Cập nhật:  GMT+7
7662x10182xfda0x8296xcaf0xa0a7xc6c9x11c17x9f90xX7x105bexdd23xdbebxea96x10854x9bccxX5x1260axXax1249ex8668x13a6dxda2ex104b8xX3xX1xe043xXdxX3x9039xe551xXdxX3xa51fx12fe0xX15x12ec5xX3xf6b8x1334exXexX3xXexX1dxXdxX3xX25xX1xece7xX3xe696x12eadxX23xX3xX4x124cdxX3xX23x10e4axX23xX14xX3xXexX1xX39xX23xX3x8feex11066xXdxX3xX25xXdx8cd1xX2fxX3xX42x14c27xX2fxX0x900axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxb811xX10xX6xX31xXaxX12xX13xX14xX15xX16xX3xX2xX2xX4fxX2xX2x11077xX3xX25xX1xX2fxX3xb1dfxX3x7d0ax10362xX3xeab6xf194xX23xX3xX13xX14xX2fxX16x8eedxX23xX6exX3xX1xX2fxX16x9bdfxX23xX3x1195exX32xX42xX3xXcxX1xX6xX21xX3xXexe94dxX3xX4xX1xe209xX4xX3x9ac7xX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX15xX23xX3xX25xX26xXexX3xXexX21xX15xX23xX3xX31xX32xX23xX3xXexX19xX4x130e9xX6exX3xX9cxX13xX14xX15xX16xX3xXbxX1xcdc8xXbxX3xX5xX2fx7dcbxXexX3xae0exXdxX88xXexX3xX13xX6xX42xXbfxX3x10e21xX15xX3xX20xb9caxX23xX3xX23xX1xXcfxX23xX3xX25xX1xX2fxX3xX31xX32xX23xX3xX4xX36xX3xX20xX1dxXexX3xX4xX1xX2fx10462xX23xX3xX23xX39xX23xX14xX3xXexX1xX39xX23xX3xX42xX43xXdxX3xX25xXdxX48xX2fxX3xX42xX4cxX2fx139abxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbf18xX6xXbxXexXdxX21xX23xXaxX12xX0xXdxX42xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX123xX10xX23xXexX10x12b0cxXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxa135xXdxX31xXexX1x12725xX3xX2x1002dxX150xX150xXbxX76x113e9xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX14dxX3x7cb2x1070cxX150xXbxX76xX155xXaxX3xX7xX13exX4xX9xXaxX4fxX4fxX4xX113xe911xX6xX21xXbxX1xX2fxXexX1xX21xX113xXdcxX23xX4fxX31xX10xX7xX25xXexX21xXbxX4fxX23xX10xX148xX7xX4fxf158x1289cxX74xe395xX4fxX2xX2xX2xX31xX15fxX18axX18axX18dxX18dxX18dx1159fxXexX18axX199xX2xX18dxX5xX2x14328xX2xX74xX74xX31xX15fxX2xX18axX74x11857xX74xX150xXexX2xX199xX199xX18axX5xX2xX1a1xXdxX113xa53exXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX15xX23xX3xX25xX26xXexX3xXexX1dxXdxX3xX25xX1xX2fxX3xX31xX32xX23xX3xX4xX36xX3xX23xX39xX23xX14xX3xXexX1xX39xX23xX3xX42xX43xXdxX3xX25xXdxX48xX2fxX3xX42xX4cxX2fxXaxX3xX148xXdxX31xXexX1xX9xXaxX2xX150xX150xX150xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX15fxX160xX150xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX6xXbxXexXdxX21xX23xXaxX12xX1cxX1dxXdxX3xX31xXdxX88xX23xX3xX5xX77xX23xX1xX3xX20xX1dxX21xX3xX1xX2fxX16xX88xX23xX3xX8bxX32xX42xX3xXcxX1xX6xX21xX3xXexX13exX6xX21xX3x9b37xX2fxX16xX26xXexX3xX20xd56cxX23xX1xX3xX4xX39xX23xX14xX3xX23xX1xXcfxX23xX3xX25xX1xX2fxX3xX31xX32xX23xX3xX4xX36xX3xX7x9facxX3xX74xX3xX20xX1dxXexX3xX4xX1xX2fxXfaxX23xX3xX23xX39xX23xX14xX3xXexX1xX39xX23xX3xX42xX43xXdxX3xX25xXdxX48xX2fxX3xX42xX4cxX2fxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX21xX31xX16xXaxX12xc945xX1xX2fxX3xX74xX3xX76xX77xX3xX79xX7axX23xX3xX13xX14xX2fxX16xX81xX23xX3xX4xXe0xX3xX2xX15fxX1aaxX3xX1xX19xX3xXdcxX43xXdxX3xX199xX18bxX2xX3xX23xX1xX32xX23xX3xX25xX1xXfaxX2fxX6exX3xX20xX6xX3xXbxX1xcab4xX23xX3xX23xX14xX36xef2dxXdxX3xX31xX32xX23xX3xXexX13exX21xX23xX14xX3xX25xX1xX2fxX3xX7xX7axX23xX3xX76xX2fx14437xXexX3xX23xX39xX23xX14xX3xX23xX14xX1xXdxX88xXbxX113xX3xX13xX1xf7c0xX23xX14xX3xX23x1233bxX42xX3xX258xX2fxX6xX6exX3xXexX1x7de9xX4xX3xX1xXdxX88xX23xX3xX123xX2fxX19xX4xX3xXdcxXcfxX23xX3xX20xX19xX23xX14xX3xX9cxXcxX21xX15xX23xX3xX31xX32xX23xX3xX20xX21xX15xX23xX3xX25xX26xXexX3xX76xX32xX16xX3xX31xX326xX23xX14xX3xX23xX39xX23xX14xX3xXexX1xX39xX23xX3xX42xX43xXdxX6exX3xX20xX39xX3xXexX1xX25fxX3xXdcxX31cxX23xX3xX42xXdxX23xX1xXbfxX6exX3xX23xX1xX32xX23xX3xX31xX32xX23xX3xX25xX1xX2fxX3xX74xX3xX5xX2fxX39xX23xX3xX4xX1xX305xXbxX3xX1xX15xX23xX1xX3xXexX279xXexX3xX4xX1xff14xX3xXexX13exX36x11ed8xX23xX14xX3xX4xX39dxX6xX3xX1cxX7axX23xX14xX6exX3xXbxX1xXcaxXbxX3xX5xX2fxXcfxXexX3xX4xX39dxX6xX3xX13xX1xX15xX3xX23xX36xX43xX4xX6exX3xXexX1xXdxX3xX20xX2fxX6xX3xXbxX1xXcaxXexX3xXexX13exXdxX48xX23xX3xX25xXdxX23xX1xX3xXexX26xX3xX1a1xX3xX76xX77xX3xX1xX19xXdxX6exX3xX5xX6xX21xX3xX20xX19xX23xX14xX3xX7xX7axX23xX3xX76xX2fxX305xXexX113xX113xX113xX3xX123xXcaxX4xX3xXbxX1xX21xX23xX14xX3xXexX13exX15xX21xX3xXdcxX31cxX23xX3xX1xXe0xX6xX6exX3xXdcxX31cxX23xX3xX23xX14xX1xX88xX6exX3xXexX1xX48xX3xX31x7d32xX4xX6exX3xXexX1xX48xX3xXexX1xX6xX21xX3xXbxX1xXcaxXexX3xXexX13exXdxX48xX23xX3xX42xX1dxX23xX1xX3xX42x8854xX155xX3xX23xX1xX32xX23xX3xX31xX32xX23xX3xXex11c5axX4xX1xX3xX4xX326xX4xX3xXexX1xX6xX42xX3xX14xXdxX6xX3xX1xX36x1490axX23xX14xX3xX99xX23xX14xX3xX4xXcaxX4xX3xXbxX1xX21xX23xX14xX3xXexX13exX15xX21xX3xXexX1xXdxX3xX20xX2fxX6xX3xX16xX81xX2fxX3xX23xX36xX43xX4xX6exX3xX4xXcaxX4xX3xX4xX2fxX19xX4xX3xXdcxXcfxX23xX3xX20xX19xX23xX14xX3xX31xX21xX3x11494xX16xX3xX170xX6xX23xX3xXcxX13exX2fxX23xX14xX3xX36xX3a2xX23xX14xX3x77edxXcxXcxcb1fxX3xXbxX1xXcaxXexX3xX20xX19xX23xX14xX113xX3xX5exXdxX88xX23xX3xX23xX6xX16xX3xX25xX1xX2fxX3xX31xX32xX23xX3xX4xX36xX3xX25xX1xX39xX23xX14xX3xX4x11228xX23xX3xX1xX19xX3xX23xX14xX1x134e6xX21xX113xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX6xXbxXexXdxX21xX23xXaxX12xX0xXdxX42xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX123xX10xX23xXexX10xX13exXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX148xXdxX31xXexX1xX14dxX3xX2xX150xX150xX150xXbxX76xX155xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX14dxX3xX18dxX18bxX18dxXbxX76xX155xXaxX3xX7xX13exX4xX9xXaxX4fxX4fxX4xX113xX170xX6xX21xXbxX1xX2fxXexX1xX21xX113xXdcxX23xX4fxX31xX10xX7xX25xXexX21xXbxX4fxX23xX10xX148xX7xX4fxX18axX18bxX74xX18dxX4fxX2xX2xX2xX31xX15fxX18axX18axX18dxX15fxX150xX160xXexX15fxX74xX199xX1aaxX5xX2xX150xX1a1xX2xX74xX74xX31xX15fxX2xX18axX18dxX2xX2xX15fxXexX2xX18axX199xX199xX5xX150xX1a1xXdxX113xX1b7xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX15xX23xX3xX25xX26xXexX3xXexX1dxXdxX3xX25xX1xX2fxX3xX31xX32xX23xX3xX4xX36xX3xX23xX39xX23xX14xX3xXexX1xX39xX23xX3xX42xX43xXdxX3xX25xXdxX48xX2fxX3xX42xX4cxX2fxXaxX3xX148xXdxX31xXexX1xX9xXaxX2xX150xX150xX150xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX18dxX18bxX18dxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX6xXbxXexXdxX21xX23xXaxX12xX13xX14xX36xX2eexXdxX3xX31xX32xX23xX3xX25xX1xX2fxX3xX74xX3xX170xXdxX48xX2fxX3xX31xXdxe06exX23xX3xXdcxX31cxX23xX3xX23xX14xX1xX88xX3xXexX13exX21xX23xX14xX3xX23xX14xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX123xX6xXbxXexXdxX21xX23xXaxX12xX0xXdxX42xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX123xX10xX23xXexX10xX13exXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXaxX148xXdxX31xXexX1xX14dxX3xX2xX150xX150xX150xXbxX76xX155xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX14dxX3xX18dxX1aaxX1aaxXbxX76xX155xXaxX3xX7xX13exX4xX9xXaxX4fxX4fxX4xX113xX170xX6xX21xXbxX1xX2fxXexX1xX21xX113xXdcxX23xX4fxX31xX10xX7xX25xXexX21xXbxX4fxX23xX10xX148xX7xX4fxX18axX18bxX74xX18dxX4fxX2xX2xX2xX31xX15fxX18axX18axX18dxX199xX150xX1aaxXexX18dxX18bxX18bxX15fxX5xX74xX1a1xX2xX74xX74xX31xX15fxX2xX18axX18dxX18axX18axX199xXexX199xX199xX199xX150xX5xX160xX1a1xXdxX113xX1b7xXbxX14xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX3xX1cxX1dxXdxX3xX20xX21xX15xX23xX3xX25xX26xXexX3xXexX1dxXdxX3xX25xX1xX2fxX3xX31xX32xX23xX3xX4xX36xX3xX23xX39xX23xX14xX3xXexX1xX39xX23xX3xX42xX43xXdxX3xX25xXdxX48xX2fxX3xX42xX4cxX2fxXaxX3xX148xXdxX31xXexX1xX9xXaxX2xX150xX150xX150xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX18dxX1aaxX1aaxXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX21xX31xX16xXaxX12xXcxX1xX326xX4xX3xX1xXdxX88xX23xX3xX76xX32xX16xX3xX31xX326xX23xX14xX3xX25xX1xX2fxX3xX31xX32xX23xX3xX4xX36xX3xX13xXcxX4b7xX3xX25xXdxX48xX2fxX3xX42xX4cxX2fxX6exX3xXdcxX43xXdxX3xXbxX1xX36xX3a2xX23xX14xX3xX4xX1xX32xX42xX3xX13xX1xX15xX3xX23xX36xX43xX4xX3xXdcxX15xX3xX23xX1xX32xX23xX3xX31xX32xX23xX3xX4x91d7xX23xX14xX3xX5xX15xX42xX6exX3xX4xX3a2xX3xX7xX467xX3xX1xX1dxX3xXexX2e8xX23xX14xX6exX3xXexX1xXdxX26xXexX3xX4xX1xX26xX3xXdcxX31cxX23xX3xX1xXe0xX6xX3xX4xX39dxX6xX3xX25xX1xX2fxX3xX20xX36xb600xX4xX3xX20xX2e8xX2fxX3xXexX36xX3xX76xX32xX16xX3xX31xX326xX23xX14xX3xXdcxX43xXdxX3xXexX95xX23xX14xX3xX25xXdxX23xX1xX3xXbxX1xX454xX3xX15fxX6exX18axX3xXex11a9cxX3xX20x10b03xX23xX14xX113xX3xX2xX150xX150x115e7xX3xX4xXcaxX4xX3xXexX13exX429xX4xX3xX23xX14xa348xX3xXexX13exX21xX23xX14xX3xX25xX1xX2fxX3xX20x12768xX2fxX3xX20xX36xX7dfxX4xX3xX42xX467xX3xX13exX19xX23xX14xX6exX3xX15fxX150xX3xX1xX19xX3xX1xXdxX26xX23xX3xX1xX3a2xX23xX3xX160xX150xX150xX42xX18axX3xX20xX305xXexX6exX3xX31xX25fxX4xX1xX3xX13exX15xX21xX6exX3xX76xX32xX16xX3xX5xX1dxXdxX3xX4xX39xX23xX14xX3xXexX13exefe3xX23xX1xX3xX20xX48xX3xX42xX467xX3xX13exX19xX23xX14xX3xX20xX36xX2eexX23xX14xX3xX13exX19xX23xX14xX3xXex9c76xX3xX74xX1a1xX18dxX42xX113xX113xX113xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX79xX21xX31xX16xXaxX12xXcxX13exX21xX23xX14xX3xX23xX14xX15xX16xX3xX1xX19xXdxX3xX20xX1dxXdxX3xX20xX21xX15xX23xX3xX25xX26xXexX3xXexX21xX15xX23xX3xX31xX32xX23xX3xXexX19xX4xX6exX3xX20xX1dxXdxX3xX31xXdxX88xX23xX3xX5xX77xX23xX1xX3xX20xX1dxX21xX3xX1xX2fxX16xX88xX23xX3xX8bxX32xX42xX3xXcxX1xX6xX21xX3xX20xX77xX3xXexX13exX6xX21xX3xX4baxX2fxX16xX26xXexX3xX20xX25fxX23xX1xX3xX4xX1xX21xX3xX25xX1xX2fxX3xX74xX6exX3xX76xX77xX3xX79xX7axX23xX3xX13xX14xX2fxX16xX81xX23xX3xX20xX1dxXexX3xX4xX1xX2fxXfaxX23xX3xX2b2xX1xX2fxX3xX31xX32xX23xX3xX4xX36xX3xX23xX39xX23xX14xX3xXexX1xX39xX23xX3xX42xX43xXdxX3xX25xXdxX48xX2fxX3xX42xX4cxX2fxX3xX23xX31cxX42xX3xX18axX150xX18axX18bxX113xX3xXcxX13exX21xX23xX14xX3xX31xX25fxXbxX3xX23xX15xX16xX3xX25xX1xX2fxX3xX74xX3xX20xX77xX3xXexX95xX3xX4xX1xX99xX4xX3xX14xXdxX6xX21xX3xX5xX36xX2fxX3xXdcxX31cxX23xX3xX23xX14xX1xX88xX6exX3xXexX1xXdxX3xX1xXcaxXdxX3xX1xX21xX6xX3xX31xX32xX23xX3xX4xX1xX39dxX3xXexX872xX42xX3xX1xXdxX48xX2fxX3xX25xXdxX26xX23xX3xXexX1xX99xX4xX3xXbxX1xXcaxXbxX3xX5xX2fxXcfxXexX113xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa6aaxX2fxXexX1xX21xX13exXaxX12xX13xX14xX2fxX16xX81xX23xX3xX9caxX23xX0xX4fxXbxX12

Nguyên An

 {name} - {time}
{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Trải nghiệm Hát Xoan làng cổ

Trải nghiệm Hát Xoan làng cổ
2024-04-11 10:02:00

baophutho.vn Có nguồn gốc từ thời đại Hùng Vương, Hát Xoan là niềm tự hào của người dân Phú Thọ nói riêng và Việt Nam nói chung. Hát Xoan có sức cuốn hút...

Huyền bí sắc mầu thổ cẩm bên thác Dray Nur

Huyền bí sắc mầu thổ cẩm bên thác Dray Nur
2023-10-18 08:23:00

Chương trình thời trang nghệ thuật thổ cẩm các dân tộc tại Đắk Lắk mang tên “Ban Mê ơi!”, vừa được Ban Dân vận Tỉnh ủy Đắk Lắk và Ban Dân vận Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long