Cập nhật:  GMT+7
6bddxf9acx9449x71cexbf86xa721xfcacxad62x6be5xX7xa63ex792axe6dexb99axe2f9xcd36xX5x9d64xXaxa963x104dex79e9x10278xX3xce74xX1xfd8axX3xXcxX1xb73bxX3xX7xf255xX3xefc7xedbfxXexX3xe090xX3x6dc4x97e6x77fexX3xXexX1xb038xX4xX3xX1xXdxa89cxX28xX3x7b53xX1xbc01xX3xXexX1xa0dcxX3xX7xa70bxX3x840dxc004xX0xaf90xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xc863x105d4xXaxX12xX0xXdxX2axc9eexX3xX7xba8dxX4xX9xXaxX44xX44xX4x8b73xd2ebxX6xX15xXbxX1xca3bxXexX1xX15xX66xe44dxX28xX44xX55xX10xX7xX22xXexX15xXbxX44xX28xX10x10cc4xX7xX44xX2x8de7xX2xfe1fxX44xX84xX82xX55xX2xX2xX84xX41xX41xX2x8ef7xXexX2xX42x6cc5xX41xX84xf395xX5xX2xX66xcdb6xXbxX5cxXaxX3xX44xX12xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX55xX56xXaxX12x7764xf1cbxX28xX5cxX3x8852xX56xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xX22xX1xX10xX28xX3xXexX1xf92fx9823xX28xX5cxX3xX4xX14xX4xX3xXex7fccxXbxX3xXexX1xbe3bxc1f6xX3xX4xX14xX3xX28xX1x11329xX28xX3xX4x110c6xX3xXexX1x1063axX28xX1xX3xXexc960xX4xX1xX3xad8fxX6cxae26xXexX3xX7xffffxX4xX3xXexX5fxX15xX28xX5cxX3xX1xX1dxX4xX3xXexXdbxXbxXe1xX3xX5xXf0xX2axX3xXexX1xX10xX15xX3xXexXd1xX3xXexXd1xXd2xX28xX5cxXe1xX3xf07axcd61xX15xX3xX124xa81bxX4xXe1xX3xXbxX1xX15xX28xX5cxX3xX4xX14xX4xX1xX3xffd8xce66xX3xX36xX1xXf5xX3xdfe8xXdxX28xX1xX66xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX138xX10xX6xX55xXaxX12xX17xXcxXb6xXcxX3xbefbxX3xf692xX14xX28xX5cxX3xX26xX15exX84xXe1xX3xXb6xXb7xX28xX5cxX3xXbbxX56xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xXexc143xX3xX4xX1xX129xX4xX3xX7xX20xX3xX22xX23xXexX3xX1xX6xXdxX3xX28xX29xX2axX3xXexX1xX2exX4xX3xX1xXdxX33xX28xX3xX36xX1xX38xX3xXexX1xX3cxX3xX7xX3fxX3xX41xX42xX44xX36xXcxX15exXcxba2dxX3xX4xXbbxX6xX3xX13xf5f2xX3xX36xX1xXf5xX28xX1xX3xXexX5fxX3cxX3xX71xd46exX3x82d7xXb6xa3fdxX56xX3xX2axX125xX28xX1xX3xX71xXdxX33xX4xX3xX1xX1dxX4xX3xXexXdbxXbxX3xX71xXf0xX3xX5xXf0xX2axX3xXexX1xX10xX15xX3xXexXd1xX3xXexXd1xXd2xX28xX5cxXe1xX3xX124xX125xX15xX3xX124xX129xX4xXe1xX3xXbxX1xX15xX28xX5cxX3xX4xX14xX4xX1xX3xX138xX139xX3xX36xX1xXf5xX3xX13fxXdxX28xX1xXaxX66xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX55xX56xXaxX12x8117xX6cxX6xX3xX1xX20xX28xX3xX1xX6xXdxX3xX28xX29xX2axX3xXexX1xX2exX4xX3xX1xXdxX33xX28xX3xX36xX1xX38xX3xXexX1xX3cxX3xX41xX42xXe1xX3xXb6xXb7xX28xX5cxX3xXbbxX56xXe1xX3xX4xX14xX28xX3xX67xX1b8xXe1xX3xX124xXb7xX28xX5cxX3xX71xXdxa023xX28xXe1xX3xXbxX1xXecxX28xX5cxX3xX71xXdxX268xX28xXe1xX3xX28xX5cxXd1x6e94xXdxX3xX5xX6xX15xX3xX124xX1b8xX28xX5cxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xX124x71caxX3xX28xX1xXdbxX28xX3xXexX1xX129xX4xX3xX7xXe8xX6cxX3xX7xXffxX4xX3xX71xX1c5xX3xX5cxXdxX14xX3xXexX5fxX3cxX3xX4xXbbxX6xX3xXexXd1xX3xXexXd1xXd2xX28xX5cxXe1xX3xX124xX125xX15xX3xX124xX129xX4xXe1xX3xXbxX1xX15xX28xX5cxX3xX4xX14xX4xX1xX3xX138xX139xX3xX36xX1xXf5xX3xX13fxXdxX28xX1xXe1xX3xXexX125xX15xX3xX7xX2exX3xX4xX1xX6cxX56xXe0xX28xX3xX67xXdxX23xX28xX3xX2axX125xX28xX1xX3xX2axd90dxX3xX71xX1c5xX3xcf70xX3xXexX1xX129xX4xX3xXexX6cxX3xX55xXd1xdaacxX28xX5cxX3xX71xXf0xX3xX5fx721bxX28xX3xX5xX6cxX56xX33xX28xXe1xX3xX28xXe8xX28xX5cxX3xX4xX6xX15xX3xX124xX125xX15xX3xX124xX129xX4xX3xX4xX14xX4xX1xX3xX2axX125xX28xX5cxX66xX3xa5b4xX23xX3xX1xX15xX125xX4xX1xX3xX71xX1c5xX3xX71xXdxX33xX4xX3xXexX17fxX3xX4xX1xX129xX4xX3xX1xX1dxX4xX3xXexXdbxXbxXe1xX3xc9f2xX6cxX14xX28xX3xXexX5fxXdxX33xXexXe1xX3xXexX5fxXdxXe0xX28xX3xX22xX1xX6xXdxX3xXexX1xX2exX4xX3xX1xXdxX33xX28xX3xX36xX1xX38xX3xXexX1xX3cxX3xX41xX42xX3xX124xXd1x10883xX4xX3xXb6xXb7xX28xX5cxX3xXbbxX56xX3xXf9xXe8xX56xX3xX55xX2exX28xX5cxX3xXbxX1xcd18xX3xX1xX38axXbxX3xX71x10d09xXdxX3xXex1104exX28xX1xX3xX1xX3abxX28xX1xX3xX124xX20xX28xX3xX71xX3cxXe1xX3xXexX5fxX15xX28xX5cxX3xX124xXecxXe1xX3xXexX5fxX1dxX28xX5cxX3xXexXe8xX2axX3xX5xXf0xX3xXexX1xX2exX4xX3xX1xXdxX33xX28xX3xX4xX1xX6cxX1c9xX28xX3xX2axX2exX4xX3xX124xX125xX15xX3xX124xX129xX4xX3xX28xX5cxX1xX1c5xX3xX28xX5cxX1xXdxX33xXbxX3xX4xXbbxX6xX3xX28xX5cxXd1xX27bxXdxX3xX5xXf0xX2axX3xX67xX14xX15xX3xXexX1xX10xX15xX3xXexXfbxX2axX3xX5cxXd1xX20xX28xX5cxXe1xX3xX124xX125xX15xX3xX124xX129xX4xXe1xX3xXbxX1xX15xX28xX5cxX3xX4xX14xX4xX1xX3xX67xX14xX15xX3xX4xX1xXf5xX3xX138xX139xX3xX36xX1xXf5xX3xX13fxXdxX28xX1xX66xX3xX36xX14xX4xX3xX4xX14xX28xX3xX67xX1b8xXe1xX3xX124xXb7xX28xX5cxX3xX71xXdxX268xX28xXe1xX3xXbxX1xXecxX28xX5cxX3xX71xXdxX268xX28xX3xX124xX294xX3xX22xX1x10d9cxX28xX5cxX3xX28xX5cxb69exX28xX5cxX3xX1xX1dxX4xX3xXexXdbxXbxXe1xX3xX5fxX314xX28xX3xX5xX6cxX56xX33xX28xX3xX124xXe0xX3xX1xX15xXf0xX28xX3xXexX1xXf0xX28xX1xX3xXexX3fxXexX3xX28xX1xXdxX33xX2axX3xX71x8c9exX3xX124xXd1xX38axX4xX3xX5cxXdxX6xX15xXe1xX3xX28xXe8xX28xX5cxX3xX4xX6xX15xX3xX4xX1xXfbxXexX3xX5xXd1xX38axX28xX5cxX3xX4xX14xX4xX3xXfbxX28xX3xXbxX1xX1c9xX2axX3xX67xX14xX15xX3xX4xX1xXf5xX66xX3x1122bxX29xX2axX3xX26xX41xX2xX93xXe1xX3xXexXdbxXbxX3xXexX1xXe0xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xX124xXd1xX38axX4xX3xXexe297xX28xX5cxX3xX36xX27bxX3xXexX1xXdxX3xX124xX6cxX6xX3xX4xXbbxX6xX3xX36xX1xXf5xX28xX1xX3xXbxX1xXbbxXe1xX3xXb6xXb7xX28xX5cxX3xX67xX1b8xX3xX124xX125xXexX3xXexX5fxX15xX28xX5cxX3xX7xX125xX4xX1xX3xX71x7f34xX28xX5cxX3xX2axX125xX28xX1xX3xXexXdxX268xX6cxX3xX67xXdxXe0xX6cxX66xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX55xX56xXaxX12xXcxX1xX27bxXdxX3xX5cxXdxX6xX28xX3xXexX3a7xXdxXe1xX3xXb6xXb7xX28xX5cxX3xXbbxX56xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xX7xX2fbxX3xXexXdxX23xXbxX3xXexX4a3xX4xX3xX67xX14xX2axX3xX7xX14xXexX3xX22xX23xX3xX1xX15xX125xX4xX1xX3xX124xX294xX3xXf9xXe8xX56xX3xX55xX2exX28xX5cxX3xX124xX23xX28xX3xX28xX29xX2axX3xX26xX41xX26xX41xXe1xX3xX5cxXffxX28xX3xX71xXdxX33xX4xX3xX5xXf0xX2axX3xXexX1xX10xX15xX3xXexXfbxX2axX3xX5cxXd1xX20xX28xX5cxX3xX124xX125xX15xX3xX124xX129xX4xXe1xX3xXbxX1xX15xX28xX5cxX3xX4xX14xX4xX1xX3xX138xX139xX3xX36xX1xXf5xX3xX13fxXdxX28xX1xX3xX71xX3a7xXdxX3xX71xXdxX33xX4xX3xXexX1xX2exX4xX3xX1xXdxX33xX28xX3xX4d9xX5cxX1xX3cxX3xX35cxX6cxX56xX23xXexX3xXcxX1b1xX3xX84xXe1xX3xX22xX1xXecxX6xX3xf990x8ba1xX61bxa6fexX3xX124xX1c9xX56xX3xX2axX125xX28xX1xX3xX71xXdxX33xX4xX3xXexX6cxX56xX268xX28xX3xXexX5fxX6cxX56xX1c5xX28xX3xX36xX1xX38xX3xXexX1xX3cxX3xX41xX42xX3xXexX5fxX268xX28xX3xX4xX14xX4xX3xXfbxX28xX3xXbxX1xX1c9xX2axX3xX4xXbbxX6xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX61dxX3xX28xXe8xX28xX5cxX3xX4xX6xX15xX3xX124xX125xX15xX3xX124xX129xX4xX3xX28xX5cxX1xX1c5xX3xX28xX5cxX1xXdxX33xXbxX3xX4xXbbxX6xX3xX28xX5cxXd1xX27bxXdxX3xX5xXf0xX2axX3xX67xX14xX15xX61dxX3xX124xXd1xX6xX3xX28xX1b8xXdxX3xX55xX6cxX28xX5cxX3xX1xX1dxX4xX3xXexXdbxXbxX3xX4xX14xX4xX3xX4xX1xX6cxX56xX268xX28xX3xX124xX1c5xX3xX71xXf0xX15xX3xX7xXdxX28xX1xX3xX1xX15xX125xXexX3xXexX1xXd1xX27bxX28xX5cxX3xX22x8c5exX3xX4xXbbxX6xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX67xX1b8xXe1xX3xX124xXb7xX28xX5cxX3xX67xX1b8xX3xX71xXf0xX3xX124xX14xX28xX1xX3xX5cxXdxX14xX3xXf9xX23xXbxX3xX5xX15xX125xXdxX3xXexX1xXdxX3xX124xX6cxX6xX3xX1xXf0xX28xX5cxX3xXexX1xX14xX28xX5cxXe1xX3xX1xXf0xX28xX5cxX3xX28xX29xX2axX3xX124xX3fxXdxX3xX71xX3a7xXdxX3xXexXdbxXbxX3xXexX1xXe0xX3xX71xXf0xX3xX4xX14xX3xX28xX1xXe8xX28xX66xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX15xX55xX56xXaxX12xXcxX125xXdxX3xX1xX1b8xXdxX3xX28xX5cxX1xX3cxXe1xX3xXb6xXb7xX28xX5cxX3xXbbxX56xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX1xX19xX3xXcxX1xX1dxX3xX124xX294xX3xX22xX1xX10xX28xX3xXexX1xXd1xXd2xX28xX5cxX3xX4xX14xX4xX3xXexXdbxXbxX3xXexX1xXe0xXe1xX3xX4xX14xX3xX28xX1xXe8xX28xX3xX4xXecxX3xXexX1xXf0xX28xX1xX3xXexXf5xX4xX1xX3xXf9xX6cxXfbxXexX3xX7xXffxX4xX3xXexX5fxX15xX28xX5cxX3xX1xX1dxX4xX3xXexXdbxXbxXe1xX3xX5xXf0xX2axX3xXexX1xX10xX15xX3xXexXd1xX3xXexXd1xXd2xX28xX5cxXe1xX3xX124xX125xX15xX3xX124xX129xX4xXe1xX3xXbxX1xX15xX28xX5cxX3xX4xX14xX4xX1xX3xX138xX139xX3xX36xX1xXf5xX3xX13fxXdxX28xX1xX66xX0xX44xXbxX12xX0xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10cdbxX6cxXexX1xX15xX5fxXaxX12xXcxX3a0xX28xX5cxX3xb2b6xXdxX28xX1xX0xX44xXbxX12

Tùng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thi đua làm theo lời Bác

Thi đua làm theo lời Bác
2023-09-13 07:33:00

baophutho.vn Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao đã tích cực đẩy mạnh học tập và làm...

Học Bác bằng những việc làm cụ thể

Học Bác bằng những việc làm cụ thể
2023-09-09 09:43:00

baophutho.vn Với phương châm “Học đi đôi với làm, chú trọng việc làm theo Bác bằng những hành động và việc làm cụ thể”, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Cẩm Khê...

Công an Thanh Ba làm theo lời Bác

Công an Thanh Ba làm theo lời Bác
2018-03-28 08:15:04

PTĐT - Đại tá Nguyễn Mạnh Sáu - Trưởng Công an huyện Thanh Ba khẳng định: “6 điều Bác Hồ nêu về tư cách người chiến sỹ công an cách mạng cho đến nay vẫn nguyên ý nghĩa, giá trị...

Học và làm theo Bác ở Trường THPT Tam Nông

Học và làm theo Bác ở Trường THPT Tam Nông
2017-11-20 10:20:22

PTĐT- Trường THPT Tam Nông hiện có 78 cán bộ, giáo viên, nhân viên, trong đó biên chế 68 người. Chi bộ nhà trường có 32 đảng viên. Những năm học qua, chất lượng giáo dục...

“Khâu đột phá” học và làm theo Bác

“Khâu đột phá” học và làm theo Bác
2017-11-04 07:10:09

PTĐT- Sau hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TƯ của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tỉnh Phú Thọ...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long