Cập nhật:  GMT+7
21e8x62c4x5446x8aa5x4450x7220x582ax7cadx7581xX7x9bd1x5c3bx9d45x2365x35e8x7ceexX5x9af1xXax47f7x7ef8xa6a0x7604xX3xXex734fxX15x60baxX3xXex8e48xXbxX3xX1x6bf5x6c30x93c6xX3x8986xX21x75e8xX3xXex331cx5cbcxX23xX1xX3x6bffxa3a6xX3xXexX1xX21xX1dxXexX3xXexX2axa9bexX23x60b0xX1axX3xX4xX1x84b8x7607xX3xX7x315bxX4xX3xX2ax97a1xX23xX3cxX3xX25xX21x58c0xX3xXexX1xX10xX15xX3xX1x3946x48b6xX23xX3cxX3xX1x321fxX21xX3xX4x4ad2xX0x835dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx2fe8xX15x26d0xX27xXaxX12xX0xXdxX42xX3cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx6de4xX10xX23xXexX10xX2axX3xX74xXexX1xX21xX42x8ad1xX3xX74xX1xXdxX74xX10xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxa198xXdxX74xXexX1xa07exX3xX2x8731xXa9xXa9xXbx3fa8x4996xX3xX1xX10xXdxX3cxX1xXexXa6xX3x8d79xXa9x4396xXbxXadxXaexXaxX3xX7xX2axX4xX9xXaxX63xX63xX4x8537xX91xX6xX15xXbxX1xX21xXexX1xX15xXc8x77a7xX23xX63xX74xX10xX7xX2fxXexX15xXbxX63xX23xX10xXa1xX7xX63x6954xXe3x7c7cxXe3xX63xX2xX2xX2xX74xXe5xX2x2b58xXe5xXb8xXeexXe3xXex6ddfx885exX2xXb8xX5xXe3x6261x49cfxXeexXf5xX2xXe5xXe3xXf5xX2xX2xXeexXf4xXe5xXe5xXb8xXfaxXa9xXf5xXa9xX91xXeexXc8x7ab4xXbxX3cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xXexX18xX15xX1axX3xXexX1dxXbxX3xX1xX21xX22xX23xX3xX25xX21xX27xX3xXexX2axX2bxX23xX1xX3xX2fxX30xX3xXexX1xX21xX1dxXexX3xXexX2axX3axX23xX3cxX1axX3xX4xX1xX41xX42xX3xX7xX45xX4xX3xX2axX49xX23xX3cxX3xX25xX21xX4fxX3xXexX1xX10xX15xX3xX1xX57xX58xX23xX3cxX3xX1xX5dxX21xX3xX4xX61xXaxX3xXa1xXdxX74xXexX1xX9xXaxX2xXa9xXa9xXa9xXaxX3xX1xX10xXdxX3cxX1xXexX9xXaxXb8xXa9xXbaxXaxX3xX63xX12xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx74d6xX10xX6xX74xXaxX12x6fb6xX3cxX14xX27xX3xXe3xXa9xX63xX2xXa9xX1axX3xXexX18xXdxX3xX1xX21xX27x99edxX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3x4836xX61xX23xX1axX3xXcxX2axX57x5942xX23xX3cxX3xX13xX18xXdxX3xX1x879dxX4xX3xX196x7b06xX23xX3cxX3x4426xX57xX61xX23xX3cxX3xXbxX1x6d5axXdxX3xX1x2876xXbxX3xXd3xX58xXdxX3xXcxX2axX21xX23xX3cxX3xXex4a3dxX42xX3x26d1xX1xX21xX27xX4fxX23xX3xX23x944exX23xX3cxX3x89f6xX21xX1d9xX4xX3xX3cxXdxX6xX3xXex759axX3xX4xX1x929bxX4xX3xX1xa5daxXdxX3xX23xX3cxX1x7ae4xX3x2b1exX14xX15xX3xXexX18xX15xX1axX3xXexX1dxXbxX3xX1xX21xX22xX23xX3xX25xX21xX27xX3xXexX2axX2bxX23xX1xX3xX2fxX30xX3xXexX1xX21xX1dxXexX3xXexX2axX3axX23xX3cxX1axX3xX4xX1xX41xX42xX3xX7xX45xX4xX3xX2axX49xX23xX3cxX3xX25xX21xX4fxX3xXexX1xX10xX15xX3xX1xX57xX58xX23xX3cxX3xX1xX5dxX21xX3xX4xX61xX3xX23xX41xX42xX3xXe3xXa9xXe3xXe3xX3xX4xX1xX15xX3xXexX2ax3a5bxX23xX3x8b0axXa9xX3xX214xX18xXdxX3xX91xXdx7a9axX21xX1axX3xX1xX1c9xX4xX3xXd3xXdxX273xX23xX3xX5xX14xX3xX5x31d7xX23xX1xX3xX214xX18xX15xX3xXcxX2axX21xX23xX3cxX3xXexX1ebxX42xX3xX2fxX1xX21xX27xX4fxX23xX3xX23xX1f6xX23xX3cxX3xXex6d69xX23xX1xX1axX3x84fdxX1x80d7xX23xX3cxX3xX19cxX1f6xX23xX3cxX3xX23xX3cxX1xXdxX1afxXbxX3xXd3xX14xX3xX2b4xX1x76bexXexX3xXexX2axXdxX27fxX23xX3xX23xX1f6xX23xX3cxX3xXexX1xX1f6xX23xX3xX4x9982xX6xX3xX91xX6xX3xX1xX21xX27xX1afxX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX1b8xX61xX23xX1axX3xXcxX1ebxX23xX3xX1b8xX61xX23xX1axX3x8cb7xX273xX23xX3x9b09xX1dxXbxX1axX3xX5xX290xX23xX1xX3xX214xX18xX15xX3xXd3xX14xX3xX4xX1xX2dfxX3xX2axX49xX23xX3cxX3xX4xX2dfxX6xX3xX7xX2cbxX21xX3xXadxX290xXa6xX3xX13xX1f6xX23xX3cxX3xX85xa1c9xX21xX1axX3xXcxX1xX57xX1ddxX23xX3cxX3xX85xX32fxX21xX1axX3xXcxX1xX18xX4xX1xX3xX1eexXdxX1afxXexX1axX3xXcxX1xX21xX3xX85x82ecxX4xX1axX3xXcxX1xX57xX1ddxX23xX3cxX3xX303xX15xX23xX3cxX1axX3xX19cxX3cxX6xX3xX196xX15xX14xX23xX3cxXc8xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX15xX74xX27xXaxX12xXcxX18xXdxX3xX1xX20cxXdxX3xX23xX3cxX1xX212xX1axX3xX4xX2cbxX4xX3xX214xX18xXdxX3xX91xXdxX27fxX21xX1axX3xX1xX1c9xX4xX3xXd3xXdxX273xX23xX3xX214xX57xX1ddxX4xX3xXbxX1xX204xX3xX91xXdxX4fxX23xX3xXexX1dxXbxX3xXexX2axX21xX23xX3cxX3xXd3xX14xX15xX3xX23xX41xX42xX3xX4xX1xX21xX27xX273xX23xX3xX214x779dxX3xX25xX21xX6xX23xX3xXexX2axX1c9xX23xX3cxX1axX3xX3cxX3axX42xX3xX4xX2cbxX4xX3xX23xX20cxXdxX3xX74xX21xX23xX3cxXa6xX3xX1eexX30xX3xXexX1xX21xX1dxXexX3xX23xX1xX1ebxX23xX3xX3cxXdxX1d9xX23xX3cxX3xX25xX21xX4fxX3xX214xX2cbxXbxX3xX208xX23xX3cxX3xX27xX273xX21xX3xX4xaac6xX21xX3xXexX2axX3axX23xX3cxX3xX25xX21xX4fxX3xXexX1xX10xX15xX3xX1xX57xX58xX23xX3cxX3xX1xX5dxX21xX3xX4xX61xXaexX3xX2fxX30xX3xXexX1xX21xX1dxXexX3xXexX2axX3axX23xX3cxX3xXd3xX14xX3xX4xX1xX41xX42xX3xX7xX45xX4xX3xX2axX49xX23xX3cxX3xX25xX21xX4fxX3xXexX1xX1ebxX42xX3xX4xX6xX23xX1xX3xXexX1xX10xX15xX3xX1xX57xX58xX23xX3cxX3xX1xX5dxX21xX3xX4xX61xXaexX3xX2fxX30xX3xXexX1xX21xX1dxXexX3xX4xX1xX21xX27xX27fxX23xX3xX214xX204xXdxX3xX7xX6xX23xX3cxX3xX4xX6xX23xX1xX3xXexX2cbxX4xX3xX25xX21xX4fxX3xX1xX5dxX21xX3xX4xX61xXaexX3xX25xX21xX27xX3xXexX2axX2bxX23xX1xX3xX214xX2cbxX23xX1xX3xX3cxXdxX2cbxX1axX3xX4xX1xX208xX23xX3cxX3xX23xX1xX1dxX23xX3xX25xX21xX4fxX3xX1xX5dxX21xX3xX4xX61xXaexX3xXexX1x6144xX4xX3xX1xX14xX23xX1xX3xXexX2axX3axX23xX3cxX1axX3xX91xX45xX23xX3xXbxX1xX1ebxX23xX3xXexX18xXdxX3xX42xX1f6xX3xX1xX2bxX23xX1xXc8xX3xX13xX3axX23xX3cxX3xXexX1xX1c0xXdxX1axX3xX214xX57xX1ddxX4xX3xXexX1xX6xX42xX3xX25xX21xX6xX23xX1axX3xXexX1xX4cexX4xX3xX1xX14xX23xX1xX3xXexX2axX3axX23xX3cxX1axX3xX91xX45xX23xX3xXbxX1xX1ebxX23xX3xXexX1xX4cexX4xX3xXexX4fxX3xX42xX1f6xX3xX1xX2bxX23xX1xX3xXexX2axX3axX23xX3cxX3xX25xX21xX4fxX3xXexX1xX10xX15xX3xX1xX57xX58xX23xX3cxX3xX1xX5dxX21xX3xX4xX61xX3xXexX18xXdxX3xX2fxX1xX21xX3x9d38xX1c9xX4xX1axX3xXadxX290xX3xX1eexXdxX1afxXexX3xX1b8xX61xX23xX1axX3xX1xX21xX27xX1afxX23xX3xXcxX1ebxX23xX3xX1b8xX61xX23xX3xXd3xX14xX3xX42xX1f6xX3xX1xX2bxX23xX1xX3xXexX2axX3axX23xX3cxX3xX25xX21xX4fxX3xXexX1xX1ebxX42xX3xX4xX6xX23xX1xX3xXexX18xXdxX3xXadxX45xX42xX3xX1faxX21xX2cbxX23xX1axX3xXadxX290xX3xXcxX1xX57xX1ddxX23xX3cxX3xX303xX15xX23xX3cxX1axX3xX1xX21xX27xX1afxX23xX3xX2ffxX273xX23xX3xX303xX1dxXbxXc8xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX72xX15xX74xX27xXaxX12xX1b8xX6xX21xX3xX2fxX1xX45xX6xX3xX214xX14xX15xX3xXexX18xX15xX1axX3xX1xX1c9xX4xX3xXd3xXdxX273xX23xX3xX4xX45xX3xXexX1xX27fxX3xX2cbxXbxX3xX74x6e82xX23xX3cxX3xX2fxXdxX4fxX23xX3xXexX1xX208xX4xX3xXd3xX14xX15xX3xXexX2axX3axX23xX3cxX3xX2axX49xX23xX3cxX1axX3xX4xX1xX41xX42xX3xX7xX45xX4xX3xXd3xX14xX3xX91x53c5xX15xX3xX25xX21xX62dxX23xX1axX3xX4xX1xX4fxX3xX91xXdxX4fxX23xX3xX25xX21xX4fxX3xXexX1xX10xX15xX3xX1xX57xX58xX23xX3cxX3xX1xX5dxX21xX3xX4xX61xX3xX3cx5c55xX23xX3xXd3xX58xXdxX3xX5xXdxX273xX23xX3xX2fxX4fxXexX3xXexXdxX273xX21xX3xXexX1xX602xX3xX7xX62dxX23xX3xXbxX1x9606xX42xX3xXexX18xXdxX3xX42xX20cxXexX3xX7xX1d9xX3xXexX2afxX23xX1xX3xX42xXdxX3cdxX23xX3xX23xX350xXdxX3xXbxX1x34bbxX6xX3xX72xX656xX4xX3xX3cxXdxX6xXdxX3xX214xX15xX18xX23xX3xXe3xXa9xXe3xXe3xXfaxXe3xXa9xXe3xXe5xXc8xX3xX13xX3axX23xX3cxX3xXexX1xX1c0xXdxX3xX214xX2cbxXbxX3xX208xX23xX3cxX3xX214xX57xX1ddxX4xX3xX42xX602xX4xX3xXexXdxX273xX21xX3xX42x4c6axX3xX2axX20cxX23xX3cxX3xX74xXdxX1afxX23xX3xXexX693xX4xX1xX3xXd3xX1cdxX23xX3cxX3xXexX2axX3axX23xX3cxX3xX25xX21xX4fxX3xXexX1dxXbxX3xXexX2axX21xX23xX3cxX1axX3xX25xX21xX27xX3xX42xX1f6xX3xX5xX58xX23xX3xXexX1xX10xX15xX3xX1xX57xX58xX23xX3cxX3xX7xX62dxX23xX3xXadxX21xX22xXexX3xX1xX14xX23xX3cxX3xX1xX45xX6xXaexX3xXbxX1xX22xX23xX3xX214xX22xX21xX3xX214xX4fxX23xX3xX23xX41xX42xX3xXe3xXa9xXe3xXbaxX1axX3xXexX204xX23xX3cxX3xX74xXdxX1afxX23xX3xXexX693xX4xX1xX3xX214xX18xXexX3xXexX2axX273xX23xX3xXeexXc8xXa9xXa9xXa9xX1xX6xX1axX3xXexX41xX23xX3cxX3xXexX1xX273xX42xX3xX2xXc8xX2xXa9xXa9xX1xX6xX3xXexX2axX3axX23xX3cxX3xX42xX58xXdxX3xX25xX21xX4fxX3xXexX2axX273xX23xX3xX214xX212xX6xX3xX91xX14xX23xX3xX91xX6xX3xX1xX21xX27xX1afxX23xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX1b8xX61xX23xX1axX3xXcxX1ebxX23xX3xX1b8xX61xX23xX1axX3xX2ffxX273xX23xX3xX303xX1dxXbxX3xXexX1xX10xX15xX3xX19cxX3cxX1xX212xX3xX25xX21xX27xX4fxXexX3xX7xX1d9xX3xXe3xXe3xX63xXe3xXa9xXe3xX2xX63xX19cxX1faxXfaxX196xX13xX19cxX55cxX3xX23xX3cxX14xX27xX3xXa9xXf4xX63xX2xXe3xX63xXe3xXa9xXe3xX2xX3xX4xX2dfxX6xX3xX196xX13xX19cxX55cxX3xXexX2afxX23xX1xX3xXd3xX3cdxX3xX4xX1xX693xX23xX1xX3xX7xX2cbxX4xX1xX3xX1x9243xX3xXexX2axX1ddxX1axX3xX2fxX1xX21xX27xX4fxX23xX3xX2fxX1xX693xX4xX1xX3xXbxX1xX2cbxXexX3xXexX2axXdxX27fxX23xX3xX23xX1f6xX23xX3cxX3xX23xX3cxX1xXdxX1afxXbxX1axX3xX23xX1f6xX23xX3cxX3xXexX1xX1f6xX23xX3xXexX2axX273xX23xX3xX214xX212xX6xX3xX91xX14xX23xX3xXexX2afxX23xX1xXc8xX0xX63xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9030xX21xXexX1xX15xX2axXaxX12xX1faxX21xX27xX4fxXexX3xXcxX1xX656xX23xX3cxX0xX63xXbxX12

Quyết Thắng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long