Cập nhật:  GMT+7
e19axf79axe91cx1543bx12c65xf188xfa30x12be3x1216bxX7x14b07x11555xf51dxf1edx13298x10f4bxX5x14a27xXax139f0x14f30xed96xXexX3x1227bx14bccx10f58xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX14xXexX3xX5xe34ax15c37xXexX3xXex12badx1193ax10d69xX3xefc5xX1xX6x1550bxXbxXdxX25xX2cxX7xX3x15edaxX10xX6x14db7xX18xX10xX3xX2axX26xX2cxX3bxX3xX7x11ce3xX2cxX3bxX3x1146bx10ed7x1423cx118f6xX0xX4bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12e3exX25x11f61xf2d7xXaxX12xX0xXdxX31xX3bxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX4bxX4bxX4x15da3x11769xX6xX25xXbxX1xX18xXexX1xX25xX70x13194xX2cxX4bxX5fxX10xX7xf7c4xXexX25xXbxX4bxX2cxX10x14471xX7xX4bxX2x103a7x13046xX8cxX4bx11b36xX8cxX5fxX90xX4ax160fdxX4axX4axX49xX90xXexX2xX95xX4axX95xX2xX2xX5xX2xX70x11b14xXbxX3bxXaxX3xX4bxX12xX0xXbxX12xfc37xX6xX2cxX4xX1xX10xX7xXexX10xX2axX3xX2exXdxXexX60xX3xX71xX26xXdxX3xXexX2axX2bxX2cxX3xX2cxX3bxX6xX60xX3xXexX2axef56xX2cxX3xX7xe332xX2cxX3xX2cxX1x100f1xX3x12ebaxX3xX5x15e59x12f0axXexX3xX2axX6xX3xX17xX18xXd2xX2cxX3xX2exX1xX6xX31xXbxXdxX25xX2cxX7xX3xX38xX10xX6xX3bxX18xX10xX70xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxeb2dxX10xX6xX5fxXaxX12xX38xX25xX26xXexX3xXexX2axX2bxX2cxX3xX7bx13ac4xX2cxX3bxX3xX71xX19xX2cxX3bxX3xX2exX1xX6xX31xXbxXdxX25xX2cxX7xX3xX38xX10xX6xX3bxX18xX10xX3xX2axX26xX2cxX3bxX3xX7xX45xX2cxX3bxX3xX49xX4axX4bxX4cxX3x12a47x10624xX3xX81xX1x108fexXbxX3xX5xX26xXdxX3xX7bx139dcxXdxX3xX81xX1xfd75xX2cxX3bxX3xX17xX18xX45xX3xX2cxX1xXdxfbf7xX18xX3xX71x131a7xXexX3xX2cxX3bx1010dx10f1dxX3xX2cxX3bxX25xX26xXdxX3xXexX2ax10df8xX3xXexX1xX163xXexX3xX71xX26xXdxX3xX4x102a9xX6xX3xXaexX6xX2cxX4xX1xX10xX7xXexX10xX2axX3xX2exXdxXexX60xX3xX2cxX3bxX6xX60xX3xXexX2axXcexX2cxX3xX7xXd2xX2cxX3xX2cxX1xXd7xX70xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX25xX5fxX60xXaxX12x10213xX1xXd7xX3xX142xXdcx13706xX2cxX3bxX3xX81xXdxX31xX3xX7bxX154xX3xX142x11f63xX4xX1xX3xfa81xX2axX10xX31xXdxX10xX2axX3xX38xX10xX6xX3bxX18xX10xX3xX142xX143xX3xX71xX163xXexX3xX2cxX3bxX168xX3xX142x14e14xX3xXexX1xX18xX6xX3xX2x10ca5xX49xX3xXexX2axX25xX2cxX3bxX3xX4xX18x11eaaxX4xX3xXexXdxX14xXbxX3xX142x1524fxX2cxX3xX38xX60xX25xX2cxX3xXexX26xXdxX3x15b66xXexXdxX1xX6xX5fxX70xX3xXaexX6x11741xX88xX10xX5xX5xX3xX2exX25xX2axX2cxX10xXexX3xX7bxXd7xX3xX1b9xX6xX71xXdxX5xX3x15230xX10xX81xXdxX2axX3xX142xX143xX3xXexX1xX6xX60xX3xX2cxX1xX6xX18xX3xX5xX2bxXbxX3xX4xX154xX2cxX3bxX3xX81xX1xXdxX14xX2cxX3xXaexX6xX2cxX3xX2exXdxXexX60xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX154xX31xX3xX1xX2bxX2cxX3xX2cxX3bxX6xX60xX3xX2cxX3bxXd7xX60xX3xX2axX6xX3xX17xX18xXd2xX2cxX70xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX25xX5fxX60xXaxX12x11946xX14fxXdxX3xX81xX14xXexX3xX17xX18xX19xX3xX2cxXd7xX60xX169xX3xX38xX60xX25xX2cxX3xX4xX1xXdxX14xX31xX3xX2cxX3bxX154xXdxX3xX142xf2f5xX18xX3xX71xX19xX2cxX3bxX3xX232xX3xX7bxX14fxXdxX3xX8dxX3xX142xXdxX1eaxX31xX169xX3xXexX2axX25xX2cxX3bxX3xX81xX1xXdxX3xXaexX6xX2cxX3xX2exXdxXexX60xX3xX142xf457xX2cxX3bxX3xX4xX18x1598exXdxX3xX71xX19xX2cxX3bxX3xX71xXd9xXdxX3xXexX2axX2bxX2cxX3xX142xX163xX18xX3xXexX2axXdcxX14fxX4xX3xX142xX206xX3xX3bxXdxfe2exX6xX3x129b3xX1xX6xX81xX1xXexX6xX2axX3xf01exX25xX2cxX10xXexX7xX81xX3xX7bxXd7xX3xX108xX25x14548xX31bxX10xX2cxX1xX10xXdxX31xX3xX142xX143xX3xX81xX14xXexX3xXexX1x14adcxX4xX3xX7bxX14fxXdxX3xXex12a36xX3xX7xX2e2xX3xX1xX119xX6xX3xX49xX1f2xX49xX70xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX25xX5fxX60xXaxX12xXcxX26xXdxX3xX71xX19xX2cxX3bxX3xX212xX169xX3xX5dxX6xX60xX10xX2axX2cxX3xXaexX18xX2cxXdxX4xX1xX3xX4xX206xX3xX4xX1xXdxX14xX2cxX3xXexX1x15f9dxX2cxX3bxX3xX2cxX1xe707xX3xX2cxX1xXd7xX2cxX3bxX3xX49xX1f2xX4axX3xXexX2axXcexX2cxX3xX7xXd2xX2cxX3xX4xX17fxX6xX3xX5dxX10xX2cxX31bxXdxX4xX6xX3xX2cxX1xX168xX3xX4xX45xX4xX3xX71xXd7xX2cxX3xXexX1xX37cxX2cxX3bxX3xX4xX17fxX6xX3x15dadxX25xX71xX10xX2axXexX3xX38xX10xX88xX6xX2cxX5fxX25xX88xX7xX81xXdxX3xX7bxXd7xX3xX3b9xX10xX2cxX6xXexX25xX3xX305xX6xX2cxX4xX1xX10xX7xX70xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX25xX5fxX60xXaxX12xX2exX1xXdxX14xX2cxX3xXexX1xX37cxX2cxX3bxX3xX2cxXd7xX60xX3xX3bxXdxX32dxXbxX3xX1b9xXdxX81xX25xX3xX13xX25xX7bxX6xX4xX3xX4xX206xX3xX81xX335xX3xX2cxXdxe568xX31xX3xX142xX45xX2cxX3bxX3xX2cxX1xX14fxX3xXexX2axX25xX2cxX3bxX3xX5xX2b2xX2cxX3xX142xX2b2xX18xX3xXexXdxXcexX2cxX3xX3bxX206xXbxX3xX31xef0cxXexX3xXd9xX3xX7xXd2xX2cxX3xX4xX1xX1bfxXdxX3xX2exX1xX6xX31xXbxXdxX25xX2cxX7xX3xX38xX10xX6xX3bxX18xX10xX3xX7bxX14fxXdxX3xXexXdcxX3xX4xX45xX4xX1xX3xX5xXd7xX3xX1xX18xX163xX2cxX3xX5xX18xX60xX41bxX2cxX3xX7bxXdxXcexX2cxX70xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX25xX5fxX60xXaxX12xX5dxX6xX60xX10xX2axX2cxX3xX1xXdxX41bxX2cxX3xX142xX6xX2cxX3bxX3xXexX26xX31xX3xX21cxX14xXbxX3xXexX1xX2dcxX3xX49xX3xX71xX19xX2cxX3bxX3xX212xX3xX7xX6xX18xX3xX5xXdcxXddxXexX3xXexX2axX2bxX2cxX3xX2axX6xX3xX17xX18xXd2xX2cxX169xX3xX71xXd9xXdxX3xXd9xX3xXexX2axX2bxX2cxX3xX142xX163xX18xX3xXexX2axXdcxX14fxX4xX3xX142xX206xX3x12acbxXa4xX6xX21cxX3xX142xX143xX3xX7bxXdcxXddxXexX3xX17xX18xX6xX3xX4e7xX212xX13xX3xX4e7xXexX1xX10xX2cxX7xX3xX8dxX1f2xX4axX70xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX25xX5fxX60xXaxX12xX0xXdxX31xX3bxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX4bxX4bxX4xX70xX71xX6xX25xXbxX1xX18xXexX1xX25xX70xX7bxX2cxX4bxX5fxX10xX7xX81xXexX25xXbxX4bxX2cxX10xX88xX7xX4bxX2xX8cxX8dxX8cxX4bxX90xX8cxX5fxX90xX4axX95xX4axX4axX49xX90xXexX2xX95xX4axX95xX2xX2xX5xX49xX70xXa4xXbxX3bxXaxX3xX4bxX12xX0xXbxX12xX30exXd7xX2cxX3xX7xX6xX25xX3xX5dxX6xX60xX10xX2axX2cxX3xX3bxXdxX32dxXbxX3xX13xX25xX7bxX6xX4xX3xX4xX206xX3xX4xX1xXdxX14xX2cxX3xXexX1xX37cxX2cxX3bxX3xX142xX2b2xX18xX3xXd9xX3xX2exX1xX6xX31xXbxXdxX25xX2cxX7xX3xX38xX10xX6xX3bxX18xX10xX3xX7bxX14fxXdxX3xXexXdcxX3xX4xX45xX4xX1xX3xX108xX38xX290xX70xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX25xX5fxX60xXaxX12xXcxX26xXdxX3xX71xX19xX2cxX3bxX3x15954xX169xX3xX2cxX1xXd7xX3xX142xXdcxX1bfxX2cxX3bxX3xX81xXdxX31xX3xX7bxX154xX3xX142xX1cbxX4xX1xX3xX2exX1xX6xX31xXbxXdxX25xX2cxX7xX3xX38xX10xX6xX3bxX18xX10xX3xX3b9xX10xX6xX5xX3xXaexX6xX5fxX2axXdxX5fxX3xX81xX1xXd9xXdxX3xX142xX2b2xX18xX3xX7xX18xX154xX2cxX3xX7x159afxX3xX7bxX14fxXdxX3xX4xX1xXdxX14xX2cxX3xXexX1xX37cxX2cxX3bxX3xX8dxX1f2xX4axX3xXexX2axXdcxX14fxX4xX3xX4e7xX305xX3xX3b9xX25xX31xX6xX169xX3xX2cxX1xX168xX3xX4xX45xX4xX3xX71xXd7xX2cxX3xXexX1xX37cxX2cxX3bxX3xX4xX17fxX6xX3x1285dxX7xX4xX25xX169xX3xX5dxX6xX5xX10xX3xX7bxXd7xX3xXaexX6xX2axXdxX6xX2cxX25xX3xX30exXdxX6x15482xX70xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX25xX5fxX60xXaxX12xX2exX1xXdxX14xX2cxX3xXexX1xX37cxX2cxX3bxX3xX2cxXd7xX60xX3xX3bxXdxX32dxXbxX3xXaxX13xX15fxX2cxX3xX81xX15fxX2cxX3xXexX2axX37cxX2cxX3bxXaxX3xX142xX1fdxX4xX3xX4xX1xXdxX14xX31xX3xX2cxX3bxX154xXdxX3xX142xX2b2xX18xX3xX71xX19xX2cxX3bxX3xX5d5xX3xX7bxX14fxXdxX3xX8dxX3xX142xXdxX1eaxX31xX3xXexX2axX25xX2cxX3bxX3xX81xX1xXdxX3xX3b9xX25xX31xX6xX3xX142xX2dcxX2cxX3bxX3xX4xX18xX2e2xXdxX3xX71xX19xX2cxX3bxX169xX3xX81xX1xXdxX3xX31xXd7xX3xXexX2axX2bxX2cxX3xX142xX163xX18xX3xX4x13b8bxX2cxX3bxX3xX3bxXdxX168xX3xX3bxXdxX302xX6xX3xX290xXdxX81xXexX25xX2axXdxX6xX3xX1cfxX5xX66exX10xX2cxX3xX7bxXd7xX3xX2exX305xX13xX4e7xX3xXaexX25xX7xX81xX7bxX6xX3xX81xX14xXexX3xXexX1xX32dxX4xX3xX7bxX14fxXdxX3xXexX335xX3xX7xX2e2xX3xX49xX1f2xX49xX3xX142xX2b2xX60xX3xX81xX1cbxX4xX1xX3xXex10762xX2cxX1xX70xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX25xX5fxX60xXaxX12xX0xXdxX31xX3bxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX4bxX4bxX4xX70xX71xX6xX25xXbxX1xX18xXexX1xX25xX70xX7bxX2cxX4bxX5fxX10xX7xX81xXexX25xXbxX4bxX2cxX10xX88xX7xX4bxX2xX8cxX8dxX8cxX4bxX90xX8cxX5fxX90xX4axX95xX4axX4axX49xX90xXexX2xX95xX4axX95xX2xX2xX5xX8dxX70xXa4xXbxX3bxXaxX3xX4bxX12xX0xXbxX12xX3b9xX25xX2cxX6xX5xX5fxX25xX3xX4xX6xX60xX3xX142xX37cxX2cxX3bxX3xX2axX168xXdxX3xX7xXd2xX2cxX3xX7bxX14fxXdxX3xXexX163xX31xX3xXexX1xX61axX3xX142x10d76xX3xXexX2ax133ebxX4xX3xXexXdxX14xXbxX70xX3x11cfexX1b9xX3bxX18x10269xX2cx14284xX3xX4e7xX232xX1cfxX4bxX5d5xX10xXexXexX60xX3xX655xX31xX6xX3bxX10xX7x12113xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX25xX5fxX60xXaxX12x13d8exX3xX71xX19xX2cxX3bxX3xX108xX169xX3xX2exX2axXdxX7xXexXdxX6xX2cxX25xX3xX3b9xX25xX2cxX6xX5xX5fxX25xX3xX142xX143xX3xX4xX206xX3xX2cxX3bxXd7xX60xX3xXexX2axXd9xX3xX5xX26xXdxX3xXcxXd2xX60xX3xX5dxX6xX2cxX3xX1b9xX1xX6xX3xX142xX45xX2cxX3bxX3xX17xX18xXcexX2cxX3xX81xX1xXdxX3xX6xX2cxX1xX3xX5x153cbxX2cxX1xX3xX4xX1xXdxX14xX4xX3xXexX1xX61axX3xX142xX7d5xX3xXexX2axX7d9xX4xX3xXexXdxX14xXbxX3xXexX2axX25xX2cxX3bxX3xXexX2axX2bxX2cxX3xX3bxX43fxXbxX3xX290xX6xX5xX10xX2cxX4xXdxX6xX70xX3xXcxX18xX60xX3xX2cxX1xXdxXcexX2cxX169xX3xX5fxX6ffxX3xXbxX1xX19xXdxX3xX4xX1xX1bfxXdxX3xXexX1xXdxX14xX18xX3xX2cxX3bxXdcxX168xXdxX169xX3x16035xX18xX7bxX10xX2cxXexX18xX7xX3xX7bx14ceexX2cxX3xX4xX206xX3xX4xX1xXdxX14xX2cxX3xXexX1xX37cxX2cxX3bxX3xX49xX1f2xX4axX3xX2cxX1xX168xX3xX4xX32dxX3xX142xX32dxXbxX3xX4xX17fxX6xX3xXaexXdxX2axX6xX5xX10xX31xX3xX1cfxXa4xX6xX2cxXdxX4xX3xXexX173xX3xX4xX1xX163xX31xX3xX2xX2xX31xX70xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX25xX5fxX60xXaxX12xX2ex1044bxX2cxX3bxX3xXd9xX3xX71xX19xX2cxX3bxX3xX142xX163xX18xX3xX2cxXd7xX60xX169xX3xXaexX6xX2cxX4xX1xX10xX7xXexX10xX2axX3x13057xX2cxXdxXexX10xX5fxX3xX142xX143xX3xX142xX45xX2cxX1xX3xX71xX26xXdxX3x10c1fxX25xX18xX2cxX3bxX3xX5dxX25xX60xX7xX3xX8dxX1f2xX4axX3xX2cxX3bxX6xX60xX3xXexX2axXcexX2cxX3xX142xX163xXexX3xXcxX1xe260xX60xX3xX305xX85exX3xX2cxX1xX168xX3xX4xX32dxX3xX142xX32dxXbxX3xX4xX17fxX6xX3xX1cfxX6xX18xX5xX3xX1cfxX25xX3bxX71xX6xX3xX7bxXd7xX3xX71xXd7xX2cxX3xX163xX2cxX3xX142xX1cbxX2cxX1xX3xXexX335xX3xX7xX2e2xX3xX4xX17fxX6xX3xX4e7xX2cxXexX1xX25xX2cxX60xX3xXaexX6xX2axXexXdxX6xX5xX70xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4e7xX18xXexX1xX25xX2axXaxX12xXcxX1xX10xX25xX3xXcxXcxf9c4xX290xX1b9xX0xX4bxXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Watford 1-2 M.U: Áo hồng lại “đỏ”

Watford 1-2 M.U: Áo hồng lại “đỏ”
2018-09-16 07:38:45

M.U lại giành 3 điểm trọn vẹn khi thi đấu với chiếc áo hồng lạ lẫm. Trước chủ nhà Watford thi đấu kiên cường và hừng hực khí thế sau 4 vòng đầu toàn thắng, Quỷ đỏ vẫn được ăn...

Viễn thông Phú Thọ đồng hành cùng Cây vợt trẻ

Viễn thông Phú Thọ đồng hành cùng Cây vợt trẻ
2018-09-15 05:55:23

PTĐT - Là đơn vị kinh tế trực thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, luôn đi đầu về lĩnh vực Viễn thông, Công nghệ thông tin, Viễn thông Phú Thọ không chỉ chú trọng tới...

Quyết tâm giành chiến thắng

Quyết tâm giành chiến thắng
2018-09-14 15:10:02

PTĐT-Bước vào những ngày cuối cùng chuẩn bị cho giải“Cây vợt trẻ” Báo Phú Thọ lần thứ XIX - Cúp VNPT năm 2018 sắp diễn ra, đến giờ phút này tất cả cả vận động viên và huấn...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long