Cập nhật:  GMT+7
5559x92b5xa021x5866xb29dxe733x6b3bx5586xdd22xX7xe727x74bcx7cb5x92b0xb301xd296xX5x7af2xXax5e34xcc58xbe15xX1xXdxaa0fx742cxX3xXexX1x730cxX3xX4x9db0xa0a1xX14xX3xXex903fxd627xX20xX1xX3xe685x6e1cx8c4exX20xX14xX3xaf1bx9c7exaf53xX3xX2xX2x93c9xc34ex6f76xX3x9370x8763xX20xX3xXcxX30xX31xX3x9b4fxX3xd741xa78dxX20xX3x87ebxX6xe946xX3xX41xX3x8651xX1x9b66xX3xX37xc23dxX20xX14xX0xbca6xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6476xX10xX6xX2fxXaxX12xX4dxXcx5f5exXcxX3xX41xX3xX13xX14xX52xX31xX3xX2x67afxX56x950fxe209xX3xXcx65d3xX20xX14xX3xe925xX1fxX20xX14xX3xXexX31xX3xX6dxXdxX17xX20xX3xX5x9918xX4xX3xX47xXdx794cxX20xX3xbb96xcf00xX4xX3x69cexX52xX3xX82xX1fxX20xX14xX3xXexX31xX3xX6dxXdxX17xX20xX3xX5xX90xX4xX3xX4dxX1xc8cbxX3xXcxX1x997bxX3xX29xca06xX3xX29xXdxX3xX20xX14xX1xXdxX17xX18xX3xXexX1xX1cxX3xX4xX1fxX20xX14xX3xXexX24xX25xX20xX1xX3xX29xX2axX2bxX20xX14xX3xX2fxX30xX31xX3xX2xX2xX35xX36xX37xX3xX39xX3axX20xX3xXcxX30xX31xX41xX3xX43xX44xX20xX3xX47xX6xX49xX41xX3xX4dxX1xX4fxX3xX37xX52xX20xX14xeac3xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX49xX2fxX31xXaxX12xX0xXdxX18xX14xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX56xX56xX4xXfex89e1xX6xX49xXbxX1xX1cxXexX1xX49xXfexX9cxX20xX56xX2fxX10xX7xX36xXexX49xXbxX56xX20xX10xc877xX7xX56x621dxX2xX2xa22bxX56x5eb6xX13fxX2fxX141xX2xX2xX2xX35xX13cx68fbxXexX2x8ff5x9cbfxX13fxX13fxX7axX5xX2xXfexc306xXbxX14xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX49xX2fxX31xXaxX12xX4dxX1xb960xX3xXcxX7exX20xX14xX3x6e62xXdx682cxX18xX3xX29xX4fxX4xX3xXcxX7exX20xX14xX3xX82xX1fxX20xX14xX3xXexX31xX3xX6dxXdxX17xX20xX3xX5xX90xX4xX3xX18xXdxX95xX20xX3xX98xX99xX4xX3xce23x7c61xX3xX47xXdxX20xX1xX3xXcxX1cx5b4bxX20xX3xX36xXdxb156xX18xX3xXexX24xX6xX3xXexabe2xXdxX3xXcxX98xaa3dxX3xX13cxX13cxX35xX36xX37xX3xX39xX3axX20xX3xXcxX30xX31xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX49xX2fxX31xXaxX12xX65xXdxX17xX20xX3xX20xX6xX31xX7bxX3xX29xX2axX2bxX20xX14xX3xX2fxX30xX31xX3xX2xX2xX35xX36xX37xX3xXex970cxX3xXexX24xX1b9xX18xX3xX13cxX13cxX35xX36xX37xX3xX37xXdxX17xXexX3xXcxX24xX25xX3xX29xX44xX20xX3xXexX24xX1b9xX18xX3xX2xX2xX35xX36xX37xX3xX4dxX1xX4fxX3xX37xX52xX20xX14xX3xX4xX1acxXbxX3xX29xXdxX17xX20xX3xX4xX1xX49xX3xX141xX3xXcxX98xX1bexX3xX2xX2xX35xX36xX37xX3xX9cx7d53xXdxX3xX14exX3xX47xX98xX1bexX3xX4xX173xX3xXexX7exX20xX14xX3xX4xX1fxX20xX14xX3xX7xX1cxX1acxXexX3xX29xc643xXexX3xX5xX52xX3xX13cxX141xX14axX47xX37xX1bexX7bxX3xX4xX1acxXbxX3xX29xXdxX17xX20xX3xX4xX1xX49xX3xX2xX78xX141xXfexX13fxX35xX14dxX3xX36xX1xX17cxX4xX1xX3xX1xX52xX20xX14xX3xX4xbf8axX6xX3xX4xX17cxX4xX3xX1xX1cxX31xX17xX20xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX39xX3axX20xX7bxX3xXcxX30xX20xX3xX39xX3axX20xX7bxX3xXcxX6xX18xX3xX13xX1fxX20xX14xX7bxX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xXcxX1xX290xX31xX3xX9cxX52xX3xX18x8e47xXexX3xXbxX1xe609xX20xX3xX36xX1xX17cxX4xX1xX3xX1xX52xX20xX14xX3xX1xX1cxX31xX17xX20xX3xX1a2xX30xX18xX3xXcxX1xX6xX49xX7bxX3xX82x5b04xX18xX3x9714xX1xX1a3xX7bxX3xXexX1xX52xX20xX1xX3xXbxX1xX4fxX3xX37xXdxX17xXexX3xXcxX24xX25xXfexX3xX6dxX30xX31xX3xX5xX52xX3xX29xX2axX2bxX20xX14xX3xX2fxX30xX31xX3xX4xX1x5ce5xX3xX4xX173xX3xX2xX3xX20xX14xX1cxaab2xX20xX3xX4xX1acxXbxX3xX29xXdxX17xX20xX3xX2fxX1cxX31xX3xX20xX1xX1acxXexX3xXexX1fdxX3xXexX24xX1b9xX18xX3xX13cxX13cxX35xX36xX37xX7bxX3xXexX1xX2axX2bxX20xX14xX3x5b3exX1cxX31xX1a3xX20xX3xX29xX2cfxX31xX3xXexdc8dxXdxX7bxX3xX2fxac0bxX20xX3xX29xX44xX20xX3xX4xX1xX1acxXexX3xX5xX2axe078xX20xX14xX3xX29xXdxX17xX20xX3xX20x6553xX20xX14xX3xa6a0xX3xX18xX2caxXexX3xX7xX4fxX3xX36xX1xX1cxX3xX9cxX90xX4xX3xXexX1xX1cxX2caxX4xX3xX1xX1cxX31xX17xX20xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX39xX3axX20xX3xX9cxX52xX3xXcxX30xX20xX3xX39xX3axX20xX3xX4xX173xX3xX20xX1xXdxX95xX1cxX3xXexX1xX2bxXdxX3xX29xXdxX1b1xX18xX3xX4xX1xX2axX6xX3xX29xX17cxXbxX3x839fxX20xX14xX3xX31xX1a3xX1cxX3xX4xX2cfxX1cxX3xX7x59ddxX3xX2fxbdbfxX20xX14xX3xX4xX290xX6xX3xX36xX1xX17cxX4xX1xX3xX1xX52xX20xX14xXfexX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX49xX2fxX31xXaxX12xX0xXdxX18xX14xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX56xX56xX4xXfexX122xX6xX49xXbxX1xX1cxXexX1xX49xXfexX9cxX20xX56xX2fxX10xX7xX36xXexX49xXbxX56xX20xX10xX139xX7xX56xX13cxX2xX2xX13fxX56xX141xX13fxX2fxX141xX2xX2xX2xX35xX13cxX14axXexX2xX14dxX14exX13fxX13fxX7axX5xX13cxXfexX155xXbxX14xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX49xX2fxX31xXaxX12xXcxX24xX2axX245xX4xX3xXexX1xX90xX4xX3xXexX24xX1b9xX20xX14xX3xX20xX1a3xX1cxX3xXexX24xX1a3xX20xX7bxX3xXcxX7exX20xX14xX3xX82xX1fxX20xX14xX3xXexX31xX3xX6dxXdxX17xX20xX3xX5xX90xX4xX3xX18xXdxX95xX20xX3xX98xX99xX4xX3xX4xX1xX31dxX3xX29xX1b9xX49xX3xX4xX17cxX4xX3xX29xX3axX20xX3xX9cxe061xX3xa89bxX1cxX35dxX20xX3xX5xc938xX3xX2fxX90xX3xX17cxX20xX3xX9cxX52xX3xX82xX1fxX20xX14xX3xXexX31xX3xX6dxXdxX17xX20xX3xX5xX90xX4xX3xX4dxX1xXb2xX3xXcxX1xXb6xX3xX36xX1xX2eexX20xX3xXexX24xX2axX3axX20xX14xX3xX29xX2axX6xX3xX29xX2axX2bxX20xX14xX3xX2fxX30xX31xX3xX2xX2xX35xX36xX37xX3xX39xX3axX20xX3xXcxX30xX31xX3xX41xX3xX43xX44xX20xX3xX47xX6xX49xX3xX41xX3xX4dxX1xX4fxX3xX37xX52xX20xX14xX3xX9cxX52xX49xX3xX9cx72afxX20xX3xX1xX52xX20xX1xX7bxX3xX9cxX245xXdxX3xX4aexX1cxX31xX3xX18xX1fxX3xX122xX6xX49xX3xX14xX327xX18xX3xX2fxX90xX20xX14xX3xX18xX245xXdxX3xX2xX14axX78xX3xX4xX2caxXexX7bxX3xX4xX1xXdxX95xX1cxX3xX2fxX52xXdxX3xXexX24xX1a3xX20xX3xX7axX35xX36xX18xX7bxX3xX7xX3d9xX3xX2fxX3dcxX20xX14xX3xX2fxX30xX31xX3xX1bexX82xX13cxX141xX35xX7bxX3xX4xX1fxX20xX14xX3xX7xX1cxX1acxXexX3xX18xX6xX20xX14xX3xXexX35dxXdxX3xX4xX290xX6xX3xX29xX2axX2bxX20xX14xX3xX2fxX30xX31xX3xX5xX52xX3xX2xX13cxX35xX47x9a85xXfexX3xX6dxX2axX2bxX20xX14xX3xX2fxX30xX31xX3xX29xXdxX3xX4aexX1cxX6xX3xX29xX4acxX6xX3xX122xX52xX20xX3xXexX1xX4acxX3xX352xXb9xX3xX39xX3axX20xX3xXcxX30xX31xX7bxX3xX1xX1cxX31xX17xX20xX3xX98xX6xX3xX37xX25xX3xXexX1xX52xX20xX1xX3xXbxX1xX4fxX3xX65xX52xX3xX13xX2caxXdxX7bxX3xX1xX1cxX31xX17xX20xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xXcxX1xX290xX31xX7bxX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX39xX3axX20xX7bxX3xXexX31dxX20xX1xX3xX4dxX1xXb2xX3xXcxX1xXb6xX3xX29xX2axX370xX4xX3xX29xX35dxX18xX3xX122xX35dxX49xX3xXexX1xX10xX49xX3xXexXdxX1a3xX1cxX3xX4xX1x69e2xX3xX13xX41xX2xX7bxX3xX4xX173xX3xX20xX14xX1cxX327xX20xX3xX2fxX90xX3xXbxX1x6c8exX20xX14xXfexX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX49xX2fxX31xXaxX12xX0xXdxX18xX14xX3xX7xX24xX4xX9xXaxX56xX56xX4xXfexX122xX6xX49xXbxX1xX1cxXexX1xX49xXfexX9cxX20xX56xX2fxX10xX7xX36xXexX49xXbxX56xX20xX10xX139xX7xX56xX13cxX2xX2xX13fxX56xX141xX13fxX2fxX141xX2xX2xX2xX35xX13cxX14axXexX2xX14dxX14exX13fxX13fxX7axX5xX78xXfexX155xXbxX14xXaxX3xX56xX12xX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX49xX2fxX31xXaxX12xX39xX6xX1cxX3xX36xX1xXdxX3xX4xX1fxX20xX14xX3xXexX24xX25xX20xX1xX3xX29xXdxX3xX9cxX52xX49xX3xX9cxX51axX20xX3xX1xX52xX20xX1xX3xX4xX1xX1acxXexX3xX5xX2axX370xX20xX14xX3xX29xXdxX17xX20xX3xX20xX37axX20xX14xX3xX29xX2axX370xX4xX3xX4xX35dxXdxX3xXexX1xXdxX17xX20xX7bxX3xX20xX1xX1acxXexX3xX5xX52xX3xX36xX1xX1cxX3xX9cxX90xX4xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xX39xX3axX20xX7bxX3xXcxX30xX20xX3xX39xX3axX20xX7bxX3xX14xX173xXbxX3xXbxX1xX2cfxX20xX3xX29xX35dxX18xX3xX122xX35dxX49xX3xX9cxX51axX20xX3xX1xX52xX20xX1xX3xX6xX20xX3xXexX49xX52xX20xX7bxX3xX7exX20xX3xX29xX4acxX20xX1xX3xX5xX2axX245xXdxX3xX29xXdxX17xX20xX3xX29xX17cxXbxX3xX3ccxX20xX14xX3xX20xX1xX1cxX3xX4xX2cfxX1cxX3xX7xX3d9xX3xX2fxX3dcxX20xX14xX3xX29xXdxX17xX20xX3xX7xXdxX20xX1xX3xX1xX49xX1b9xXexX7bxX3xX7xX35dxX20xX3xX352xX1cxX1acxXexX3xX36xXdxX20xX1xX3xX2fxX49xX6xX20xX1xX3xX4xX290xX6xX3xX20xX14xX2axX2bxXdxX3xX2fxX30xX20xXfexX0xX56xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bexX1cxXexX1xX49xX24xXaxX12xXcxX1xX1cx66cexX31xX3xX65xX6xd5d9x5f4fxX20xX14xX0xX56xXbxX12

Thúy Hằng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Nâng hạng cho sản phẩm OCOP

Nâng hạng cho sản phẩm OCOP
2023-09-21 14:39:00

baophutho.vn Thời gian qua, huyện Cẩm khê đã và đang đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai OCOP theo hướng nâng cao chất lượng để tăng...

Vượt khó, tạo niềm tin

Vượt khó, tạo niềm tin
2023-09-21 14:29:00

baophutho.vn Tháng 6/1995, Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) xã Khải Xuân, huyện Thanh Ba được thành lập với 37 thành viên, tổng số vốn điều lệ huy động khi mới...

Giá xăng, dầu đồng loạt tăng

Giá xăng, dầu đồng loạt tăng
2021-05-12 15:57:34

Từ 15h hôm nay, mỗi lít xăng E5 RON 92 tăng 440 đồng, RON 95 tăng 370 đồng, dầu tăng tối đa 570 đồng một lít.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực
2021-05-12 15:05:39

PTĐT - Những năm qua, nhờ thực hiện tốt các giải pháp phát triển kinh tế, dựa vào các thế mạnh sẵn có của địa phương cùng với sự chỉ đạo sát sao từ các cấp chính quyền, cơ cấu...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long