Cập nhật:  GMT+7
ed7exf854x1164dxf941x13e90xfcaex122bcx166c0x15190xX7xf070x16a16x1036exff47xff5dx14625xX5x11930xXaxffeexeecdxfb84x15d13xX3xXexX15xX14x11a49x16625xX3x166ffx13171xX1ax11afexX3xXexfadbxX1axX20xX3xX20xXdx12f5bxX0x12a1cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13a74xX10xX6x13337xXaxX12xee9bxX29xX1axX20xX3xfb21xX14xX15xX3xXexXdx16d60xX1axX3xX4xf006xX6xX3xXexX15xX14xX1axX3x15f12x11c70xXdxX3x14fc6x165bfx1038bxfb66x13cf4xX1bxX3xX20xXdxX29xX3xX1dxX1exX1axX20xX3xXexfbf7x10856xX1axX20xX3xX1ax12ad7xX58xX4xX3xXexX23xX1axX20xX3xX1axX1x161bbxX1bxX3xX20xXdxX6xX6dxX3xX3dx13039xX4xX1xX3xXexX6cxX4bxX1axX3xX57x14873xX4xX3x1649dxX2xX3xXexX6cxXdx14e66xX15xX3xX45x15a5cxX1axX20xX2bxX5xX72x10225xX1axX20xX3xXexX6cxX6dxX1axX20xX3xff2exX90xXdxX3xX4x123afxX1axX1xX3xX20xXdxX29xX3x11afdxXdxX57xX3xX5xX6dx12c82xXdxX3x12085xX15x158a7xX3xXexX1x13c36xX3xX20xXdxX58xXdxX3xX45xX6xX1axX20xX3xX45xXdxX3xX5xX4bxX1ax1654axX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16606xX6dxX3dx11176xXaxX12xX0xXexX6xXadxX5xX10xX3xX7xXexXeexX5xX10xX9xXaxX57xX6xX6cxX20xXdxX1ax15aecx1013axXbx111e0xX3xX6xX15xXexX6dxXaxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXexX3dxX12xX0xXdxX57xX20xX3xX7xX6cxX4xX9xXaxX2bxX2bxX4xXdbxXadxX6xX6dxXbxX1xX15xXexX1xX6dxXdbxX1dxX1axX2bxX3dxX10xX7xXbaxXexX6dxXbxX2bxX1axX10x13271xX7xX2bxX2xX5cxX106xX106xX2bxX93x10120xX3dxX2xX2x104bbxX14ax11cb2xX14axX14axXexX5cxX93xX14cxX106xX2xX5xX2xXdbx14564xXbxX20xXaxX3xX2bxX12xX0xX2bxXexX3dxX12xX0xX2bxXexX6cxX12xX0xXexX6cxX12xX0xXexX3dxX12x120fcxX1axX1xX3xX57xXdxX1axX1xX3xX1x1264dxX6xX0xX2bxXexX3dxX12xX0xX2bxXexX6cxX12xX0xX2bxXexX6xXadxX5xX10xX12xX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6dxX3dxXeexXaxX12x13daexeea1xX3xX4x15a8axX6xX3xXexX1xX86xX3xXexX6cxX72x11bbdxX1axX20xX1bxX3xXcx13e39xXbxX3xX45xX6dxX1exX1axX3x14239xX6dxX158xXdxX3xX1axXdxX4bxX57xX3xXeexXc9xXexX3xX1dxX1exX1axX20xX3xX57xXdxXc9xX1axX20xX3xX40x10b53x13c79xX3xX1a5xX3xX57x113edxX4xX3xX93xX14axX1bxX14cxX93xX3xXexX6cxXdxX99xX15xX3xX45xX9dxX1axX20xX2bxX5xX72xXa3xX1axX20xX3xX5bxX57xX15xX6xX3xX1dxX1exX6dxX5fxX3xX5dxX93xX2xX1bxX14axX93xX3xXexX6cxXdxX99xX15xX3xX45xX9dxX1axX20xX2bxX5xX72xXa3xX1axX20xX3xX5bxXadxX29xX1axX3xX6cxX6xX5fxX3xX45xX90xXdxX3xX1dxX58xXdxX3xX20xXdxX6xX6dxX3xX3dxX86xX4xX1xX3xX5x137aexX3xX1dxX1exX3xX93xX14axX1bxX14cx16870xX3xXexX6cxXdxX99xX15xX3xX45xX9dxX1axX20xX2bxX5xX72xXa3xX1axX20xX5dxX93xX2xX1bxX14axX5cxX3xXexX6cxXdxX99xX15xX3xX45xX9dxX1axX20xX2bxX5xX72xXa3xX1axX20xX3xX45xX90xXdxX3xX1dxX58xXdxX3xX20xXdxX6xX6dxX3xX3dxX86xX4xX1xX3xXadxX15x164dfxX1axXdbxX3xX1dbxX29xX4xX3xX57xX1e0xX4xX3xX1axX1exXeexX3xXexX23xX1axX20xX3xXbaxX1xX6dxXb2xX1axX20xX3xX93xX14axXdbxX14axX14axX14axX3xX45xX9dxX1axX20xX3xX57x11fbfxXdxX3xX5xX72xXa3xX1axX20xX3xX7xX6dxX3xX1dxX58xXdxX3xX4xX15xX90xXdxX3xXexX15xX14xX1axX3xXexX6cxX72xX58xX4xXdbxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6dxX3dxXeexXaxX12xXcxX1b8xXbxX3xX45xX6dxX1exX1axX3xX1c0xX6dxX158xXdxX3xX45xXdx123bcxX15xX3xX4xX1xf50axX1axX1xX3xXexX23xX1axX20xX3xX241xX14axXdbxX14axX14axX14axX3xX45xX9dxX1axX20xX1bxX3xX5xX4bxX1axX3xX93xX14axX1bxX14cxX14axX3xXexX6cxXdxX99xX15xX3xX45xX9dxX1axX20xX2bxX5xX72xXa3xX1axX20xX5dxX93xX2xX1bxX14axX241xX3xXexX6cxXdxX99xX15xX3xX45xX9dxX1axX20xX2bxX5xX72xXa3xX1axX20xXdbxX3xXebxXdxX4bxX1axX3xX45xf5a4xX3xX57xX15xX6xX5dxXadxX29xX1axX3xX45xX72xXa3xX4xX3xX4xX29xX4xX3xX3dxX6dxX6xX1axX1xX3xX1axX20xX1xXdxX99xXbxX3xX45x11c2fxX3xX1a5xX3xX57xX1e0xX4xX3xX2xX14axX14axXdbxX14axX14axX14axX5dxX2xX241xX14axXdbxX14axX14axX14axX3xX45xX9dxX1axX20xXdbxX3xX13xXdxX2edxX15xX3xX1axX1exXeexX3xX4xX1xX6dxX3xXexX1x155dfxXeexX3xX20xXdxX6xX6dxX3xX3dxX86xX4xX1xX3xXexX6cxX4bxX1axX3xXexX1xX86xX3xXexX6cxX72xX1b2xX1axX20xX3xX1a5xX3xX57xX1e0xX4xX3xXexX6cxX15xX1axX20xX3xXadx16912xX1axX1xXdbxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6dxX3dxXeexXaxX12xXcxX6cxX6dxX1axX20xX3xXexX15xX14xX1axX3xXc3xX15xX6xX1bxX3xX20xXdxX29xX3xX1dxX1exX1axX20xX3xX1axX341xXdxX3xXexX23xX1axX20xX5dxX20xXdxXb2xX57xX3xX45xX6xX1axX3xX108xX10xX1axXdbxX3xXcxX15xXeexX3xX1axX1xXdxX4bxX1axX1bxX3xXex15ae1xX1axX1xX3xX4xX1xX15xX1axX20xX3xX4xXb2xX3xXexX15xX14xX1axX3xX20xXdxX29xX3xX1dx10ab2xX1axX3x12807xX45xX341xXdx126f8xX3xXbaxX1xX6dxXb2xX1axX20xX3xX2xX5exX14axXdbxX14axX14axX14axX3xX45xX9dxX1axX20xX3xX57xX2a8xXdxX3xX5xX72xXa3xX1axX20xXdbxX3xX1dbx10144xX1axX20xX3xXexX6cxX6dxX1axX20xX3xXexX15xX14xX1axX3xXc3xX15xX6xX1bxX3x1655cxX20x12b0exX1axX3xX1xX1exX1axX20xX3xX462xX1xX1exX3xX1axX72xX58xX4xX3xXexXdxXc9xXbxX3xXex14eecxX4xX3xXex142c9xX3xX4xX1xX1e0xX4xX3xX5cxX3xXbxX1xXdxX4bxX1axX3xX45xX38fxX15xX3xXexX1xX14xX15xX3xXadxX29xX1axX3xX1dxX1exX1axX20xX3xX57xXdxXc9xX1axX20xX1bxX3xX45xX72xX6xX3xXexX47fxX1axX20xX3xX7xX90xX3xX1dxX1exX1axX20xX3xXexX6cx12693xX1axX20xX3xXexX1xX14xX15xX3xXbaxX362xX3xXex10ef6xX3xX1axX20xX1exXeexX3xX106xX146xX5dxX5cxX3xX45xXc9xX1axX3xX5cxX2xX5dxX241xX3xX5xX4bxX1axX3xX5exX5cxX106xXdbxX5cxX14axX14axX3xX5xX72xXa3xX1axX20xX3xXexX6cxX4bxX1axX3xXexX47fxX1axX20xX3xX7xX90xX3x153a8xX2xX146xXdbxX14axX14axX14axX3xX5xX72xXa3xX1axX20xX3xX4xX1xX1exX6dxX3xXexX1xX14xX15xXdbxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6dxX3dxXeexXaxX12xX13xXc9xX1axX3xX1dxX58xXdxX3xXexX1xX86xX3xXexX6cxX72xX1b2xX1axX20xX3xXexX1xXc9xX3xX20xXdxX58xXdxX1bxX3xX7xX29xX1axX20xX3xX1axX6xXeexX1bxX3xX20xXdxX29xX3xX1dxX1exX1axX20xX3xX20xXdxX6xX6dxX3xX1axX20xX6xXeexX3xXexX6cxX4bxX1axX3xXexX1xX86xX3xXexX6cxX72xX1b2xX1axX20xX3xX4xX1xX464xX15xX3x11ba5xX3xX1a5xX3xX57xX1e0xX4xX3xX2xXdbxX5cxX14cxX93xX3x129dcxX40xX1c0xX2bxX6dxX15xX1axX4xX10xX1bxX3xXadxXdxX4bxX1axX3xX45xX341xX3xXexX23xX1axX20xX3xX241xX1bxX4fbxX3xX585xX40xX1c0xX2bxX6dxX15xX1axX4xX10xXdbxX3xXcxX6cxX6dxX1axX20xX3xXbxX1xXdxX4bxX1axX3xX4xX15xX90xXdxX3xXexX15xX14xX1axX1bxX3xX7xXb2xX1axX3xX108xX15xX38fxXexX3xX1dxX1exX3xX1axXdxX2edxX57xX3xXexXdxX1axX3xXexXdxX4bxX15xX3xX3dx1320dxX1axX20xX3xX4xX4fxX6xX3xX1a4xfccbxX3xXexX23xX1axX20xX3xX20xXdxX4baxXbxX3xX45xX9dxX1axX20xX3xX585xX40xX1c0xX3xX5xX4bxX1axX3xX20xXdxX29xX3xX45x16686xX3xX45x11dd8xXeexX3xX20xXdxX29xX3xXbaxXdxX57xX3xX5xX6dxXc0xXdxX3xX20xXdxXb2xX57xX3xX57xXc0xX1axX1xXdbxX3xX13x134c6xX1axX20xX3xX4xX1a8xX6xX3xXbxX1xXdxX4bxX1axX1bxX3xX20xXdxX29xX3xX1dxX1exX1axX20xX3xX20xXdxX6xX6dxX3xX1axX20xX6xXeexX3xX20xXdxXb2xX57xX3xX45xXc9xX1axX3xX106xX241xX1bxX93xX3xX585xX40xX1c0xX1bxX3xX108xX15xX90xX1axX20xX3xX57xX1e0xX4xX3xX2xXdbxX5cxX146xX146xX1bxX5cxX3xX585xX40xX1c0xX2bxX6dxX15xX1axX4xX10x1085fxX3xX20xXdxX29xX3xX1dxX1exX1axX20xX3xX20xXdxX6xX6dxX3xXexX1xX29xX1axX20xX3xX146xX3xX4x11fb4xX1axX3xX2xXdbxX5cxX14cxX5cxX3xX585xX40xX1c0xX2bxX6dxX15xX1axX4xX10xX3xX7xX6xX15xX3xXbaxX1xXdxX3xX1xXc0xX3xX2xX14cxX3xX585xX40xX1c0xXdbxX3xXcxX40exX1axX1xX3xX4xX1xX15xX1axX20xX3xXexX6cxX6dxX1axX20xX3xXexX15xX14xX1axX3xX1axX1exXeexX3xX20xXdxX29xX3xXbaxXdxX57xX3xX5xX6dxXc0xXdxX3xXc3xX15xXc5xX3xX1dxX425xX1axX3xXexX23xX1axX20xX3xX14axX1bxX93x14accxX1bxX3xX4xX68dxX1axX3xXexX40exX1axX1xX3xX4xX1xX15xX1axX20xX3xX4xXb2xX3xXexX1xX29xX1axX20xX3xX241xX3xXexX1xX3b9xX3xX20xXdxXb2xX57xX3xXexX58xXdxX3xX241xX6eaxXdbxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXebxX6dxX3dxXeexXaxX12x16001xXc9xXexX3xXc3xX15xXb2xX3xXbaxX1xXb2xX6dxX3xX7xX29xXexX3xX4xX4fxX6xX3xX1xX605xX1axX20xX3xX72cxXdxXexX4xX6dxX3xX45xX90xXdxX3xX1dxX58xXdxX3xX106xX4fbxX3xX1axX20xX72xX1b2xXdxX3xX5xX1exX3xX1axX1x1129dxX1axX20xX3xX1axX1xX1exX3xXc3xX15xXb2xX1axX3xX5xXc5xX3xXexX1exXdxX3xX4xX1xX40exX1axX1xX1bxX3xXbaxXdxX1axX1xX3xX3dxX6dxX6xX1axX1xX3xX1dxX1exX1axX20xX3xXbax168bdxX3xX1xXc0xX1axX1bxX3xXbxX1xX464xX1axX3xXexX40exX4xX1xX3xXbaxX5e7xX3xXexX1xX15xX1b8xXexX1bxX3xX5xX1exX57xX3xXexX6cxX6dxX1axX20xX3xX1axX20xX464xX1axX3xX1xX1exX1axX20xX3xX1dxX2edxX3xX20xXdxX29xX3xX1dxX1exX1axX20xX3xXexX6cxX6dxX1axX20xX3xXexX15xX14xX1axX3xX1axX1exXeexX3xX4xX1xX6dxX3xXexX1xX38fxXeexX1bxX3xX4xX624xX3xX2xX4fbxX3xX1axX20xX72xX1b2xXdxX3xX4xX1xX6dxX3xX6cx16ab6xX1axX20xX3xX20xXdxX29xX3xX7x15b61xX3xXexX23xX1axX20xX1bxX3xX93xX3xX1axX20xX72xX1b2xXdxX3xX1axX20xX1x14f45xX3xX20xXdxX29xX3xX20xXdxXb2xX57xX1bxX3xX7xX90xX3xX1axX20xX72xX1b2xXdxX3xX4xX68dxX1axX3xX5xXc0xXdxX3xX3dx148c2xX3xXadxX29xX6dxX3xX20xXdxX29xX3xX45xXdxX3xX1axX20xX6xX1axX20xXdbxX0xX2bxXbxX12xX0xXbxX12xX3axXdxX99xX1axX3xX20xXdxX29xX3xX1dxX1exX1axX20xX3xXexX6cxX6dxX1axX20xX3xX1axX72xX58xX4xX3xX1dxX425xX1axX3xX45xX6xX1axX20xX3xX4xX6xX6dxX3xX1x12225xX1axX3xX20xXdxX29xX3xXexX1xXc9xX3xX20xXdxX58xXdxX3xX20xX14xX1axX3xX5exX3xXexX6cxXdxX99xX15xX3xX45xX9dxX1axX20xX3xX57xX2a8xXdxX3xX5xX72xXa3xX1axX20xXdbxX3xXcxX1xX10xX6dxX3xX3axX462xX1a4xX0xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Chủ động ứng phó với thiên tai

Chủ động ứng phó với thiên tai
2023-06-05 09:35:00

baophutho.vn Trước những diễn biến phức tạp, khó lường của thời tiết, huyện Phù Ninh luôn sẵn sàng với công tác phòng chống thiên tai (PCTT), tìm kiếm cứu...

Đoan Hùng được mùa lúa chiêm xuân

Đoan Hùng được mùa lúa chiêm xuân
2013-06-03 08:19:00

PTO- Cuối tháng 5, những cánh đồng lúa chiêm xuân của huyện Đoan Hùng đã chuyển sang màu vàng óng, đang được bà con nông dân đang khẩn trương thu hoạch lúa...

Hiệu quả từ công tác đào tạo nghề

Hiệu quả từ công tác đào tạo nghề
2013-06-01 09:15:00

PTO- Thực hiện đề án 1956 của Chính phủ về Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, ba năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Thanh Thủy đã tổ chức nhiều lớp dạy nghề cho người dân các...

Thanh tra hoạt động kinh doanh vàng miếng

Thanh tra hoạt động kinh doanh vàng miếng
2013-05-31 14:48:00

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố thực hiện kế hoạch thanh tra hoạt động kinh doanh vàng miếng tại các tổ chức tín dụng...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long