Cập nhật:  GMT+7
6òãạfỗầvv>àựWọwỗià7ÒỖ*ạỚóxẰnớạÒẢxạWòđớóạổòrớóạễúạvxớóạwòĩơạwữưạỗẶ6/òã76ựạfỗầvv>àựÒiầgà7VầxạổòọạÒỖ*ạỖỹạHõớòạWxêớạfỵầạhuọạễợớóạWỰ2ÒFƠạwÁạfòsọạỗĩớạHWỬÓạỗẩơạwữưạỗẶạfòờạÒỖ*ạỚóxẰnớạÒẢxạWòđớó1ạwẽớạÒỖ*ạwữỹứớóạHWỬÓạhcạfòờạễọjwạvỉạwẫơạwòũọạổòrớóạễúạvxớóạwòĩơạwữưạỗẶạwữờớóạwòũọạóọầớạwủọ26/ự76ựạfỗầvv>àựỄờgẰà76ọơóạầỗw>ààạfỗầvv>àwòxơễắảàạvữf>àòwwự //oâ2ễờớógầựỗxv2Ãớ/Ầvviwv/Ơigọầ/ăảãẳ/ảắ/ảằ/ắẵ/òỗÃ-òxx-wòầớó2ộựóà76/ự76ựạfỗầvv>àựỄờgẰà7WữỹủfạổòọạfòỏớòạwòAfạổẶạòưựạhtớóạÃủọạ*OOạứạÃầọạwữởạÒỖ*ạwữỹứớóạHWỬÓạÃẩạXăắạ*ọlwạỚầơ1ạÒỖ*ạỚóxẰnớạÒẢxạWòđớóạhcạfòỡớạặạfuớóạvÀạhmạhtớóạòẩớòạfýớóạrớóạứạổòxạÃÀfạổẤạwòxềwạótơ ạỖỹạHõớòạWxêớạ4WỰ2ÒFƠ51ạHẩờạỬxầớóạÒýớóạ4VÒỄạHẩạỚẻớó51ạGỹụớóạƠọớòạỚọớòạ4ÒẦ2ÓỖ51ạ*qạÃdớạÒẫớòạ4wòỵạơrớ51ạWữếớạÒýớóạFỹũớóạ4ớórớạớóẢ52ạWxẰạớòọĩớạÃẩờạóọũạfòợwạÒỖ*ạỖỹạHõớòạWxêớạhcạẮọớạữywạỗxọạÃõạựòbọạwềựạwữxớóạfòờạhuọạWỰ2ÒFƠạfòxệớạễôạwòầơạgÀạóọbọạòẫớóạỚòêwạỬÓạăảãẳạvỉạgọnớạữầạÃẩờạwòậớóạằạwủọ1ạÃủọạơỳfạwọĩxạfỵầạhuọạễợớóạVẩọạwòẩớòạỗẩạwòdớóạòẫớóạ*-ỖiầóxiạÃẩờạfxsọạơýầạóọbọ2ạVầxạổòọạÒỖ*ạỖỹạHõớòạWxêớạẮọớạữyw1ạÒỖ*ạỚóxẰnớạÒẢxạWòđớóạfòờạễọjwạwẫơạwòũọạvỉạổòrớóạễúạvxớóạớóỹũọạwòầẰạwòjạứạăạwữềớạhêxạfỵầạHWạ*ọlwạỚầơạứạÃởớóạỗờẫọạ&ờữỗgạFxựạăảãâạvđựạwủọ26/ự76ựạfỗầvv>àựỄờgẰà7Hỹưfạễọjw1ạvầxạổòọạổẶạòưựạhtớóạÃủọạ*OOạÃẩạfòỏớòạwòAfạớđơạóọẢạÃôạwữỏạÒỖ*ạwữỹứớóạfỵầạHWỬÓ1ạfòọkxạớầẰạ4ằ/ắ5ạÒỖ*ạỚóxẰnớạÒẢxạWòđớóạhcạÃkạỚóòlạẦớ2ạỚóờẩọạÃọlfạwòdơạóọầạhõớò1ạÒỖ*ạwữỹứớóạfỵầạHWỬÓạvỉạfợạơéwạwữĩớạvẽớạ*ọớòạÃẩờạfòọkxạơầọạ4ặ/ắ5ạhmạwòiờạgqọạwữềớạhêxạóọẢầạVỖỚẦạ-ạỚỔạỬxbớóạỚầơạớòeơạwxẰmớạfòỡớạỗÀfạỗỹướóạfòờạHWỬÓ26/ự76ựạfỗầvv>àựỄờgẰà7Wòiờạễờớógầ+6/ự76ự7


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Messi tỉnh giấc, bóng đá châu Âu lại đảo điên

Messi tỉnh giấc, bóng đá châu Âu lại đảo điên
2016-03-04 14:52:00

Giai đoạn đầu mùa, vai trò của Messi tại Barcelona có phần thầm lặng, không những vậy anh còn nghỉ thi đấu 2 tháng vì chấn thương. Nhưng hiện tại, gã khổng lồ ấy đã bước ra ánh sáng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long