Cập nhật: 27/09/2022 18:31 GMT+7
8f82xc3f2xb50fxc5e9xf507xae03x10c6axfd50xac11xX7xd908xa5baxd335xda20xa702x1086exX5xd82fxXaxbff0x10744xX1xc33ax98faxX3xX7x106d9xXexX3xba1axaba0xX1cxfa53xX3xX5xf7bcxX4xX3xX1fxXdxX19xX16xX3xcb33xXdxfad6xX1cxX3xX1cxX1dx10564xX3xX1xfa9bxX4xX3xd6fbxaacdxX37xX37xd0f0xX37xX38xX37xc0e6xX0xc8eaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9dd8xX10xX6x10157xXaxX12xc606xX1fxdbadxe44fxX3xX37xf720xX41xd1fdxa3c2xX3xf83dxbb6exX3xdf18xXdxX19xX16xX3xX53xe49dxX4xX3xX2axX58xX3xbfc1xX58xX16xX3xXexf166xX16xX3xf610xX64xdb11xc7e0xX70xXcx93afxX3xed41xX6xX1cxX3xX1xX58xX1cxX1xX3xX2axX1dxX1cxX3xX80xX15xX1cxX3xX7x983dxX3xX2xX3fx9bc6xX38xX41xX61xX64xX7axX7bxX70xXcxX3bxcc0fxabeax1053axXa1xX3xX2axf68bxX3xX2axXdxee89xX4xX3x1126fxX1xX15xX16xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX5xX22xX4xX3xX1fxXdxX19xX16xX3xX2axXdxX2cxX1cxX3xX1cxX1dxX31xX3xX1xX34xX4xX3xX37xX38xX37xX37xX3bxX37xX38xX37xX3fx9bbcxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX6xXbxXexXdxX16xX1cxXaxX12xX0xXdxX31xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa2xX10xX1cxXexX10xa509xXaxX3xX7xXexX59xX5xX10xX9xXaxc932xXdxX53xXexX1x90bdxX3xX2xX38xX38xX38xXbxab15x10532xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX114xX3x94bdxX37xX126xXbxX11bxX11cxXaxX3xX7xX105xX4xX9xXaxX41xX41xX4xXdaxX80xX6xX16xXbxX1xa209xXexX1xX16xXdaxX2axX1cxX41xX53xX10xX7xXadxXexX16xXbxX41xX1cxX10xX10fxX7xX41xX37xX37xX3fxX5exX41xX2xX2xX2xX53xX3fxX38xX126xX37xX5exdd04xX3fxXexbae1xX162xX96xX5cxX5xX2xX3bxX37xX38xX37xX37xX38xX15fxX37xX5cxX3bxX2xX15fxX37xX2xX38xX38xXdaxc723xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX5xX22xX4xX3xX1fxXdxX19xX16xX3xX2axXdxX2cxX1cxX3xX1cxX1dxX31xX3xX1xX34xX4xX3xX37xX38xX37xX37xX3bxX37xX38xX37xX3fxXaxX3xX10fxXdxX53xXexX1xX9xXaxX2xX38xX38xX38xXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxX126xX37xX126xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX6xXbxXexXdxX16xX1cxXaxX12xX64xXdxb263xX3xX1xX34xX4xX3xX31x105ebxX1cxX3xXcxX16xX19xX1cxX3xX4xdf9axX6xX3xX4xX1efxX3xX2axX58xX3xXexX105x997dxX3xXcxX105xa748xX1e8xX1cxX1fxX3xXcxX50xe224xXcxX3xXa2xX1xX13cxX59xX2cxX1cxX3xX50xcbb6xX1cxX1fxX3xd21axX207x9224xX1cxX1fxXdaxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxabe0xX16xX53xX59xXaxX12xXcxX1xX10xX16xX3xf8fbxd3b8xX5fxX3xXexX1xX22xX4xX3xX1xXdxXaaxX1cxX3xXadx9326xX3xX1xX16xX75xX4xX1xX3xX1cxX1dxX31xX3xX1xX34xX4xX3xX37xX38xX37xX37xX3bxX37xX38xX37xX3fxX5fxX3xX23dxb950xX3xX1fxXdxc9b5xXbxX3xX4xX19xX4xX3xX23dxX21fxX1cxX3xX2axb554xX3xXexX105xXdxX268xX1cxX3xXadxX1xX6xXdxX3xX4xX23exX3xX1xXdxXaaxX13cxX3x10568xX13cxX15xX3xX4xX1efxX1cxX1fxX3xXexX19xX4xX3xX80xc067xXdxX3xX53xX207xefa4xX1cxX1fxX3xX4xX1xX13cxX59xX2cxX1cxX3xX31xX1efxX1cxX5fxX3xX1cxX1fxX1xXdxXaaxXbxX3xX2axX6axX3xX2axX58xX3xX23dxXa6xX3xX4xX6xX16xX3xX2axX6xXdxX3xXexX105xX203xX3xXexX22xX3xX1xX34xX4xX5fxX3xXexX22xX3xX80xX29bxXdxX3xX53xX207xX2a0xX1cxX1fxX3xX23dxbb68xXdxX3xX1cxX1fxaf09xX3xX1fxXdxX19xX16xX3xX2axXdxX2cxX1cxX3xX4xX19xX4xX3xXexX105xX207xX1e8xX1cxX1fxX3xXexX105xX13cxX1cxX1fxX3xX1xX34xX4xX3xXbxX1xd47dxX3xXexX1xX1efxX1cxX1fxX11cxX3xXcxX105xX207xX1e8xX1cxX1fxX3xX20exXcxX3xX50xX10xX105xX31xX6xX1cxX1cxX11cxX3xXcxX105xX207xX1e8xX1cxX1fxX3xX20exXcxX3xXa2xX1xa31cxXexX3xX5xX207xe79exX1cxX1fxX3xX4xX6xX16xX3xX50xX219xX1cxX1fxX3xX21dxX207xX21fxX1cxX1fxX11cxX3xXcxX105xX207xX1e8xX1cxX1fxX3xXcxX50xX20exXcxX3xXa2xX1xX332xXexX3xX5xX207xX337xX1cxX1fxX3xX4xX6xX16xX3xX21dxX1dxX1cxX3xXa1xX6xX1cxX1fxX11cxX3xXcxX105xX207xX1e8xX1cxX1fxX3xX20exXcxX3xX7axXcxX56xXcxX3xXex107a4xX1cxX1xX11cxX3xXcxX105xX207xX1e8xX1cxX1fxX3xX20exXcxX3xX7axXcxX56xXcxX3xXcxX50xXa2xX61xX7bxXcxX50xX20exXcxX3xff4axX2cxX1cxX3xXa1x991axXbxX5fxX3xX61xX62xX3xX64xX7axX7bxX70xXcxX3xX7xa637xX3xXexX30axX3xX4xX1xfbb8xX4xX3xXadxX1xX15xX16xX3xX7xX19xXexX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX5xX22xX4xX3xX4xX19xX1cxX3xX80xX2e2xX3xX28dxX13cxX15xX1cxX3xX5x9887xX5fxX3xX1fxXdxX19xX16xX3xX2axXdxX2cxX1cxX3xX4xX1f8xX6xX3xX4xX19xX4xX3xX23dxX21fxX1cxX3xX2axX278xXdaxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX232xX16xX53xX59xXaxX12xX56xX2e2xXdxX3xX53xX13cxX1cxX1fxX3xXadxX1xX15xX16xX3xX7xX19xXexX3xX23dxX92xXdxX3xX2axc473xXdxX3xX4xX19xX1cxX3xX80xX2e2xX3xX28dxX13cxX15xX1cxX3xX5xX3daxX3xX80xX19xX31xX3xX7xX19xXexX3xXadxXdxX24cxX1cxX3xXexX1xX3b8xX4xX3xX23dxf9cexX3xX23dxX207xX337xX4xX3xXexX3a3xXbxX3xX1xX13cxX332xX1cxX5fxX3xX80xX29bxXdxX3xX53xX207xX2a0xX1cxX1fxX3xXexX105xX16xX1cxX1fxX3xXa2xX1xX207xX21fxX1cxX1fxX3xXexX105xa785xX1cxX1xX3xe31axXcxX475xX20exX5fxX3xX4xX19xX4xX3xX2axX1dxX1cxX3xX80xX15xX1cxX3xX4xX1xX380xX3xX23dxX75xX16xX5fxX3xX1xX207xX422xX1cxX1fxX3xX53xb635xX1cxX3xX4xX1f8xX6xX3xX232xX2e2xX3xX64xX7axX7bxX70xXcxX5fxX3xX61xX62xX3xX64xX7axX7bxX70xXcxX3xX2axXa6xX3xXexX1xX22xX4xX3xX1xXdxXaaxX1cxX3xXa2xX1xX207xX21fxX1cxX1fxX3xXexX105xX471xX1cxX1xX3xX64xXdxX19xX16xX3xX53xX6axX4xX3xXbxX1xX30axX3xXexX1xX1efxX1cxX1fxX3xX37xX38xX2xX96xX3xX2axX58xX3xX1cxX1xXdxXaaxX31xX3xX2axX6axX3xX1cxX1dxX31xX3xX1xX34xX4xX3xX37xX38xX37xX37xX3bxX37xX38xX37xX3fxXdaxX3xXa2xX19xX4xX3xX1cxX2e2xXdxX3xX53xX13cxX1cxX1fxX3xXadxXdxX24cxX1cxX3xXexX1xX3b8xX4xX3xX5xXdxX2cxX1cxX3xX28dxX13cxX6xX1cxX3xX23dxX24cxX1cxX3xX4xX1efxX1cxX1fxX3xXexX19xX4xX3xX28dxX13cxX15xX1cxX3xX5xX3daxX5fxX3xX7xf0b1xX3xX53xX6axX1cxX1fxX5fxX3xXexX1xX22xX4xX3xX1xXdxXaaxX1cxX3xX4xX1xc7a6xX1cxX1xX3xX7xX19xX4xX1xX3xX23dxX92xXdxX3xX2axX422xXdxX3xX2axXdxX2cxX1cxX3xX4xX1xX3b8xX4xX11cxX3xX4xX19xX4xX3xX28dxX13cxX59xX3xX23dxX278xX1cxX1xX3xX2axXa6xX3xX23dxX75xX16xX3xX23dxX3b8xX4xX3xX1cxX1xX58xX3xX1fxXdxX19xX16xX5fxX3xXadx101cexX3xX1cxX1dxX1cxX1fxX3xX7xX92xX1cxX1fxXdaxXdaxXdaxX3xXa2xX19xX4xX3xXadxXdxX24cxX1cxX3xXexX1xX3b8xX4xX3xX5xXdxX2cxX1cxX3xX28dxX13cxX6xX1cxX3xX23dxX24cxX1cxX3xX1cxX1fxX1xXdxXaaxXbxX3xX2axX6axX3xX4xX1efxX1cxX1fxX3xXexX19xX4xX3xXexX1xX6xX1cxX1xX3xXexX105xX6xX5fxX3xXadxXdxX268xX31xX3xXexX105xX6xX5fxX3xX1fxXdxX19xX31xX3xX7xX19xXexX5fxX3xX1fxXdxX15xXdxX3xX28dxX13cxX59xX24cxXexX3xXadxX1xXdxX24cxX13cxX3xX1cxX75xXdxX3xXexX92xX3xX4xX19xX16xX5fxX3xXexXdxX24cxXbxX3xX4xX1efxX1cxX1fxX3xX53xd4a8xX1cxX11cxX3xX2axXdxXaaxX4xX3xXexX1xX22xX4xX3xX1xXdxXaaxX1cxX3xX53xX612xX1cxX3xX4xX1xX1f8xX5fxX3xX4xX1efxX1cxX1fxX3xXadxX1xX6xXdxXdaxXdaxXdaxX3xXa2xX19xX4xX3xX1cxX2e2xXdxX3xX53xX13cxX1cxX1fxX3xX5xXdxX2cxX1cxX3xX28dxX13cxX6xX1cxX3xX23dxX24cxX1cxX3xX4xX1efxX1cxX1fxX3xXexX19xX4xX3xX28dxX13cxX15xX1cxX3xX5xX3daxX3xXexX58xXdxX3xX4xX1xX54exX1cxX1xX5fxX3xXexX58xXdxX3xX7xX15xX1cxXdaxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX232xX16xX53xX59xXaxX12xX70xX92xXdxX3xX2axX422xXdxX3xX1fxXdxX19xX16xX3xX2axXdxX2cxX1cxX5fxX3xX7xX3b1xX3xXadxX1xX15xX16xX3xX7xX19xXexX3xX2axXa6xX3xXadxXdxX24cxX1cxX3xXexX1xX3b8xX4xX3xX1cxX1fxX1xXdxXaaxXbxX3xX2axX6axX3xX2axX58xX3xXadxXdxX24cxX1cxX3xXexX1xX3b8xX4xX3xX4xX1xX13cxX59xX2cxX1cxX3xX31xX1efxX1cxXdaxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX232xX16xX53xX59xXaxX12xX70xX92xXdxX3xXexX207xX337xX1cxX1fxX3xX23dxX207xX337xX4xX3xX31xXdx9932xX1cxX3xXadxX1xX15xX16xX3xX7xX19xXexX3xX5xX58xX3xX4xX19xX4xX3xXexX1xe964xX59xX3xX1fxXdxX19xX16xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xXex9251xX3xXexX1xX19xX1cxX1fxX3xX5exX3xX1cxX1dxX31xX3xX2xX5exX126xX162xX3xXexX105xX62xX3xX2axXa6xX3xXexX105xX207xX422xX4xX3xX2axX58xX3xX4xX1efxX3xX1fxXdxX19xX16xX3xX7xXdxX1cxX1xX3xXexX726xX3xXexX1xX19xX1cxX1fxX3xX162xX3xX1cxX1dxX31xX3xX2xX5exX126xX5exX3xXexX105xX62xX3xX2axXa6xX3xXexX105xX207xX422xX4xX3xX2axX58xX3xX4xX19xX1cxX3xX80xX2e2xX3xX28dxX13cxX15xX1cxX3xX5xX3daxX5fxX3xX1fxXdxX19xX16xX3xX2axXdxX2cxX1cxX3xX4xX92xXexX3xX4xX19xX1cxX3xX4xX332xXbxX3xX61xX62xX3xX23dxX447xX3xX23dxX207xX337xX4xX3xXexX3a3xXbxX3xX1xX13cxX332xX1cxX5fxX3xX80xX29bxXdxX3xX53xX207xX2a0xX1cxX1fxX3xXexX105xX22xX4xX3xXexXdxX24cxXbxX3xXexX726xX3xX232xX2e2xX3xX64xX7axX7bxX70xXcxX3xX2axX58xX3xX23dxX447xX3xXexX1xX6xX31xX3xX1fxXdxX6xX3xX5xX58xX31xX3xX1fxXdxX15xX1cxX1fxX3xX2axXdxX2cxX1cxX5fxX3xX1xc873xX3xXexX105xX337xX3xX4xX19xX1cxX3xX80xX2e2xX3xX28dxX13cxX15xX1cxX3xX5xX3daxX5fxX3xX1fxXdxX19xX16xX3xX2axXdxX2cxX1cxX3xX4xX19xX4xX3xX5xX422xXbxX3xXexX3a3xXbxX3xX1xX13cxX332xX1cxX3xX4xX1f8xX6xX3xXexX380xX1cxX1xX3xXexX30axX3xX4xX1xX3b8xX4xX3xX2axXa6xX3xX1cxX2e2xXdxX3xX53xX13cxX1cxX1fxX3xXexX1xX22xX4xX3xX1xXdxXaaxX1cxX3xX4xX1xX207xX21fxX1cxX1fxX3xXexX105xX471xX1cxX1xX3xX64xX7axX20exXcxX3xX37xX38xX2xX96xXdaxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf72axX13cxXexX1xX16xX105xXaxX12xX50xXdxXa6xX1cxX3x10e4dxX6xXdxX0xX41xXbxX12

Hiền Mai

Các tin đã đưa

Trên 90% trường học đạt chuẩn Quốc gia

Trên 90% trường học đạt chuẩn Quốc gia
2023-03-28 14:41:00

baophutho.vn Thực hiện Chủ trương xây dựng trường chuẩn Quốc gia, công tác xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia ở các địa phương, các cơ sở giáo dục đã có...

Lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài

Lan tỏa phong trào khuyến học, khuyến tài
2022-09-26 07:18:00

baophutho.vn Phát huy truyền thống hiếu học, xã Xuân Lũng, huyện Lâm Thao luôn chú trọng công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Bằng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long