Cập nhật: 13/09/2022 14:47 GMT+7
f3dfx12a04x185d9x1a032x16986x17cf6x151b1x12714x10cf3xX7x1787fx18590x19d64x13c3ex19257x1781bxX5x10368xXax18ad9x17b33xX1x17590x12b9fx1916cxf403xX3xXex13c4cx10e8exX17xX1xX3x16f09x18c97x15928xX17xX18xX3xX17x139f8xX17xX3x185e7x19166xXexX3xX17xX15x1a525xX4x135fexX3xXcxXdx116efxX17xX3x1a6f6xX15xX30xX4xX3xX5x14a23xX17xX3x1288cxX27x11828xX17x191c6xX3xXex16498xXdxX3xX42xX27xX6xX17xX3x15eb4x17633xX17xX18xX0x18c8dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX10xX6x1383exXaxX12xX51x17fdcx1501dx12fb9xX17xX3xX2axX27xX44xX17xX3xX42xX27xX6xX17xX3xX51xX52xX17xX18xX3xf805x154fdxX6xX3xXex19c76xX3xX4xX1x14bd8xX4xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX20xX21xX22xX17xX18xX3xX17xX27xX17xX3xX2axX2bxXexX3xX17xX15xX30xX4xX32xXcxXdxX36xX17xX3xX39xX15xX30xX4xX3xX5xX3fxX17xX3xX42xX27xX44xX17xX46x15e99xX3xX42x13c59xX6dxX3xX5xX44xX3xX1xX27xX49xXexX3xX2ax12565xX17xX18xX3xX4xX1xX44xX27xX3x176f9xX81xX17xX18xX3xXexX1xX44xX17xX1xX3xX4x13d0fxX17xX18xX3xX42xX49xXdxX3xX1xXcexXdxX3xX42xX27xX44xX17xX3xXcx161d2xX13x1610fxX3xX51x15917xX3xX13xX1xf709xX3xX21xXdxX17xX1xX3xXex17c5exX17xX1xX3x15cb9xX1x19a1fxX3xXcxX1x19d2axX3xX5x16f8dxX17xX3xXexX1xX89xX3x107eax12b8bx155d5x127faxX3xX17xX1xXdxX6exXd7xX3x156b0x11460xX3x11561x18f8exX128xX128xX32xX128xX129xX128x161e9xXbfxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX27xX17xXaxX12xX0xXdxXd7xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXax13345xXdxX68xXexX1x190f4xX3xX2xX129xX129xX129xXbx14e9dx128bdxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX16bxX3x1996dxX17dxX130xXbxX172xX173xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX56xX56xX4xXbfxX39xX6xX27xXbxX1xX6cxXexX1xX27xXbfxX80xX17xX56xX68xX10xX7xX125xXexX27xXbxX56xX17xX10xX166xX7xX56xX128xX128x149f6xX130xX56xX2xX2xX2xX68xX128xX2x121f1xX1b3x156eaxX1b3xX2xXexX1b5xX1aaxX129xX1b5xX5xX17dxX32xXdxXd7xX18xX32xX1b5xX130xX17dxX130xXbfx1a9cexXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX20xX21xX22xX17xX18xX3xX17xX27xX17xX3xX2axX2bxXexX3xX17xX15xX30xX4xX32xX3xXcxXdxX36xX17xX3xX39xX15xX30xX4xX3xX5xX3fxX17xX3xX42xX27xX44xX17xX46xX3xXexX49xXdxX3xX42xX27xX6xX17xX3xX51xX52xX17xX18xXaxX3xX166xXdxX68xXexX1xX9xXaxX2xX129xX129xX129xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX17dxX17dxX130xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX27xX17xXaxX12xX13x13fa4xX4xX3xX2axX49xXdxX3xX39xXdx196bfxX6cxX3xXexX1bxX6xX27xX3x196d5xX6cxX44xX3xX4xX1xX27xX3xX1xX110xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX4x14bdaxX3xX1xX27xX44xX17xX3xX4x13073xX17xX1xX3xX125xX1xX26fxX3xX125xX1xX22xX17xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfdc0xX27xX68xX6dxXaxX12xXcxX49xXdxX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX11dxX3xX51xX6cxX6dxX6exX17xX3xX2axX27xX44xX17xX3xX2ax13a34xX3xX39xX24cxX27xX3xX4xX24cxX27xX3xX125xX36xXexX3xX25dxX6cxX277xX3xX42xX49xXdxX3xX1xXcexXdxX3xX42xX27xX44xX17xX3xXcxXf5xX13xXf7xX3xX51xXfaxX3xX13xX1xXfexX3xX21xXdxX17xX1xX3xXexX106xX17xX1xX3xX10axX1xX10cxX3xXcxX1xX110xX3xX5xX113xX17xX3xXexX1xX89xX3xX11axX11bxX11cxX11dxX3xX17xX1xXdxX6exXd7xX3xX125xX126xX3xX128xX129xX128xX128xX32xX128xX129xX128xX130xX173xX3xX51xXcexXdxX3xX2axXfaxX17xX18xX3xX2axXcexXdxX3xX1xX6cxX6dxX6exX17xX3xX2axX2b6xX3xXexX1xXe3xX17xX18xX3xX25dxX6cxX6xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX1xX44xX17xX1xX3xX2axXcexX17xX18xX3xX4x135e6xX6xX3xX51xX6cxX6dxX6exX17xX3xX2axX27xX44xX17xX11dxX3xX51xXcexXdxX3xX2axXfaxX17xX18xX3xX2axXcexXdxX3xX1xX6cxX6dxX6exX17xX3xX42xX27xX6xX17xX3xX51xX52xX17xX18xX3xXexX1bxX27xX17xX18xX3xX4xXe3xX17xX18xX3xXexX24cxX4xX3xX4xX1xX22xXd7xX3xX7xX26fxX4xX11dxX3xX18xXdxX24cxX27xX3xX68x1948bxX4xX3xXexX1xXdxX36xX6cxX3xX17xXdxX3fxX17xX3xX17xX1xXdxX3xX2axXfaxX17xX18xX3xX80xX44xX3xXbxX1xX397xX3xXexX1bxX24cxX4xX1xX3xX2axXcexXdxX3xX17xX1xXdxX6exXd7xX3xX125xX126xX3xX128xX129xX128xX128xX32xX128xX129xX128xX130xXbfxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX27xX17xXaxX12xX0xXdxXd7xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX166xXdxX68xXexX1xX16bxX3xX2xX129xX129xX129xXbxX172xX173xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX16bxX3xX17dxX1aaxX129xXbxX172xX173xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX56xX56xX4xXbfxX39xX6xX27xXbxX1xX6cxXexX1xX27xXbfxX80xX17xX56xX68xX10xX7xX125xXexX27xXbxX56xX17xX10xX166xX7xX56xX128xX128xX1aaxX130xX56xX2xX2xX2xX68xX128xX2xX1b3xX1b3xX1b5xX1b3xX130xXexX2x161f3xf69axX5xX2xX129xX32xXdxXd7xX18xX32xX1b5xX130xX17dxX1b5xXbfxX1c9xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX20xX21xX22xX17xX18xX3xX17xX27xX17xX3xX2axX2bxXexX3xX17xX15xX30xX4xX32xX3xXcxXdxX36xX17xX3xX39xX15xX30xX4xX3xX5xX3fxX17xX3xX42xX27xX44xX17xX46xX3xXexX49xXdxX3xX42xX27xX6xX17xX3xX51xX52xX17xX18xXaxX3xX166xXdxX68xXexX1xX9xXaxX2xX129xX129xX129xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX17dxX1aaxX129xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX27xX17xXaxX12xX13xX24cxX4xX3xXex11ff5xXbxX3xXexX1xX255xX11dxX3xX4xX24cxX3xX17xX1xXc2xX17xX3xX4xX26fxX3xXexX1xX44xX17xX1xX3xXexXfexX4xX1xX3xX172xX6cxX2bxXexX3xX7x15fc0xX4xX3xX2axX15x13b8axX4xX3xX125xX1xX10xX17xX3xXexX1xX15x19c7cxX17xX18xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX292xX27xX68xX6dxXaxX12xXf5xX1xXc2xX17xX3xX68x198afxXbxX3xX17xX44xX6dxX11dxX3xXcxX106xX17xX1xX3xX2axX27xX44xX17xX3xX2axX2b6xX3xXexX1bxX6xX27xX3xXex19753xX17xX18xX3xX4xXe3xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX20xX11bxX1cxX3xX2axX44xX17xX3xX10xXd7xX3xXexX1xXc2xX17xX3xX6dxX3fxX6cxX46xX3xXexX1bxX542xX3xX18xXdxX24cxX3xX128xX129xX3xXexX1bxXdxX6exX6cxX3xX2axXfaxX17xX18xX3xX4xX1xX27xX3x1ae1dxXdxX3fxX17xX3xX2axXcexXdxX3xXcxX1bxX15x12993xX17xX18xX3xXcxX51xX13xXf7xX3xXcxXc2xX6dxX3xX13x10253xX4xX3xX80xX44xX3xXexX55dxX17xX18xX3xX2xX129xX3xX7xX6cxX2bxXexX3xX25dxX6cxX44xX3xX4xX1xX27xX3xX1xX110xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xX4xX26fxX3xX1xX27xX44xX17xX3xX4xX277xX17xX1xX3xX125xX1xX26fxX3xX125xX1xX22xX17xX3xXexX49xXdxX3xX4xX24cxX4xX3xX5xXdxX3fxX17xX3xX2axXcexXdxX3xXexX1bxX3fxX17xX3xX2axX542xX6xX3xX39xX44xX17xX3xX1xX6cxX6dxX6exX17xXbfxX3xX1aaxX130xX3xXexX4f0xXbxX3xXexX1xX255xX3xX80xX44xX3xX4xX24cxX3xX17xX1xXc2xX17xX3xX2axX49xXexX3xXexX1xX44xX17xX1xX3xXexXfexX4xX1xX3xX172xX6cxX2bxXexX3xX7xX514xX4xX3xXexX1bxX27xX17xX18xX3xX4xXe3xX17xX18xX3xXexX24cxX4xX3xX2axXcexXdxX3xX80xX44xX3xXbxX1xX27xX17xX18xX3xXexX1bxX44xX27xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xXexX1xXdxX36xX6cxX3xX17xXdxX3fxX17xX3xX17xX22xXd7xX3xX1xX110xX4xX3xX128xX129xX128xX2xX32xX128xX129xX128xX128xX3xX2axX15xX519xX4xX3xXcxX106xX17xX1xX3xX2axX27xX44xX17xX11dxX3xX51xX6cxX6dxX6exX17xX3xX2axX27xX44xX17xX3xX125xX1xX10xX17xX3xXexX1xX15xX524xX17xX18xXbfxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX27xX17xXaxX12xX0xXdxXd7xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX17xXexX10xX1bxXaxX3xX7xXexX6dxX5xX10xX9xXaxX166xXdxX68xXexX1xX16bxX3xX2xX129xX129xX129xXbxX172xX173xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX16bxX3xX45axX129xX1b3xXbxX172xX173xXaxX3xX7xX1bxX4xX9xXaxX56xX56xX4xXbfxX39xX6xX27xXbxX1xX6cxXexX1xX27xXbfxX80xX17xX56xX68xX10xX7xX125xXexX27xXbxX56xX17xX10xX166xX7xX56xX128xX128xX1aaxX130xX56xX2xX2xX2xX68xX128xX2xX1b3xX1b3xX1b5xX17dxX1b3xXexX1aaxX45bxX45axX130xX5xX1aaxX32xXdxXd7xX18xX32xX1b5xX130xX45axX129xXbfxX1c9xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX17xX18xX3xXexX1bxX1cxX17xX1xX3xX20xX21xX22xX17xX18xX3xX17xX27xX17xX3xX2axX2bxXexX3xX17xX15xX30xX4xX32xX3xXcxXdxX36xX17xX3xX39xX15xX30xX4xX3xX5xX3fxX17xX3xX42xX27xX44xX17xX46xX3xXexX49xXdxX3xX42xX27xX6xX17xX3xX51xX52xX17xX18xXaxX3xX166xXdxX68xXexX1xX9xXaxX2xX129xX129xX129xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX45axX129xX1b3xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX27xX17xXaxX12xX21xX44xX17xX3xX2axXfaxX17xX18xX3xX68xXdxf45dxX17xX3xX4xX34cxX6xX3xX1xX110xX4xX3xX7xXdxX17xX1xX3xXcxX1bxX15xX5a7xX17xX18xX3xXcxX51xX13xXf7xX3xXcxXc2xX6dxX3xX13xX5b5xX4xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX292xX27xX68xX6dxXaxX12xXcxX1xXe3xX17xX18xX3xX25dxX6cxX6xX3xX4xX24cxX4xX3xXexXdxX36xXexX3xXd7xX397xX4xX3xX80xX22xX17xX3xX17xX18xX1xX6exX3xX2axX55dxX4xX3xX7xX514xX4xX3xX2axX2b6xX3xXexX49xX27xX3xX125xX1xXe3xX17xX18xX3xX125xX1xXfexX3xX80xX6cxXdxX3xXexX15xX16xXdxX11dxX3xXbxX1xX2bxX17xX3xX125xX1xX524xXdxX3xXexX1bxX27xX17xX18xX3xX42xX11bxXcxXf5xX11dxX3xXexX1xXdxX36xX6cxX3xX17xXdxX3fxX17xX11dxX3xX17xX1xXdxX3xX2axXfaxX17xX18xX11dxX3xXexX81xX3xX2axX26fxX3xXexX49xX27xX3xX2axXcexX17xX18xX3xX5x14211xX4xX3xX25dxX6cxX6dxX36xXexX3xXexXc2xXd7xX3xXexX1xXdxX3xX2axX6cxX6xX3xXexX1xX888xX4xX3xX1xXdxX6exX17xX3xXexX1xX514xX17xX18xX3xX5xX519xXdxX3xXd7xX397xX4xX3xXexXdxX3fxX6cxX3xX4xX24cxX4xX3xXf5xX18xX1xX542xX3xX25dxX6cxX6dxX36xXexX3xX42xX49xXdxX3xX1xXcexXdxX3xX2axX49xXdxX3xX39xXdxX255xX6cxX3xX42xX27xX44xX17xX3xXexX1xX6xX17xX1xX3xX17xXdxX3fxX17xX3xX4xX24cxX4xX3xX4xX2bxXbxX3xX17xX1xXdxX6exXd7xX3xX125xX126xX3xX128xX129xX128xX128xX32xX128xX129xX128xX130xXbfxX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1aecexX6cxXexX1xX27xX1bxXaxX12xXcxX1xX6cxX3xX51xX44xX0xX56xXbxX12

Thu Hà

Các tin đã đưa

Thầy giáo mầm non

Thầy giáo mầm non
2023-03-31 12:41:00

baophutho.vn Vượt qua rào cản về định kiến xã hội rằng nghề giáo viên mầm non chỉ dành cho phụ nữ, thầy giáo Hà Đức Thanh (Trường Mầm non Văn Bán, huyện Cẩm...

Đậu đại học nhưng chọn học cao đẳng

Đậu đại học nhưng chọn học cao đẳng
2022-09-13 11:11:00

baophutho.vn Thay vì hoàn thành thủ tục đăng ký nguyện vọng đại học và chờ kết quả, nhiều học sinh đã từ chối cơ hội trúng tuyển Đại học, chọn nhập học sớm...

Quyết tâm thực hiện đổi mới giáo dục

Quyết tâm thực hiện đổi mới giáo dục
2022-09-09 20:42:00

baophutho.vn Bước vào năm thứ 3 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) mới, cùng với việc xây dựng, tu sửa trường lớp, bổ sung cơ sở vật chất,...

Nâng cao chất lượng giáo dục năm học mới

Nâng cao chất lượng giáo dục năm học mới
2022-09-09 07:53:00

baophutho.vn Xác định nâng cao chất lượng là tiền đề quan trọng trong thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT), nhiều năm qua,...

Giải bài toán thiếu giáo viên

Giải bài toán thiếu giáo viên
2022-09-08 13:25:00

baophutho.vn Không phải đến bây giờ, câu chuyện thiếu giáo viên (GV) mới “nóng” trên nghị trường Quốc hội hay trong các hội nghị quan trọng của ngành Giáo...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long