Cập nhật:  GMT+7
3fc7x5c09xa74ex71dexd847x825cxfea7xec6exad6exX7x5cdbx59f0x5775xbaf7x77fax626cxX5xef02xXaxbff9xb6afxXcxX3x48dbxff15xX3xXcx107cbxXdxce00x68cdxX3xXcxXdxc325xX16xX3xa9afxX1dxa5f3xbe68xXexX3xXexX1xe33exX16xcfb6xX3xX13xXcxX3xX16xX17xX3xd21axXdxb3d9xXexX3x10fa0xX6xa44axX0x8f8fxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf2a8xX10xX6x7b0cxXaxX12xX13xXcxX3xX16xX17xX3xXcxX1axXdxX1cxX1dxX3xXcxXdxX21xX16xX3x5ed6xX6xX16xX2exX3xX1xb5bfxe98cxX16xX2exX3xX65xX27xX16xX3xX3dxc023xXexX3xX4xX1xXdxX27xX16xX3xXexX1xX2cxX16xX2exX3xXexX1axX6bxX6cxX4xX3xX13xXcxX3xX16xX17xX3xX36xXdxX38xXexX3xX3bxX6xX3dxX3x4b5exX3xaed4xa483xX16xX2exX3xX5xdb8bx972fxXdxX3x10505xX5xX26xX3dxXbxXdxX4xX3x10aa4xXdxXa1xX3x9cafx8fa3xX2x7d98x9837xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4exX10xX6xX51xXaxX12xf58cxX1xXdxX1cxX1dxX3xX16xX6xX26xX3xd03axae30xX3fx6d1exbacbx668cxX3xX13xXcxX3xX16xX17xX3xX36xXdxX38xXexX3xX3bxX6xX3dxX3xX7x9d1dxX3xd6bexX6bxX6cxX4xX3xX9bx9c1exXa1xX3xXexX1ax6a2exX16xX3xX65xde2axX1dxX3xXexXdxX27xXbxX3xXexX1xX10xXa1xX3xX99xX3xX9bxX9cxX16xX2exX3xX5xXa1xXa2xXdxX3xXa5xX5xX26xX3dxXbxXdxX4xX3xXadxXdxXa1xX3xXb1xXb2xX2xXb4xX3xX2ex9ca8xXbxX3xX13xXcxX3xX16xX17xX3xXcxX1axXdxX1cxX1dxX3xXcxXdxX21xX16xXb5xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx4711xXa1xX51xX26xXaxX12xX13x7580xX26xX3xX1x10c97xX6xX3xX1xea06xX16xX3xX7xXecxX3xXexXdxX27xXbxX3xXexe369xX4xX3xX5xXf4xX3xXexX1axXf9xX16xX3xX65xXfdxX1dxX3x751dxX1x8551xX3xX175xX1xa1a3xX16xX3xX4xcf6dxX6xX3xXexX1xe480xX26xX3xXexX1axX9cxX3xX4ex43d7xX36xX3xb8e8xX6xXdxX3xX13xX156xX4xX3xXcbxX1xX1dxX16xX2exX3xX175xX1xXdxX3xXexbd95xX3xX5xX152xX1dxXdaxX3xXcxX1axXdxX1cxX1dxX3xXcxXdxX21xX16xX3xX65xe6faxX3xX5xXf4xX3xX65xX75xXdxX3xXeexX177xX16xX2exX3xX1xXf4xX16xX2exX3xX65xX184xX1dxX3xX4xX1xX152xX1dxX3xa68dxX3xX9bxXf4xX3xXexX1xX27xX3xX2exXdxX6cxXdxXb5xX3x89ffxX3xX5xX184xX16xX3xX2exX128xXbxX3xX16xX1xX6xX1dxX3xX2exX184xX16xX3xX16xX1xXfdxXexXdaxX3xX13xXcxX3xX16xX17xX3xX36xXdxX38xXexX3xX3bxX6xX3dxX3xX65xX1b5xX3xXbxX1x6110xXdxX3xX16xX1xXf9xX16xX3xXexX1xXfdxXexX3xXeexXa2xXdxX3xXb2xa5f8x568cxX3xXexX1axX6bxX6cxX4xX3xX65xc808xXdxX3xXexX1xX17fxX3xX16xXf4xX26xX3xX99xX3x4487xX7xXdxX6xX51xX3xXb1xXb2xX2xXd6xXb5xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxXa1xX51xX26xXaxX12xX0xXexX6xXeexX5xX10xX3xX7xXexX26xX5xX10xX9xXaxX3dxX6xX1axX2exXdxX16xd8c3xXb1xXbx5a94xX3xX6xX1dxXexXa1xXaxX12xX0xXexX1axX12xX0xXexX51xX12xX0xXdxX3dxX2exX3xX6xX5xXexX9xXaxX51xXexX3xX16xX1dxX3xXexX1axXdxX10xX1dxX3xXexXdxX10xX16xX3xX24xX1dxX26xX10xXexX3xXexX1xX6xX16xX2exX3xX51xXexX3xX16xX1dxX3xX9bxXdxX10xXexX3xX16xX6xX3dxX3xX1xXdxX16xX1xX3xXb2xXaxX3xX7xX1axX4xX9xXaxX3fxX3fxX4xXb5xXeexX6xXa1xXbxX1xX1dxXexX1xXa1xXb5xX9bxX16xX3fxX51xX10xX7xX175xXexXa1xXbxX3fxX1dxXbxX5xXa1xX6xX51xX10xX51xX3fxX2xXeexXbxX175xX26dxX5xX24xf911xX10xa75bxX2ex5f4dxX1dxX51xXdxX1xX7xX1xX9bxX2exX3fxXb1xXb2xX2xXb4x46a3xXb2xXd8xX2fbxXb2xXb1xX3fxX18cxXa1xX6xX16xX2fbxXb1xX2fbx5fefx766ex6ab4x70d2xXb5xX2ebxXbxX2ex837cxc8acxXdxX51xXexX1xX9xXd6xX2edxXb2xbe45xX10xX16xX4xXa1xX51xX10xX1axX9xX312xXdxX4xX31bxX7xX1dxXeexX7xX6xX3dxXbxX5xXdxX16xX2exX9xXd6xXd6xXd6xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX65xXexX3xX16xX17xX3xXexX1axXdxX1cxX1dxX3xXexXdxX21xX16xX3xX24xX1dxX26xX27xXexX3xXexX1xX2cxX16xX2exX3xX65xXexX3xX16xX17xX3xX9bxXdxX38xXexX3xX16xX6xX3dxX3xX1xbc3axX16xX1xX3xXb2xXaxX12xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX1axX12xX0xXexX1axX12xX0xXexX51xX12xX13xXcxX3xX16xX17xX3xX36xXdxX38xXexX3xX3bxX6xX3dxX3xXd5xX65xb00cxXd9xX3xX1xX156xX6xX3xX1xX15axX16xX3xX7xXecxX3xXexXdxX27xXbxX3xXexX166xX4xX3xX2exX128xXbxX3xX175xX1xX177xX3xXexX1axX6bxX6cxX4xX3xXcxX1axXdxX1cxX1dxX3xXcxXdxX21xX16xXb5xX3xXd5xe9bdxX16xX1xX26axX3xX30axX10xXexXexX26xXd9xXb5xX0xX3fxXexX51xX12xX0xX3fxXexX1axX12xX0xX3fxXexX6xXeexX5xX10xX12xX0xXbxX12xXcxX1dxX26xX3xX9bxXf9xX26xXdaxX3xX13xXcxX3xX16xX17xX3xXcxX1axXdxX1cxX1dxX3xXcxXdxX21xX16xX3xX65xX6xX16xX2exX3xX4xX177xX3xX3dxX75xXexX3xX2exXdxX20dxXdxX3xX65xXfdxX1dxX3xX175xX1x600cxX16xX2exX3xXexX1xXf9xXexX3xX7x7754xX3xXfdxX16xX3xXexX6bx475dxX16xX2exX3xX175xX1xXdxX3xXeex6f58xX3xX4exXf4xX16xX3x6ba8xX1dxX229xX4xX3xX9bxXf4xX3xXcxX1axX1dxX16xX2exX3xX43bxX1dxX229xX4xX3xX4xX184xX3dxX3xX1xX9cxX6xX3xX2xX21fxX2xX3xX99xX3xX4xX20dxX3xX1xX6xXdxX3xXexX1axXf9xX16xX3xX65xXfdxX1dxX3xX65xX184xX1dxX3xXexXdxX21xX16xX3xX9bxXf4xX3xX65xX156xX16xX2exX3xXexX1axX6bxX6cxX4xX3xX16xX2exX1dxX26xX3xX4xba1exX3xX175xX1xX41bxX16xX2exX3xX2exXdxXf4xX16xX1xX3xX65xX6bxX42cxX4xX3xX9bx4bfcxX3xX51xX425xX3xXa5xX5xX26xX3dxXbxXdxX4xXb5xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxXa1xX51xX26xXaxX12x8923xX1xc675xXexX3xXeexXdxe78dxX1dxX3xXexX1axX6bxX6cxX4xX3xXexX1axXf9xX16xX3xX65xXfdxX1dxXdaxX3xX4exX18cxX36xX3x7e06xXdxX3dxX3xX4ddxX312xX6xX16xX2exX21fxX3dxXdxX16xX3xX4xX17fxX6xX3xXcxX1axXdxX1cxX1dxX3xXcxXdxX21xX16xX3xX4xX1xXa1xX3xXeexXdxX27xXexX26axX3xXaxX4ddxX27xXexX3xX24xX1dxX20dxX3xX1xXdxX38xX16xX3xXexXa2xXdxX3xXexX1xX425xX4xX3xX7xX425xX3xX175xX1xX41bxX16xX2exX3xX65xX6bxX42cxX4xX3xX16xX1xX6bxX3xX16xX1xX17xX16xX2exX3xX2exX36dxX3xX4xX1xed96xX16xX2exX3xXexX41bxXdxX3xX3dxXa1xX16xX2exX3xX65xX42cxXdxXb5xX3xXcxX1dxX26xX3xX16xX1xXdxX21xX16xXdaxX3xX4xX1xX538xX16xX2exX3xXexX41bxXdxX3xX9bxb872xX16xX3xX4xX9cxX16xX3xXexX6cxXdxX3xXeexX6xX3xXexX1axXf9xX16xX3xX65xXfdxX1dxX3xX99xX3xXbxX1x7807xX6xX3xXexX1axX6bxX6cxX4xX3xX16xX21xX16xX3xX4xX1xX538xX16xX2exX3xXexX41bxXdxX3xX7xXecxX3xX4xX229xX3xX2exX2cxX16xX2exX3xX1xX27xXexX3xX3dxX36dxX16xX1xX3xX65xX4c6xX3xX2exXdxXf4xX16xX1xX3xX4xX1xXdxX27xX16xX3xXexX1xX2cxX16xX2exX3xX99xX3xX16xX1xX17xX16xX2exX3xXexX1axXf9xX16xX3xX65xXfdxX1dxX3xX65xX177xXdaxX3xX65xX184xX1dxX3xXexXdxX21xX16xX3xX5xXf4xX3xXexX1axXf9xX16xX3xX2exX128xXbxX3xX36xXdxX38xXexX3xX3bxX6xX3dxXaxXb5xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxXa1xX51xX26xXaxX12xX36xX1cxX3xXbxX1xX184xX16xX3xX4exX18cxX36xX3xX18fxX6xXdxX3xX13xX156xX4xX3xXcbxX1xX1dxX16xX2exX3xX4xX17fxX6xX3xX13xXcxX3xX16xX17xX3xX36xXdxX38xXexX3xX3bxX6xX3dxXdaxX3xX41bxX16xX2exX3xX175xX1x9dd3xX16xX2exX3xX65xX435xX16xX1xX3xX7xXecxX3xX4xX1x10defxX3xX65xXa2xXa1xX3xX4xX4c1xX4xX3xX4xX184xX1dxX3xXexX1xX17fxX3xXexXf9xXbxX3xXexX1axX1dxX16xX2exXdaxX3xXexX1axX4c1xX16xX1xX3xX16xX1xX17xX16xX2exX3xX7xX6xXdxX3xX7xX177xXexX3xX16xX1xX6bxX3xXexX1axXa1xX16xX2exX3xXexX1axXf9xX16xX3xX2exX128xXbxX3xX236xX1dxX7xXexX1axX6xX5xXdxX6xX3xX65xX4c6xX3xX1xX6bxX6cxX16xX2exX3xX65xX27xX16xX3xX175xX27xXexX3xX24xX1dxX20dxX3xX175xX1xX20dxX3xX24xX1dxX6xX16xX3xX1xX489xX16xXb5xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxXa1xX51xX26xXaxX12xXcxX1axXf9xX16xX3xX65xXfdxX1dxX3xX13xXcxX3xX16xX17xX3xX36xXdxX38xXexX3xX3bxX6xX3dxX3xX2exX128xXbxX3xXcxX1axXdxX1cxX1dxX3xXcxXdxX21xX16xX3xX7xXecxX3xXeexX2cxXexX3xX65xX184xX1dxX3xX5xX538xX4xX3xX2xXd6xX1xXd8xX220xX3xX4xX1xXdxX1cxX1dxX3xX16xX6xX26xX3xXd5xXexX1xX10xXa1xX3xX2exXdxa16bxX3xX36xXdxX38xXexX3xX3bxX6xX3dxXd9xXb5xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14bxXa1xX51xX26xXaxX12xXcxX1xX10xXa1xX3xX36xXa5xX36xX0xX3fxXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi
2024-04-19 10:02:00

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, Vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long