Cập nhật:  GMT+7
706ax7fd2xc147x9b56x96f1xbd56x8900x966fxe6a1xX7xbea4x7e3bx9bd4x920cxf136xb389xX5xcd6dxXaxb771x7553x9a12xXexX3xb989xd25exf9a5xX3xae63xX1xX6x763cxXbxXdxa461xde29xX7xX3x915axX10xX6xdc87xX18xX10xd3cdxX3xXcxX1xec98xX1exX3x93bexX3xeeaaxd291xXdxX3xX28xXdx9659xX22xX1xX3xb4dax8333xX3xX3exX3axX21xX3xX3exfbdbxX22xX28xX3xX2x90c2xb6bbxX0xX4bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc05axX21x73acx8b8bxXaxX12xX0xXdxX1exX28xX3xX7xe20dxX4xX9xXaxX4bxX4bxX4xc902xedeexX6xX21xXbxX1xX18xXexX1xX21xX70xX3exX22xX4bxX5fxX10xX7xc60bxXexX21xXbxX4bxX22xX10x93caxX7xX4bxe1dfxX2x998axb88axX4bxX2xX8bxX8bxX5fxX8dxe2e3xX4cxf64fxX8dxX95xX95xXexX2xX4cxX2xX8bxX97xae5exX5xX2xX70xa34cxXbxX28xXaxX3xX4bxX12xd043xX6xX22xX4xX1xX10xX7xXexX10xX69xX3xX1bxXdxXexX60xX3xX3exX3axX21xX3xX3exX46xX22xX28xX3xX2xX4bxX4cxX3xX3exa53bxXdxX3xX3exfe26xX3xXexX69xf5cexX3xX22xX1xbdfexXexX3xX71xX19xX22xX28xX70xX3xccc6xcd0exX28xX18xe2d2xX22xX2bxX3xeb70xX10xXexXexX60xX3xd333xX1exX6xX28xX10xX7xc05fxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx823bxX10xX6xX5fxXaxX12xXacxX6xX22xX4xX1xX10xX7xXexX10xX69xX3xX1bxXdxXexX60xX3xX34x8be3xX3xX28xXdxX3axX22xX1xX3xXexX69xdb11xX22xX3xX22xXdxde06xX1exX3xX3exX18xXdxX3xX22xX28xX6xX60xX3xXexfc56xXdxX3xa354xXexXdxX1xX6xX5fxX3xX3exXcaxXdxX3xX4xX1xXdxX14xX22xX3xXexX1xa931xX22xX28xX3xX8bxad97xX2xX3xXexX69xde53xXcaxX4xX3x9aa0x9ef6xXe7xX3xb2d3xX3xXexX69xac29xX22xX3xX4xaca1xX18xX3xXexd344xX1exX3xX34xXdxaa9dxX1exX3xX5xX156xf36dxXexX3xXexX69xX162xX22xX3xXexX1xd4c0xX3xX32xX3xX3exX46xX22xX28xX3xX71xX19xX22xX28xX3xX1bxX1xX6xX1exXbxXdxX21xX22xX7xX3xX25xX10xX6xX28xX18xX10xX70xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX21xX5fxX60xXaxX12xa741xX6xX1xX10xX10xX1exX3xX15bxXexX10xX69xX5xXdxX22xX28xX3xX3exX3axX3xXe7xX6xX71xX69xXdxX10xX5xX3xdf5cxX10xX7xX18xX7xX3xX34xX11axX3xXexX1xX6xX60xX3xX22xX1xX6xX18xX3xX5xX162xXbxX3xX4x7c9cxX22xX28xX3xX28xXdxe536xXbxX3xXacxX6xX22xX3xX1bxXdxXexX60xX3xX22xX28xX156xX174xX4xX3xX5fxX46xX22xX28xX3xXexX1xX3axX22xX1xX3xX4xX1e5xX22xX28xX3xX7xX6xX18xX3xX81xX1xXdxX3xX13xX60xX5xXdxX6xX22xX3xXacxX71xX6xXbxXbxX10xX3xX1exX15exX3xXexdef0xX3xX7x92a6xX3xX4xX1xX21xX3xX15axX15bxXe7xX3xX15exX3xX34xX166xX18xX3xX1xXdxcd3cxXbxX3xX8bxX70xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX21xX5fxX60xXaxX12xX1bxX1xXdxX14xX22xX3xXexX1xX14cxX22xX28xX3xX22xX3axX60xX3xX28xXdxX1ebxXbxX3xX34xX21xX3axX22xX3xX17xX18xX16axX22xX3xX4x924cxX6xX3xX1xX18xXd6xX22xX3xX5xX18xX60xX23cxX22xX3xX3exXdxX2fxX22xX3xX15axX10xXbxX3xXe7xX18xX6xX69xX5fxXdxX21xX5xX6xX3xX28xXdxX3axX22xX1xX3xX34xX156xX174xX4xX3xX2xX8bxX3xX34xXdxX16fxX1exd1daxX3xXexX1x9e7cxX22xX28xX3xXexXdxX14xX22xX3xX3exX3axX21xX3xX3exX46xX22xX28xX3xX2xX4bxX4cxX3xX15exX3xX3exXcexX3xXexX69xXd2xX3xX22xX1xXd6xXexX3xX71xX19xX22xX28xX3x9cc2xX70xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX21xX5fxX60xXaxX12xXcxX69xX21xX22xX28xX3xX81xX1xXdxX3xX34xb8bcxX2a9xX3xX15axX15bxXe7xX3xX4x9a86xX22xX28xX3xX81xX1xX1e5xX22xX28xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX17xX18xca32xX3xX71xX18xXe3xX22xX3xX3exXcaxXdxX3xXexX1xXd6xXexX3xX71xX136xXdxX3xX22xX3axX60xX70xX3xX103xX124xX3xX3exf7c4xX22xX3xX28xXdxX3axX22xX1xX3xX17xX18xX60xX129xX22xX3xX34xXdxX3xXexXdxX14xXbxX3xX71xX15exXdxX3xX15exX3xXexX69xX162xX22xX3xX34xXd6xX18xX3xX4x893exX22xX28xX3xX28xXdxb0d5xX2a9xX3xX25xX10xXdxXbxf574xXdxX28xX3xX34xX11axX3xX3exX355xXdxX3xX5fxX162xXbxX3xX1bxX5xX18xX71xX3xX5dxX69xX18xX28xX28xX10xX3xX32xX151xX95xX3xX22xX28xX6xX60xX3xXexX69xX2fxX22xX3xX34xXd6xXexX3xX5dxbd91xX70xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX21xX5fxX60xXaxX12xXcxX136xXdxX3xX71xX19xX22xX28xX3xX1bxX2a9xX3xX15bxXbxX21xX69xXexXdxX22xX28xX3xX1bxX15axX3xX34xX11axX3xX28xX1xXdxX3xXexX2fxX22xX3xX1exf499xX22xX1xX3xX3exX3axX21xX3xX3exX46xX22xX28xX3xX2xX4bxX4cxX3xX7xX6xX18xX3xX81xX1xXdxX3xX4xX2f8xX3xX4xX1xXdxX14xX22xX3xXexX1xX14cxX22xX28xX3xX97xX151xX2xX3xXexX69xX156xXcaxX4xX3x952fxX21xX69xXexX1exX18xX22xX5fxX3xX15exX3xXexX69xX162xX22xX3xX4xX166xX18xX3xX1exX6xX22xX28xX3xXexXd2xX22xX1xX3xXaxX7xXdxX22xX1xX3xXexa6f0xX70xXaxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX21xX5fxX60xXaxX12xX15bxXbxX21xX69xXexXdxX22xX28xX3xX1bxX15axX3xX1xXdxX23cxX22xX3xX4xX2f8xX3xXa1xX3xX34xXdxX16fxX1exX3xX7xX6xX18xX2a9xX3xX22xX1xXdxX129xX18xX3xX1xf185xX22xX3xX3fdxX21xX69xXexX1exX18xX22xX5fxX3xX97xX3xX34xXdxX16fxX1exX3xXexX69xX21xX22xX28xX3xX81xX1xXdxX3xX3exX46xX22xX28xX3xX71xX19xX22xX28xX3xX4xX1xX390xX3xX4xX46xX22xX3xX2xX3xX5xX156xX174xXexX3xXexX69xX162xX22xX70xX3xa863xX136xXdxX3xX5fxXdxX23cxX22xX3xX5dxXe3xX3xX49dxX3axX21xX3xXe0xX1xX6xX3xX4xX2f8xX3xXexX1xX3axX22xX1xX3xXexXd2xX4xX1xX3xX34xX22axXdxX3xX34xX166xX18xX3xXexX22axXexX3xX1xX461xX22xX3xX22xX2fxX22xX3xX5fxX355xX3xX4xX2f8xX3xXexX1xX18xX6xX3xX15exX3xX5xX156xX174xXexX3xX4xX18xX22axXdxX3xX3exX32exX22xX3xX4xX2f8xX3xX3exX3fxX3xX34xXdxX3xXexXdxX14xXbxX70xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX21xX5fxX60xXaxX12xX0xXdxX1exX28xX3xX7xX69xX4xX9xXaxX4bxX4bxX4xX70xX71xX6xX21xXbxX1xX18xXexX1xX21xX70xX3exX22xX4bxX5fxX10xX7xX81xXexX21xXbxX4bxX22xX10xX88xX7xX4bxX8bxX2xX8dxX8exX4bxX2xX8bxX8bxX5fxX8dxX95xX4cxX97xX8dxX95xX95xXexX2xX4cxX2xX8bxX97xXa1xX5xX8bxX70xXa5xXbxX28xXaxX3xX4bxX12xX5dxX10xX22xX362xX10xX1exX6xX3xX28xX2f8xXbxX3xX4xX1e5xX22xX28xX3xX28xXdxX1ebxXbxX3xX1b2xX10xX6xX5xX3xX34xXdxX3xXexXdxX14xXbxX70xX3xXdfxXe0xX28xX18xXe3xX22xX2bxX3xX2d6xX15axXf3xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX21xX5fxX60xXaxX12xXcxX136xXdxX3xX71xX19xX22xX28xX3xX3fdxX2a9xX3xX81xX1xX1e5xX22xX28xX3xX4xX2f8xX3xX71xXd6xXexX3xX22xX28xX35bxX3xX22xX3axX21xX3xee99xX19xX60xX3xX69xX6xX3xX81xX1xXdxX3xX1b2xX10xX6xX5xX3xXacxX6xX5fxX69xXdxX5fxX3xX3exX3axX3xXedxX22xXexX10xX69xX3xX3exX32exX22xX3xX81xX1xX2adxX22xX28xX3xX34xXcexX22xX1xX3xX3exXcexX3xXexX1xX14xX3xXaxX4xX422xX6xX3xXexX69xX2fxX22xXaxX3xX7xX21xX3xX3exXcaxXdxX3xX1xX6xXdxX3xX34xX22axXdxX3xXexX1xX276xX3xX4xX46xX22xX3xX5xX136xXdxX70xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX21xX5fxX60xXaxX12xX1b2xX10xX6xX5xX3xXacxX6xX5fxX69xXdxX5fxX3xX34xX11axX3xX5fxc773xX3xX5fxX3axX22xX28xX3xX3exX156xX174xXexX3xX17xX18xX6xX3xea11xX1bxX3xX15bxX1xX10xX69xXdx8abdxX658xX3xX97xX151xX95xX2a9xX3xX4xX46xX22xX3xXedxX22xXexX10xX69xX3xX34xX311xX22xX1xX3xX71xX136xXdxX3xX15bxX1xX6xX81xX1xXexX6xX69xX3xX3fdxX21xX22xX10xXexX7xX81xX3xX8bxX151xX95xX70xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX21xX5fxX60xXaxX12x7848xXcaxXdxX3xX81xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xX22xX3axX60xX2a9xX3xX1b2xX10xX6xX5xX3xXacxX6xX5fxX69xXdxX5fxX3xXdfxX2xX8bxX3xX34xXdxX16fxX1exXf3xX3xX3exX3axX3xXedxX22xXexX10xX69xX3xXdfxX2xX95xX3xXdfxX34xXdxX16fxX1exXf3xX3xX34xX11axX3xX28xXdxX3axX22xX1xX3xX1xX6xXdxX3xXexXd6xX1exX3xX3exX3fxX3xX4xX276xX6xX3xX71xX19xX22xX28xX3xX3fdxX3xX3exX3axX21xX3xX3exX46xX22xX28xX3xX2xX4bxX4cxX70xX3xXcxX69xX162xX22xX3xX34xXd6xX18xX3xX28xXdxf751xX6xX3xX1xX6xXdxX3xX34xX35xXdxX3xX15exX3xX5xX156xX174xXexX3xX4xX18xX22axXdxX3xX7xdbb5xX3xX17xX18xX60xX14xXexX3xX34xXcexX22xX1xX3xX5bfxX10xX1exX3xX34xX35xXdxX3xX22xX3axX21xX3xX28xXdxX3axX22xX1xX3xX22xX28xX1e5xXdxX3xX22xX1xXd6xXexX3xX71xX19xX22xX28xX70xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX21xX5fxX60xXaxX12xXcxX69xX156xXcaxX4xX3xX34xX2f8xX2a9xX3xX4xX311xX4xX3xX34xX35xXdxX3xX5dxX6xX60xX10xX69xX22xX3xXacxX18xX22xXdxX4xX1xX2a9xX3xX2d6xXa5xX6xX5bfxX2a9xX3xX25xXdxX3exX10xX69xXbxX21xX21xX5xX2a9xX3xXacxX6xX22xX4xX1xX10xX7xXexX10xX69xX3xa9b9xX22xXdxXexX10xX5fxX2a9xX3xX1bxX1xX10xX5xX7xX10xX6xX3xX3exX3axX3xX1cdxX18xX3exX10xX22xXexX18xX7xX3xX4xX300xX22xX28xX3xX34xX11axX3xX28xXdxX3axX22xX1xX3xX17xX18xX60xX129xX22xX3xX34xXdxX3xXexXdxX14xXbxX70xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15bxX21xX18xX69xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX21xX3xXcxXcx8a3axX69dxXe0xX0xX4bxXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi
2024-04-19 10:02:00

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, Vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Cuộc đối đầu thử thách bản lĩnh

Cuộc đối đầu thử thách bản lĩnh
2021-11-16 08:26:00

19 giờ tối nay 16/11, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu lượt về với đội tuyển Saudi Arabia trên sân vận động quốc gia Mỹ Ðình tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long