Cập nhật:  GMT+7
4bqw4buc4bqq4bqsTVXhurwkJMO94bqmQOG7o+G7oiVVw5Phuqbhurbhu6M94bq84buk4bqsJUjDmeG7muG6rOG6quG6qOG6rExW4bqsw5rDil3huqwl4buew5nhu5zhuqxN4buc4buk4bqsJT0u4buyw5nhu5rhuqzhu6Phur/DouG7neG6rOG7l+G7nCbhuqzDrVZN4bqwL+G7nOG6quG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq/w5PhurxO4bqm4bq24buL4bua4bq+XeG6rELhuqgv4bq64bqg4bqs4buL4buaw4zDmeG6rOG7nOG6vsOZ4bua4bqsM+G7mj3hu6JM4bq8w5lU4bqsTeG7nOG7ouG6rMOZ4bucw4rDmeG7nOG6rOG7l+G7nCbhuqzhu6Phu5zGr+G6rOG7geG7geG6rE/hu4LhuqwlV+G6rE3hu5whTeG6rCU94bq84buk4bqsJUjDmeG7muG6rCXhu5zhu6Lhu5Al4bqsTFDhuqzhu5zGr03huqwlxKhA4bqsTeG7nOG7pOG6rCU9LuG7ssOZ4bua4bqs4buj4bq/w6Lhu53huqzhu5fhu5wm4bqsw61WTeG6oOG6rOG7nCpd4buYw5nhuqzhu5fhu5w/4bqs4buL4buiw5nhu5zhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbhurDhu6LDmuG7muG6rE1V4bq8JCTDveG6puG7osOiw5PDmSXDkz3huqbhuqwkJV1Vw5PDveG6pn3hu6JOJeG7nMOB4bqs4bqq4bqo4bqo4bqoQFvDgOG6rOG7nMOT4bui4bua4bucJcOB4bqsxJDhurrhurhAW8OA4bqm4bqsJD1Nw73huqYvL03huqJM4bq84bukQOG7nCol4buc4buk4bqie8OZL07DkyRUJeG7pEAvw5nDk30kL0JCQ+G6uC/huqrhuqrhuqpOQuG6qkRDQsSQ4bqqJUJCw4nhuqhV4bqqLSTDkyMqw5PDmU3Dky3huqjhuqot4bqo4bqoLeG6qEItxJDhurjhuqJTQOG7muG6puG6rOG6vFUlw73huqbhu6M94bq84buk4bqsJUjDmeG7muG6rOG6quG6qOG6rExW4bqsw5rDil3huqwl4buew5nhu5zhuqxN4buc4buk4bqsJT0u4buyw5nhu5rhuqzhu6Phur/DouG7neG6rOG7l+G7nCbhuqzDrVZN4bqm4bqsfeG7ok4l4bucw73huqbhuqrhuqjhuqjhuqjhuqbhuqzhu5zDk+G7ouG7muG7nCXDveG6psSQ4bq64bq44bqm4bqsL+G6tuG7o+G7gOG7ouG6rEwqV+G7ouG6rCU94bq84buk4bqsJUjDmeG7muG6rCXhu5zhu6Lhu5Al4bqsTFDhuqzhu5zGr03huqwlxKhA4bqg4bqsVeG7gsOZ4buc4bqsT+G7gOG7pOG6rOG7i+G7msOMw5nhuqzhu5zhur7DmeG7muG6rDPhu5o94buiTOG6vMOZVOG6rE3hu5zhu6LhuqzDmeG7nMOKw5nhu5zhuqzhu5fhu5wm4bqs4buj4bucxq/huqzhu4Hhu4HhuqxP4buC4bqsJT3hurzhu6ThuqwlSMOZ4bua4bqs4bqq4bqo4bqsTFbhuqzDmsOKXeG6rCXhu57DmeG7nOG6rE3hu5zhu6ThuqwlPS7hu7LDmeG7muG6rOG7o+G6v8Oi4bud4bqs4buX4bucJuG6rMOtVk3huqDhuqwlPVDhuqzhu5rhu6LDiuG6rOG6quG6qOG6qOG6rCU94bui4buYKuG6rE/hu67DmeG7muG6oOG6rMOZ4buaKuG7rsOZ4bqsVOG7osOZ4buc4bqsQOG7nOG7nuG6rE8u4bu0TeG6rCU94bueTeG7nOG6rCUo4bqsxqEqMuG6rOG6vMOZ4bqsJOG7osOZ4buc4bqsW+G7guG6rOG7nFbhu6LhuqxNO+G6vOG6rMOZ4bua4bq+w5nhu5zhuqLhurAvQOG6tuG6sEDhuqxNVeG6vCQkw73huqZA4bq14bukTl3huqbhurbDouG7nC5Zw5nhu5rhuqwlPeG7oMOZ4buc4bqsJT3hurzhu6ThuqwlSMOZ4bua4bqsJeG7nOG7ouG7kCXhuqxMUOG6rOG7nMavTeG6rCXEqEDhuqx7w53hu6LhuqxN4bucO+G6rE/hu5LhuqzigJzhu6Phu5zDlMOa4bqsTeG7pMOZ4bqsTeG7nD7huqDhuqxMw50l4bqsT+G7puG7ouG6rMOZ4bua4bucw6jhu6TigJ3huqxV4bq+4bqs4buc4buk4buAJeG6rE9Ww5nhu5rhuqwi4bqsw5nhu5rhu5xS4bq84bqg4bqsJeG7nOG7ouG7kCXhuqwl4bucKU3huqxNO+G6vOG6rDPhu5o94buiTOG6vMOZVOG6rE3hu5zhu6LhuqzDmeG7nMOKw5nhu5zhuqzhu5fhu5wm4bqs4buj4bucxq/huqzhu4Hhu4HhuqzDmeG7puG7ouG6rD3hu6LDlMOZ4bua4bqsTT/DmeG7muG6rCXhu6Thur7DmeG6rMOZ4bua4bq+w5nhu5zhuqwz4buaPeG7okzhurzDmVThuqzDmeG7puG7ouG6rE3hu5wqw5nhu5rhuqLhuqzhu6Phu5zhu7DDmeG7muG6rCMq4bq84bqsTeG7nC5Zw5nhu5rhuqwlPeG7oMOZ4buc4bqsw5nhu5xHw5rhuqzhu5rhu6ZA4bqsQOG7nOG7iMOZ4bqsJeG7hMOZ4bua4bqsTS7hu7LDmeG7muG6rE1Z4bqsJOG7tuG6rHvEqCXhuqxN4buc4buKJeG6oOG6rCU94bq8w5nhu5rhuqwl4buc4bui4buQJeG6rExQ4bqs4bucxq9N4bqsJcSoQOG6rEDhu5w6TeG6rHs64bqsTeG7sMOZ4bua4bqsJcOKTeG6rE7hu4Bd4bqse+G6vuG6rOG7nMavTeG6rE074bq84bqsw5nhu5zhur7huqwlPS7hu7LDmeG7muG6ouG6rMOq4buiJkDhuqxNw4pN4bqsw5PDmuG6rOG7nMavTeG6rCThu6LDmeG7nOG6rE8u4bu0TeG6rCXhu6Lhu5BA4bqsTcSow5nhuqx7w53hu6LhuqwlPeG7ouG6rCXhu5whTeG6rHvhur7huqxN4buww5nhu5rhuqzDmeG7muG7nOG7mOG6rCThu6zhuqDhuqxNw4pN4bqsQOG7nC5Zw5nhu5rhuqxA4bucw4pA4bqs4bucxq9N4bqsJcSoQOG6rOG7nOG7ouG7mMOZ4bqsT+G7gOG7ouG6oOG6rCMq4bq84bqsT+G7puG6rE3hu5w74bqsT1bDmeG7muG6rCXhu6Lhu5BA4bqsw5nhu5zEqMOZ4bqsJT3hu6Lhuqwl4bucIU3huqDhuqxA4bucw4ol4bqsJT3hu6Lhu5TDmeG6rFQy4bqsw5nhu4TDmeG7muG6rCUu4bqsTipd4bqg4bqsIcOZ4bua4bqsTjrDmeG7muG6rE3hu7DDmeG7muG6rMOZ4bua4buc4buY4bqsTeG7puG6rOG7nOG7ouG7mCrhuqwjKuG7huG6rCU94bukw5nhu5rhuqzhu5zGr03huqwlxKhA4bqi4bqwL0DhurbhurBA4bqsTVXhurwkJMO94bqmQDMqJeG7nOG7pD3huqbhurbGoSrhurzDmeG7muG6rOG7o+G7nMOK4bui4bqwL0DhurY=

Quang Thái

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Năm học mới, quyết tâm cao

Năm học mới, quyết tâm cao
2022-09-19 15:44:00

baophutho.vn Tiếng trống trường giục giã báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Phát huy bề dày truyền thống đã đạt được, năm học 2022-2023, Trường THCS Văn Lang...

Tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu nhi

Tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu nhi
2022-09-18 13:03:00

baophutho.vn Huyện đoàn Lâm Thao phối hợp với Công an huyện Lâm Thao, Phòng Tư pháp, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và Công ty TNHH Xe máy Bình Minh tổ...

Sách giáo khoa giả: Hậu quả khôn lường

Sách giáo khoa giả: Hậu quả khôn lường
2022-09-14 16:11:00

baophutho.vn Để tăng khả năng cạnh tranh với sách thật và tạo sự hấp dẫn với người dùng, sách giáo khoa giả thường được giảm giá so với giá bìa.

Đậu đại học nhưng chọn học cao đẳng

Đậu đại học nhưng chọn học cao đẳng
2022-09-13 11:11:00

baophutho.vn Thay vì hoàn thành thủ tục đăng ký nguyện vọng đại học và chờ kết quả, nhiều học sinh đã từ chối cơ hội trúng tuyển Đại học, chọn nhập học sớm...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long