Cập nhật:  GMT+7
6378xb836x7dcdxd3b1x973dxaac2xcd9ex8980xc6c4xX7x9724xead5xb1c0x88fdxc335xa8f2xX5xc0ccxXaxdfe6xe38dxe64dxae72xX3xd334xd462xf3c5xef94xX1axX3xX4xc29cxX15xX3x72dfx83cexbef5xX3xb818xXdxX1exdf3axX3xa828xXdx8039xX15xX23xX3xX4x6961xX15xX25xX3xX6xX15xX3xXexX1xX6xe348xX3xX25xXdxX6xX3xX4xX28xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexc409x6b80xf2c4xX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX2axba29xX28xX3xX5xf00exXbxX3xX2xX1axX0xf162xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxea1axX10xX6xca0bxXaxX12xXcxX1xX10xX28xX3xXexX1xX31xX15xX25xX3xXexXdxX15xX3xXex7503xX3x98c0x74b5xX3xX13xf70ex9979xaf12xXcxX23xX3x8a2ex9ea9xX3xXexX1xXdxX3xXexX4axX4bxX4cxX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX2axX55xX28xX3xX5xX59xXbxX3xX2xX1axX3xXcxX6exea05xXcxX3xX15xca09xX3bxX3xX1xd95cxX4xX3xX17xX1axX17xd94cx6c76xX17xX1axX17xX19xX23xX3xXexX28xX55xX15xX3xXexb73exX15xX1xX3xX4xe633xX3xX25xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX1axX3xX4xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX25xXdxX1exX28xX3xX2axXdxX2cxX15xX23xX3xX4xX31xX15xX25xX3xX6xX15xX3xXexX1xX6xX3bxX3xX25xXdxX6xX3xXex6465xX3xX4xX1x69a5xX4xX3xX4xX28xXdxX3xXexX1xXdxX18xX3x829dxf719xX3xXexX1xX4cxaa8dxX3xX111xX1xe9b4xX3xXexed69xX4xX1xX3xX1xX22xXdxX3xc55exf539xX15xX25xX117xX3xXbdx90d5x9774xX3xXafxX1xXd0xX3xX111xX1xX11bxX3xXexX11exX4xX1xX117xX3xX2xX1axX12dxX12exX3xXcxX1x90f3xX3x9055xde7exX117xX3xX2xXbdxX2xX12exX3xX13xXdxX1exX3bxX3xXexX1xX11exX23xX3xX25xXdxX1exX3bxX3xX7xX1exXexX117xX3xX2xX12dxX19xc211xX3xX4xX1exX15xX3xX21xX22xX3xX25xXdxX1exX28xX3xX2axXdxX2cxX15xX12exX3xX111xX31xX15xX25xX3xX6xX15xX117xX3xX2xX167x8c90xX12exX3xXbxX1xX112xX4xX3xX2axX112xX23xX3xX21xbe2exX28xX3xX2axc1e3xX23xX3xX4bxX3xXexf7c0xX117xX3xXbdxX2xXbdxX18xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX6xXbxXexXdxX28xX15xXaxX12xX0xXdxX3bxX25xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX111xX10xX15xXexX10xa2fbxXaxX3xX7xXexX4bxX5xX10xX9xXax710axXdxX71xXexX1xX117xX3xX186xaf68xX1axXbxb20cxX12exX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX117xX3xX1e0xX2xX167xXbxX1e3xX12exXaxX3xX7xX1cexX4xX9xXaxX5fxX5fxX4xX18xX21xX6xX28xXbxX1xX4axXexX1xX28xX18xX2axX15xX5fxX71xX10xX7xX147xXexX28xXbxX5fxX15xX10xX1d8xX7xX5fxX17xXbdxX17xX17xX5fxX2xX2xX2xX71xX12dxX17xX1axXbdxX19xXbdxX167xXexX2xX19xX1axc3ccxX5xX12dxXbexX12dxX10xX10xX6xX1axX6xX21xX6xX22dxX1axX19xX167xX6xX10xX2xX22dxb625xX22dxX12dxX186xX18x6833xXbxX25xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX1axX3xX4xX1exX15xX3xX21xX22xX23xX3xX25xXdxX1exX28xX3xX2axXdxX2cxX15xX23xX3xX4xX31xX15xX25xX3xX6xX15xX3xXexX1xX6xX3bxX3xX25xXdxX6xX3xX4xX28xXdxX3xXexX1xXdxX3xXexX4axX4bxX4cxX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX2axX55xX28xX3xX5xX59xXbxX3xX2xX1axXaxX3xX1d8xXdxX71xXexX1xX9xXaxX186xX1e0xX1axXaxX3xX1xX10xXdxX25xX1xXexX9xXaxX1e0xX2xX167xXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX111xX6xXbxXexXdxX28xX15xXaxX12xX6exXb7xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXcxX1cexX145xebb5xX15xX25xX3xXcxX6exX111xX86xX3xbc97xXdxX15xX1xX3xX8cxX55xXdxX23xX3xX1xX4axX4bxX197xX15xX3xXcxade7xX15xX3xX86x8a06xX15xX3xXex9d9axX4xX1xX3xX4xb19dxX4xX3xX1xXb7xX4xX3xXexb74bxXbxX3xX126xX4cxX3xX126xc177xXexX3xX147xX19dxXexX3xf126xX4axX193xX3xX4xX6xX28xX3xXexX1cexX28xX15xX25xX3xX147xX91xX3xXexX1xXdxX3xX7xa234xXbxX3xXexX59xXdxX18xX3xb3e7xX193xX15xX1xX3xX4xX1xX112xXbxX3xXexX1xX1exX15xX25xX3xX12dxX5fxX17xX1axX17xXbdxd23fxX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf616xX28xX71xX4bxXaxX12xX90xX91xX3xXexX1xXdxX3xX2axX55xX28xX3xX5xX59xXbxX3xX2xX1axX3xXcxX6exXafxXcxX23xX3xXexX28xX55xX15xX3xXexXcbxX15xX1xX3xX4xXd0xX3xXbdxX12dxX3xX1xX22xXdxX3xX126xX127xX15xX25xX3xX4xX28xXdxX3xXexX1xXdxX3xX2axX59xXdxX3xX1e0xX19xX167xX3xXbxX1xb833xX15xX25xX3xXexX1xXdxX18xX3xX8cxX145xccf6xX4xX3xX21xXdxX19dxXexX23xX3xX147xX91xX3xXexX1xXdxX3xX15xX55xX4bxX3xX4xXd0xX3xXexX1cexX2cxX15xX3xX2xX12dxX18xX12dxX1axX1axX3xXexX1xX2fexX3xX7xXdxX15xX1xX3xX126xXb3xX15xX25xX3xX147xX148xX3xX71xX303xX3xXexX1xXdxX3xX2axX55xX28xX3xX4xX1exX4xX3xXexX1cexX145xX2dcxX15xX25xX3xXcxX6exXafxXcxX3xX4xX31xX15xX25xX3xX5xX30bxXbxX23xX3xXexX1cexX28xX15xX25xX3xX126xXd0xX3xX4xXd0xX3xXbdxX2xX1e0xX3xXexX1xX2fexX3xX7xXdxX15xX1xX3xX126xX145xX3b1xX4xX3xXexX4axX4bxX4cxX15xX3xXexX1xa182xX15xX25xX18xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35dxX28xX71xX4bxXaxX12xbcb3xXb3xX3bxX3xX15xX6xX4bxX23xX3xX147xX91xX3xXexX1xXdxX3xXexX4axX4bxX4cxX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX2axX55xX28xX3xX5xX59xXbxX3xX2xX1axX3xX126xc7f3xXdxX3xX2axX59xXdxX3xX4xX1exX4xX3xXexX1cexX145xX2dcxX15xX25xX3xXcxX6exXafxXcxX3xX147xX1xX31xX15xX25xX3xX4xX1xX4axX4bxX2cxX15xX3xX337xX21xX6xX28xX3xX25xX127xX3bxX3xX4xX193xX3xXcxX1cexX145xX2dcxX15xX25xX3xXafxXcxX8axXcxX449xXcxX3xXexXcbxX15xX1xX34dxX3xXexX1xX2dcxXdxX3xX25xXdxX6xX15xX3xXexX1xXdxX3xX126xX145xX3b1xX4xX3xd77exX15xX3xX126xX11exX15xX1xX3xX2axX55xX28xX3xX15xX25xX55xX4bxX3xX12dxX23xX3xX1e0xX5fxX1e0xX18xX3xX8cxX470xXdxX3xX2axX59xXdxX3xXcxX1cexX145xX2dcxX15xX25xX3xXcxX6exXafxXcxX3xX111xX1xX4axX4bxX2cxX15xX3xX6exbbfexX15xX25xX3x6895xX145xX2faxX15xX25xX23xX3xXexX1xX2dcxXdxX3xX25xXdxX6xX15xX3xXexX1xXdxX3xX2axX55xX28xX3xX4xX1exX4xX3xX15xX25xX55xX4bxX3xX12dxX23xX1e0xX3xX2axX55xX3xX22dxX5fxX1e0xX18xX3xX8cxX4cxX3xX147xX91xX3xXexX1xXdxX3xX71xXdx9ba8xX15xX3xX1cexX6xX3xX6xX15xX3xXexX28xX55xX15xX23xX3xX15xX25xX1xXdxX2cxX3bxX3xXexc051xX4xX23xX3xX126xX551xX15xX25xX3xX319xX4axX4bxX3xX4xX1xX19dxX23xX3xX4xX31xX15xX25xX3xXexX1exX4xX3xX4xX1xX4ax8836xX15xX3xX21xX11exX3xX126xX145xX3b1xX4xX3xX4xX1exX4xX3xX4xX4c7xXbxX23xX3xX15xX25xX55xX15xX1xX23xX3xX15xX1xX55xX3xXexX1cexX145xX2dcxX15xX25xX3xXexX1cexX28xX15xX25xX3xXexXcbxX15xX1xX3xXexX1xX303xX4xX3xX1xXdxX197xX15xX3xX4xX1xX4axX3xX126xX1exX28xX23xX3xX147xf43cxX3xX5xX145xcfe4xX15xX25xX18xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6ecfxX4axXexX1xX28xX1cexXaxX12xX6exX312xX15xX1xX3xXcxX1xX551xX4bxX0xX5fxXbxX12

Hạnh Thúy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Chắp cánh ước mơ khởi nghiệp cho sinh viên

Chắp cánh ước mơ khởi nghiệp cho sinh viên
2023-11-30 15:20:00

baophutho.vn Khởi nghiệp - “startup” là từ khóa được nhắc đến rất nhiều trong các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Khởi nghiệp khi...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long