Cập nhật:  GMT+7
9d4exd491xb3d2xc94cxd1a1xfae4x10f86xee7exadc0xX7x123c9x11907x1326cxc5bdxc791xe9c3xX5xb873xXax101a0x10ac6xX1xf1b8xX3x12f59x13d06xd72ax128e2xX3x10354xX19xX1axX3xXbxX1xdcbfxX3xefb9x12535xXexX3xX17xfb1ax12904x1291fxX3xX24xX25xXexX3xX1x1265dxXdxX0xd215xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12d5bxe651x11f22xb277xXaxX12xX0xXdxX2axX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX46xXexX1xc3b7xX2ax1045cxX3xX46xX1xXdxX46xX10xX3xXdxX13xX10xX19xXexX10xX24xXaxX3xX7xXexX47xX5xX10xX9xXax13186xXdxX46xXexX1xf950xX3x13eedx11df2xX7bxXbx13ac5xf28cxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX78xX3x11d7axX2x13946xXbxX7exX7fxXaxX3xX7xX24xX4xX9xXaxX35xX35xX4xd583xX5bxX6xX45xXbxX1xX59xXexX1xX45xX99xb6fdxX19xX35xX46xX10xX7xc4b4xXexX45xXbxX35xX19xX10xX73xX7xX35x132d5xXb4xX89xX7bxX35xX2xX2xX2xX46xX8bxX2x13ac1xXbfxX7bxX89xX8bxXexd6c4xX89xb0a2xX7bxX5xXbfxc22axX24xX10xXexXcbxd0f2xX2xXc7xX89xX99xf6f2xXbxX1axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX19xX1axX3xXbxX1xX22xX3xX24xX25xXexX3xX17xX29xX2axX2bxX3xX24xX25xXexX3xX1xX32xXdxXaxX3xX73xXdxX46xXexX1xX9xXaxX7axX7bxX7bxXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX89xX2xX8bxXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1000bxX10xX6xX46xXaxX12xXcxX1xX10xX45xX3xX46xd080xX3xX5bx110d2xX45xX3xX4xX15xX6xX3xbc3bxd5eexXdxX3xXaaxX1x14271xX3xXexf06ex12096xX19xX1axX3xXexX1xX15xX47xX3xXa4x1186dxX19xX3xXaaxX1xX59xX3xXa4xX138xX4xX3xce11xXdx1202fxXexX3xX44x10f1exX4xX2bxX3xX46xX45xX3xXexX13bxX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX15xX6xX3xX17xX14cxXexX3xXaaxX1xe4c6xX19xX1axX3xXaaxX1xX148xX3xX5xX32xX19xX1xX3xX24xcc31xXexX3xX2axX32xX19xX1xX2bxX3xXexc084xX3xX19xX1axX143xX47xX3xX2xXd0xX35xX2xXb4xX3xX17x137cfxX19xX3xX19xX1axX143xX47xX3xXb4xXb4xX35xX2xXb4xX3xXexX24x11638xX19xX3xX17x13b80xX6xX3xX5bxX143xX19xX3xd61dxX1x1230bxX3xXcxX1xff0exX3xX4xX22xX3xXaaxX1xfc70xX3xX19xX156xX19xX1axX3xX7exX1cfxX47xX3xX24xX6xX3xX24xX25xXexX3xX17xX29xX2axX2bxX3xX24xX25xXexX3xX1xX32xXdxX3xXexX24xX1b7xX19xX3xX46xXdxX163xX19xX3xX24xX18xX19xX1axX3xXa4xX143xX3xXaaxX25xX45xX3xX46xX143xXdxX3xXa4x12f8exXdxX3xX19xX1xXdxX163xXexX3xX17xX18xX3xXexX1xX18fxXbxX3xX19xX1xX18fxXexX3xXbxX1xd956xX3xX5bxXdxX1a7xX19xX3xXexX199xX3xX7axXcbxX2xX8bxe6d6xX13xX99xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX45xX46xX47xXaxX12xXcxX1xX138xX4xX3xX1xXdxX163xX19xX3xX13xX181xX19xX1axX3xX17xXdxX163xX19xX3xX7x1432dxX3xX8bxXc7xX35xX13xbea3xXcbxad4fxf193xX3xX19xX1axX143xX47xX3xX2xX8bxX35xX2xXb4xX35xXb4xX7bxXb4xXb4xX3xX4xX15xX6xX3xX161xX156xX19xX3xXbxX1x12166xX19xX1axX3xXexX1xX14bxbf5bxX19xX1axX3xXexX24xX138xX4xX3xX44xX6xX19xX3xX4xX1x12863xX3xX17xX32xX45xX3xX264xX59xX25cxX4xX3xX1axXdxX6xX3xXa4xa1e5xX3xXbxX1xX281xX19xX1axX3xX4xX1xX25cxX19xX1axX3xXexX1xXdxX1b7xX19xX3xXexX6xXdxX3xXcbxX3xX161xX156xX19xX3xXbxX1xX281xX19xX1axX3xa02exX44xX264xX265xX3xX1cxX19xX1axX3xXbxX1xX22xX3xX7xX138xX3xX4xX25cxX3xXexX1xXdxX1b7xX19xX3xXexX6xXdxX3xXa4xX143xX3xXcx139a1xX13xb8d6xX99xX3xX142xbb72xX3xX4xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX19xX1axX3xXbxX1xX22xX3xXa4xX209xXdxX3xX24xX25xXexX3xX17xX29xX2axX2bxX3xX24xX25xXexX3xX1xX32xXdxX2bxX3xX1axXdxX1cfxX2axX3xXexX1xXdxX2f2xX59xX3xXexX1xXdxX163xXexX3xX1xX32xXdxX2bxX3xX19xX1axX143xX47xX3xX2xXbfxX35xX2xXb4xX35xXb4xX7bxXb4xXb4xX2bxX3xX44xX6xX19xX3xX13xX1xX297xX3xX1xX59xX47xX3xX1c2xX1xX281xX19xX1axX2bxX3xX4xX1xX25cxX19xX1axX3xXexX1xXdxX1b7xX19xX3xXexX6xXdxX3xXa4xX143xX3xXcxX2ecxX13xX2eexX3xXexX297xX19xX1xX3xXa4xX199xX6xX3xX4xX22xX3xXa4xX156xX19xX3xX5bxX1cfxX19xX3xX47xX1b7xX59xX3xX4xd445xX59xX3xX44xX6xX19xX3xX13xX1xX297xX3xX1xX59xX47xX3xX1c2xX1xX281xX19xX1axX3xX4xX1xX25cxX19xX1axX3xXexX1xXdxX1b7xX19xX3xXexX6xXdxX3xXa4xX143xX3xXcxX2ecxX13xX2eexX3xX4xX13bxX4xX3xX1xX59xX47xX163xX19xX2bxX3xXexX1xX143xX19xX1xX2bxX3xXexX1xX1bbxX3xX4xX1xX297xX3xX17xX32xX45xX3xXexX24xXdxX2f2xX19xX3xXaaxX1xX6xXdxX3xXexX1xX138xX4xX3xX1xXdxX163xX19xX3xX2axX18xXexX3xX7xX25cxX3xX19xX18xXdxX3xX46xX59xX19xX1axX78xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX45xX46xX47xXaxX12xXcxX1xX14bxX288xX19xX1axX3xX7exX59xX47xX1b7xX19xX3xX4xX29xXbxX3xX19xX1xX29xXexX3xX46xXdxfad1xX19xX3xX5bxXdxX1a7xX19xX3xXexX1xX288xXdxX3xXexXdxX1a7xXexX2bxX3xXaaxX1xX181xX19xX1axX3xXaaxX1xX148xX3xX5xX32xX19xX1xX2bxX3xX24xX25xXexX3xX17xX29xX2axX2bxX3xX24xX25xXexX3xX1xX32xXdxX3xXexX24xX45xX19xX1axX3xXaaxX1xX59xX3xXa4xX138xX4xX7fxX3xXexX1xX181xX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xXaaxX1bbxXbxX3xXexX1xX288xXdxX3xX17xX1a7xX19xX3xX4xX13bxX4xX3xX7exa7b5xX2bxX3xXbxX1xX14bxX288xX19xX1axX2bxX3xXexX1xX1bbxX3xXexX24xX18fxX19xX3xXa4xX143xX3xX19xX1axX14bxX288xXdxX3xX46x10d64xX19xX2bxX3xX19xX1xX18fxXexX3xX5xX143xX3x13445xX3xXa4x141afxX19xX1axX3xX19xX1c4xXdxX3xX5bxXdxX1a7xXexX3xX17xX2f2xX3xX4xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX13bxX4xX3xX5bxXdxX163xX19xX3xXbxX1xX13bxXbxX3xXbxX1xX281xX19xX1axX3xXexX24xX13bxX19xX1xX99xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX45xX46xX47xXaxX12xX13xX1xX297xX3xX17xX32xX45xX3xXexX24xXdxX2f2xX19xX3xXaaxX1xX6xXdxX3xX4xX13bxX4xX3xX5bxXdxX163xX19xX3xXbxX1xX13bxXbxX3xX17xX1cfxX2axX3xX5bxX1cfxX45xX3xX6xX19xX3xXexX45xX143xX19xX3xX4xX1xX45xX3xX19xX1axX14bxX288xXdxX2bxX3xX19xX1xX18fxXexX3xX5xX143xX3xX19xX1axX14bxX288xXdxX3xX1axXdxX143xX2bxX3xXexX24xef55xX3xX19xX1xf98axX2bxX3xX1xX1c8xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX2bxX3xX1xX32xX19xX3xX4xX1xX1a7xX3xX1xX45xX32xXexX3xX17xX18xX19xX1axX3xX19xX1axX45xX143xXdxX3xXexX24xX288xXdxX3xX5xX32xX19xX1xX7fxX3xXexX59xX47xX163xXexX3xX17xX25cxXdxX3xXaaxX1xX181xX19xX1axX3xX46xX4afxX19xX1axX3xX5bxX1a7xXbxX3xXexX1xX6xX19xX3xXexX221xX3xX45xX19xX1axX3xX17xX2f2xX3xX7xX14bxX4acxXdxX3xX18fxX2axX3xXexX24xX45xX19xX1axX3xXbxX1xX281xX19xX1axX3xXaaxX148xX19xX3xXexX24xX13bxX19xX1xX3xX7exX1cfxX47xX3xX24xX6xX3xX19xX1xc34cxX19xX1axX3xX7xX138xX3xX4xX25cxX3xX17xX13bxX19xX1axX3xXexXdxX1a7xX4xX2bxX3xX1axX4a0xX47xX3xXexX1xXdxX163xXexX3xX1xX32xXdxX3xXa4xX2a7xX3xX19xX1axX14bxX288xXdxX99xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX45xX46xX47xXaxX12xXcxX1xX138xX4xX3xX1xXdxX163xX19xX3xX19xX1axX1xXdxX1b7xX2axX3xXexX1c4xX4xX3xX4xX1xX297xX3xX17xX32xX45xX3xX4xX15xX6xX3xX2cbxX44xX2eexc59cxX3xXexX297xX19xX1xX3xXexX32xXdxX3xX161xX156xX19xX3xX5bxX1cfxX19xX3xX7xX25cxX3xXbfxXc7xXb4xXb4xX35xX2cbxX44xX2eexX630xX3xXcbxX2eexX2eexXcxX2eexX3xX19xX1axX143xX47xX3xX89xX35xX2xXb4xX35xXb4xX7bxXb4xXb4xX3xXa4xX2a7xX3xXexX156xX19xX1axX3xX4xX14bxX288xX19xX1axX3xX4xX181xX19xX1axX3xXexX13bxX4xX3xXbxX1xX281xX19xX1axX3xX4xX1xX25cxX19xX1axX3xX46xX1bbxX4xX1xX3xX5bxX163xX19xX1xX3xXexX24xX1b7xX19xX3xX17xX143xX19xX3xXa4xX29xXexX3xX19xX59xX181xXdxX3xX4xX13bxX4xX3xXexX1xX13bxX19xX1axX3xX4xX59xX25cxXdxX3xX19xX156xX2axX3xXb4xX7bxXb4xXb4xX3xXa4xX143xX3xX17xX386xX59xX3xX19xX156xX2axX3xXb4xX7bxXb4xX8bxX2bxX3xX161xX156xX19xX3xX5bxX1cfxX19xX3xX7xX25cxX3xX2xXd0xXc7xX8bxX35xf3c9xX2eexX2eexXcbxX13xX13xXcxee6exX3xX19xX1axX143xX47xX3xX7bxXd0xX35xX2xX2xX35xXb4xX7bxXb4xXb4xX3xX4xX15xX6xX3xX6ddxX4acxX3xX2eexX181xX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxX163xXbxX3xXa4xX143xX3xX1c2xXcxX2eexXcxX3xXa4xX2a7xX3xX4xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX13bxX4xX3xX5bxXdxX163xX19xX3xXbxX1xX13bxXbxX3xXbxX1xX281xX19xX1axX2bxX3xX4xX1xX25cxX19xX1axX3xX24xX25xXexX3xXexX24xX1b7xX19xX3xX17xX143xX19xX3xXa4xX29xXexX3xX19xX59xX181xXdxX99xX3xXcxX156xX19xX1axX3xX4xX14bxX288xX19xX1axX3xXexX59xX47xX1b7xX19xX3xXexX24xX59xX47xX2a7xX19xX2bxX3xX1xX14bxX209xX19xX1axX3xX46xbb61xX19xX3xX4xX13bxX4xX3xX1xX18xX3xX4xX1xX156xX19xX3xX19xX59xX181xXdxX3xXa4xX163xX3xX7xXdxX19xX1xX2bxX3xX4xX15xX19xX1axX3xX4xX25cxX3xX4xX1xX59xfb5dxX19xX1axX3xXexX24xX32xXdxX2bxX3xX4xX1xX10xX3xX4xX1xX167xX19xX3xX1axXdxX5cbxX3xX18fxX2axX2bxX3xX4xX1xX15xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX46xX138xX3xXexX24xX5cbxX3xXexX1xX1cxX4xX3xX156xX19xX3xX17xX1cfxX2axX3xX5bxX1cfxX45xX3xXbxX1xX281xX19xX1axX3xX4xX1xX25cxX19xX1axX3xX17xX22xXdxX2bxX3xX24xX25xXexX2bxX3xX46xX1bbxX4xX1xX3xX5bxX163xX19xX1xX3xX4xX1xX45xX3xX1axXdxX6xX3xX7xX1c4xX4xX2bxX3xX1axXdxX6xX3xX4xX386xX2axX2bxX3xXexX1xX15xX47xX3xX7xX1cfxX19xX7fxX3xX7xd9e1xX19xX3xX7xX143xX19xX1axX3xXbxX1xX14bxcafdxX19xX1axX3xX13bxX19xX3xX46xXdxX3xX4xX1xX59xX47xX2f2xX19xX3xX1axXdxX6xX3xX7xX1c4xX4xX3xX4xX1xX156xX19xX3xXexX1xX1cfxX3xXexX138xX3xX46xX45xX3xXa4xX2a7xX3xX4xX1xX59xX797xX19xX1axX3xX19xX59xX181xXdxX3xX19xX1xX25cxXexX7fxX3xX4xX1xX10xX3xXbxX1xX15xX2bxX3xX1axXdxX5cbxX3xX19xX14bxX209xX4xX2bxX3xX5bxX22xX19xX3xXbxX1xX4a0xX19xX2bxX3xX1axXdxX5cbxX3x12306xX2axX3xX17xX221xXdxX3xXa4xX209xXdxX3xX4xX4a0xX47xX3xXexX24xX797xX19xX1axX99xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX45xX46xX47xXaxX12xXcxX221xX3xX4xX1xX1cxX4xX3xXaaxXdxX2f2xX2axX3xXexX24xX6xX2bxX3xX17xX181xX19xX3xX17xX25cxX4xX3xX4xX181xX19xX1axX3xXexX13bxX4xX3xXbxX1xX281xX19xX1axX2bxX3xX4xX1xX25cxX19xX1axX3xX24xX25xXexX3xX4xX1xX45xX3xX19xX1axX14bxX288xXdxX2bxX3xXa4xX29xXexX3xX19xX59xX181xXdxX2bxX3xX4xX4a0xX47xX3xXexX24xX797xX19xX1axX99xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX45xX46xX47xXaxX12xX44xX13bxX45xX3xX4xX13bxX45xX3xXaaxX1bbxXbxX3xXexX1xX288xXdxX3xXexd94bxX19xX1xX3xX1xX920xX19xX1xX3xX46xXdxX423xX19xX3xX5bxXdxX1a7xX19xX3xXexX1xXdxX1b7xX19xX3xXexX6xXdxX3xXa4xX143xX3xX4xX181xX19xX1axX3xXexX13bxX4xX3xX1cxX19xX1axX3xXbxX1xX22xX3xXa4xX209xXdxX3xX24xX25xXexX3xX17xX29xX2axX2bxX3xX24xX25xXexX3xX1xX32xXdxX3xXa4xX2a7xX3xX161xX156xX19xX3xXbxX1xX281xX19xX1axX3xXexX1xX14bxX288xX19xX1axX3xXexX24xX138xX4xX3xX44xX6xX19xX3xX13xX1xX297xX3xX1xX59xX47xX3xXbxX1xX281xX19xX1axX3xX4xX1xX25cxX19xX1axX3xXexX1xXdxX1b7xX19xX3xXexX6xXdxX3xXa4xX143xX3xXcxX920xX2axX3xXaaxXdxX1a7xX2axX3xX4xX1cxX59xX3xX19xX32xX19xX3xXexX297xX19xX1xX99xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf232xX59xXexX1xX45xX24xXaxX12xX161xX156xX19xX3xae6fxX6xX19xX1axX0xX35xXbxX12

Văn Lang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Yên Lập tập trung chống rét cho trâu bò

Yên Lập tập trung chống rét cho trâu bò
2022-12-14 08:03:00

baophutho.vn Là một huyện miền núi, mùa đông ở Yên Lập thường xảy ra tình trạng rét đậm, rét hại, gây ảnh hưởng không nhỏ đến cây trồng, vật nuôi. Trong...

Nâng cao chất lượng bưởi đặc sản Đoan Hùng

Nâng cao chất lượng bưởi đặc sản Đoan Hùng
2022-12-08 06:51:00

baophutho.vn Xác định rõ giá trị của bưởi đặc sản trong tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cây bưởi đặc sản Đoan Hùng đã được đầu...

Xây dựng nhãn hiệu sản phẩm

Xây dựng nhãn hiệu sản phẩm
2022-12-01 08:10:00

baophutho.vn Thời gian qua, nông nghiệp của huyện Lâm Thao đã có bước phát triển cả về lượng và chất nhờ các giải pháp, chính sách phù hợp. Đặc biệt, việc...

Sản xuất rau an toàn ở Tứ Xã

Sản xuất rau an toàn ở Tứ Xã
2022-11-29 07:57:00

baophutho.vn Nhiều năm nay, ở xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao, trồng rau an toàn đã và đang mang lại hiệu quả cao, dần trở thành nghề và thế mạnh của người dân địa...

Chí Đám xây dựng nông thôn mới nâng cao

Chí Đám xây dựng nông thôn mới nâng cao
2022-11-28 19:54:00

baophutho.vn Xác định xây dựng nông thôn mới (NTM) chỉ có điểm đầu, không có điểm kết thúc, sau khi được tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2016, xã Chí...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long