Cập nhật:  GMT+7
a8ODw7Xhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JIxIPEguG7iuG6pnfDsmzEg8SC4bu54bqo4buNduG7oeG6quG7jSrhu5/hu41WT+G7reG7jeG7rMODxILhuqjDg+G7jeG7rcODxILhu53hu43hu4rhu53hu5Lhu43Doyrhu7Dhu41W4buf4buNPsO54bqo4bqi4buNw4zhu53hu4jhu43hu5Phu43huqhy4bqs4buN4bqic+G6qOG7jeG7sUJrL8ODw7Vsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7Jsa8SC4bqs4bqi4buNw4zDjeG7reG7h8OyLy/hu63hu4vhu7Hhu53huqpIw4Phu4jhu4rDg+G6quG7i8OV4bqoL+G7r3fDjOG6pOG7iuG6qkgv4bqod8OUw4wvw7TDteG7k+G7lS/DtcO0w7Thu6/DtMO14buZ4buZ4buX4buP4buP4buKw7XGocO14buP4buV4buR4bqmw7Xhu4vDgkjhuqLDsuG7jS9say9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7sOG6quG7r+G7ksOybMSDxILhu7nhuqjhu4124buh4bqq4buN4bqo4bqiTuG7gsSC4buNw6DDg8So4buNxIPDg0Thu40q4buf4buNVk/hu63hu43hu6zDg8SC4bqow4Phu412ceG7jeG6pOG7mOG7jcOD4buESOG7jXbhurrhuqjhuqLhu43DleG7hsSC4buN4busKeG7sOG7jcSD4bqqSHfhuqjhuqbhu53huqjhu6/hu43hu7DhurDhuqjDg+G7jVbhurbhuqjDg8Os4buNw4zhu53hu4jhu43huqTDg8SC4buN4bqkw4PDieG6qOG6ouG7jXbhu6Hhu4rhu412TuG7hOG7reG7jeG7isOD4bqqcOG7jeG7isOD4buIxrDhuqjhu43huqLEguG7neG7jcOD4buh4bqo4buNw5Xhu4bEguG7jcOjKuG7sOG7jVbhu5/hu40+w7nhuqjhuqLhu4vhu41jS+G7jeG7rcOD4buI4buSw4Hhuqjhu43huqjDg07hu4ThuqjhuqLhu43DlcOT4bud4buNw4Phuqrhu5/huqjhu43hu4rhu6fhu4rhu43huqjhuqLhu5/hu5Lhu43DtcO0L8O1w7Xhu43DleG7hsSC4buN4buKw4Phu4LEguG7jcOD4buh4bqo4buNw4Phu4RI4buNduG6uuG6qOG6ouG7jeG6puG7n+G7jeG7keG7jeG6qHLhuqzhu4trL0hsa0jhu43hu63huqbhu53DjMOM4buHw7JI4buw4bqq4buv4buSw7JsKuG7n+G7jVZP4but4buN4busw4PEguG6qMOD4buNw4zEguG6qMOD4buN4bqocuG6rOG7jcO14bub4bub4buXw6zhu412TuG7hOG7reG7jeG7iuG7iOG7ksOB4bqo4buNw5Xhu5/huqrhu43Eg8ON4buI4bqo4bqi4buN4buK4bul4bqs4buNduG7n+G6quG7jeG7iuG7oeG6quG7jcOgYyThu43huqTDg8SC4buNw7Xhu5nhu43hu4rhu4jDisSC4buL4buN4buc4bqow4Phu43hu61C4buN4buKw4Phu4LEguG7jeG6osSC4bud4bqo4buN4bqo4bqic+G6qOG7jeG6pMOD4bqq4buj4but4buN4buj4bqq4buN4bqh4buIcOG6qOG6ouG7jT7EguG6qMOD4buNw5Xhu5/hu43Eg8Og4buNKuG7rDzhu43hu4rDg3fhuqrhu43hu6/hu6HhuqjhuqLhu43hu63Dg+G6quG7jeG6rE7hu4Thuqjhu43hu4rDjU7hu4bhu63hu43huqTDg8SC4buN4bqk4buY4buNw4Phu4RI4buNduG6uuG6qOG6ouG7jcOV4buGxILhu41W4buf4buNPsO54bqo4bqi4buN4bqocuG6rOG7jcO04buPw7Xhu5fhu4vhu41WT+G7reG7jeG7rMODxILhuqjDg+G7jcOM4buG4bqs4buNdk7hu4Thu63hu43hu4rDg+G7neG6rOG7jeG6osSC4bud4buNYy0pd+G7neG6ouG7iHfDrOG7jXbhu6Phu43hu5vhu5fhu43hu4rDjcaw4bqow6zhu43huqLDg8SC4buNw7Thu5Hhu43hu7Hhu5/huqjDrOG7jXZO4buE4but4buNKilj4buNw6Dhu53DjeG6pOG7jSrhu53huqjhuqItw6N34bqq4buN4bqiRMSC4buNw5Xhu5/huqrhu4124bq8xILhu43huq/DtOG7keG7jcOV4buf4buNduG6vMSC4buN4buK4buI4buSw4Hhuqjhu41jxIJB4buK4buNPuG7neG6rOG7i2svSGxrSOG7jeG7reG6puG7ncOMw4zhu4fDskjhu7Dhuqrhu6/hu5LDsmxj4buf4bqq4buNdsWp4buI4buN4buKw4Phu6PhuqjhuqLhu43DtcO1w6zhu43Dg+G7hEjhu4124bq64bqo4bqi4buN4bqixILhu47hu53hu40q4buf4buNVk/hu63hu43hu6zDg8SC4bqow4Phu43DleG7n+G7jcOjKuG7sOG7jVbhu5/hu40+w7nhuqjhuqLhu43hu63Dg+G6ruG6qMOD4buN4buKw4NP4but4buNw4Phu7fhu4rhu43Dg+G7oeG6qOG7i+G7jVbhurzEguG7jeG7sULhuqjhuqLhu43DjMOJ4bqo4bqi4buNKuG7n+G6qOG7jXZx4buN4but4bq44buN4bqic+G6qOG6ouG7jeG6osSC4buO4buN4butw4Phu6Xhuqjhu43hu4rEguG7ueG6qOG7jXbhu6Hhuqrhu43hu61M4bud4buNVsSD4buNY8SCQeG7iuG7jT7hu53huqzhu43hu4rhu4jhu5Lhu43huqjDg8SC4bu14bqo4buNw4Phu53EguG7jeG7seG7teG6qOG7jXZx4buN4bqkw4PDieG6qOG6ouG7jeG7rULhu412TuG7hOG7reG7jeG7isSC4bu34bqo4bqi4buN4bqoQsSC4buN4butw4Phu4jhuqjhuqLhu4vhu40qxIJB4bqo4buN4buK4buhxILDrOG7jVZP4but4buN4busw4PEguG6qMOD4buNduG7neG6qOG6ouG7jeG7isawSOG7jeG7isON4buI4bqo4bqi4buN4butSuG6qOG6ouG7jXbhurzEguG7jeG7iuG7iOG7ksOB4bqo4buNY8SCQeG7iuG7jT7hu53huqzDrOG7jeG7rcOD4buI4bup4bqo4buN4bux4bq24buN4butw4Phuqrhu43hu4rDjcaw4bqo4buNduG7p+G7iOG7jeG6onVI4buNw6Phu53hu4jhu6/EguG7jeG7nMON4bud4buxxILhu53hu41G4buNw5VD4bqo4bqi4buN4bqm4bqq4buhxILhu43hu63hu4jhurjEguG7jeG7rUrhuqjhuqLhu41k4bqqw43huqbhu6/hu43hu6zhu4hI4buNw7Thu4/DtMO04buLay9IbGtI4buN4but4bqm4budw4zDjOG7h8OySOG7nOG7iOG7isOD4bqqw43DsmwlxILhu53huqjhuqLhu40+4bqi4bul4bqoay9IbA==

Giang Ngân

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Ấn tượng bóng đá phong trào Đất Tổ

Ấn tượng bóng đá phong trào Đất Tổ
2024-05-28 14:47:00

baophutho.vn Thời gian qua, bóng đá phong trào Đất Tổ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia ở nhiều lứa...

Cuộc đối đầu thử thách bản lĩnh

Cuộc đối đầu thử thách bản lĩnh
2021-11-16 08:26:00

19 giờ tối nay 16/11, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu lượt về với đội tuyển Saudi Arabia trên sân vận động quốc gia Mỹ Ðình tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long