Cập nhật:  GMT+7
f9e7x104bdx122b6x105aax14af9x10917x12f25x17329x15df9xX7xfcd9x1767fx10fd7x10bb0x10bc6x1528exX5x12599xXax10c57x150b8x13ddax114bfxX3xX1x132b6xXbxX3x10b97x13bc4xX15xX3x17368x13025xX3x146ddx1020dxXdxX3x126b2x12767xX1x13ca2xX3x1078ax154dcxXdxX3xXexX1cxX4xX3xX26xX27xX1xX29xX3xX1fxXdx15acfxX26xX3x1280ex10ff4x14297x1697cxX3xX5x107edxX26xX3x16011xX0x13685xX1xX2xX12xX0xXexX6xX1bxX5xX10xX3xX7xXex11ddfxX5xX10xX9xXax16b7bxX6x10860xX27xXdxX26x16755x10da3xXbx11e49xX3xX6xX40xXexX15xXaxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXex13fa0xX12xX0xXdxX5axX27xX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xXbxX3xX1bxX1cxX15xX3xX1fxX20xX3xX22xX23xXdxX3xX26xX27xX1xX29xX3xX2bxX2cxXdxX3xXexX1cxX4xX3xX26xX27xX1xX29xX3xX1fxXdxX3axX26xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xX5xX43xX26xX3xX46xXaxX3xX7xX5cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX60xX48xX48xX5axX10xX71xXdxX6x171b3xX1bxX6xX15xXbxX1xX40xXexX1xX15xXc4xX1fxX26xX48xX71xX6xXexX6xXdxX5axX6xX27xX10xX7xX48xX61x11124xX2xX61xXdex10d89xX48xX15xX5cxXdxX27xXdxX26xX6xX5xX48xXdxX5axX6xX27xX10xX7xX46x1291bx17106xX46xX61xXf5x12eeexXdexXdexXdexXdexXdexXdexXc4x151cdxXbxX27xXaxX3xX7xXexX55xX5xX10xX9xXax13edaxXdxX71xXexX1xX60xX3x17228xXdexXdexXbxX63x114c8xX3xX1xX10xXdxX27xX1xXexX60xX3xX61xX61x174d9xXbxX63xX119xX3x13087xX5xX15xX6xXexX60xX3xX5xX10xX12axXexX119xXaxX12xX0xX48xXexX71xX12xX0xX48xXexX5cxX12xX0xXexX5cxX12xX0xXexX71xX12x1726fxX6xX26xX3xXex14f32xX3xX4xX1x12056xX4xX3xX1bxX1cxX15xX3xX4xX1cxX15xX3xX1fxX20xX3xX4x12e8exX3xX7xfb0axX3xX1x138ebxX3xXexX43xX26xX27xXc4xX0xX48xXexX71xX12xX0xX48xXexX5cxX12xX0xX48xXexX6xX1bxX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22xX10xX6xX71xXaxX12xfb04xX1cxX26xX27xX3xX114xX48xXe2x1728exX3xXexX168xXdxX3xXcxX5cx15b55xX3xX7xX165xX3x11d12xX40xX2cxX4xX3xX1xX23xXdxX3xX13xX14xX15xX19axX3x16bffx10744xX26xX3xXbxX1x12c1dxX26xX27xX3xX1a7xX40xX2cxX4xX3xX1xX23xXdxX3xX13xX14xX15xX3xX2bx172efxX3xXexX14fxX3xX4xX1xX153xX4xX3xX1xX18xXbxX3xX1bxX1cxX15xX3xX1fxX20xX3xXexXdx1489fxX26xX3xXexX5cx1757bxX26xX1xX3xX4xX1xX40x12a41xX26xX3xX1bxX29xX3xX4xX1xX15xX3xX22xX23xXdxX3xX26xX27xX1xX29xX3xX2bxX2cxXdxX3xXexX1cxX4xX3xX26xX27xX1xX29xX3xX1fxXdxX3axX26xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xX5xX43xX26xX3xXexX1xX153xX3xX46xX3x15c2fx13746xX192x13081x11cefxX46x1495dxX3xX7x167caxX3xX2bx13740x10e8exX4xX3xXexX14fxX3xX4xX1xX153xX4xX3xXexX5cxX15xX26xX27xX3xX1xX6xXdxX3xX26xX27xX14xX55xX3xX114xX3xX1fxX14xX3xXf5xX48xX2xXdexX3xXex128d9xXdxX3xX2bx13777xX55xX3xXexX168xXdxX3xXexX1xfc6fxX3xX2bx17148xX3xX1b5xXdxX10xX26xXexXdxX6xX26xX10xXc4xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX15xX71xX55xXaxX12xfb36xX266xX26xX27xX3xX2bx13018xX15xX3xXbxX1x1412fxX26xX27xX3xX1fxXdx179c9xX26xX3xX1bxX1cxX15xX3xX4xX1x1674axX3xXexX5cxX15xX26xX27xX3xX26xX230xX256xX4xX19axX3xX26xX230xX256xX4xX3xX26xX27xX15xX14xXdxX3xX4x13e76xX26xX27xX3xX2bxX168xXdxX3xX71xXdxX3axX26xX3xX4xX1cxX4xX3xX192xX153xX3x12ceexX40xX1cxX26xX3xX1fxX14xX3xXcxX14fxX3xX4xX1xX153xX4xX3xX2cfxX40xX2cxX4xX3xXexX1e4xX3xXexX168xXdxX3xX1b5xXdxX10xX26xXexXdxX6xX26xX10xX3xX2bxX1cdxX3xX2bxX1e4xX26xX3xX71x1552bxXc4xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX15xX71xX55xXaxX12xX287xX168xXdxX3xX71xXdxX3axX26xX3xX14axX6xX26xX3xXexX14fxX3xX4xX1xX153xX4xX3xX22xX23xXdxX3xX26xX27xX1xX29xX3xX4xX1xX15xX3xX1bxXdxX1e4xXexX3xX14axX6xX26xX3xX4xX1x10173xX3xX2bxX168xX15xX3xX2cfxX40xX2cxX4xX3xX27xXdxX6xX3xX1fxX20xX3xX4xX1xX40xX1f0xX26xX3xX1bxX29xX3xX225xX192xX227xX228xX3xX46xX3xX71xX15xX3xXcxX1xX263xX3xXexX230xX256xX26xX27xX3xXcxX1xX15xX26xX27xX7xXdxX26xX27xX3xXcxX1xX6xX5axX5axX6xX1fxX15xX26xX27xX3xX2bxX153xX26xX27xX3xX2bxX43xX40xX19axX3xX1bxX6xX15xX3xX27x166c5xX5axX3xX26xX1x11f06xX26xX27xX3xXexXdx12898xX40xX3xX1bxX6xX26xX3xX26xX1xX230xX3xX26xX23xXdxX3xX71xX40xX26xX27xX19axX3xXexX1xX230xX3x12766x16510xX19axX3xX6xX26xX3xX26xXdxX26xX1xX3exX2cfxX40xX2cxX4xX3xXbxX1xX1bbxX26xX27xX19axX3xX5x15ca4xX3xXexX25axX26xX19axX3xXexX40xX55xX298xX26xX3xXexX5cxX40xX55xX20xX26xXc4xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX15xX71xX55xXaxX12xX1b5xX20xX3xXbxX1xX43xX26xX3xX26xX23xXdxX3xX71xX40xX26xX27xX19axX3xX1fxX256xXdxX3xXexX230xX3xX4xX1cxX4xX1xX3xX26xX230xX256xX4xX3xX4xX1xX263xX3xX26xX1xX14xX19axX3xX13xX14xX15xX3xX2bxX1cdxX3xX7xX15xX168xX26xX3xXexX1xX28dxX15xX3xX1fxX14xX3xXexX1xX266xX26xX27xX3xX2cfxX40xX6xX3xX4xX1xX263xX3xX2bxX20xX3xX4xX1xX2a1xX26xX1xX3xX4xX263xX6xX3xX22xX23xXdxX3xX26xX27xX1xX29xX3xX225xX192xX227xX228xX3xX46xX3xX5xX43xX26xX3xX26xX14xX55xX3xX5xX14xX3x13470xX287xX2cxXdxX3xXexX1cxX4xX3xX26xX27xX1xX29xX3xX1fxXdxX3axX26xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xX1fxX1e9xX3xXbxX1xX1cxXexX3xXexX5cxXdxX39fxX26xX3xX1bxX20xX26xX3xX1fxX399xX26xX27x13361xX3xX1fxX14xX3xX4xX1cxX4xX3xX4xX1xX263xX3xX2bxX20xX3xXexX1xX28dxX15xX3xX5xX40x14aa2xX26xX3xX3b8xX1xX1cxX4xX3xX26xX1xX230xX3xX6xX26xX3xX26xXdxX26xX1xX3xX5xX230xX162xX26xX27xX3xXexX1xX2fdxX4xX19axX3xX4xX1cxX4xX3xX1fx16248xX26xX3xX2bxX20xX3xX26xX231xX19axX3xX2cfxX40xX28dxX26xX3xX5xX3b9xX3xX26xX27xX40xX394xX26xX3xXexX14xXdxX3xX26xX27xX40xX55xX298xX26xX3xXexX1xXdxX298xX26xX3xX26xX1xXdxX298xX26xX19axX3xX71xX40xX3xX5xX29xX4xX1xX19axX3xX1bxX1e9xX26xX1xX3xX2bx14e5exX26xX27xX3xX27xXdxX256xXdxX19axX3xXbxX1xX1cxXexX3xXexX5cxXdxX39fxX26xX3xX26xX27xX40xX394xX26xX3xX26xX1xX25axX26xX3xX5xX2fdxX4xX19axX3xX71xXdxX3xX4xX230xX3xX5xX6xX15xX3xX2bxX23xX26xX27xXc4xXc4xXc4xXc4xX3xX13xX14xX15xX3xX2bxX1cdxX3xXexX5cxX1e9xX26xX1xX3xX4xX1cxX4xX3xX4xX1xX263xX3xX2bxX20xX3xX26xX292xXdxX3xXexX5cxX298xX26xX3xX2bxX39fxX3xX4xX1cxX4xX3xX26xX230xX256xX4xX3xXexX1xX14xX26xX1xX3xX1fxXdxX298xX26xX3xX225xX192xX227xX228xX3xXexX1xX6xX5axX3xX3b8xX1xX28dxX15xX3xX1fxX14xX3xX4xX292xX3xX3b9xX3xX3b8xXdxX1e4xX26xXc4xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX15xX71xX55xXaxX12xX287xX1e4xX26xX3xX26xX6xX55xX3xX2bxX1cdxX3xX4xX292xX3xX61xX2xX3xX2bxX15xX14xX26xX3xX2bxX168xXdxX3xX1bxXdxX39fxX40xX3xX3b8xX1xX519xX26xX27xX3xX2bxX29xX26xX1xX3xXexX1xX6xX5axX3xX71xX2fdxX3xX225xX192xX227xX228xX46xX19axX3xXexX5cxX15xX26xX27xX3xX2bxX292xX3xX4xX292xX3xX1xX6xXdxX3xXexX14fxX3xX4xX1xX153xX4xX3xX2cfxX40xX2cxX4xX3xXexX1e4xX3xX5xX14xX3x148e2xX162xX3xX2cfxX40xX6xX26xX3xX4xX1xXdxX1e4xX26xX3xX5xX230xX231xX4xX3xX27xXdxX28dxX5axX3xXexX1xXdxX39fxX40xX3xXexX1xXdxX298xX26xX3xXexX6xXdxX3xX2cfxX40xX2cxX4xX3xXexX1e4xX3xX4xX263xX6xX3xX13xXdxX298xX26xX3xX1xX231xXbxX3xX2cfxX40xX2cxX4xX3xX224x13645x171c5x15530xX192x14ea2xffe6xX22axX3xX1fxX14xX3xX1a7xX40x10934xX3xXexXdxX20xX26xX3xXexX3axX3xX2cfxX40xX2cxX4xX3xXexX1e4xX3xX224xX65bx14a17x13a04xX22axXc4xX3xX13xX14xX15xX3xX4x10dadxX26xX27xX3xX2bxX1cdxX3xX5ax12826xXdxX3xX1bxX2cxX26xX3xX26xX230xX256xX4xX3xX7xX22dxX3xX2bxX230xX231xX4xX3xX3b8xX1e4xXexX3xX26xX168xXbxX3xXexX1xX14xX26xX1xX3xX1fxXdxX298xX26xX3xXexX168xXdxX3xX225xX192xX227xX228xX3xX46xX3xX5xX43xX26xX3xX26xX14xX55xX3xX27xX394xX5axX3xX225xX40xX7xXexX5cxX6xX5xXdxX6xX19axX3xX65axX27xX6xX19axX3xX65axX10xX10dxX3x13241xX10xX6xX5xX6xX26xX71xX19axX3xX67axX55xX6xX26xX5axX6xX5cxX3xX1fxX14xX3xX1bxX6xX3xX26xX230xX256xX4xX3xX2cfxX40xX6xX26xX3xX7xX1cxXexX3xX1fxXdxX298xX26xX3xX27xX394xX5axX3xX14axX6xX26xX27xX5xX6xX71xX10xX7xX1xX19axX3xX65axX6xX40xX55xX19axX3xXcxX1xX40x16e6dxX3xX192x15baexX3xXexX1xX6xX5axX3xX71xX2fdxX3xX1xX23xXdxX3xX26xX27xX1xX29xXc4xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX15xX71xX55xXaxX12xX616xX2bbxX26xX27xX3xX1fxX256xXdxX3xX1fxXdxX3axX4xX3xXexX14fxX3xX4xX1xX153xX4xX3xX22xX23xXdxX3xX26xX27xX1xX29xX3xX2bxX2cxXdxX3xXexX1cxX4xX3xX26xX27xX1xX29xX3xX1fxXdxX3axX26xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xX5xX43xX26xX3xXexX1xX153xX3xX46xX19axX3xX13xX14xX15xX3xX4xX1bbxX26xX3xX2bxX1b6xX26xX27xX3xX4xX6xXdxX3xX5xX43xX26xX3xX2bxX43xX40xX3xXexXdxX3axX26xX3xX22xX23xXdxX3xX26xX27xX1xX29xX3xXexX1xX230xX231xX26xX27xX3xX2bxX341xX26xX1xX3xX3dxX3exX3fxX40xX3xX5xX43xX26xX3xXexX1xX153xX3xXf4xX19axX3xXexX14fxX3xX1fxX14xX15xX3xX2bxX43xX40xX3xXexX1xX1cxX26xX27xX3xX2xX2xX3xX26xX1b6xX5axX3xX26xX6xX55xX3xX26xX298xX26xX3xX5axX18xXdxX3xX4xX266xX26xX27xX3xX1fxXdxX3axX4xX3xX2bxX230xX231xX4xX3xXexXdxX1e4xX26xX3xX1xX14xX26xX1xX3xX5cxX4daxXexX3xX3b8xX1xX1f0xX26xX3xXexX5cxX230xX162xX26xX27xX19axX3xX26xX1xX4daxXexX3xX5xX14xX3xX4xX1cxX4xX3xX1fxX1b6xX26xX3xX3b8xXdxX3axX26xX3xX1fxX14xX3xX4xX162xX3xX7xX165xX3xX1xX168xX3xXexX43xX26xX27xXc4xX0xX48xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX14axX15xX71xX55xXaxX12xXcxX1xX10xX15xX3xX14axX6xX26xX3xXexX14fxX3xX4xX1xX153xX4xX19axX3xX1fxXdxX3axX4xX3xX5axX165xX3xX5cxX23xX26xX27xX3xX192xX25axX26xX3xX1bxX6xX55xX3xX2cfxX40xX2cxX4xX3xXexX1e4xX3x1452cxX6xXexXexX6xX55xX3xX2bxX168xXexX3xXf4xXdex15735xX3xX3b8xX1xX2cxXdxX3xX5xX230xX162xX26xX27xX3xX4xX266xX26xX27xX3xX1fxXdxX3axX4xXc4xX3x16c6axX1xX40xX3xX1bxXdxX3axXexX3xXexX1xX2fdxX3xX71xX14xX26xX1xX3xX5cxXdxX298xX26xX27xX3xX4xX1xX15xX3xX4xX1cxX4xX3xXexX5cxX230xX165xX26xX27xX3xX2bxX15xX14xX26xX3xX225xX192xX227xX67axX3xX4xX162xX3xX1bxX28dxX26xX3xX1xX15xX14xX26xX3xXexX1xX14xX26xX1xX119xX3xXcxX5cxX40xX26xX27xX3xXexX25axX5axX3xX1xX23xXdxX3xX26xX27xX1xX29xX3xX2cfxX40xX2cxX4xX3xXexX1e4xX3xX1xX15xX14xX26xX3xXexX1xX14xX26xX1xX3xXe2xXdexX895xXc4xX3xX2xXe2x107cfxX3xX3b8xX1xX1cxX4xX1xX3xX7xX168xX26xX3xX5xX256xX26xX3xX165xX3xXexX1xX263xX3xX2bxX266xX3xX1b5xXdxX10xX26xXexXdxX6xX26xX10xX3xX2bxX1cdxX3xX2bxX230xX231xX4xX3xXexX25axX26xX3xXexX5cxX6xX26xX27xX3xX1fxX14xX3xX26xX25axX26xX27xX3xX4xX4daxXbxX3xX7x11d37xX26xX3xX7xX14xX26xX27xX3xXbxX1xX1a2xX4xX3xX1fxX1a2xX3xX4xX1cxX4xX3xX2bxX15xX14xX26xX3xX2bxX168xXdxX3xX1bxXdxX39fxX40xX3xXexX1xX6xX5axX3xX71xX2fdxX3xX4xX1cxX4xX3xX22xX23xXdxX3xX26xX27xX1xX29xX3xX2cfxX40xX2cxX4xX3xXexX1e4xX3xXexX168xXdxX3xX13xX14xX15xXc4xX48xXc4xX0xX48xXbxX12xXcxX1xX10xX15xX3xX1fxXdxX10xXexX26xX6xX5ax11e8fxX0xX48xXbxX12


 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Thế giới 24h qua

Thế giới 24h qua
2012-08-02 07:43:00

Một trong những sự cố mất điện lớn nhất thế giới đã làm một nửa đất nước Ấn Độ bị tê liệt, buộc 670 triệu người phải sống trong bóng tối và khiến phần lớn hệ thống giao thông...

Tổng thống Putin ủng hộ NATO đặt căn cứ tại Nga

Tổng thống Putin ủng hộ NATO đặt căn cứ tại Nga
2012-08-02 07:40:00

Ngày 1/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga quan tâm đến việc thiết lập một căn cứ hậu cần của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trên lãnh thổ nước này bởi vì...

THX chính thức thông báo 9.000 tàu cá ra Biển Đông

THX chính thức thông báo 9.000 tàu cá ra Biển Đông
2012-08-01 17:29:00

Chiều 1/8, hãng thông tấn của Trung Quốc là Tân Hoa Xã chính thức dẫn lời giới chức hàng hải tỉnh Hải Nam thông báo rằng gần 9.000 tàu cá đã "sẵn sàng" xuôi xuống Biển Đông vì...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long