Cập nhật:  GMT+7
c07ax103cfx113d0x13594xc1eaxf725xfadbx1115bxced7xX7x11200x12403x129b5xcffax1592dxf9b5xX5x13072xXaxf140x13d26xXdx13c85xXdxX3xdb4axe056xX2xX3xfe52x1138exX3x14a44x158edxX4xX1xX3xdf90x13144xe6d5xX4xX3xdf1dxXdxX6xX3xX19x14515xX19xX2xX3xf2aaxX1x131dexXdxX3xXexc89dxX6x14899xX1xX3xXex133baxX3xX3axX29xc49ex15d02xX3xX19xed2fxX2xX19xX0xX46xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx104e0xf617x14a15xX43xXaxX12xX0xXdxc3d3xX29xX3xX7xX38xX4xX9xXaxX46xX46xX4x10be2xfa68xX6xX5axXbxX1xX25xXexX1xX5axX6cxX1cxX3axX46xX5bxX10xX7xX32xXexX5axXbxX46xX3axX10xd850xX7xX46xX19xX2xcb1bx13bbexX46xX2xX19xX19xX5bxX89xX2exfe8dxd8c0xX92xX2exX2exXexX2xX92xX2xX2ex15c64xX2exX5xX2xX6cxc7adxXbxX29xXaxX3xX46xX12xX59xX26xX4xX3xXexX1xeb3exX61xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX6dxX15xX3axX29xX3xX1cxedf5xX3axX29xX3xX5xX5ax117a6xXdxX3xX13xXdxX15xXdxX3xX18xX19xX2xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX29xXdxX6xX3xX19xX2exX19xX2xX6cxX3x159d4x107d2xX3axX1x115daxX3x10629x15e65xXecx105b8xX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX5axX5bxX43xXaxX12x114e0xX29xX42xX43xX3xX2xe7a2xX46xX2xX2xe765xX3xX5x14751xX3xX6dxX26xX4xX3xXexX1xXaexX61xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX6dxX15xX3axX29xX3xX1cxXbcxX3axX29xX3xX5xX5axXc2xXdxX3xX13xXdxX15xXdxX3xX18xX19xX2xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX29xXdxX6xX3xX19xX2exX19xX2xX3xX5bxXdxX111xX3axX3xX38xX6xX3xXexXc2xXdxX3xXexX38x1437axX3xX7xX34xX3xf951xXdxcaeaxX3axX3xX1fxX5axX42xX3axX3xX59x11d67xX3axX29xX3xX1fxdacbxX3xXebxXdx10a57xXexX3xX104xX6xX61xX6cxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX5axX5bxX43xXaxX12xXcxX1xX10xX5axX3xX1fxX16dxX10exX3xXexX1xX6xX61xX3xX5bxffd6xX3xX1cxXbcxX3axX29xX3xX5xX5axXc2xXdxX3xX4xX16dxX3xX2xX92xX3xX1fxec3bxXdxX3xX6dxX16dxX3axX29xX3xX1cxX42xX3xX4xX1xXdxX6xX3xXexX1xX42xX3axX1xX3xX93xX3xX6dxX15xX3axX29xX6cxX3x11168xX172xX4xX3xXexX38xf747xX3axX3xX1fx114a6xX25xX3xX1cxXbcxX3axX29xX3xX5xX5axXc2xXdxX3xX7xc245xX3xX5bxXdxX111xX3axX3xX38xX6xX3xXexX3exX3xX3axX29xX42xX43xX3xX19xX46xX2xX19xX3xX1fx123d4xX3axX3xX2xX19xX46xX2xX19xX46xX19xX2exX19xX2xX10exX3xX1cxc7f6xXdxX3xfc88xX3xX5xe0e9x15a91xXexX3xX1fxX1dcxX25xX3xX1cxX42xX5axX3xX4xX172xX4xX3xX3axX29xX42xX43xX3xX19xX46xX2xX19xX10exX3xX89xX46xX2xX19xX10exX3xX10axX46xX2xX19xX10exX3xX2xX2exX46xX2xX19xX3xX1cxX42xX3xX2xX19xX46xX2xX19xX6cxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX5axX5bxX43xXaxX12xX1d2xX172xX4xX3xX1fxX1b4xXdxX3xXexX38xX5axX3axX29xX3xXexX3exX3axX29xX3xX6dxX15xX3axX29xX3xX7xX1eaxX3xXexX1xXdxX3xX1fxX1dcxX25xX3xX1cxXbcxX3axX29xX3xXexX38xXbcxX3axX3xX61xX1b4xXexX3xX5xX218xX219xXexX3xXexd912xX3axX1xX3xX1fxXdx157d0xX61xX3x12bb4xX202xXbxX3xX1xXc2xX3axX29xX10exX3xX4xX1x1255cxX3axX3xX38xX6xX3xX8axX3xX1fxX1b4xXdxX3xX2a3xX202xXbxX3xX3axX1xX1dcxXexX10exX3xX3axX1x15e36xX3xX4xe402xX6xX3xX93xX3xX6dxX15xX3axX29xX10exX3xX2xX3xX1fxX1b4xXdxX3xXexX1xe62cxX3xX6dxX6xX3xX4xX16dxX3xXexX1xX42xX3axX1xX3xXexX29axX4xX1xX3xXexX26xXexX3xX3axX1xX1dcxXexX6cxX3xX1d2x146edxX3axX29xX3xX1cxX212xXdxX3xX1fxX1b4xXdxX3xX1fxXaexX3axX29xX3xX4xX6xXdxX3xX1cxXbcxX3axX29xX3xX4xX1xX25xX3axX29xX3xX32xX202xXexX3xX5xX42xX3xX92xX3xX1fxX1b4xXdxX3xX7xX1eaxX3xXexX1xXdxX3xX1fxX1dcxX25xX3xX1cxXbcxX3axX29xX3xX4xX1xX25xX3axX29xX3xX32xX202xXexX6cxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX5axX5bxX43xXaxX12xXcxX38xX218x10850xX3axX29xX3xX1xX219xXbxX3xX1fxX1b4xXdxX3xX6dxX16dxX3axX29xX3xX1fxXc2xXdxX3xX5bxXdxX176xX3axX3xX3ax1178cxXdxX3xX1fxXaexX3axX29xX3xX4xX6xXdxX3xX1cxXbcxX3axX29xX3xX4xX1xX25xX3axX29xX3xX32xX202xXexX3xX4xX16dxX3xX61xcd19xXexX3xXexX38xX5axX3axX29xX3xX3axX1xX16dxX61xX3xX10axX3xX1fxX1b4xXdxX3xX4xX16dxX3xXexX1xX42xX3axX1xX3xXexX29axX4xX1xX3xXexX26xXexX3xX3axX1xX1dcxXexX3xX1cxXbcxX3axX29xX3xX5xX5axXc2xXdxX3xXexX1xX2c7xX3xX1fxX1b4xXdxX3xXexX1xX2ddxX3xX6dxX6xX3xX4xX16dxX3xXexX1xX42xX3axX1xX3xXexX29axX4xX1xX3xXbxX1xX15dxX3xXexX26xXexX3xXexX1xX2ddxX3xX3axX1xX2c7xX3xX4xX2caxX6xX3xX93xX3xX6dxX15xX3axX29xX3xX7xX1eaxX3xX29xXdxX42xX3axX1xX3xX24xX25xX43x1155cxX3axX3xX5xX2afxXexX3xX1cxX42xX5axX3xX4xX1xX25xX3axX29xX3xX32xX202xXexX6cxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX5axX5bxX43xXaxX12xcbf1xX20xX6xX3xX1fxXdxX2a0xX61xX3xXexX1xXdxX3xX1fxX1dcxX25xX3xX4xX2caxX6xX3xX13xXdxX15xXdxX3xX18xX19xX2xX3xX1cxX1dxX3xX1fxX20xX4xX1xX3xX24xX25xX26xX4xX3xX29xXdxX6xX3xX19xX2exX19xX2xX3xX5xX42xX3xXcxX38xX25xX3axX29xX3xXex13576xX61xX3xX437xX42xX5axX3xXexXc2xX5axX3xX59xX16dxX3axX29xX3xX1fxX172xX3xXexX38xef34xX3x15b9bxXebxXecxX3xXe5x116b4xX42xX3xX104xX1b4xXdxXeexX6cxX3xXebxXbcxX3axX29xX3xX4xX1xX25xX3axX29xX3xX32xX202xXexX3xX5bxX1a1xX3xX32xXdxX202xX3axX3xX5bxXdxX111xX3axX3xX38xX6xX3xXexX3exX3xX3axX29xX42xX43xX3xX2xX8axX46xX2xX19xX3xX1fxX202xX3axX3xX19xX215xX46xX2xX19xX6cxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX5axX5bxX43xXaxX12xX1d2xX16dxX3xXexX1xX2a0xX3xX3axX16dxXdxX10exX3xX1cxXbcxX3axX29xX3xX5xX5axXc2xXdxX3xX5xcb3dxX3axX3xX3axX42xX43xX3xX7xX1eaxX3xX1cxX1dxX3xX4xX2fbxX3axX29xX3xX29xX6xX43xX3xX4xX1dcxX3axX6cxX3xX215xX3xX5xX218xX219xXexX3xX1fxX1dcxX25xX3xX4xX2caxX6xX3xX61x12059xXdxX3xX1fxX1b4xXdxX3xX1fxX40dxX25xX3xX5xX42xX3xX215xX3xXexX38xX1d8xX3axX3xX4xX1xXdxX202xX3axX3xX1fxX4fdxX43xX3xXexX1x1199exX3xXexX1xX172xX4xX1xX10exX3xX1fxX16dxX3xX7xX1eaxX3xX32xX1xX1dxX3axX29xX3xX4xX1x137aaxX3xX1fxX375xX3axX3xXexX1xX25xX4fdxX3axX3xX5xX42xX3xX4xX25xX1b4xX4xX3xX4xXc2xX3axX1xX3xXexX38xX6xX3axX1xX3xX3axX29xX1dxXdxX3xXexX1xX2ddxX3xX5xX2afxXexX3xX1cxX42xX5axX3xX1cxXbcxX3axX29xX3xX4xX1xX25xX3axX29xX3xX32xX202xXexX10exX3xX61xX42xX3xX4xXbcxX3axX3xX5xX42xX3xX4xX375xX3xX1xX1b4xXdxX3xX1fxX2a0xX3xX4xX1xX5axX3xX4xX172xX4xX3xX4xX4fdxX25xX3xXexX1xX2caxX3xXexX38xX48axX3xX1fxX218xX219xX4xX3xX4xX2afxX3xX2a3xX172xXexX10exX3xXexX29axX4xX1xX3xX5x120fcxX43xX3xXexX1xX164xX61xX3xX32xXdxX3axX1xX3xX3axX29xX1xXdxX176xX61xX6cxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX5axX5bxX43xXaxX12xX437xe076xX3axX29xX3xXexX1xX35axXdxX10exX3xX162xXdxX164xX3axX3xX1fxX5axX42xX3axX3xX59xX16dxX3axX29xX3xX1fxX172xX3xXebxXdxX176xXexX3xX104xX6xX61xX3xX24xX25xX6xX3xX1fxX16dxX3xX4xX16dxX3xXexX1xX2a0xX3xXbxX1xX172xXexX3xX1xXdxX176xX3axX3xXexX1xX164xX61xX3xX3axX1xf4f5xX3axX29xX3xXexX42xXdxX3xX3axXaexX3axX29xX3xX61xX212xXdxX10exX3xX6dx10a48xX3xX7xX25xX3axX29xX3xX5xX1a1xX4xX3xX5xX218xX219xX3axX29xX3xX4xX1xX5axX3xX1fxX1b4xXdxX3xXexX25xX43xX2a0xX3axX3xX18xX19xX93xX3xXebxXdxX176xXexX3xX104xX6xX61xX10exX3xX3axX1x14df5xX61xX3xX4xX1xX25xd91bxX3axX3xX6dxX20xX3xX4xX1xX5axX3xX4xX172xX4xX3xX3axX1xXdxX176xX61xX3xX1cxX15dxX3xX24xX25xX26xX4xX3xXexX202xX3xXexX38xX5axX3axX29xX3xX3axXaexX61xX3xX19xX2exX19xX19xX3xX3axX1xX218xXe9xX3x106edx1152fx15233xX3xX13xX6xX61xX10xX7xX3xX93xX2xX3xXe5xX5bxX1a1xX3xX32xXdxX202xX3axX3xX5bxXdxX111xX3axX3xX38xX6xX3xX1cxX42xX5axX3xXexX1xX172xX3axX29xX3xX215xXeexX10exX3xXebxXbcxX3axX29xX3xX4xX1xX25xX3axX29xX3xX32xX202xXexX3xX18xX19xX93xX3xX4xX1xX475xX25xX3xd353xX3xXe5xXexX1xX172xX3axX29xX3xX8axXeexX3xX1cxX42xX3xX6c6xX7xXdxX6xX5bxX3xX491xX42xX3axX29xX3xX1d2xX1xX475xX25xX3xXe5xXexX1xX172xX3axX29xX3xX9cxXeexX6cxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX59xX5axX5bxX43xXaxX12xX162xXdxX164xX3axX3xX24xX25xX6xX3axX3xX1fxX202xX3axX3xX4xX1dxX3axX29xX3xXexX172xX4xX3xX4xX1xX25xX691xX3axX3xX6dxX20xX3xX4xX1xX5axX3xX29xXdxX15xXdxX3xX1fxX1dcxX25xX10exX3xX3axX29xX42xX43xX3xX2xX8axX46xX2xX2xX10exX3xX162xXdxX164xX3axX3xX1fxX5axX42xX3axX3xX59xX16dxX3axX29xX3xX1fxX172xX3xXebxXdxX176xXexX3xX104xX6xX61xX3xX1cxX42xX3xX59xX6xX3axX3xXcxX65cxX3xX4xX1xX2ddxX4xX3xX13xXdxX15xXdxX3xX4xX2fbxX3axX29xX3xX1cxX212xXdxX3xX1fxXc2xXdxX3xX5bxXdxX176xX3axX3xX1fxX20xX6xX3xXbxX1xX218xX375xX3axX29xX3xX1fxXaexX3axX29xX3xX4xX6xXdxX3xX1cxXbcxX3axX29xX3xX4xX1xX25xX3axX29xX3xX32xX202xXexX3xX4xX5dbxX3axX29xX3xX1fxe9f6xX3xX4xX16dxX3xX4xX25xX1b4xX4xX3xX1xX2afxXbxX3xX38xX42xX3xX7xX5axX172xXexX3xX4xX1dxX3axX29xX3xXexX172xX4xX3xX4xX1xX25xX691xX3axX3xX6dxX20xX6cxX3xX104xX1xX1dcxXexX3xX5xX42xX3xX4xX172xX4xX3xX1fxXdxX40dxX25xX3xX32xXdxX176xX3axX3xXbxX1xXbcxX3axX29xX10exX3xX4xX1xX26xX3axX29xX3xX1d2xX5axX1cxXdxX5bxf8b5xX2xX9cxX3xX1fxX2a0xX3xX13xXdxX15xXdxX3xX4xX16dxX3xXexX1xX2a0xX3xXexXdxX202xX3axX3xX1xX42xX3axX1xX3xXexX1xX25xX1d8xX3axX3xX5xX219xXdxX3xX1cxX42xX3xX6dxX15xX5axX3xX1fxX15xX61xX3xX6xX3axX3xXexX5axX42xX3axX6cxX0xX46xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6c4xX5axX25xX38xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX5axX3xX104xX1xX6xX3axX5bxX6xX3axX0xX46xXbxX12

Theo Nhandan

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi

U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi
2024-04-19 10:02:00

Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, Vòng chung kết U23 châu Á 2024.

Cuộc đối đầu thử thách bản lĩnh

Cuộc đối đầu thử thách bản lĩnh
2021-11-16 08:26:00

19 giờ tối nay 16/11, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu lượt về với đội tuyển Saudi Arabia trên sân vận động quốc gia Mỹ Ðình tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long