Cập nhật:  GMT+7
d6bex1094axd730x1428axfe9fx12504x1039ax1017exe028xX7x14a23xd7b8x15340xfe75x126e2x1214cxX5x12f06xXax10825xf66cxee6exXexX3xX5x113bfxX3xXexX14xXdxX3xfc2ex12111x1106axXdxX3xec31xX14xXex1465fxX3x144b5xe1ffxX3xXcxf678xX3x15024xf8bexX0xfe85xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11ff9xX10xX6x13caaxXaxX12xXcxX14xXdxX3xX1exX1fxX20xXdxX3xX23xX14xXexX26xX3xX28xX29xX3xXcxX2cxX3xX2exX2fxX26xX3xX1xX2cxd6d7xe3d2xX1exX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xXcxX1x11502xX60xX3xXexX1x13afaxXdxX3xX1fxXdxX6xX1exX3x1398bxX2cxX6xX3xX4x1355dxX3xX1xXdxX61xX1exX3xXexfafex12d27xX1exX1fxX3xX7xX14xXexX3xX5xX18x140e8xX3xXcx14665xX3xX2xf9aaxX3xX1fxXdxX71xX3xX1exX1fxe0f8xX60xX3xf183x135daxX1exX1fxX3x156f5xX31xX97xX3xf7bcx12af9xX1exX3x11a16xX3xX1fxXdxX71xX3xX1exX1fxX9fxX60xX3xX97xX31xX97xX3xXex11b1axd948xX1exX3xXabx13071xX6xX3xf4f9xX9fxX1exX3xX1xX2cxX60xX61xX1exX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xXcxX1xX6cxX60xX3xX4xX7exX3xXa2xX86xX6xX3xX5x12aa5xX1exX26xX3xX5xX86xX87xX1exX1fxX3xXa2xX86xX6xX3xXbxX1x12edaxX3xXc7xXdxXacxX1exX3xXexX94xX3xX2xX2x13430xXa2xXa2xX3xXabxXacxX1exX3xX2xX100xX100xXa2xXa2xX91xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx14b74xX6xXbxXexXdx138a9xX1exXaxX12xX0xXdxXa2xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11dxX10xX1exXexX10xXbfxXaxX3xX7xXexX60xX5xX10xX9xXax132e2xXdxX43xXexX1x121cdxX3xXa7xX100x145d6xXbxX28x11014xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX147xX3xXa7xX100xX14bxXbxX28xX14exXaxX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX31xX31xX4xX91xXc7xX6xX122xXbxX1xX2cxXexX1xX122xX91xdf09xX1exX31xX43xX10xX7x150ddxXexX122xXbxX31xX1exX10xX142xX7xX31x10298xX183x14dc5xXafxX31xX2xX2xX2xX43xX100xX2xX185x1204exXafxX183x1015axXexXa7xXa7xX100xX100xX5xX100x13dd1x137f7xX185xXa7xX14bxXa7xX97xX18fxXafxX97xX18fxXa7xX18fxXa7xX183xX19axXa7xX43xX183xX185xX100xX91x141b7xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX5xX18xX3xXexX14xXdxX3xX1exX1fxX20xXdxX3xX23xX14xXexX26xX3xX28xX29xX3xXcxX2cxX3xX2exX2fxXaxX3xX142xXdxX43xXexX1xX9xXaxXa7xX100xX14bxXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxXa7xX100xX14bxXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6xXbxXexXdxX122xX1exXaxX12xX2exXc4xX3xXexXbfx11c9cxX3xX7xX14xXexX3xX5xX18xX3xXexX14xXdxX3xX1exX1fxX20xXdxX3xX23xX14xXexX3xf486xX1exX1xX3xX1xX86xX18xX1exX1fxX3xXexXe4xXdxX3xXabx11e3dxXexX3xXexX1xXf4xX3xX4xX86xX3xX4xX6cxX6xX3xX1exd934xXa2xX3xX1x12091xX3xXexX1xX2cxX249xX4xX3xX179xX1xX2cxX3xX183xX26xX3xX28xX29xX3xXcxX2cxX3xX2exX2fxX91xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10845xX122xX43xX60xXaxX12xf0fcxX86xX6xX3xX5xXe4xX1exX3xX179xX1xXdxXacxX1exX3xX1exX1fxX20xXdxX3xX23xX14xXexX3xXabxX122xX14xX1exX3xX4xX1xX227xX60xX3xX79xX2cxX6xX3xX28xX29xX3xXcxX2cxX3xX2exX2fxX3xXc7xXc4xX3xX7xX14xXexX3xX5xX18xX3xX173xX18xX3xXc7xX71xX3xX1exX1fxX122xX9fxXdxX3xX173xXe4xXdxX3xX4xX1xXdxe30axX2cxX3xX43xX9fxXdxX3xX179xX1xX122xX227xX1exX1fxX3xX18fxX14bxX14bxXa2xX26xX3xX179x10288xX122xX3xXexX1xX10xX122xX3xXabxX86xX71xX1exX1fxX3xXc7xXc0xX3xXex12becxX1exX1fxX3xX5xXdxXc0xX1exX3xXexX1xX2e8xX1exX3xXc7xXc4xX3xX7xX14xXexX3xX5xX18xX91xX3xfe7fx10fb5xX1exX1fxX3xXexX1xX71xXdxX3xX173xXc4xX3xXexXbfxX211xX3xX7xX14xXexX3xX5xX18xX3xXabxX29xX3xX173xX9fxX122xX3xXabxXacxX1exX3xXabxX236xXexX3xXexX1xXf4xX3xX4xX86xX3xX4xX6cxX6xX3xX1exX245xXa2xX3xX1fxXdxX6xX3xXabxffb2xX1exX1xX3xXexX14xXdxX3xX179xX1xX2cxX3xX183xX3xX28xX29xX3xXcxX2cxX3xX2exX2fxX26xX3xXexXbfxX122xX1exX1fxX3xXabxX7exX3xXa2xX249xXexX3xX1exX1fxX2e8xXdxX3xX1exX1xX9fxX3xXabxX29xX3xXc7xXc4xX3xX7xX14xXexX3xX1xX122xX9fxX1exX3xXexX122xX9fxX1exX26xX3xX1xX6xXdxX3xX1exX1fxX2e8xXdxX3xX1exX1xX9fxX3xX4xX7exX3xX1exX1fxX2cxX60xX3xX4x12323xX3xX4xX6xX122xX3xXc7xXc4xX3xX7xX14xXexX91xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6xXbxXexXdxX122xX1exXaxX12xX0xXdxXa2xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX11dxX10xX1exXexX10xXbfxXaxX3xX7xXexX60xX5xX10xX9xXaxX142xXdxX43xXexX1xX147xX3xXa7xX100xX14bxXbxX28xX14exX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX147xX3xXafxXafxX97xXbxX28xX14exXaxX3xX7xXbfxX4xX9xXaxX31xX31xX4xX91xXc7xX6xX122xXbxX1xX2cxXexX1xX122xX91xX173xX1exX31xX43xX10xX7xX179xXexX122xXbxX31xX1exX10xX142xX7xX31xX183xX183xX185xXafxX31xX2xX2xX2xX43xX100xX2xX185xX18fxXafxX18fxX18fxXexX192xX97xX14bxX100xX5xX14bxX19axX19bxX185xXa7xX14bxXa7xX97xX18fxXa7xX183xX183xX192xX14bxXa7xX97xX19axX100xXc7xX18fxXafxXc7xX91xX1b0xXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXexX3xX5xX18xX3xXexX14xXdxX3xX1exX1fxX20xXdxX3xX23xX14xXexX26xX3xX28xX29xX3xXcxX2cxX3xX2exX2fxXaxX3xX142xXdxX43xXexX1xX9xXaxXa7xX100xX14bxXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxXafxXafxX97xXaxX3xX31xX12xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX11dxX6xXbxXexXdxX122xX1exXaxX12xX2exXc4xX3xXexXbfxX211xX3xX1exX1xX9fxX3xX4xX6cxX6xX3xXc7xX9fxX3x1340fxX1fxX2cxX60x10aa3xX1exX3xXcxX1xXc4xX3xXcx126acxX1exX26xX3xX179xX1xX2cxX3xX183xX3xXc7xXc4xX3xX7xX14xXexX91xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX270xX122xX43xX60xXaxX12xX13xX6xX2cxX3xX179xX1xXdxX3xX1exX1x10700xX1exX3xXabxX86xX87xX4xX3xXexXdxX1exX3xXc7x10c08xX122xX26xX3xX5xX29xX1exX1xX3xXabxX14xX122xX3xX1xX2cxX60xX61xX1exX26xX3xX270xX6xX1exX3xX11dxX1xedd5xX3xX1xX2cxX60xX3x15a28xX11dxXcxXcxX3xX173xX9fxX3xXcx1171fxX11dxX4b2xX3xX1xX2cxX60xX61xX1exX3xXexXbfxede3xX4xX3xXexXdxXacxXbxX3xX28xX2cx11f7fxX1exX1fxX3xX179xXdxf081xXa2xX3xXexXbfxX6xX3xX173xXc4xX3xXexXbfxX211xX3xXc7xXc4xX3xX7xX14xXexX3xX5xX18xX14exX3xX4xX1xX515xX3xXabxX14xX122xX3xX4xX4fbxX4xX3xX28xX29xX3xX4x10d7exXa2xX3xXc7xXdxX540xX1exX3xX4xX227xX1exX1xX3xXc7xX4fbxX122xX3xX179xX1xX2cxX3xX173xX530xX4xX3xX7xX14xXexX3xX5xX18xX26xX3xXexX2cxX60xXc0xX1exX3xXexXbfxX2cxX60xX2c1xX1exX3xX173xX9fxX3xX1xX86xXe4xX1exX1fxX3xX43xd79dxX1exX3xX1exX1fxX86xX71xXdxX3xX43xX4bexX1exX3xX4xX4fbxX4xX3xXc7xXdxX61xX1exX3xXbxX1xX4fbxXbxX3xXabxX227xXa2xX3xXc7xX227xX122xX3xX6xX1exX3xXexX122xX9fxX1exX26xX3xX1xe3daxX3xXexXbfxX87xX3xX43xXdxX3xX4xX1xX2cxX60xX540xX1exX3xX1exX1fxX86xX71xXdxX3xX173xX9fxX3xXexX9fxXdxX3xX7xX227xX1exX3xX4xX6cxX6xX3xX4xX4fbxX4xX3xX1xX249xX3xX1ex12d7dxXa2xX3xXexXbfxX122xX1exX1fxX3xX179xX1xX2cxX3xX173xX530xX4xX3xXc7xXc4xX3xX7xX14xXexX3xX5xX18xX3xXabxXacxX1exX3xX1exX395xXdxX3xX6xX1exX3xXexX122xX9fxX1exX91xX0xX31xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11b6axX2cxXexX1xX122xXbfxXaxX12xX4b2xX1fx14ce2xX4xX3xXcxX2cxX236xX1exX0xX31xXbxX12

Ngọc Tuấn

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Cẩm Khê khắc phục hậu quả mưa dông

Cẩm Khê khắc phục hậu quả mưa dông
2023-09-28 18:24:00

baophutho.vn Do ảnh hưởng của mưa dông từ chiều 25/9 đến nay, trên địa bàn huyện Cẩm Khê đã bị thiệt hại về nhà ở, hoa màu, cơ sở vật chất trường học, ảnh...

Khởi sắc xã nông thôn mới

Khởi sắc xã nông thôn mới
2022-09-09 08:14:00

baophutho.vn Năm 2020 xã Quảng Yên được sáp nhập từ ba xã là Quảng Nạp, Thái Ninh và Năng Yên. Sau nhiều nỗ lực, cố gắng, cuối năm 2021 Quảng Yên chính thức...

Để Trung thu an toàn, vui vẻ

Để Trung thu an toàn, vui vẻ
2022-09-09 07:51:00

baophutho.vn Thời điểm này, thị trường bánh kẹo, đồ chơi phục vụ Tết Trung thu 2022 bắt đầu sôi động. Khi nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm truyền thống phục vụ...

Rút lệnh báo động trên sông Bứa

Rút lệnh báo động trên sông Bứa
2022-09-09 07:47:00

baophutho.vn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh vừa có điện gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện Cẩm...

Lệnh báo động số III trên sông Bứa

Lệnh báo động số III trên sông Bứa
2022-09-08 21:10:00

baophutho.vn Hồi 20 giờ ngày 8/9, tại trạm thủy văn Thanh Sơn trên sông Bứa mực nước đã lên tới 26,07m, trên báo động III là 0,07m. Dự kiến mực nước sẽ tiếp tục lên.

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long