Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức

Khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức

baophutho.vn Ngày 29/3, Hội đồng thi nâng ngạch công chức đã tổ chức khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên lên chuyên viên chính cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh.

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long