Cập nhật:  GMT+7
xKgk4buMw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYeG6oiXhuqMh4buuT0p0JD7Dky4kUCnDk+G6o8OgPCk9w5Phu6ggw5PhuqPDoCrDky4lKSTDk2EkKsOTKcOaKT3Dk+G7qsOZYUnDk+G7qOG7njzDk+G6o8OgJsOT4buq4bua4buqw5PhuqPDo2Thu7Ipw5Phu6zhurU2KT3EqC8k4buMSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2FsPOG7sGRPSsSoJSg9w5PhuqHDoOG7quG6vk8vL+G7qsON4buoxqA8YSTDo+G6oyQ8w43huqspL+G7sOG7ruG6oS7huqM8YS8p4buuYuG6oS/hu4zhu5bDlOG7li/DlOG7luG7sOG7kOG7jMOS4buO4buWw5Thu4zhuqPhu4zhu5Lhu5Thu47hu5Dhu5Yh4buMw40sYT1Pw5MvSsSoYUpB4bqib+G6osOTLcOT4bqiw6Dhu57DkyE2JcOTxJHDky4l4buyKcOT4bus4buiJcOT4buoJeG7uMOjw5Phuqvhu7TDk+G6oyYpJMOT4bqjw6Dhu6IpPcOTY8OjICk9w5Phu6rDmWFJw5Mk4bq1w5MkWyk9w5MoMeG6o8OT4bqhIMOT4bqjw6Nk4buyKcOT4bus4bq1Nik9w5Mkw6Nk4buy4bqjw5Mo4bui4buqJMOTw6HDo8agw5Phu6w/xqDDk+G7qOG7nCnDk+G6oyQ/w5Nj4bugw5NBJMSDw5PhuqIkfcONxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbDzhu7BkT0rhu7EpPcOTw7k9w6NkQCnDk+G6qlApw5PDgcOjw5opw5PigJPDk+G7myXhu5oow5Phu6wg4buqw5PhuqA4w5Phu5slxqA8w5PhuqMkIik9LcOT4bqq4bumKcOT4bqj4bueJcOT4buqJDzDk+G7qCXhu7LhuqNHw5PDgcOjIOG7qsOTITHDk+G7jm7Dk8Ohw6PGoMOT4busP8agw5Phu6jhu5wpw5PhuqM6KSTDkyHhu5zDkyQ0KcOT4buWw5J0KEnDk+G6o8OgPCk9w5Phu6w+w5Phu4zhu4xJ4buWLijDk8Ohw6PGoMOT4bqjJD/Dk2Phu6DDk0EkxIPDk+G6oiR9w43Dk+G6oDjDk+G7rOG7oMOT4bus4bu0w5Njw6PDmeG6o8OT4bqr4bucw5Phu6zhurU34buqw5PhuqIyKT3Dk+G7quG6seG7qsOT4bus4bq1Nik9w5Phu6gxw5Phuqol4bu24bqjw5PDucagKMOTYSTDncOT4buww6Nk4bu24bqjw5Phu6jhu5o8w5Phu6rhu5o8w5MuJSkkw5PhuqPhu7LDky7hurvDk+G6oyTDo+G7puG6o8OT4bus4bukw6PDk+G6o+G6tcOT4bqh4bqtxqDDk+G7qiThuqnGoMOT4bqjJOG7nijDkyHhu6Ilw5MoU+G6o8OT4bus4bq1Nik9w5Phu6w84buiKcOTdCjDlOG7jivDksOSLXQow5TDlCvDlcOSw5LDk+G6q+G7nMOT4busPOG7oinDk3Qow5Thu5Irw5Xhu4zDki10KMOU4buSK8OV4buYw5LDjcOTbjzDk+G6q+G6tTUpPcOTKFHhu6rDk+G6q+G7tMOT4bqjJOG6t8OT4bqj4bqx4buqw5Phu6wl4bu0w6PDk+G7qiTDo2Thu7gpw5PhuqPhu5wlw5PhuqHhu54pw5Mk4buiw5PhuqPhu6QpPcOTPSXGoDzDk+G6oyQiKT3Dk+G7rOG6tTYpPcOT4buoMcOT4bus4bq1N+G7qsOTKcOaKT3Dk+G7qsOZYcOT4bqj4bqlw5Phu6w/xqDDk2Ek4bq1NCk9w5PhuqHGoCk9w5PhuqLDoMOjKT3Dk+G6tTQpPcOTw6HDo+G7ninDkyHEkcOTPSXhuqnGoMOTbDHDk+G7myXGoDzDk+G6oyQiKT0tw5Phuqrhu6Ypw5PhuqPhu54lw5Phuqs1JcOTbDHDk+G6ouG7nCXDk+G7qiQqKSTDkynDnSnDk+G7sOG6p8OT4buaKcOT4buqJOG6tcagw5Phu6zhurU34buqw5Phu6ggw5PhuqPDoCrDk+G6qyApw5PhuqPDoCXhu7gpw5MuJMagJcOT4bqjw6A8KT3DkylQKMOT4buOw5Lhu4zhu5bDjcSoL2FKxKhhw5Phu6ohxqDhuqHhuqHhur5PYWw84buwZE9KxKglKD3Dk+G6ocOg4buq4bq+Ty8v4buqw43hu6jGoDxhJMOj4bqjJDzDjeG6qykv4buw4buu4bqhLuG6ozxhLynhu65i4bqhL+G7jOG7lsOU4buWL8OU4buW4buw4buQ4buMw5Lhu47hu5bDlOG7jOG6o+G7jOG7kuG7lOG7juG7kOG7liHhu47DjSxhPU/Dky9KxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbDzhu7BkT0pv4bq1Nik9w5PhuqM6KSTDk8OV4buM4buQbMOT4buqPsOT4buqJCXhu7TDo8OT4buw4bucJcOT4buYLihJw5Phu6o+w5MuJDzhu54pPcOT4buOLijDkyHhu5zDk+G7rOG6tTYpPcOT4buq4bqzScOTY8OjICk9w5Phu6rDmWHDjcOT4bqgOMOT4bus4bugw5Phu6jhu5o8w5Phu6rhu5o8w5Phu6zhu7TDk2PDo8OZ4bqjw5Phuqs1JcOTw4Nsw7luw5PhuqM6KSTDk+G7rOG6tcagw5Phuqvhu5w8w5Mu4buyw5MkPOG7ouG7qiTDk+G7rOG7pMOjw5PhuqPhurXDk+G7qiIpPcOT4bqjw6DDoyk9w5Mk4buiKcOTPSXGoCXDk+G7rDzhu6Ipw5Phu47DkuG7juG7jC3hu47DkuG7juG7kMONxKgvYUrEqGHDk+G7qiHGoOG6oeG6oeG6vk9hbDzhu7BkT0rEqCUoPcOT4bqhw6Dhu6rhur5PLy/hu6rDjeG7qMagPGEkw6PhuqMkPMON4bqrKS/hu7Dhu67huqEu4bqjPGEvKeG7rmLhuqEv4buM4buWw5Thu5Yvw5Thu5bhu7Dhu5Dhu4zDkuG7juG7lsOU4buM4bqj4buM4buS4buU4buO4buQ4buWIcOVw40sYT1Pw5MvSm0k4bq3w5PhuqN9xqDDk2EkJcOdKcOTPSXhu54lw5PhuqPDoCYpJMOTKDwpPcOTKMOjICnDk+G7quG7muG7qsOT4busP8agw5NhJOG6tTQpPcOT4bqr4bucw5Phu6rhuq3Dk+G6o8OgJcOT4buqJCXGoMOT4bqhWMOT4bqrNSXDkykk4bqpKT3Dky4kPsOTLiRQKcOT4buq4bq3xqDDkyk94bucKSTDk+G7myXGoDzDk+G6oyQiKT3Dk+G6q+G7pinDk+G6o+G7niXDk+G7sDzDkyk9w6MwKcOTIeG6p+G7qsOT4buqeynDkyThu6Ipw5Phu6ok4buyw43EqC9hSsSoYcOT4buqIcag4bqh4bqh4bq+T2Hhur3Do+G6oyQ8w6BPSsO5JD4ow5NB4bqqw5Phu6wl4bu2KcOT4bqj4bqtxKgvYUo=

Nhóm PV điện tử

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

HĐND tỉnh thực hiện công tác nhân sự

HĐND tỉnh thực hiện công tác nhân sự
2019-12-13 07:52:18

PTĐT - Ngày làm việc thứ hai kỳ họp thứ Chín, HĐND tỉnh khoá XVIII, mở đầu phiên làm việc sáng 13-12, HĐND tỉnh thực hiện công tác nhân sự, tiến hành biểu quyết công khai miễn...

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long