Cập nhật:  GMT+7
4c7cx5eb6x8b43xab33x6d70x72bex6307x74edx6e86xX7x6d8ax4d76xccd7xa4aexb9dexc9d4xX5x53f7xXaxa149xcb32xXdxac46x8aa7xX3xXexbf04xX6xX3xaf95x8191xX3xXexX19xac15x4c95xX3x6fcexX21x9ec1xXexX3xb7f3xa00bxX21xd1a2xX29xX3xX2axb968xX4xX3xXexX1xc183xX4xX3xXbxX1x91cfxX16x4f9cxX3xX29xX1xa576xX29xX3xX1x91f7xX29xX2axX3xX1xa369xX6xX0x4e8exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6a9fxX10xX6xc107xXaxX12xd46fxX1xXdxX3xX4x708dxX4xX3xcc51xX21x8f34xX29xX3xX5x9a7exX3xX4xX1xX26xXexX3xX5x8d35x6b7dxX29xX2axX3xX29x85f6xX29xX2axX3xX5x54d9xX16xX3xX7xX6bxX29xX3xX1cxX44xX3xXexX1x6d82xX22xX3xX7xX6bxX29xX3xX1cx8df7xX6xX3xXexXdx4feaxX29xX3xX1xX44xX29xX1xX3x7bf6xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xX1cxXdxc79bxX4xX3xX4xX1xX26xXbxX3xX1xX44xX29xX1xX3xbde8xX21xX22xX3xb132xad1cxX29xX1xX3xX4xX8exX6xX3xXbxX1xcebaxXbxX3xX5xX21x775bxXexX3xX1cxX1dxX3xXexX19xX21xX22xX3xX24xX21xX26xXexX3xX29xX2axX21xX2cxX29xX3xX2axX30xX4xX3xXexX1xX35xX4xX3xXbxX1xX3axX16xX3cxX3xX29xX1xX40xX29xX3xX1xX44xX29xX2axX3xX1xX49xX6xX3xXbfxX30xXdxX3xX1cx9662xXdxX3xX16x6a72xXexX3xX7xX30xX3xX4xc0e5xX3xX7x95cdxX3xX4xX49xX3xX1x9befx5bb5xXexX3xXbfxX10bxX29xX2axX3xX7xX112xX3xX4xX1xX9bxX3cxX3xXa3xXdxX29xX1xX3xX5exX11bxX6xX29xX1xX3xX19xX6xX21xX3xX4xX8exX3xXbbxX21xX6bxX3xXexX19xd04exX29xX3xXbfxXc0xX6xX3xa782xX44xX29xX3xX24xX40xX3xXcx596dxX3xa39bxX40xX3cxX3xX1xX21xX22xXaexX29xX3x7f2dxX82xX16xX3xXcxX1xX6xX11bx5e27xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX11bxX29xXaxX12xX0xXdxX16xX2axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX61xX10xX29xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXax6c9axXdxX5exXexX1xaac8xX3x90adxaf51x907cxXbxX24x7295xX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX1a1xX3x4db6xX1a3xX1a3xXbxX24xX1a8xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX4cxX4cxX4xX167xX14bxX6xX11bxXbxX1xX21xXexX1xX11bxX167xX1cxX29xX4cxX5exX10xX7xXa3xXexX11bxXbxX4cxX29xX10xX19cxX7xX4cxa11fxX1ddxX1b2xX1a3xX4cxX2xX2xX2xX5exX1a4xX2x6253xX1ddxX1a5xX2xX1e8xXexX1a4xX1a4xX2x628dxX5xX1a3x75ffxX1f1xX2xX1b2xc73cxX1e8xX1a3xX1a5xX1a4xX2xX1f4xX1b2xX1a4xX1ddxX1a3xX1e8x727axX1f8xX204xX1f1xX1f8xX167xb775xXbxX2axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xX1cxX1dxX3xXexX19xX21xX22xX3xX24xX21xX26xXexX3xX29xX2axX21xX2cxX29xX3xX2axX30xX4xX3xXexX1xX35xX4xX3xXbxX1xX3axX16xX3cxX3xX29xX1xX40xX29xX3xX1xX44xX29xX2axX3xX1xX49xX6xXaxX3xX19cxXdxX5exXexX1xX9xXaxX1a3xX1a4xX1a5xXaxX3xX1xX10xXdxX2axX1xXexX9xXaxX1b2xX1a3xX1a3xXaxX3xX4cxX12xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX11bxX29xXaxX12xX13xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xX4xX1xX26xXexX3xX5xX77xX78xX29xX2axX3xX19xX6xX21xX3xXexX11cxXdxX3xX5bxX78xXbxX3xXexXcaxX4xX3xX24xX40xX3xX5exXc0xX4xX1xX3xX1cxX66xX3xX7xX6bxX29xX3xX24xX21xX26xXexX3xX7xX112xX3xX4xX1xX9bxX3xX1cxX44xX3xXexXdxX144xX21xX3xXexX1xX66xX3xX7xX6bxX29xX3xXbxX1xX3axX16xX3xX19xX6xX21xX3xX6xX29xX3xXexX11bxX44xX29xX3xXcxX153xX3xX155xX40xX167xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxca32xX11bxX5exX22xXaxX12xc2bbxX11bxX44xX29xX3xXbfxX40xX3xXexXdxX9bxX29xX3xX1xX44xX29xX1xX3xXa3xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xX14bxX6bxX22xX3xX4xX112xX3xX7xX115xX3xX4xX49xX3xX1xX11bxX11cxXexX3xXbfxX10bxX29xX2axX3xX7xX112xX3xX4xX1xX9bxX3cxX3xXa3xXdxX29xX1xX3xX5exX11bxX6xX29xX1xX3xX19xX6xX21xX3xX4xX8exX3xXbbxX21xX6bxX3xX2axX2cxX16xX1a1xX3xX61xX7dxX29xX2axX3xXexX22xX3xXcx5c14xX5bxX5bxX3xX7xX6bxX29xX3xX24xX21xX26xXexX3xXexX1xX77xX112xX29xX2axX3xX16xX11cxXdxX3xX1cxX44xX3xX5exXc0xX4xX1xX3xX1cxX66xX3xX29xX7dxX29xX2axX3xX29xX2axX1xXdxXaexXbxX3xc633xX6xX11bxX3xX2fcx90fdxX1a8xX3xX5bxX78xXbxX3xXexXcaxX4xX3xX24xX40xX3xX5exXc0xX4xX1xX3xX1cxX66xX3xX7xX6bxX29xX3xX24xX21xX26xXexX3xX7xX112xX3xX4xX1xX9bxX3xX1cxX44xX3xXexXdxX144xX21xX3xXexX1xX66xX3xX7xX6bxX29xX3xXbxX1xX3axX16xX3xX19xX6xX21xX3xX6xX29xX3xXexX11bxX44xX29xX3xXcxX153xX3xX155xX40xX1a8xX3xX61xX7dxX29xX2axX3xXexX22xX3xX61x7e54xX3xb864x81a9x8124x6de1x81c4xX3xX3e5xX1xc1c9xX3xXcxX1xbd3dxX1a8xX3xX61xX1xXdxX3xX29xX1xXcaxX29xX1xX3xX61xX7dxX29xX2axX3xXexX22xX3xX61xX3e5xX3xX3e7xX3e8xX3e9xX3eaxX3ebxX3xX5bxX44xX3xX35axX10bxXdxX3xXexX11cxXdxX3xX3e5xX1xX3efxX3xXcxX1xX3f3xX1a8xX3xX61xX7dxX29xX2axX3xXexX22xX3xXcxX35axX5bxX5bxX3xX15fxX44xX29xX2axX3xX3eaxXcaxXbxX3xX155xX6xX29xX1xX1a8xX3xX5bxX78xXbxX3xXexXcaxX4xX3xX24xX40xX3xX7xX6bxX29xX3xX24xX21xX26xXexX3xX1cxX44xX3xXa3xXdxX29xX1xX3xX5exX11bxX6xX29xX1xX3xX29xX7dxX29xX2axX3xX7xX6bxX29xX3xX7xX11cxX4xX1xX3xX15fxX82xX16xX3xXcxX1xX6xX11bxX1a8xX3xX61xX7dxX29xX2axX3xXexX22xX3xXcxX35axX5bxX5bxX3xX7xX6bxX29xX3xX24xX21xX26xXexX3xX1cxX44xX3xXexX1xX77xX112xX29xX2axX3xX16xX11cxXdxX3xX2f6xX6bxX11bxX3xX13xX1xXcaxX29xX1xX3xX3e5xXcxX167xX3xX2fcxX82xX22xX3xX5xX44xX3xX29xX1x6cf9xX29xX2axX3xX4xX112xX3xX7xX115xX3xX5xXdxX144xX29xX3xXa3xX9bxXexX3xX7xX6bxX29xX3xX24xX21xX26xXexX3xX1cxX44xX3xXexXdxX144xX21xX3xXexX1xX66xX3xX1cxX107xXdxX3xX4xXcaxX4xX3xX1xX10bxX3xX7xX6bxX29xX3xX24xX21xX26xXexX3xX19xX6xX21xX3xXexX11cxXdxX3xX24xX40xX3xXcxX153xX3xX155xX40xX3xX1cxX44xX3xXexX11cxXdxX3xX16xX10bxXexX3xX7xX30xX3xXexc79dxX29xX1xX3xXa3xX1xXcaxX4xX3xX29xX1xX77xX1a1xX3xX389xX112xX29xX3xX15fxX6xX3cxX3xX15fxX44xX11bxX3xX61xX6xXdxX3cxX3xXcxX1xX96xX6xX3xXcxX1xXdxX144xX29xX3xX5bxX21xX9bxX3cxX3xXcxX1xXcaxXdxX3xX35axX2axX21xX22xX144xX29xa051xX3xX389xX6bxX29xX3xX5xX77xX78xX29xX2axX3xXexXdxX144xX21xX3xXexX1xX66xX3xX14bxceb4xX29xX1xX3xXbbxX21xX82xX29xX3xXa3xX1xX11bxX6bxX29xX2axX3xX1ddxX1a4xX1a5xX3xXexX26xX29xX3xX19xX6xX21xX3xX4xX8exX3xXbbxX21xX6bxX4cxX4xX112xX3xX7xX115xX4cxX29xa8fbxX16xX167xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2f6xX11bxX5exX22xXaxX12xX69xX21xX6xX3xX4xX7dxX29xX2axX3xXexXcaxX4xX3xXa3xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3cxX3xX4xX49xX3xX16xX10bxXexX3xX4xX112xX3xX7xX115xX3xX29xX2axX96xX29xX2axX3xX1xX11bxX11cxXexX3xXbfxX10bxX29xX2axX3xX5xX44xX3xX61xX7dxX29xX2axX3xXexX22xX3xXcxX35axX5bxX5bxX3xX7xX6bxX29xX3xX24xX21xX26xXexX3xX1cxX44xX3xXexX1xX77xX112xX29xX2axX3xX16xX11cxXdxX3xX2f6xX6bxX11bxX3xX13xX1xXcaxX29xX1xX3xX3e5xXcxX167xX3xX389xXcaxX21xX3xX4xX112xX3xX7xX115xX3xX4xd4a6xX29xX3xX5xX11cxXdxX3xX4xX112xX3xX14bxX6bxX29xX3xXexX21xX82xX29xX3xXexX1xX8exX3xX4xXcaxX4xX3xXbbxX21xX22xX3xXbfxXc0xX29xX1xX3xX4xX8exX6xX3xXbxX1xXcaxXbxX3xX5xX21xXcfxXexX3xX1cxX1dxX3xXexX19xX21xX22xX3xX24xX21xX26xXexX3xX29xX2axX21xX2cxX29xX3xX2axX30xX4xX3cxX3xX29xX1xX40xX29xX3xX1xX44xX29xX2axX3xX1xX49xX6xX3xXexX19xX11bxX29xX2axX3xX7xX6bxX29xX3xX24xX21xX26xXexX3cxX3xX4xX1xX9bxX3xX14bxXdxX9bxX29xX3cxX3xXa3xXdxX29xX1xX3xX5exX11bxX6xX29xX1xX3xX19xX6xX21xX3xX4xX8exX3xXbbxX21xX6bxX3cxX3xX24xX21xX26xXexX3xXexX19xX562xX29xX1xX3xXbfxX77xX78xX4xX3xX1xX2cxX3xX7xX112xX3cxX3xX2axXdxX26xX22xX3xXex7d29xX3xX4xX49xX3xX5xXdxX144xX29xX3xXbbxX21xX6xX29xX3xXbfxX9bxX29xX3xX1xX11bxX11cxXexX3xXbfxX10bxX29xX2axX3xX7xX6bxX29xX3xX24xX21xX26xXexX3cxX3xXa3xXdxX29xX1xX3xX5exX11bxX6xX29xX1xX3xX29xX1xX77xX1a1xX3xX3eaxXdxX26xX22xX3xX4xX1xX153xX29xX2axX3xX29xX1xXcfxX29xX3xXbfxX58cxX29xX2axX3xXa3xX6fxX3xXa3xXdxX29xX1xX3xX5exX11bxX6xX29xX1xX1a8xX3xX2axXdxX26xX22xX3xX4xX1xX153xX29xX2axX3xX29xX1xXcfxX29xX3xX4xX112xX3xX7xX115xX3xXbfxX8exX3xXbfxXdxX1dxX21xX3xXa3xXdxXaexX29xX3xX1cxX1dxX3xX6xX29xX3xXexX11bxX44xX29xX3xXexX1xX35xX4xX3xXbxX1xX3axX16xX1a8xX3xX2axXdxX26xX22xX3xX4xX1xX153xX29xX2axX3xX29xX1xXcfxX29xX3x9a05xXdxX10xXexX3eaxX3ebxX3e5xX1a8xX3xX4xX49xX3xX29xX1xX40xX29xX3xX1xX44xX29xX2axX3xX1xX49xX6xX1a8xX3xX4xX49xX3xX1xX78xXbxX3xXbfxX2cxX29xX2axX3cxX3xX1xX49xX6xX3xXbfxX112xX29xX3xX1xX11bx9290xX4xX3xX7x9a97xX3xX7xXcaxX4xX1xX3xX2axX1xXdxX3xX4xX1x9dfbxXbxX3xX1cxXdxXaexX4xX3xX29xX1xXcfxXbxX3cxX3xX14bxXcaxX29xX3xX7xX6bxX29xX3xXbxX1xX3axX16xX3xX29xX1xc2c8xX16xX3xXexX19xX21xX22xX3xX24xX21xX26xXexX3xX29xX2axX21xX2cxX29xX3xX2axX30xX4xX3xXexX1xX35xX4xX3xXbxX1xX3axX16xX167xX3xX2fcxX11bxX44xX29xX3xXa3xXdxX15xX16xX3xXexX19xX6xX3xX4xbe84xX29xX2axX3xXexXdxX9bxX29xX3xX1xX44xX29xX1xX3xX5xX26xX22xX3xX204xX3xX16x83fexX21xX3xX19xX6xX21xX3xX4xX8exX3xXbbxX21xX6bxX3xXa3xXdxX15xX16xX3xX29xX2axX1xXdxXaexX16xX3xX4xXcaxX4xX3xX4xX1xX512xX3xXexXdxX144xX21xX3xX1cxX1dxX3xX6xX29xX3xXexX11bxX44xX29xX3xXexX1xX35xX4xX3xXbxX1xX3axX16xX167xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3ebxX21xXexX1xX11bxX19xXaxX12xXcxX3efxX3xX3ebxX29xX1xX0xX4cxXbxX12

Tú Anh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long