Cập nhật:  GMT+7
3437xa8efxa062x9471x476bxd50dxb25dx9e2cxbd8exX7x5faexabc6x3f31x8402xee4exb430xX5x9cebxXaxb692x6ab2x4a54x6688xc297xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3x729exX15xXdxX3xd629xXdxd79fxcaddxX3xXexac32xX6xX3xX25xc685xX16xX3xXcxXdx5807xX16xbe60xX3x9c6fxXdxce67xXex3f75xX3xXcxXdxX31xX16xX33xX3x52c2xX16xX1xX3x9125xX15xX14xX3xX5xd6a2xXbxX3x8f7cxX3xXcxX13x9177x56efxX3xX35x80e7xX16xX3x6909xX6xX16xX33xX0xe8d9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xc15cxXaxX12xX52xe53dxX16xX33xX3xa2d3xX5dxX4dxX39xX3xf3a9x56f4xX16xX33xX3xX2xbd13xX1x739cxX82xX39xX3xX1x1079fxX16xX3xX2x4d96xX2xX82xX82xX3xXexX1xd495xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX22xX31xXexX3xXexX1xX7dxX4xX3x7710xX15xXdxX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX28xX6xX39xX3xX7cxX73xX16xX1xX3xX33xXdxX73xX3xX16xX55xX16xX33xX3xX5x7a4bxX4xX3xX25xX2cxX16xX3xXcxXdxX31xX16xX33xX3xX35xXdxX37xXexX3xX45xX15xX3xXcxXdxX31xX16xX33xX3xX41xX16xX1xX3xX45xX15xX14xX3xX5xX4axXbxX3xX4dxX3xXcxX28x1070bx4eb7xX16xX33xX3xXcxX13xX51xX52xX3xX35xX55xX16xX3xX58xX6xX16xX33xX39xX3xXcxcd2axX3xX35xXdxX37xXexX3xXcxX28xe111xX8dxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX0xXdxX25xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX51xX10xX16xXexX10xX28xXaxX3xX7xXex69dcxX5xX10xX9xXax3f4cxXdxX6fxXexX1xf5c8xX3xX2xX82xX82xX82xXbx3456x7373xX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX145xX3xe3b3xX77xX84xXbxX14cxX14dxXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX5dxX5dxX4xX8dxX1exX6xX14xXbxX1x8cdcxXexX1xX14xX8dxX45xX16xX5dxX6fxX10xX7xX22xXexX14xXbxX5dxX16xX10xX140xX7xX5dxf7ffxX84xX182xX84xX5dxX2xX2xX2xX6fxebdfxX2xX18bxX2xX77xX157xX182xXex9bcdxX182xX18bxX2xX5xX2xX82xf5c9xX84xX157xX182xX157xX193xX18bx79d4xX82xX77xX19axX77xX2xX157xX2xX82xX2xX157xX82xX84xX2xX8dx4533xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX1exX15xXdxX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX28xX6xX3xX25xX2cxX16xX3xXcxXdxX31xX16xX33xX3xX35xXdxX37xXexX39xX3xXcxXdxX31xX16xX33xX3xX41xX16xX1xX3xX45xX15xX14xX3xX5xX4axXbxX3xX4dxX3xXcxX13xX51xX52xX3xX35xX55xX16xX3xX58xX6xX16xX33xXaxX3xX140xXdxX6fxXexX1xX9xXaxX2xX82xX82xX82xXaxX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX9xXaxX157xX77xX84xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX52xX73xX16xX33xX3xX16xX6xX13bxX39xX3xX4xX73xX4xX3xXexX1xX94xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX5xX15xX25xX3xX1exX15xXdxX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX28xX6xX3xX25xX2cxX16xX3xXcxXdxX31xX16xX33xX3xX35xXdxX37xXexX3xX45xX15xX3xXcxXdxX31xX16xX33xX3xX41xX16xX1xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX14xX6fxX13bxXaxX12xe550xX1xXdxX3xX16xX1x3606xX16xX3xX4x527bxX6xX3xXbxX1xc160xX16xX33xX3xX45xXdxbaecxX16xX3xXexfae8xXdxX3xX7cxXdxX24xX25xX3xXexX1xXdxX3xXcxX28xXecxXedxX16xX33xX3xXcxX13xX51xX52xX3xX35xX55xX16xX3xX58xX6xX16xX33xX39xX3xX7cxX6xX3xXbxX1xed5dxX16xX3xX4xX73xX4xX3xX10xX25xX3xXexX1xX14x56b8xXdxX3xX25xX73xXdxX3xX45xX15xX3xXexXc1xX3xXexXdxX16xX3xX7cx9674xXdxX3xX45xX4axXdxX3xX1exX15xXdxX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX28xX6xX3xX7xX73xX16xX33xX3xX16xX6xX13bxX8dxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX14xX6fxX13bxXaxX12x7135xX25xX3xb9dfxX33xX16dxX13bx10406xX16xX3xXcxX1x34f6xX3xX13x6226xX16xX33xX3xd07dxXdxX329xX25xX39xX3xXcxX28xXecxXedxX16xX33xX3xXcxXdxX24xX16dxX3xX1x6de3xX4xX3xX291xXdxX6xX3xX51x102a2xX25xX3xX4xX1xX14xX3xX1exXdxX31xXexX145xX3xX322xX25xX3xX5xX15xX25xX3xXexX2f0xXexX3xX1exX15xXdxX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX28xX6xX3xX45xX10axX3xXbxX1xX2d1xX16xX3xX5xX4axX16xX3xX7cx4c21xX16dxX3xX16x5bc1xX25xX3xXexX28xX14xX16xX33xX3xX4xX1xXecxX89xX16xX33xX3xXexX28xX10axX16xX1xX3xX1xX348xX4xX8dxX3xX51xX2a0xX3xX25xbb09xXexX3xX45xX15xXdxX3xX4xd8e7xX16dxX3xX22xX1xX2a0xX3xXexX1xX10axX3xX45x8ce2xX16xX3xX16xX386xX25xX3xXexX28xX14xX16xX33xX3xX22xX1xX2dexX3xX16xX55xX16xX33xX3xX10xX25xX3xX4xX2a0xX3xXexX1xX24xX3xX33xXdxX2dexXdxX3xX7cxXecxfef0xX4xX8dxX3xX322xX25xX3xXexXc1xX3xXexXdxX16xX3xX7cxX2aaxXexX3xX94xXexX3xX16xX1x9a6bxXexX3xX77xX3xX7cxXdxX24xX25xX3xX25xX2cxX16xX3xXcxXdxX31xX16xX33xX3xX35xXdxX37xXexX3xX45xX15xX3xX193xX3xX7cxXdxX24xX25xX3xX25xX2cxX16xX3xXcxXdxX31xX16xX33xX3xX41xX16xX1xX8dxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX0xXdxX25xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX51xX10xX16xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX13bxX5xX10xX9xXaxX140xXdxX6fxXexX1xX145xX3xX2xX82xX82xX82xXbxX14cxX14dxX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX145xX3xX1a1xX18bxX157xXbxX14cxX14dxXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX5dxX5dxX4xX8dxX1exX6xX14xXbxX1xX16dxXexX1xX14xX8dxX45xX16xX5dxX6fxX10xX7xX22xXexX14xXbxX5dxX16xX10xX140xX7xX5dxX182xX84xX182xX84xX5dxX2xX2xX2xX6fxX18bxX2xX18bxX2xX193xX82xX193xXexX193xX193xX18bxX77xX5xX4dxX19axX84xX157xX182xX77xX157xX4dxX82xX18bxX157xX19axX4dxX84xX18bxX77xX77xX4dxX1a1xX193xX4dxX2xX8dxX1b0xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX1exX15xXdxX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX28xX6xX3xX25xX2cxX16xX3xXcxXdxX31xX16xX33xX3xX35xXdxX37xXexX39xX3xXcxXdxX31xX16xX33xX3xX41xX16xX1xX3xX45xX15xX14xX3xX5xX4axXbxX3xX4dxX3xXcxX13xX51xX52xX3xX35xX55xX16xX3xX58xX6xX16xX33xXaxX3xX140xXdxX6fxXexX1xX9xXaxX2xX82xX82xX82xXaxX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX9xXaxX1a1xX18bxX157xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX325xX1xXdxX382xX16dxX3xXexX1xX94xX3xX7xXdxX16xX1xX3xXbxX1xX3f7xX16xX3xX22xX1xbc2fxXdxX3xX28xXedxXdxX3xX7cxXdxX24xX25xX3xXexX1xXdxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX14xX6fxX13bxXaxX12xfbb4xXecxX3e0xX4xX3xX1exXdxX31xXexX39xX3xX1exX15xXdxX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX28xX6xX3xX7xc432xX3xX33xX331xX25xX3xX4xX73xX4xX3xX4xX3adxX16dxX3xX1xec22xXdxX39xX3xX1exX15xXdxX3xXexX297xXbxX3xXbxX1xX2aaxX25xX3xX45xXdxX3xX4xX1xX29bxX3xX13bxX31xX16dxX3xXexX28xX14xX16xX33xX3xX4xX1xXecxX89xX16xX33xX3xXexX28xX10axX16xX1xX3xX5xX4axXbxX3xX18bxX39xX3xX5xX4axXbxX3xX157xX8dxX3xX51xX1xX14xX3xX16xX2a6xX16xX39xX3xX16xX1xXdxX382xX16dxX3xXexX1xX2d1xX13bxX39xX3xX4xX2cxX3xX33xXdxX73xX14xX3xX4xX1xX14xX3xX28xX386xX16xX33xX3xX4xX1xec0cxX3xX4xX2d1xX16xX3xX16x385axX25xX3xX4xX1xX622xX4xX3xX22xXdxX31xX16xX3xXexX1xc447xX4xX3xX4xX89xX3xX1exX2dexX16xX39xX3xX4xX73xX4xX3xX10xX25xX3xX4xX2a0xX3xXexX1xX24xX3xX7cxX2aaxXexX3xX77xX3xX7cxXdxX24xX25xX3xX5xX15xX3xX22xX1xX2cxX16xX33xX3xX22xX1xX2a0xX8dxX0xX5dxXbxX12xX0xX1exX5xX14xX4xX22xd448xX16dxX14xXexX10xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexX28xXdxX4xX1xX6fxX6xX16xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX14xX6fxX13bxXaxX12xX52xX73xX16xX33xX3xX16xX6xX13bxX39xX3xX4xX2a0xX3xX2xX8dxX2xX84xX182xX3xXexX1xX94xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX5xX15xX25xX3xX1exX15xXdxX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX28xX6xX39xX3xX45xX622xX16xX33xX3xX182xX3xXexX1xX94xX3xX7xXdxX16xX1xX39xX3xX22xX1xX2cxX16xX33xX3xX4xX2a0xX3xXexX1xX94xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX45xXdxX3xXbxX1xX2aaxX25xX3xX66cxX16dxX13bxX3xX4xX1xX31xX8dxX0xX5dxXbxX12xX0xX5dxX1exX5xX14xX4xX22xX66cxX16dxX14xXexX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX0xXdxX25xX33xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX51xX10xX16xXexX10xX28xXaxX3xX7xXexX13bxX5xX10xX9xXaxX140xXdxX6fxXexX1xX145xX3xX2xX82xX82xX82xXbxX14cxX14dxX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX145xX3xX1a1xX84xX82xXbxX14cxX14dxXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX5dxX5dxX4xX8dxX1exX6xX14xXbxX1xX16dxXexX1xX14xX8dxX45xX16xX5dxX6fxX10xX7xX22xXexX14xXbxX5dxX16xX10xX140xX7xX5dxX182xX84xX182xX84xX5dxX2xX2xX2xX6fxX18bxX2xX18bxX2xX193xX182xX84xXexX193xX77xX82xX4dxX5xX2xX82xX19axX84xX157xX2xX18bxX157xX182xX2xX84xX182xX19axX18bxX4dxX1a1xX157xX193xX82xX182xX77xX2xX157xX8dxX1b0xXbxX33xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX1exX15xXdxX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX28xX6xX3xX25xX2cxX16xX3xXcxXdxX31xX16xX33xX3xX35xXdxX37xXexX39xX3xXcxXdxX31xX16xX33xX3xX41xX16xX1xX3xX45xX15xX14xX3xX5xX4axXbxX3xX4dxX3xXcxX13xX51xX52xX3xX35xX55xX16xX3xX58xX6xX16xX33xXaxX3xX140xXdxX6fxXexX1xX9xXaxX2xX82xX82xX82xXaxX3xX1xX10xXdxX33xX1xXexX9xXaxX1a1xX84xX82xXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX51xX6xXbxXexXdxX14xX16xXaxX12xX101xX1x58e7xX3xX1xX16dxX13bxX16xX1xX3xX4xX1xXedxX3xX7cxX2a0xX16xX3xX4xX14xX16xX3xX25xX10axX16xX1xX3xXexX2aaxXdxX3xX7cxXdxX24xX25xX3xXexX1xXdxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa4xX14xX6fxX13bxXaxX12xX51xX1xXdxX382xX16dxX3xX16xX6xX13bxX39xX3xX4xX73xX4xX3xXexX1xX94xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX7xX5a7xX3xXexXdxX31xXbxX3xXexX831xX4xX3xX1exX15xXdxX3xX22xXdxX24xX25xX3xXexX28xX6xX3xX25xX2cxX16xX3xXcxX14xX73xX16xX3xXex8270xX3xX2xX18bxX3xX33xXdxXedxX39xX3xXexX28xX14xX16xX33xX3xX4dxX82xX3xXbxX1xX7dxXexX8dxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX41xX16dxXexX1xX14xX28xXaxX12xXa4xX2dexX14xX3x50f4xX1xX73xX16xX1xX0xX5dxXbxX12

Bảo Khánh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long