Cập nhật:  GMT+7
49dxc36bx2b15x182bx587ex684ex5afax913ax1888xX7x9b3fx454axc90ex99b2x52c5x9810xX5x5f94xXax8364xe214xXdxX6xX3xdd2fx593dxd987xX1xX3xX4xX1x1825xX3x47c1x16fbxX6xX3xX4x34f3xX19xX3xX7x2e0exX3x84f6xXdxcba5xXbxX3xX17xa6cxX3xX4x70d9xX6xX3xX4xa3d4xX19xX2bxX3xX17xd791xX19xX2bxX0xb805xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX20xX10xX6x1688xXaxX12xbaf9xXcx56fcx6a8fxX3x7533xb889xX19xX3xXexX1xb2f0xc9e7xX3xX2bxXdxX6xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX4xX1xX1exX3x7a67xX2bxca40x7adexbfc6xX19xX3xXcxX1xX1exX3xX71xX2bxba3bxX4xX3xX20xX21xX6xX3x28fbxX3x7386xX1xX73xX3x2257x9dd7xX3xbec1x3e40xX3x504xX5cxX19xX3x82c2xX6xX21xX8cxX3xX1xX73xX74x5198xX19xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xXcxX1xX34xX74xX8cxX3x55c1xb9efxX19xX3x3c06xXdxX5cxXexX3xX5xc20xX3xX7x7f98xX3xX17xX5cxX19xX3xX62xX38xXexX3xX2bxXdxX6xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX87xX1x3bb8xX3xX87xX1xX61xX19xX3xX19xX1xab5cxX19xX2bxX3xXexa69dxXdxX3xX87xX1xXdcxX19xX2bxX3xX19xX2bxdd26xX3xX1xX21xXb6xX19xX3xX4x2158xX19xX1xX3xX2bxXdxX6xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX4xX1xX1exX3xX5x7400xXdxX3xb08axX21xX3xX5xX10xX3xX17xX5cxX19xX3xXexX1xX5cxdca4xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1f61xX21xX53xX74xXaxX12xX95xb4dcxXdxX3xX8bxa164xX3xXexX73x9612xXdxX3xX19xX1xXd7xX19xX2bxX3xX4xX1xX1exX3xX20xX21xX6xX3xX17xX8fxX3xXb0xX1exX3xXb0xX9dxX19xX1xX3xXexXdx2e0bxX73xX3xX17xXd7xXe7xX19xX2bxX3xXb0xXdxX5cxX19xX3xX4xX1x6bfxX19xX2bxX3xX53xXadxX19xX3xX17xX5cxX19xX3xX62xcddbxX3xX1xX6xXdxX3xX62x52adxXexb465xX3xc5d0xX18xX3xX19xX1xXb6xX3x993fxX73xa6a0xX3xX19xX2bxX1x9b44xX21xX8cxX3xX87xX1xXdcxX19xX2bxX3xX4xXcexX3xXexXdx467bxX19xX3xX4xX1xX101xX74xX3xX4xX1x2077xX6xX8cxX3xX19x9e68xX19xX3xX19xX2bxXd7xXe7xXdxX3xX4xX1xX1exX3xX2bxX25xX74xX3xX2bx353exX8cxX3xX87xX1xX172xX4xX3xX87xX1xX130xX3xX19xX1xXd7xX3xXbxX1x99cdxX3xX19xX19dxX3xX19xX2bxX21xXb6xXdxX3xe242xde0xX174xX3x525cxX1xX3dxX19xX2bxX3xX4xX1xX1exX8cxX3xX6xX19xX1xX3xX5bxXdxX19xX1xX3xX1d5xXdcxX19xX2bxX3xX176xX1exX19xX1xX3xX8bxX2xX3xXexX73xX130xXdxX3xX5xXb6xX3xXex1f8dxX1c6xX3xX4xX38xXexX3xX4xX34xX6xX3xX2bxXdxX6xX3xX17xX18xX19xX1xX8cxX3xX5xXb6xX3xX4xX1x557axX3xX53xX29xX6xX3xX4xX1xX21xX3xXb0x7a5axX3xX62x35b0xX3xX2bxXdxXb6xX3xX74xX5cxX73xX8cxX3xX19xX2bxXd7xXe7xXdxX3xXacx3795xX3xXb0xX9dxX19xX1xX3xXexbc6exXexX3xXacxXb6xX3xX4xX21xX19xX3xXexX1ffxX6xXdxX3xc08axX3xXexX73xX130xXdxX174xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX21xX53xX74xXaxX12xX20xXdxX9dxX19xX3xX19xX6xX74xX8cxX3xX4xXefxX3xX2bxXdxX6xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX1d1xX3xX87xX1xb84bxX73xX3xX4xX1xa6a9xX3xXexX1ffxXdcxX19xX2bxX3xXacxXb6xX21xX3xXexXdxX193xX19xX3xXexX1ffxX239xX3xX4x36f9xXbxX3xX1xX38xX3xX19xX2bxX1xX184xX21xX3xXacxXb6xX3xXexXdxX193xX19xX3xX4xXdcxX19xX2bxX3xX1xXb6xX19xX2bxX3xX19xX2bxXb6xX74xX3xX4xX34xX6xX3xX6xX19xX1xX3xX176xX1exX19xX1xX174xX3xXcxX1xX10xX21xX3xXdcxX19xX2bxX3x702exX1a2xX3xXcxXdxX5cxX19xX3xX20xX73xX74xX59xX3xX1d5xX1xX34xX3xXexX1exX4xX1xX3xX20xX38xXdxX3xX1d5xX1xX19dxX3xXexX1xX241xXbxX3xX17xb9d6xX3xX1xX73xX74xX9dxX19xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xXcxX1xX34xX74x2b4cxX3x5ccbxX13xXdxX6xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX4xX1xX1exX3xX20xX21xX6xX3xX5xXb6xX3xX62xX38xXexX3xXexX1ffxX21xX19xX2bxX3xX19xX1xX19dxX19xX2bxX3xX1xX38xX3xX19xX2bxX1xX184xX21xX3xXacxXb6xX3xX87xX1xXcexX3xX87xX1xX61xX19xX3xX19xX1xX2a1xXexX3xXexX1ffxX21xX19xX2bxX3xX8exX8fx9e85xX3xX4xX1xX2dxX19xX2bxX3xXexXdcxXdxX3xX87xX1xXdcxX19xX2bxX3xXb0xXdxX5cxXexX3xX2bxXdxX2dxXbxX3xX2bxX18xX3xX1x5475xX19xX3xX19xX2bxX21xXb6xXdxX3xXexX101xX21xX3xX17xXdxX193xX73xX3xX87xXdxX9dxX19xX8cxX3xXexX1ffxX239xX3xX4xX2a1xXbxX3xXexX1ffxX21xX19xX2bxX3xX4xX17fxX4xX3xX53xX1exXbxX3xX5xX75xX8cxX3xXcxX5cxXexX8cxX3xX5xXb6xX3xX8exX8fxX3xX19xX1xXdxX193xX73xX3xX87xX1xXcexX3xX87xX1xX61xX19xX3xX19xX1a2xX19xX3xX7xX29xX3xX2bxXdxX2dxXbxX3xX17xX31xX3xX4xX34xX6xX3xXb0xXb6xX3xX4xX21xX19xX3xXacxX128xXdxX3xX2bxXdxX6xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX1ffxX2a1xXexX3xX1xX101xX19xX3xX4xX1xX5cxX8cxX3xX19xX2bxX73xX3dxX19xX3xXexX1xX73xX3xX19xX1xX241xXbxX3xX1xX101xX19xX3xX1xX227xXbxX3xX19xX1a2xX19xX3xX2bxXdxX6xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX7xX224xX19xX2bxX3xX62xX38xXexX3xX4xX17fxX4xX1xX3xX5xX6xX74xX3xX5xX172xXex9c4axX174xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX21xX53xX74xXaxX12xX95xX7exXdxX3xX7xX29xX3xX2bxXdxX2dxXbxX3xX17xX31xX3xX8exXdxX19xX3xX2bxc189xXdxX3xXacxX193xX3xX17xX1exX6xX3xX4xX1xX28bxX311xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX21xX53xX74xXaxX12xd481xX2xc99exX3xX1d5xX1xX1exX3xX71xX2bxX73xX74xX75xX19xX3xXcxX1xX1exX3xX71xX2bxX7exX4xX3xX20xX21xX6xX311xX3x99fxX1xX73xX3xX8bxX8cxX3xX8exX8fxX3xX91xX5cxX19xX3xX95xX6xX21xX8cxX3xX1xX73xX74xX9dxX19xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xXcxX1xX34xX74xX8cxX3xXexX28bxX19xX1xX3xX56xX1xX2dxX3xXcxX1xX7exX174xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX21xX53xX74xXaxX12xX481xX12cxX483xX3xX20xX38xXdxX3xX1d5xXcxX5bxX3xX1xX73xX74xX9dxX19xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xXcxX1xX34xX74xX311xX3xXcxX1xX1exX3xXexX1ffxX2a1xX19xX3xX2dbxX6xX3xX56xX1xX16bxX8cxX3xX1xX73xX74xX9dxX19xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xXcxX1xX34xX74xX8cxX3xXexX28bxX19xX1xX3xX56xX1xX2dxX3xXcxX1xX7exX174xX0xX41xXbxX12x7d0xX224xX3xX5bxXcxX311xX3xX1d2xX12cxX2xX1d2xX8bxX174xX250xX1d2x65c8xX174xX2xX546xX1d1xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX21xX53xX74xXaxX12xX481xX8bxX483xX3xX20xX38xXdxX3xX1d5xX1xX19dxX3xXexX1xX241xXbxX3xX17xX2ffxX3xXexX28bxX19xX1xX3xX56xX1xX2dxX3xXcxX1xX7exX0xX41xXbxX12xX5bxX1exX6xX3xX4xX1xX28bxX311xX3xX7xX224xX3xX546xX1d1xX12cxX3xX59xX3xX5bxX101xXdxX3xX5xX38xX3xX20xX16bxX19xX2bxX3xX176xXd7xX37axX19xX2bxX3xX59xX3xXcxX1xXb6xX19xX1xX3xXbxX1xX224xX3xX176xXdxX9dxXexX3xXcxX1ffxX18xX3xX59xX3xXexX28bxX19xX1xX3xX56xX1xX2dxX3xXcxX1xX7exX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX21xX53xX74xXaxX12xX537xX224xX3xX5bxXcxX311xX3xX1d2xX12cxX2xX1d2xX8bxX174xX546xX2xX2xX174xX1d1xX1d2x655axX35axX3x1d61xX5bxX311xX3xX1d2xX546xX2xX250xX174xX1d2xX2xX8bxX174xX2xX8bxX12cxX0xX41xXbxX12x5466xX62xX6xXdxX5xX311xXbxX1xX73xXexX1xX21xX1ffxX10xX53xX4xX1ffxX21xX7xX7x8569xX2bxX62xX6xXdxX5xX174xX4xX21xX62xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX121xX21xX53xX74xXaxX12xXcxXb6xXdxX3xX87xX1xX21xXefxX19xX311xX3xX8bx1b89xX2xX8bxX174xX12cxX174xX2xX1d2xX1d1xX5f3xX546xX12cxX649xX3xX49exX1xX21xX3xXb0xX101xX4xX3xX71xX1xXb6xX3xX19xXd7xX128xX4xX3xXexX28bxX19xX1xX3xX56xX1xX2dxX3xXcxX1xX7exX174xX0xX41xXbxX12


 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Nhịp cầu nhân ái

Nhịp cầu nhân ái
2014-09-18 07:53:00

PTO- Với nhiệm vụ trọng tâm là vận động cứu trợ, giúp đỡ những hoàn cảnh éo le, người già cô đơn, người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam...

3 chị em mồ côi cần được giúp đỡ

3 chị em mồ côi cần được giúp đỡ
2014-08-16 10:13:00

PTO- Đến giờ, ba chị em Nguyễn Thị Thanh Thúy (14 tuổi), Nguyễn Thị Thùy (13 tuổi) và Nguyễn Thị Thủy (11 tuổi) dường như vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất cả cha lẫn mẹ.

Rớt nước mắt cảnh cụ ông sống cô độc

Rớt nước mắt cảnh cụ ông sống cô độc
2013-05-09 09:52:00

PTO- Cụ Vũ Đức Hoét (74 tuổi) ở tổ 1, khu Phong Châu, phường Bạch Hạc, TP Việt Trì với đôi mắt bị lòa, ở tuổi “gần đất xa trời” trong cảnh không nhà, không có người thân...

Hai cháu mồ côi cần sự giúp đỡ

Hai cháu mồ côi cần sự giúp đỡ
2013-04-26 09:07:00

PTO- Hai cháu Nguyễn Quốc Cường (sinh năm 2007) và Nguyễn Thị Thịnh (sinh năm 2011) ở khu 7, xã Bảo Thanh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ có hoàn cảnh rất đáng thương.

Mẹ già nhọc nhằn nuôi con bại liệt

Mẹ già nhọc nhằn nuôi con bại liệt
2013-03-07 14:29:00

PTO- Đến khu Đồng Cạn 7, thị trấn Yên Lập, huyện Yên Lập (Phú Thọ) ai cũng biết bà Thân và chia sẻ sự thương cảm với hoàn cảnh của bà...

Bà Năm nghèo cần được giúp đỡ

Bà Năm nghèo cần được giúp đỡ
2013-02-21 15:43:00

PTO- Bà là Trần Thị Năm (sinh năm 1952) ở khu 1, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì. 61 năm nay, cơ thể của bà như 1 đứa trẻ, bà bị lùn từ nhỏ; không chồng con, bà Năm sống cô đơn...

Cụ Đinh Thị Ẹm được giúp đỡ

Cụ Đinh Thị Ẹm được giúp đỡ
2013-01-24 10:42:00

PTO- Cụ Đinh Thị Ẹm (85 tuổi) ở khu 7, xã Phượng Mao, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ bị vỡ vú và tháo khớp chân, những khối u to nổi trên cổ mà không có điều kiện chữa trị bệnh.

Một gia đình cần hỗ trợ khẩn cấp

Một gia đình cần hỗ trợ khẩn cấp
2013-01-17 17:01:00

Nhận được đơn đề nghị của Hội CTĐ xã Sơn Nga, huyện Cẩm Khê về việc xin hỗ trợ khẩn cấp cho gia đình ông Hoàng Quang Quý ở khu 1, xã Sơn Nga...

Hãy giúp đỡ gia đình em Hà Văn Nhượng

Hãy giúp đỡ gia đình em Hà Văn Nhượng
2013-01-10 09:15:00

PTO- Bố mất khi em trai mới được 2 tháng tuổi, mẹ một mình tần tảo nuôi 2 anh em ăn học. Đó là hoàn cảnh của gia đình em Hà Văn Nhượng học sinh lớp 12D Trường THPT Thạch Kiệt...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long