Cập nhật: 28/09/2022 16:46 GMT+7
aff0xbac6xd8bfxbbb3x10102xbf20xe52ex12932x11402xX7xb2e2x12c88xc5e0xc1b9xc1cfx10897xX5xdba2xXaxc260xfeebx12751xdcbbxdd70xX3xbd93xcac8xf3e3xX15xX3xX15xX16xX1axX15xX1xX3xbe85xXdxf1cdxX19xX3xf5a9x1115exX4x11d5exX3xd2f8xX1xX25xXexX3xX18xb816xX15xX16x12897xX3xdd6fx11b19xX3xX16xXdxX6xX19xX3xed49xdee2xX4xX3xXexX1xXdxX3xX18x11f85xX6xX3xX15xbd4dx12184xX3xX1xe8bfxX4xX3xc3acxc72dxX54xX54xX3xc5fdxX3xX54xX55xX54x12831xX0xec8exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfce6xX10xX6xX28xXaxX12x127cexX16xX1axd3e8xX3xX54xc392xX60xdf24xX36xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX15xX16xX1axX15xX1xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX28xX29xX4xX3xXexb77cxX15xX1xX3xXex1053bxX3xX4xX1xd65fxX4xX3xX1xX33xXdxX3xX15xX16xX1xf2abxX3xXbxX1xX25xXexX3xX18xX33xX15xX16xX36xX3xX38xX39xX3xX16xXdxX6xX19xX3xX40xX41xX4xX3xXexX1xXdxX3xX18xX49xX6xX3xX15xX4dxX4exX3xX1xX51xX4xX3xX54xX55xX54xX54xX3xeb53xX3xX54xX55xX54xX5exX3x12971xX41xXdxX3xX4xX1xb278xX3xX18xe62exX2bxX3xea79xX13xX25xX15xX3xc1a0xX33xX36xX3xX15xX1xX1axX3xX16xXdxX25xX19xX36xX3xX15xX16xX40xde2fxXdxX3xX5xX6xX19xX3xX18xX33xX15xX16xX3xX15x12fd2xX49xX3xX4xX6xX19xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xbdf6xX15xX3xXexbe69xX25xX4xX1xX3xX15xX1xXdx110d8xX4exX36xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX38xfea8xXexX36xX3xX7xX25xX15xX16xX3xXexeef4xX19xcad1xX3xXexX1x10b34xX4xX3xX1xXdxX12bxX15xX3xXexX1x10185xX15xX16xX3xX5xc497xXdxX3xX15xX1xXdxX12bxX4exX3xXe2xX29xX3xX15xX4dxX4exX3xX1xX51xX4xX3xX54xX55xX54xX54xX3xX59xX3xX54xX55xX54xX5exe96ax127bcxX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12xX0xXdxX4exX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13xX10xX15xXexX10xX123xXaxX3xX7xXexX78xX5xX10xX9xXaxf4e3xXdxX28xXexX1xX2bxX3xX7dx12ae2xX1b1xXbxd452xX141xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX2bxX3xbdd8xX1bfxX55xXbxX1b4xX141xXaxX3xX7xX123xX4xX9xXaxX60xX60xX4xX174xXf3xX6xX19xXbxX1xX49xXexX1xX19xX174xXe2xX15xX60xX28xX10xX7xX38xXexX19xXbxX60xX15xX10xX1a9xX7xX60xX54xX54xX5exX7dxX60xX2xX2xX2xX28xX5exX2xX1bfx1270fxX1bfxX55xX2xXexX2xX5exX7dxX1bfxX5xX55xX59xX4xX28xX59xX16xXdxX6xX19xX59xX28xX49xX4xX59xX38xX78xX59xX38xX10xXexX59xX16xX174x107d6xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX15xX16xX1axX15xX1xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX28xX29xX4xX2bxX3xX2dxX1xX25xXexX3xX18xX33xX15xX16xX36xX3xX38xX39xX3xX16xXdxX6xX19xX3xX40xX41xX4xX3xXexX1xXdxX3xX18xX49xX6xX3xX15xX4dxX4exX3xX1xX51xX4xX3xX54xX55xX54xX54xX3xX59xX3xX54xX55xX54xX5exXaxX3xX1a9xXdxX28xXexX1xX9xXaxX7dxX1b1xX1b1xXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1bfxX1bfxX55xXaxX3xX60xX12xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX6xXbxXexXdxX19xX15xXaxX12x106c1x128f8xX15xX1xX3xX18xX13fxX19xX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX15xX16xX1axX15xX1xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX28xX29xX4xX3xXe2xX1axX3xX18xX13fxXdxX3xX28xXdxX12bxX15xX3xX4xX25xX4xX3xX13xX29xX4exX3xXexX1xXdxX3xX18xX49xX6xX3xX38xX39xX3xX38xX135xXexX3xX16xXdxX6xX19xX3xX40xX41xX4xX3xXexX1xXdxX3xX18xX49xX6xX3xX15xX4dxX4exX3xX1xX51xX4xX3xX54xX55xX54xX54xX59xX54xX55xX54xX5exX174xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12878xX19xX28xX78xXaxX12xX13xX25xX4xX3xX15xX33xXdxX3xX28xX49xX15xX16xX3xXexX1xXdxX3xX18xX49xX6xX3xXex100abxXbxX3xXexX123xX49xX15xX16xX3xXe2xX1axX19xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX25xX4xX3xXexX49xX78xX111xX15xX3xXexX123xX49xX78xXebxX15xX36xX3xX16xXdxX25xX19xX3xX28xX29xX4xX36xX3xXe2xX335xX15xX3xX18xX33xX15xX16xX3xX18xX33xXdxX3xX15xX16xc3b6xX3xX4xX25xX15xX3xXf3xX33xX36xX3xX15xX1xX1axX3xX16xXdxX25xX19xX36xX3xX15xX16xX40xX104xXdxX3xX5xX6xX19xX3xX18xX33xX15xX16xX3x11238xX13xX319xX75xX23xX75xX2a2xb13fxff66xX3xXexX1xX145xX4xX3xX1xXdxX12bxX15xX3xXex10ae5xXexX3xX15xX16xX1xXadxX3xe2f7xX49xX78xX135xXexX36xX3xX18xX40xX104xX15xX16xX3xX5xX3aaxXdxX3xX4xXe8xX6xX3xX39cxe621xX15xX16xX36xX3xX4xX1x11d53xX15xX1xX3xX7xX25xX4xX1xX36xX3xXbxX1xX25xXbxX3xX5xX49xX335xXexX3xX4xXe8xX6xX3xX75xX1xX1axX3xX15xX40xX41xX4xX36xX3xX18xb07bxX4xX3xXf3xXdxX12bxXexX3xX5xX1axX3xX15xX1xd50fxX15xX16xX3xX15xX33xXdxX3xX28xX49xX15xX16xX3xX18xX9fxXdxX3xX4exX41xXdxX3xX4xXe8xX6xX3xX15xX16xX1axX15xX1xX3xX23xXdxX25xX19xX3xX28xX29xX4xX3xX18xdea1xX3xXexX13fxX19xX3xX7xX145xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX38xX135xXexX36xX3xXexX1xX3aaxX15xX16xX3xX15xX1x11851xXexX3xXexX123xX19xX15xX16xX3xXexX19xX1axX15xX3xX75xX16xX1axX15xX1xX3xXe2xX1axX3xX7xX145xX3xX18x11ccexX15xX16xX3xXexX1xX49xX335xX15xX3xX4xXe8xX6xX3xXexX19xX1axX15xX3xX1b4xX2a3xX3xX1xX33xXdxX174xX3xXcxX1xX145xX4xX3xX1xXdxX12bxX15xX3xXexX3aaxXexX3xX4xX1xXa3xX4xX3xX15xX4dxX15xX16xX3xX4xX1xX4dxX4exX3xX5xX19xX36xX3xX18xX13fxXdxX3xX28xXdxX12bxX15xX3xXe2xX1axX3xXf3xX3c8xX19xX3xXe2xX12bxX3xX3b2xX49xX78xXebxX15xX36xX3xX5xX154xXdxX3xX3cfxX4xX1xX3xX1xX154xXbxX3xXbxX1xX25xXbxX36xX3xX4xX1xX3cfxX15xX1xX3xX18xX25xX15xX16xX3xX4xXe8xX6xX3xX18xX33xXdxX3xX15xX16xX372xX3xX13xX319xX75xX23xX75xX2a2xX39cxX174xX3xXcxX1xXdxX3xX18xX49xX6xX3xX1xX19xX1axX15xX3xXexX1xX1axX15xX1xX3xXe2xX40xX154xXexX3xX4exXa3xX4xX3xX4xX1xX9axX3xXexXdxX111xX49xX3xX38xX135xX3xX1xX19xX13fxX4xX1xX3xX4xX1xX40xe497xX15xX16xX3xXexX123x12b84xX15xX1xX3xX18xXebxX3xX123xX6xX3xX5xX335xXbxX3xXexX1xX1axX15xX1xX3xXexX3cfxX4xX1xX3xX4xX1xX1axX19xX3xX4exd168xX15xX16xX3xX38xe94axX3xX15xXdxX12bxX4exX3x1161axX1b1xX3xX15xX4dxX4exX3xX15xX16xX1axX78xX3xXexX1xX1axX15xX1xX3xX5xX335xXbxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xXexX9axX15xX1xX3xX2dxX1xe905xX3xXcxX1xX51xX3xX395xX7dxX60xX2xX55xX60xX2xX7dxX1f6xX548xX3xX59xX3xX7dxX60xX2xX55xX60xX54xX55xX54xX54xX39dxX36xX3xX1f6xX55xX3xX15xX4dxX4exX3xX15xX16xX1axX78xX3xX75xX1xX1axX3xX16xXdxX25xX19xX3x12208xXdxX12bxXexX3xX75xX6xX4exX3xX395xX54xX55xX60xX2xX2xX60xX2xX7dxX7bxX54xX3xX59xX3xX54xX55xX60xX2xX2xX60xX54xX55xX54xX54xX39dxX36xX3xX4xX1xX1axX19xX3xX4exX53cxX15xX16xX3xX39cxX13fxXdxX3xX1xX33xXdxX3xX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX1axX15xX3xX4xX25xX4xX3xX4xX443xXbxX3xX15xX1xXdxX12bxX4exX3xX38x12b2fxX3xX54xX55xX54xX5exX59xX54xX55xX54xX7bxX174xX3xXcxX335xXbxX3xXexX123xX49xX15xX16xX36xX3xXexX123xXdxX428xX15xX3xX38xX1xX6xXdxX3xX1xXdxX12bxX49xX3xX3b2xX49xX3c8xX3xX16xXdxX6xXdxX3xX18xX19xX13fxX15xX3xX54xX3xX13xX1xX40xX517xX15xX16xX3xXexX123xX51dxX15xX1xX3xXeexX2xX3xXexX123xXdxX12bxX49xX3xX7xX25xX15xX16xX3xX38xXdxX135xX15xX3xX59xX3xX15xe231xX3xX5xX145xX4xX3xXe2xX40xX154xXexX3xX38xX1xf738xX36xX3xX7xX25xX15xX16xX3xXexX13fxX19xX36xX3xX3b2xX49xX78xX135xXexX3xXexed80xX4exX3xX4xX1xXdxX135xX15xX3xXexX1xX14fxX15xX16xX3xX18xX13fxXdxX3xX28xXadxX4xX1xX3xX13xfdd7xX5a3x10b39x104abxX59xX2xX7dxX173xX3xX28xX19xX3xXcxX9fxX15xX16xX3xX2a2xX39cxX2a2xX39cxX3xX5a3xXdxX12bxXexX3xX75xX6xX4exX3xXbxX1xX25xXexX3xX18xX33xX15xX16xX174xX3xX2dxX1xX3aaxXdxX3xX1xX154xXbxX3xXe2xX41xXdxX3xX4xX1xX49xX78xX111xX15xX3xX4exX14xX15xX3xX3b2xX49xX6xX15xX3xXexX66exX4exX36xX3xXexX13fxX19xX3xX18xXdxXebxX49xX3xX38xXdxX12bxX15xX3xX18xX428xX3xX13xX319xX75xX23xX75xX2a2xX39cxX3xX1xX51xX4xX3xXexX335xXbxX36xX3xXf3xX45exXdxX3xX28xX40x10715xX15xX16xX3xX15xX66exX15xX16xX3xX4xX6xX19xX3xXexX123xX51dxX15xX1xX3xX18xX33xX3xX4xX1xX49xX78xX111xX15xX3xX4exX14xX15xX36xX3xX15xX16xX1xXdxX12bxXbxX3xXe2xX29xX36xX3xX38xbf3dxX3xX15xX4dxX15xX16xX3xX4xX14xX15xX16xX3xXexX25xX4xX36xX3xX18xX13fxX19xX3xX18xXa3xX4xX3xX15xX1xX1axX3xX16xXdxX25xX19xX36xX3xX18xX25xXbxX3xXa3xX15xX16xX3xX78xX111xX49xX3xX4xX11fxX49xX3xX15xX16xX1xXebxX3xX15xX16xX1xXdxX12bxXbxX3xXe2xX1axX3xXexX1xX145xX4xX3xX1xXdxX12bxX15xX3xX13xX1xX40xX517xX15xX16xX3xXexX123xX51dxX15xX1xX3xX16xXdxX25xX19xX3xX28xX29xX4xX3xXbxX1xX9fxX3xXexX1xX14xX15xX16xX3xX54xX55xX2xX7bxX174xX174xX174xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX319xX19xX28xX78xXaxX12xXcxX123xX111xX15xX3xX4xX517xX3xX7xb113xX3xX4xX25xX4xX3xX15xX33xXdxX3xX28xX49xX15xX16xX3xX18xX40xX154xX4xX3xXbxX1xX25xXexX3xX18xX33xX15xX16xX36xX3xX4xX25xX4xX3xX13xX39cxX13xb10dxX3xXexX9fxX3xX4xX1xXa3xX4xX3xXbxX1xX25xXexX3xX18xX33xX15xX16xX3xXe2xX1axX3xXexX123xXdxX428xX15xX3xX38xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX19xX15xX16xX3xXexX123xX1axX19xX3xXexX1xXdxX3xX18xX49xX6xX3xXbxX1xf47fxX3xX1xX154xXbxX3xXe2xX41xXdxX3xXexX1xX145xX4xX3xXexXdx112adxX15xX3xX4xXe8xX6xX3xXexX53cxX15xX16xX3xX18xX517xX15xX3xXe2xXadxX141xX3xX38xXadxXbxX3xXexX1xX104xXdxX3xXbxX1xX25xXexX3xX1xXdxX12bxX15xX36xX3xXf3xXdxX428xX49xX3xX28xX40xX517xX15xX16xX36xX3xX38xX1xX10xX15xX3xXexX1xX40xX7baxX15xX16xX36xX3xX15xX1xX66exX15xX3xX123xX33xX15xX16xX3xX4xX25xX4xX3xX18xXdxX428xX15xX3xX1xX51dxX15xX1xX3xXexXdxX111xX15xX3xXexXdxX135xX15xX36xX3xX16xX40xX517xX15xX16xX3xX15xX16xX40xX104xXdxX3xXexX3aaxXexX36xX3xXe2xXdxX12bxX4xX3xXexX3aaxXexX36xX3xX4exX14xX3xX1xX51dxX15xX1xX3xX4exX41xXdxX3xXexXdxX111xX49xX3xXf3xXdxX428xX49xX36xX3xX4xX25xX4xX1xX3xX5xX1axX4exX3xX7xX25xX15xX16xX3xXexX13fxX19xX36xX3xX1xXdxX12bxX49xX3xX3b2xX49xX3c8xX3xXexX123xX19xX15xX16xX3xX4xX25xX4xX3xXbxX1xX19xX15xX16xX3xXexX123xX1axX19xX3xXexX1xXdxX3xX18xX49xX6xX174xX0xX60xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxed4fxX49xXexX1xX19xX123xXaxX12x10020xX6xXdxX3xX6fxX19xX6xX0xX60xXbxX12

Mai Hoa

Các tin đã đưa

Trên 90% trường học đạt chuẩn Quốc gia

Trên 90% trường học đạt chuẩn Quốc gia
2023-03-28 14:41:00

baophutho.vn Thực hiện Chủ trương xây dựng trường chuẩn Quốc gia, công tác xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia ở các địa phương, các cơ sở giáo dục đã có...

Lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài

Lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài
2022-09-26 07:18:00

baophutho.vn Phát huy truyền thống hiếu học, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao luôn chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Bằng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long