Cập nhật:  GMT+7
fcOsNDJlb+G6ocO6w7oqMXPDmeG7i8O5b+G6uzFbw4zhu7Hhu5/DssOtMuG6ueG7izLDs+G7n+G7izJxMuG6uOG7l8Oyw60yReG6ocOzfS/DrDRbfXMyZW/huqHDusO6KjFzxJDhu43DqeG7tTFbfeG7i8Ozw60yw7p1ZSoxLy9lKcSR4bqh4buNc8Os4bulw7nDrOG7jSl5w7Ivw6nhurvDum7DueG7jXMvw7LhurvDvcO6LzRhODQvN8Ohw6k4M8OhNDQzOMO5NDg3YcOhNW80KW1zw60xMi9bfS9zW31zMmVv4bqhw7rDuioxc8SQ4buNw6nhu7UxW8OT4buZMsOsxKnDssOsMsOy4bul4buZ4buLMuG7lWUyw7LDrOG7l+G7izJzw6zhuqPDuTLDuXXhu4tnw7IybuG7i8Oyw6wyw7nhu4MyZeG7qeG6oTLhuqHDssOsMsOM4buNw6PDssOtMlnhurfDsjLDjMOj4buNKX0vc1t9czJlb+G6ocO6w7oqMXPEkOG7jcOp4bu1MVtTw5nhurjDmS0yw5LDreG7jcOj4buLMsOyw6x4w7LDrTLDs+G7mTLDrMSpw7LDrDJzw6zhuqPDuTLDuXXhu4tnw7IybuG7i8Oyw6wyw7nhu4MyZcOs4buNMsO5w6zhu6Uyw7LDrGJzMmXhuqHhu40yw7LDrOG7sTJvw6PDszLDs8ahZSgyw7l14buXw7LDrTLEkeG7iTLhu7PhuqHDssOsKDLDuXXhu5fDssOtMuG7n8O5KDLDuXXhu5fDssOtMsOy4bqpw7MoMmXDrOG6t8OyMsOy4bul4buZ4buLKSkpMsOs4buLZsOyMsOy4bqh4bu1MsO5deG7h8OyMuG6uWrhuqEyxJHDo8OyMuG7s+G6sTLhurjhu5fDssOtMkXhuqHDsygyw6zhu6Xhu7Vmw7IyRWPDszJOw6zhu4cy4buz4bul4bqpw7kyw6zhu4tmw7Iyw7Phu5kyw6zEqcOyw6wyw7Phu5/hu4syb8OjMsOy4bul4buZ4buLMuG7lWUyw7LDrOG7l+G7iyky4bq44bqt4bu1Mm/DozLDs+G7mTLDrMSpw7LDrDJl4buPMsO5deG7i2fDsjJ5w7TDssOtMsOt4buL4bunczJl4bqjZTLDrMahMsOp4bqtw7Iyw7l14buNw7LDrTLhu7PhurEyeeG7seG7o8OyMm/hu4fDsjJvw6PDszLDreG7i8Oj4bulMmXDrOG7icOyw6wy4bq54bqjw7LDrSl9L3NbfXMyZW/huqHDusO6KjFzxJDhu43DqeG7tTFb4bqgw7LDrDLDksOt4bul4bu1aMOyMlnhurfDsjLDjMOj4buNMj5uw6zhu6UyNCgy4buz4bqxMuG6uOG7l8Oyw60yReG6ocOzeygyw6zGoTLhurnhuqvhu6Uyw7nhu4vhu4fDsjLDucOsdzLDssOtw6zhu4tmw7Myw7Lhu6Xhu5nhu4sy4buVZTLDssOs4buX4buLKDLhuqHDssOsMmXDrOG7i+G6oTLDuuG6vy4y4oCcw5Lhu6Xhu5nhu4sy4buVZTLDssOs4buX4buLMm7DrOG7mcOyw60y4bq5w7Xhu4syw6zhu5Hhu4sydOG7peG6ozJl4bqh4buNMnnhu4UybsOAMsO5w6zhu6Viw7koMmXDrGsyZeG6q8OyMsOzxqHDuTLDqeG7i2bDsjLDueG7iWXDrDLDs8Oiw7kyw7Lhu7Hhu59lMsOyw6zhu5Eyb8SD4buLMmXhu48yw7nDrGcyw7liw7Iyw6nGsMOyw60y4bq54buxcGUyw7LDreG7peG7l8OyMsO5w6zhu61lMuG6t8OyMsO54buvMnXhuqHhu6UoMnThu6Xhuq8yw7l14buNw7LDrTLDreG7i+G6oTLhurnEqcOyw6woMsOy4buHw7Iyb8Ojw7MyeeG7r+G6oTJuw6zhu5nDssOtMnnhuqnDuTJ54bqvMsOzw6Myw6zhu4tm4bulMnThu6Xhuq8yb8SD4buLMmXhuqHhu43igJ0pMsOZ4buvMsOy4bq3w7MyNTM0OSgy4bq54buxcGUyw7p2MnThu6XhuqHDsjLDueG6rcOzKDLhu6nDssOtMsOsxqEyZeG7qeG6oTJl4bqjZTJl4bqpczJlw6zhu4nDssOsMnThu6Xhu7Xhu4XDsjLhurlq4bqhMnPDrOG7seG7o8Oyw60oMuG6ocOyw6wyw7PEg8Oyw6wyw6nEg8OyMuG6ueG6q+G7pTLDueG7sTLDsuG7peG7meG7izLhu5VlMsOyw6zhu5fhu4syw7nDrOG7seG7o8Oyw60yc8OsY8OzKDLDuuG6oeG7pTI0MsOy4bq3w7MoMnnhu5/hu4syw7rhu5UyeeG7lcOyMjUyw7l14buLZuG7pTLhurnhu5fDssOtMsSR4bqhw7Iy4bq54bqr4bulMmXFqcOyw60yYTMzMmXhu43DsjLhu5VlMsOzw6ooMsOt4buL4bqhMuG6ucSpw7LDrDLDucOs4bulMm/hurHhu4syNzMyw7l14buLZuG7pTLhurnhu5fDssOtKTLDksOsYsOyMsO5w6zhuqnhu7UyZeG6o2XDrDJlw6zhurfDszLDuuG7j2UoMsOy4bul4buZ4buLMuG7lWUy4bq54bujw7Iyw63hu4vhuq/DsjJvxIPhu4syw7PhuqHDssOtMm/Eg+G7izLDrOG7i2bhu6UydOG7peG6rzJu4buLw7LDrDLDueG7gygyw7LhurfDszLDsuG6oeG7tSgyw63hu4vhuqEy4bq5xKnDssOsMuG6ueG6sTLDs8SDw7LDrDLDqcSDw7Iy4bq54bqr4bulMsO54buxMnPDrOG6o8O5MsO5deG7i2fDsjLDsuG7peG7meG7izI4MzLDssOtw6zEqcOyMmXhu43DsjLhu5VlKX0vc1t9czJlb+G6ocO6w7oqMXPEkOG7jcOp4bu1MVtZ4buf4buLMsOt4buL4bqjMuG7lWUy4bq54bqhw7LDrTLDqeG6oeG7jTLhurnGocOyw60yw7nhu68yw6AzLTQ1MzLDssOtw6zEqcOyMuG6ueG7l8Oyw60vbsOtKDLDreG7i+G6oTLhurnEqcOyw6wy4bqhw7LDrDLDjMOj4buNMsO64buBMnPDrOG6o8O5MsOs4bul4bu1MuG6ueG7sXBlMsOs4buLZuG7pTJ04bul4bqvMsOzw6Myw7Phu5kyw6zEqcOyw6wyw7PhuqHDssOtMm/Eg+G7iykyxJDDozJl4buNw7Iyw7Lhu5nDssOtMsOp4bqtw7Iyw7l14buNw7LDrTLhu7PhurEyZeG7jzLDucOs4buHw7MyZeG7ozLDrMah4buLMsO5w6zhuqHDszJuw6zhuq/hu40yw7Phu5kyw6zEqcOyw6wyw7Lhu6Xhu5nhu4sy4buVZTLDssOs4buX4buLMuG6uWcy4bq54bqr4bulMsO54buxMnPDrOG6o8O5MsO5deG7i2fDsjJu4buLw7LDrDLDueG7gzLDreG7i+G6oTLhurnEqcOyw6woMsOz4bqhw7LDrTJvxIPhu4syw6zhu4tm4bulMnThu6Xhuq8ybuG7i8Oyw6wyw7nhu4MyZeG6oeG7jSl9L3NbfXMyZW/huqHDusO6KjFz4bqg4bulw7nDrOG7jXUxW8OM4bux4bujw7LDrTJF4bqh4buNfS9zWw==

Hương Cao

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Người Cao Lan ở Cây Lai đón Tết

Người Cao Lan ở Cây Lai đón Tết
2017-12-22 07:44:10

PTĐT- Làng Cây Lai xã Tây Cốc huyện Đoan Hùng (nay là thôn 7) có tới gần 70% đồng bào dân tộc Cao Lan sinh sống. Đời sống của người Cao Lan ở đây chủ yếu làm vườn, ruộng để...

Vùng cao vui hội kết đoàn

Vùng cao vui hội kết đoàn
2017-12-17 08:12:35

PTĐT- Cùng với các khu dân cư trong tỉnh, những ngày này, tại nhiều khu dân cư ở các huyện vùng cao đều chung một không khí sôi nổi của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày...

Văn Miếu tìm hướng thoát nghèo

Văn Miếu tìm hướng thoát nghèo
2017-12-15 08:20:57

PTĐT- Những năm trước Văn Miếu là xã đặc biệt khó khăn của huyện Thanh Sơn, hạ tầng kỹ thuật cũng như đường giao thông liên thôn, nhà văn hoá, trạm y tế, trường học phần lớn...

Thanh Thủy: Để phát triển làng nghề bền vững

Thanh Thủy: Để phát triển làng nghề bền vững
2017-12-12 21:27:31

PTĐT- Sự phát triển làng nghề và làng có nghề trên địa bàn huyện Thanh Thủy đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, giải quyết việc làm tại chỗ cho người...

Tân Phương khởi sắc nhờ xây dựng nông thôn mới

Tân Phương khởi sắc nhờ xây dựng nông thôn mới
2017-12-05 14:18:18

PTĐT- Về xã Tân Phương, huyện Thanh Thủy nhiều người “choáng ngợp” trước con đường hoa ngập tràn sắc tím dài hơn 1km chạy dọc theo tỉnh lộ 316. Đây là kết quả của người dân...

Quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản ở Yên Lập

Quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản ở Yên Lập
2017-12-02 12:13:18

PTĐT- Hiện nay, trên địa bàn huyện Yên Lập có 11 mỏ đá làm vật liệu xây dựng được cấp phép hoạt động, trong đó có 6 mỏ đang hoạt động và 5 mỏ đã dừng hoạt động khai thác chủ...

Hiệu quả từ nguồn vốn vay chính sách ở Thanh Sơn

Hiệu quả từ nguồn vốn vay chính sách ở Thanh Sơn
2017-11-30 16:16:58

PTĐT- Nhằm đưa vốn tín dụng chính sách đúng đối tượng, nâng cao chất lượng tín dụng, hỗ trợ tối đa cho các hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác, Ngân hàng CSXH...

Về nơi nước lũ đi qua

Về nơi nước lũ đi qua
2017-11-27 08:13:33

PTĐT- Những ngày mưa lũ do cơn bão số 10 gây ra, Trường Mầm non Thục Luyện, huyện Thanh Sơn và Trường Mầm non Đồng Sơn, huyện Tân Sơn là 2 trong số những trường bị thiệt hại...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long