Cập nhật:  GMT+7
IsSpNzXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rFqGrFqeG7jeG6vzQgxKhww7U14bqhw6A2NcO14buJxKlsw7U14bu1w6LDtTXhurnhurPDtTXDqnZz4bq7NcWp4bulxIPDtDXDquG7n2o1xanEqcahw7Xhu4k1w7nGsMSDNcSoaTXFqcSp4bubw7Xhu4k1w5nGsOG6s8O1NeG7jcOBNeG7tcOiw7U14bq54bqzw7UiL8SpNyAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO6xKjhur/Eg+G6vTQgxahrw7XEqTXDqmfDtTU34bqjL+G6oT41xaluw7XEqTXDmsSp4bupNcWoxKnhu5k1w6rhurU1xanhu6XEg8O0NcOq4bufajXhuqHDoDh7w6A2OTXhu7XDosO1NeG6ueG6s8O1NcO5xrDEgzXhu4/hurfDteG7iTXhu4lq4buzxIM14bqhODc1w6pww7U14bu1bTXFqcSpxqHDteG7iTXDucawxIM1xKhpNcWpxKnhu5vDteG7iTXDmcaw4bqzw7U14buNw4E14bu1w6LDtTXhu7XhurE1w6pqaMawNcSp4bqxw7XEqTVbxKnFqcWpw7rhu6cpLy/DusSpxrDFqcSpw7R74bu1w7XDusWpasO04buL4buLauG6u+G6v3vhu7XDtS9deyIvw7ogIuG6ueG7jcO04bq7w7LDucaww7TFqeG6vzXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0xanhu6Vq4bq7xKnhur3Eg8O1NCAi4bq9auG7tTXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo04bq7w7TDtcWp4bq/w7XFqTQgNcSoaTXFqcSp4bubw7Xhu4k1w5nGsOG6s8O1NeG7jcOBNeG7teG6sTXDimpoxrA1xKnhurHDtcSpNeG7jeG6sTXhu4/hu6PFqTXhu4lq4bqzajXDusSp4bqvw7o1w7rEqWTDtTXhu49o4buPNeG6veG7q8O14buJNeG6u8SpxrDDteG7iTXFqeG7pcSDw7Q1w6rhu59qNcWpxKnGocO14buJNcWpasO1PjXDqmpoxrA1xKnhurHDtcSpNcWp4bqv4bq7NcO14buJxKlqacO6NeG7teG6sTXDucaw4bqzw7U14buNw4E14bq7xqHDteG7iTXhu7XDosO1PjXhu7XDosO1NeG6ueG6s8O1PjXEqeG7nTXhu6dwNeG6u8ahw7Xhu4k14bu1amnhurs1xanhu6Vmw7U14buP4bq3w7Xhu4k14buP4bqvQTXFqWvDtcSpezXFqGpmxrA14bq7xKlrNeG6u+G7rcSDNcSoaTXFqcSp4bubw7Xhu4k14buN4bqxNcOqdsSDNcOqZ8O1NeG6u8Spw7Q1w7Xhu4l2cmo14bunw7014bq94buxw7Xhu4k1w7rEqWTDtTXhu41xw7U1w7XEqeG7s8O14buJNcWpamnDtTVr4bq7xKk14bq74butxIM14buP4bq3w7Xhu4k14buP4bqvQTXFqWvDtcSpNcO1xKl2w7Xhu4k14bu1cWo14buP4bujxak14bq74bqv4bq7xKk1xalqZ8O6NeG6u8SRw7U1xal5NcO1xKlqZsO1NcO1xKljxak+NcSpamnGsDXDucaw4bqzNcO1xKljxak+NeG6vcOsNeG6veG6scO14buJNcO1xKljxal7Ii/hur1q4bu1ICIv4bq54buNw7ThurvDssO5xrDDtMWp4bq/ICLDujXhurvhu43Eg+G7p+G7pzo0w7rhurjDtOG6vUE0IOG7tGpp4bq7NeG7icO9aj41w7XEqcSRw7U14bu1w6LDtTXhurnhurPDtTXDqmppw7U1xanDvTXhu4lq4bupw7o14buJauG6s+G7jzXFqcSpcmo14buJasSDw7U+NcWp4bub4bq7NcOq4bujNcWp4bulxIPDtDXDquG7n2o1xanEqcahw7Xhu4k1xalqw7U+NeG7tcOiw7U14bq54bqzw7U14buJauG7s8SDNeG6u+G6r+G6uzXhurtwNcO5xrDEg8O1NcSp4bqxw7XEqTXhurvEqWvDtcSpNcOVxKnhurE1w7V2ceG6uzVbxanEqcSDQTXhu7VsNeG7j2PFqTXDtcSpamjGsDXDteG7ieG6sUE1w6rDrTXhu7XDosO1NeG6ueG6s8O1NcOqZ8O1NcOqdnPhurs1w7VwajXDtcSpxJHDtTXFqcSpbDXhu4lqcjXDqmJBPjXhu7VxajXhu7VqaeG6uzXhu7XDosO1NeG6ueG6s8O1NcOqdnPhurs14buJw71qPjXDtcSpxJHDtTXDqmppw7U1xanDvT414bq74bqv4bq7NcOqcMO1NeG7tW01w7XEqcSRw7U1w6p2c+G6uzXhu7XDosO1NeG6ueG6s8O1NeG6u8SpbjXFqeG7pcO0w7Xhu4k14bu14bqxajXhu4lqYkE1w6rDrTXDsm3DujXFqcSpcmo14bu5w7014buNw4E+NeG6vWTDtTXhu7nDtOG6rzXhu49yNcOyxKnhuq9qNcO1amnhu4814bu1w6LDtTXhurnhurPDtTXDusSp4bqvxak1xKnhurHDtcSpNeKAnMWpxKnGocO14buJNcWpxKl2csO14buJ4oCdNeG7teG6sTXhu7XDosO1NeG6ueG6s8O1NcO6xKnhuq/FqTXEqeG6scO1xKk14oCcxKnDtOG6szXFqeG7m+G6u+KAnT414oCcw7LEqWXDteKAnTXhu7XhurE14oCcxanEqXZzw7Xhu4k1w7LEqWXDteKAnV17NeG6uGbDtTXhurvhurfDtcSpNcOq4buRPjXhu7VqaeG6uzXhu4nDvWo+NcO1xKnEkcO1NeG7tcOiw7U14bq54bqzw7U1w6pqacO1NcWpw7014bq74buTw7U14buJ4buRw7o1w7rEqWTDtTXhurvEqcawQcOtw7U1w6rhu59qNeG7p+G7mz41xanEqcSDQTXDquG7n2o14buNaDXhu43hu5tqNeG7jeG6seG7jzXhu7VqaeG6uzXFqXg1w7Vow7U1xKnhurHDtcSpNeG6u8Spa8O1xKk14bq9ecSDNcWp4bulZsO1NeG7iWpjQTXFqXI14bunxIPDteG7iTXDtWjDtTXEqeG6scO1xKk14bq7xKlrw7XEqTXDqmppw7U1xanDvT41w7Viw7Xhu4k14bq7xIPDtDXhurvEqWPFqTXhu412c8O14buJPjXEqWppxrA1w7nGsOG6szXEqcO04bq3xak1w6rhu6PDteG7iTXhurvhu63EgzXhurvhuq/hurs14bq7cDXDucawxIPDtTXDtcSp4bqxNcO1dnHhurs+NcO6xKnhu7Hhurs14bu14buxNcO14buJdnJqNeG6vWLDtTXhu7XhurE14bq9w7TEg8O1xKk1w7Xhu4nEqWppw7o1w7Xhu4nhurFBNeG6u+G6scO14buJNcWp4bubxak1xKlww7V7Ii/DuiAiw7o14bq74buNxIPhu6fhu6c6NMO6xILGsMWpxKnDtOG7pTQg4bu0w6LDtTXhu4zEg8O14buJIi/DuiA=

Văn Lang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Hàn Quốc phóng tàu thăm dò Mặt trăng đầu tiên

Hàn Quốc phóng tàu thăm dò Mặt trăng đầu tiên
2022-08-05 10:58:00

Ngày 5/8, Hàn Quốc đã phóng tàu thăm dò Mặt trăng đầu tiên của nước này trong bối cảnh Seoul đẩy mạnh các chương trình vũ trụ nhằm tham gia vào cuộc đua ngoài không gian.

Hải quan Phú Thọ đẩy mạnh chuyển đổi số

Hải quan Phú Thọ đẩy mạnh chuyển đổi số
2022-08-03 10:12:00

Việc đẩy mạnh chuyển đổi số là cơ sở quan trọng để xây dựng Hải quan số, Hải quan thông minh theo chủ trương chung của Đảng, Chính phủ, Bộ Tài chính về đẩy mạnh số hóa, chuyển...

“Phủ sóng” hóa đơn điện tử

“Phủ sóng” hóa đơn điện tử
2022-08-03 07:05:00

baophutho.vn Tính đến ngày 30/6, toàn tỉnh có trên 6.500 doanh nghiệp, tổ chức và hơn 1.500 hộ, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai chuyển...

Nâng cao hiệu quả thông tin cơ sở

Nâng cao hiệu quả thông tin cơ sở
2022-07-29 08:43:00

baophutho.vn Những năm gần đây, huyện Đoan Hùng đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), chuyển đổi số, chuyển đổi hệ thống đài truyền thanh không...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long