4bxXcx11534xXa8x11224xXbxX1axXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX18xX19xX1axX3xX21xX22xX22xX3xX25xX26xX19xX1axX29xX5xX2bxXexX3xXexX64xX3xX2xX9cxX1xX3xX1xX4cxX1a3xX3xX19xX6xX69xX3xX1xcdafxX19xX1xX3xX22xXaxX12xX0xX29xXexX40xX12xX0xX29xXexX1e5xX12xX0xXexX1e5xX12xX0xXexX40xX12xX13xXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xXexX18xX19xX1axX3xXexX64xX3xX2xX9cxX1xX22xX22xX3xX19xX1axX5axX69xX3xX9cxX29xXa7xX3xbb13xae7dxX19xX1xX3xX1a3xXdxX19xX1xX3xX1x90d7xX6xf720xX0xX29xXexX40xX12xX0xX29xXexX1e5xX12xX0xX29xXexX6xX88xX5xX10xX12xX0xXbxX12xX4bxX15xX4xX3xX1a3xb7b7xXexX3xX1xX5axX19xX1axX3xX40xX95xX68xX3xX4xX188xX19xX1axX3xXexX18xX19xX1axX3xX1axXdxX15xX3xX253xX21xX253xX3xX57xX3xX9cxX22xX13exX3xX25xX26xX19xX1axX29xX5xX2bxXexXc5xX3xX273xX1axX3xXexf27fxX69xX3xX5xXb9xcebbxXdxXa8xX3x1189bxX95xX68xX3xX40xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX4xXc4xX3xX1a3xX1a4xX4xX3xXexX18xX19xX1axX3xXexX1xX1adxXbxX3xX19xX1xX1adxXexX3xX63xX5axX3xX5xX45xX19xX3xX1a3xX1a4xX4xX3xXexX168xXdxX3xX25xX6xX3xX2xX13exXa8xX1b4xX1b3xX1b3xX3xX25xX26xX19xX1axX29xX5xX2bxXexddc3xX3xX40xX95xX68xX3xX1xab0cxX6xX3xXexX18xX19xX1axX3xX253xX1b3xXa7xX3xX25xX26xX19xX1axX29xX5xX2bxXexX3xX5xX45xX19xX3xX1a3xX1a4xX4xX3xXexX168xXdxX3xX25xX6xX3xX2xX22xXa8xXa7xX1b3xX9cxX3xX25xX26xX19xX1axX29xX5xX2bxXexXa8xX3xX139xXdxX45xX19xX1axX3xX40xX95xX68xX3xX1a3xX6xX40x10ca9xXexX3xXexX18xX19xX1axX3xX1axXdxX15xX3xX1a3xX365xX19xX1xX3xX19xX1xX1adxXexXc5xX3xX5xX45xX19xX3xXa7xXa8xX1b4xX1b4xXa7xX3xX25xX26xX19xX1axX29xX273xX1axXc5xX3xXexX52xX53xX19xX1axX3xX1a4xX19xX1axX3xXexX18xX19xX1axX3xX9cxX22xX13exX3xX25xX26xX19xX1axX29xX273xX1axX3xX7xXb9xX3xX63xb27cxXdxX3xX273x99e9xX3xX25xXdxX73xX68xX3xX4xX1xX107xX19xX1xX3xX19xX1axX5axX69xX3xX2xXa7xX29xX1b3xXa8xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xXb9xX40xX69xXaxX12xX43xXdxX45xX19xX3xX48xX49xX3xX4xX1xXb9xX3xXbxX1x1125dxXbxX3xX4xX1xXdxX3xX7x957cxX3xX40xX12dxX19xX1axX3xX67xX68xe98bxX3xX88xX2cdxX19xX1xX3xb647xX19xX3xX25xX168xXdxX3xX63xX43dxXdxX3xX1a3xX32exXexX3xX1xX5axX19xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xX139xX13axX13bxX3xXa7xX13exX3xX5xX5axX3xX1b4xX22xX22xX3xX25xX26xX19xX1axX29xX5xX2bxXexXc5xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX184xX9cxX3xX1b4xX22xX22xX3xX25xX26xX19xX1axX29xX5xX2bxXexXa8xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xXb9xX40xX69xXaxX12xXcxX1e5xX52xX43dxX4xX3xX25xXc4xXc5xX3xX7xX6xX68xX3xX253xX3xX25xX142xXexX3xX1axXdx1110bxX1a3xX3xX1axXdxX15xX3xX5xXdxX45xX19xX3xXexXdxX6axXbxX3xXexX64xX3xX25xX95xX68xX3xXexX1xX15xX19xX1axX3xX16fxXc5xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX25x100baxX3xX4xXc4xX3xX5xX95xX19xX3xX25xXdxX73xX68xX3xX4xX1xX107xX19xX1xX3xXexX18xX19xX1axX3xX40xXdx8bbexX19xX3xX1e5xX6xX3xX63xX5axXb9xX3xX273xX441xX3xX25xXdxX73xX68xX3xX1xX5axX19xX1xX3xX1axX95xX19xX3xX25xf7dbxX69xX3xX19xX1xX1adxXexX3xX1xX4cxX1a3xX3xX2xXa7xX29xX1b3xXa8xX3xXcxX1e5xXb9xX19xX1axX3xX273xX441xX3xX25xXdxX73xX68xX3xX1xX5axX19xX1xX3xX19xX5axX69xXc5xX3xX1a3x11385xXdxX3xX5xX2bxXexX3xX17xX18xX19xX1axX3xX139xX13axX13bxX3xXa7xX13exX3xX25xX52xX142xX4xX3xXexX18xX19xX1axX3xX16fxX21xX9cxX3xX25xX26xX19xX1axXc5xX3xX5xX45xX19xX3xXexX168xXdxX3xX25xX6xX3xX2xX9cxXa8xX1b4xX21xX253xX3xX25xX26xX19xX1axX3xX1a3xX49xXexX3xX5xX2bxXexXa8xX3xX134xX18xX19xX1axX3xX184xX9cxX3xX4xX188xX19xX1axX3xXexX18xX19xX1axX3xXa7xX21xX9cxX3xX25xX26xX19xX1axXc5xX3xX5xX45xX19xX3xX1a3xX1a4xX4xX3xX4xX6xXb9xX3xX19xX1xX1adxXexX3xX2xX9cxXa8xX13exX13exX9cxX3xX25xX26xX19xX1axX3xX1a3xX49xXexX3xX5xX2bxXexXa8xX4bxX15xX4xX3xX1a3xX32exXexX3xX1xX5axX19xX1axX3xX40xX95xX68xX3xX4xX188xX19xX1axX3xX25xX26xX19xX1axX3xX5xXb9xX365xXexX3xXexX18xX19xX1axX3xXexX1xX45xX1a3xX3xX13exX22xX22xX57xX13exX9cxX1b4xX3xX1a3xX49xXexX3xX5xX2bxXexXc5xX3xX273xX1axX3xXexX360xX69xX3xX5xXb9xX365xXdxXa8xX3xXcxX1e5xXb9xX19xX1axX3xX25xXc4xXc5xX3xX40xX95xX68xX3xX1xX3b2xX6xX3xX4xXc4xX3xX1a3xX1a4xX4xX3xXexX18xX19xX1axX3xX13exX22xX22xX3xX25xX26xX19xX1axXc5xX3xX5xX45xX19xX3xXexX168xXdxX3xX25xX6xX3xX2xX22xXa8xX253xXa7xX16fxX3xX25xX26xX19xX1axX3xX1a3xX49xXexX3xX5xX2bxXexX3abxX3xX40xX95xX68xX3xX1a3xX6xX40xX3f4xXexX3xXexX18xX19xX1axX3xX13exX2xX253xX3xX25xX26xX19xX1axXc5xX3xX5xX45xX19xX3xX1b3xXa8xX1b3xX1b4xX21xX3xX25xX26xX19xX1axX3xX1a3xX49xXexX3xX273xX1axXa8xX3xX369xX95xX68xX3xX40xXdxX10xX7xX10xX5xX3xX4xXc4xX3xX1a3xX1a4xX4xX3xXexX18xX19xX1axX3xX4xX6xXb9xX3xX19xX1xX1adxXexX3xX57xX3xX13exX9cxX1b4xX3xX25xX26xX19xX1axXc5xX3xX5xX45xX19xX3xXexX168xXdxX3xX25xX6xX3xX2xX2xXa8xXa7xX2xX253xX3xX25xX26xX19xX1axX3xX1a3xX49xXexX3xX5xX2bxXexXa8xX29xXa8xX0xX29xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX48xXb9xX40xX69xXaxX12xXcxX1xX10xXb9xX3xad45xX13axX740xX0xX29xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Mô hình sản xuất rau an toàn ở Tu Vũ

Mô hình sản xuất rau an toàn ở Tu Vũ
2016-09-05 17:52:00

PTO- Là xã nằm ven sông Đà ở phía Nam của huyện Thanh Thủy, Tu Vũ có diện tích đất tự nhiên hơn 476ha, trong đó đất sản xuất nông nghiệp chiếm gần 248ha...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long