Cập nhật:  GMT+7
xajhuqNYViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfDjMOjw6zhuqUx4buuxq/DguG6o+G7hcOjVsOsw6lVVl07w6xWw6wq4bqnVuG6ocOjPeG6p1ZH4bqj4bqrVuG7seG6o2tWw6zhurEi4bqjVuG7iuG7q+G6rOG7rVbhuqPhu4vhu5E54bqtVsOM4bqjPeG6reG6o1bDjOG6o+G7i+G7l8WoL+G6o1jGr8WoZ1Yi4bqlPcOtw63hu6Lhu65n4bqiMT0g4buuxq9Hw4zhu6/DjFYtVuG6rOG6oSXhu5FWIy1YV1VWZeG6reG6oVbhu6/huqkl4bqtVuG6psOj4bqt4bqjVuG6om3hur/huq3huqFWLVbhu47Doznhuq1Ww6xpbeG7heG6reG6oVbhu47Doznhuq1Ww4LDo2HhuqdWw60kw6xW4bqt4bqjKeG6rVYgKeG6rVbDrOG6t+G6reG6o1Yi4bqj4bqpVl3DozfDrFVWw6zDqcOjVkAtWFdVViLhur9WaOG7iz3huq1WIuG6o24iVuG6rTrhuq3huqFWw6zhurfhuq3huqNWR+G6o+G7iVbDjOG6o2NWMD9WaT1WaOG7i+G7kTfDrFYw4bqx4bqt4bqjVsOi4bqj4buFw6NWw6zDqVbhu49qViThuq1VVsOi4bqj4buFw6NWw6zDqVZd4bqxViI94bqtVuG7jyVWZ+G6ozZWIuG6o+G7i33huq1W4bqlOeG6reG6o1ZdO8OsVsOsKuG6p1bhuqHDoz3huqdWMMOpw6NW4buP4buBw6NWZeG6reG6oVbhuqzhuqHhu4vhu5HDoeG6rVbhu4464bqtVuG6omI9VVbDrcOj4bqt4bqjVuG6rTrhuqdWWCPhu7ZXVVZH4bqj4bqrVuG7seG6o2tWw6zhurEi4bqjVuG7iuG7q+G6rOG7rVbhuqPhu4vhu5E54bqtVsOM4bqjPeG6reG6o1bDjOG6o2vhu5FW4buPOFbDrOG6u8OjVsOM4bqjPeG6p1ZlVsOsJcOjVsOtJuG6rcOaxagvZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu6vhuqkg4buR4buuxq/DgjfDrFZo4buLJlYww6M44buLVsOsaT1WXT3huq1WMD7hu4tWw7QkIlYw4bqx4bqt4bqjVVbDrGnhuqnhuq3huqFWaOG7iyRWw6xp4bqv4bqt4bqjViJl4bqt4bqhVsOsJCJVVsOsaTbhuq1WIm3hur/huq3huqFW4buP4bqxVuG6pSVWR+G6o+G6q1bhu7HhuqNrVsOs4bqxIuG6o1bhuqPhu4vhu5E54bqtVVbhuqXhu4PDo1YgauG6reG6oVbhu4/DozkiVjA44bqtVl3EqVbhuqHDoybDo1Zn4bqj4bqr4bqt4bqhVuG6py7DrFZdLOG6reG6oVbDrOG7i+G7kTfhuq1WMG3hu4fhuq3huqFWw6xvVsOs4bqj4bqxVsOsaTzhuq1Ww4zhuqM94bqt4bqjVsOM4bqja+G7kVYww6NW4bqiYj1W4bur4bqv4bqt4bqjVVZl4bqt4bqhVuG6rOG6oeG7i+G7kcOh4bqtVuG7jjrhuq1W4bqiYj1WMD9WIuG6o+G6t1YwKuG6qVbhuqfhurvDrFbDrcOpViIk4bqtVl3hurtW4bqle2dWw6LhuqPDqeG6reG6oVYi4bqjbuG6reG6oVbDrG9W4bqt4bqje+G6rVYwOOG6rVZdxKlVVmnhu4nDrFbhu48lViLhuqPDozfhuqdWMOG6qSrDrFbhuqPhur/huq1W4buyV1bDrOG7l1Yw4bq54bqt4bqhViJrPVbhuqzhuqMlVuG6rW3hu4EiVjBhViLhuqPDo1bDrMOjNuG7i1YiJFbhuq3huqMp4bqtw5rFqC9nxq/FqGdWIuG6pT3DrcOt4bui4buuZ+G7q+G6qSDhu5Hhu67Gr+G6rOG6oeG6qSXDo1Zl4bqt4bqhVuG6omI9VVYi4bqrVsOi4bqj4bqpJuG6reG6oVbhu7RWMMOpw6NWw6xt4buD4bqt4bqhVsOi4bqjJCJWIuG6q1bhuqXDozbhuq1WaOG7iz3huq1WMDfhuq1W4buPalbhu4/Dozkiw5pW4buvKeG7kVbhuqUlVuG7j2pWJOG6rVZpPMOsVmfhuqNuIlbDrCpnVVYi4bq/Vmjhu4s94bqtVjDDozjhu4tWw6xpPVYwPeG6reG6oVbDrMOjN2dWw6xqIlYww6M44buLVsOsaT1VVsO0JCJW4bqnw6Phuq3huqNW4bqlJeG6p1ZpxJHDmsWoL2fGr8WoZ8avxahnViLhuqU9w63DreG7ouG7rmfhu5vhu4vDrOG6o+G6qWnhu67Gr0fhu45WR+G6o2Lhuq3huqFWw5Thu63hu69R4bqs4buxxagvZ8av

PV Phòng XDĐ&NC

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phát huy sức mạnh tập thể giữa trùng khơi

Phát huy sức mạnh tập thể giữa trùng khơi
2018-09-23 07:15:21

PTĐT-Nghề khai thác hải sản xa bờ của ngư dân xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa luôn phải đối mặt với nhiều khó khăn, nguy hiểm, tai nạn rủi ro. Để khắc phục những khó...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long