Cập nhật:  GMT+7
613dxf741xf21dx7857x8e1ax1013axcbffx6712x103ebxX7x7117x783dxbc29xf818xf572xa3ffxX5x98bcxXax1037cxf742xfd0bxbcacxX3xX1x760dxX15x9ff8xX3xXex946fxX3xXbxX1xX14xXexX3xX5x78ffxX15xX3xX4xX1xXdx9f3ax8a77xX3xdb2bx772fxX6xX3xX1xc63cxX0x841cxX1xX2xX12xX0xXdxX2cxX1axX3xX7x6fc3xX4xX9xXaxX35xX35xX4xc932xc253xX6xdc3dxXbxX1xcb8bxXexX1xX49xX46xX2exX15xX35xdf56xX10xX7x777axXexX49xXbxX35xX15xX10x6635xX7xX35xX2xeb32x8e0axaaaaxX35xa824xX62xX54xa7afxX2xfe62xX64x7861xX2xX6bxXexX2xX6dxX6dxX64x7111xX6dxX5xX2xX46xddf2xXbxX1axXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc6f6xX10xX6xX54xXaxX12xX0xXdxX2cxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX2cxX4xX10x9bbcxX49xX47xX7axX10xX4xXexX3xX54xX1axX2cxX10xX54xXdxX6xX3xX2exXdxX54xX10xX49xX3xX2cxXbxX66xX3xXdx8715xX10xX15xXexX10xX3fxXaxX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX35xX6xXbxXbxX7xX35xX49xXbxX10xX15xX35xX2cxX10xX54xXdxX6xX35xXexX1xX4cxX2cxX47x7467xXbxX9xX15xX10xX5exX7xX35xX2xX62xX63xX64xX35xX66xX62xX54xX69xX2xX6bxX64xX6dxX2xX6bxXexX2xX6dxX6dxX64xX75xX6dxX5xX69xX46xX7axXbxX1axXaxX3xX54xX6xXexX6xXa5xX6xX3fxX1axX7xX9xXaxX69xded2xX69xX115xX2xX6dxX62xX115xX69xX115xX2xX115xX2xX115xX2xX69xX69xe9c1xX115xX69xX115xX2xX62xX64xX69xX115xX2xX69xX6bxX69xXaxX3xX54xX6xXexX6xXa5xXex94fdxXbxX10xX9xXaxX2exXdxX54xX10xX49xX35xX2cxXbxX66xXaxX3xX54xX6xXexX6xXa5xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX1xX18xX15xX1axX3xXexX1dxX3xXbxX1xX14xXexX3xX46xX46xX46xXaxX3xX54xX6xXexX6xXa5xX10xX15xX4xX49xX54xX10xX9xXaxX90xX2exX63xX4cxb325xXcxX3fxca07xXexX180xb638xX13ax874ex7f78xX185xX2xX62xbbeaxX7axc56bxX35xX62xXexX47xa1d5xXexX10xX7xX191xX6dx9739xX90x62aaxX185xX2ex10539xecbaxX197x74adx655cxX2cxX47xX57xX7axdc36xe459xX6bxXcxX15xX186xX183xb31exX2xb8fex96b0xX18cxX4cxX4xX13axX1a0xX1acx936dxfec5xX69xX5exX75xX15xX7axX5xX15xX1b7xX75xX54xX15xX1a0xX63xX2cxX1afxX10xXdxX13axX10xX1a6xX1a0xX186xX1acxXbxX6bxX1axX5exX6bxX6dxX1a5xX19dxX1a5xX35xXdxfebdxX1a5xXdxX19dxX2xX2exX199xXdxX1a5xX54xX1daxX63xX5exX90xX6bxX4xX197xX6bxX19cxX180xc817xX186xX6xX197xX1daxX1a6xXdxX57xX185x9fb6xX2cxX7xX5xX1axX1a0xX66xX2cxX1xX1acxX47xX6dxX54xX6dxX4xX63xX2cxX2xX69xX69xX1xX90xX191xX1axX125xX63xX185xX125xX63xX185xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX49xX54xX13axXaxX12xX7xX10xX1daxX4cxX10xX15xX4xX10xXa5xX2xX64xXa5xX2xX19cxX6dxX6dxX2xX66xX69xX6dxX2xX63xX46xX2cxXbxX66xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX90xX10xX6xX54xXaxX12xX1b7xXcxc64cxXcxX3xXa5xX3xXc0xX1xXdx9dc9xX4cxX3xX2xX6bxXa5xX6bxd9a8xX3xXexX1xX10xX49xX3xX2cxbd10xXexX3xX7x71e4xX3xX1xX276xX3xX54x8cafxX15xX3xXexeec6xXdxX3xX57xX1xX4cxX3xX63xX3xXbxX1xc10cxebbexX15xX1axX3xX183xb1a9xX15xX1axX3xXcxX3fxX6xX15xX1axX26exX3xXexX1xX18xX15xX1xX3xXbxX1xX27axX3xX197xXdx6d7dxXexX3xXcxX3fx6a7exX3xX4xX1xX49xX3xX47xXdxX2bxXexX3xX19fxX4cxX25xXexX3xX1xXdxX2acxX15xX3xX2cxX276xXexX3xX7xX27axX3xX15xX1axX28fxX290xXdxX3xX15xX1axX6xX15xX1axX3xX15xX1xXdx8519xX15xX3xX47xX18xX13axX3xX47xX14xX15xX3xX1xX18xX15xX1axX3xX1xX49xX14xX3xX57xb152xX15xX3xX2exX2fxX6xX3xX1xX33xX26exX3xX1axX280xX13axX3xX2cxX25xXexX3xX2cxc54fxX3xX1daxX4cxX6xX15xX3xe758xX295xX3xXexX1x6143xX3xX4xX1xX49xX3xXexX4cxX13axX2bxX15xX3xXbxX1xX27axX3xb8b3xX2cxX3xXexX1xX1dxX4xX3xX183xX1axX4cxX13ax9af0xX15xX3xX185xX4cxX3xX2exX18xX3x7df8xX15xX1xX3xX1xX28fxa4a4xX15xX1axX3xX30cxX2bxX15xX3xX6xX15xX3xXexX49xX18xX15xX3xX1axXdxX6xX49xX3xXexX1xX295xX15xX1axX46xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX49xX54xX13axXaxX12xX0xXdxX2cxX1axX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX35xX35xX4xX46xX47xX6xX49xXbxX1xX4cxXexX1xX49xX46xX2exX15xX35xX54xX10xX7xX57xXexX49xXbxX35xX15xX10xX5exX7xX35xX2xX62xX63xX64xX35xX66xX62xX54xX69xX2xX6bxX64xX6dxX2xX6bxXexX2xX6dxX6dxX64xX75xX6dxX5xX64xX46xX7axXbxX1axXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX49xX54xX13axXaxX12xX90xX18xX15xX1axX3xX1xX49xX14xX3xX30cxX28fxddcexX4xX3xX47xX18xX13axX3xX47xX14xX15xX3xX33cxX3xX30cxX280xX13axX3xX4xX1xd73axX3xX13axX2bxX4cxX3xX5xX18xX3xX1xX18xX15xX1axX3xX1axXdxX6xX3xX54xfadcxX15xX1axX3xX1axXdxX14xX3xX3fxd11cxX3xX2ex10269xXdxX3xX15xX1x1084exX15xX1axX3xX5xX290xXdxX3xX4xX1xX18xX49xX3xX1xX18xX15xX1axX3xa975xX3xXexX1dxX3xX30cxX276xX15xX1axX3x7f6fxX3xX15xX1xX28fxX3xX1axXdxX14xX3xX3fxX403xX3xX30cxce38xX15xX1axX3xX1axXdxX14xX3xX63xX62xX3xX15xX1axX1xX2b1xX15xX3xX30cxX435xX15xX1axX26exX3xX2exX267xX3xX7xf47cxX3xX54xX3faxX15xX1axX3xX4x8b0bxX3xX1x9174xX15xX1axX3xX1xX458xX4xX3xX2cxX6xX15xX1axX3xX1daxX4cxX6xX3xX30cxbc9bxXdxX3xX4xX14xXdxX3xX2cxX406xXdxX26exX46xX46xX46xX57xX1xX4cxX3xX2exX1dxX4xX3xX47xX14xX15xX3xX1xX18xX15xX1axX3xX33cxX3xX30cxX280xX13axX3xXexX1xX4cxX3xX1xe3fexXexX3xX57xX1xX14xX3xX30cxX295xX15xX1axX3xX15xX1axX28fxX290xXdxX3xX1daxX4cxX6xX3xX30cxX28fxX290xX15xX1axX3xX1axX1xb727xX3xXexX1xd427xX2cxX3xX2exX18xX3xX2cxX4cxX6xX3xX1xX18xX15xX1axX46xX3xX183xX1axX28fxX290xXdxX3xX2cxX4cxX6xX3xX2exX18xX3xX4xX14xX4xX3xXbxX1xX28fx9129xX15xX1axX3xXexXdxX2acxX15xX3xX1axXdxX6xX49xX3xXexX1xX295xX15xX1axX3xXexX3fxX18xX15xX3xX19fxX4cxX27axX15xX1axX3xX4xX336xX3xX5x8c8cxX15xX1axX3xX30cxX28fxX290xX15xX1axX3xX1axX280xX13axX3xX2cxX25xXexX3xX6xX15xX3xXexX49xX18xX15xX3xX1axXdxX6xX49xX3xXexX1xX295xX15xX1axX3xX15xX1axX1xXdxX2dcxX2cxX3xXexX3fxf8b5xX15xX1axX46xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX49xX54xX13axXaxX12xX0xXdxX2cxX1axX3xX7xX3fxX4xX9xXaxX35xX35xX4xX46xX47xX6xX49xXbxX1xX4cxXexX1xX49xX46xX2exX15xX35xX54xX10xX7xX57xXexX49xXbxX35xX15xX10xX5exX7xX35xX2xX62xX63xX64xX35xX66xX62xX54xX69xX2xX6bxX64xX6dxX2xX6bxXexX2xX6dxX6dxX64xX75xX6dxX5xX63xX46xX7axXbxX1axXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX49xX54xX13axXaxX12xX25fxXdxX267xX4cxX3xX30cxX14xX15xX1axX3xX15xX458xXdxX3xX5xX18xX3xXexX4cxX13axX2bxX15xX3xXbxX1xX27axX3xX321xX2cxX3xXexX1xX1dxX4xX3xX30cxX28fxX290xX15xX1axX3xX183xX1axX4cxX13axX32dxX15xX3xX185xX4cxX3xX30cxX6xX15xX1axX3xX30cxX28fxX3d4xX4xX3xX1eexX13xX183xX185xX3xXexX1xX18xX15xX1xX3xXbxX1xX27axX3xX197xXdxX2acxXexX3xXcxX3fxX2b1xX3xX19fxX280xX13axX3xX54xX1dxX15xX1axX3xXexX3fxX33cxX3xXexX1xX18xX15xX1xX3xXexX4cxX13axX2bxX15xX3xXbxX1xX27axX3xX57xXdxX15xX1xX3xX54xX49xX6xX15xX1xX3xX1xX2b1xX15xX1xX3xX2cxc335xX4cxX3xX4xX3e7xX6xX3xXexX1xX18xX15xX1xX3xXbxX1xX27axX3xX4xX1xX2f1xX15xX1xX3xX2exX2b1xX3xX2exfe74xX13axX3xX2exX2fxX6xX3xX1xX33xX3xXexX1xX295xX15xX1axX3xXexX1xX49xX14xX15xX1axX26exX3xX30cxX336xX2cxX3xX47xX336xX49xX3xX6xX15xX3xXexX49xX18xX15xX3xX1axXdxX6xX49xX3xXexX1xX295xX15xX1axX26exX3xX2exX2acxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX2cxX295xXdxX3xXexX3fxX28fxX290xX15xX1axX26exX46xX46xX46xX3xX5xX18xX3xX30cxXdxX267xX4cxX3xX57xX1xX295xX15xX1axX3xXexX1x8559xX3xXexX1xXdxX2bxX4cxX46xX0xX35xXbxX12xX1acxX25xXexX3xX4x9a71xX15xX3xX7xX1dxX3xX2exX18xX49xX3xX4xX4cxX276xX4xX3xX4xX3e7xX6xX3xX4xX14xX4xX3xX4xX4ddxX3xX1daxX4cxX6xX15xX3xX4xX1x6c3dxX4xX3xX15xX4b9xX15xX1axX3xX4xX3e7xX6xX3xX1eexX13xX183xX185xX3xXbxX1xX28fxX290xX15xX1axX3xX183xX295xX15xX1axX3xXcxX3fxX6xX15xX1axX26exX3xXexX1xX18xX15xX1xX3xXbxX1xX27axX3xX197xXdxX2acxXexX3xXcxX3fxX2b1xX3xX4xX458xX3xX47xXdxX2acxX15xX3xXbxX1xX14xXbxX3xX4xX1xX25xX15xX3xX4xX1xX2fxX15xX1xX3xX30cxX69dxX3xX30cxX336xX2cxX3xX47xX336xX49xX3xX4xX14xX4xX3xXexXdxX2dcxX4cxX3xX4xX1xX2f1xX3xX4xX3e7xX6xX3xX2cxX276xXexX3xXexX4cxX13axX2bxX15xX3xXbxX1xX27axX3xX1xX2b1xX15xX1xX3xX2cxX627xX4cxX3xX4x72c6xX15xX1axX3xX15xX1xX28fxX3xX47xX276xX3xX2cxf096xXexX3xX30cxX295xX3xXexX1xX311xX3xXexX1xX18xX15xX1xX3xXbxX1xX27axX3xX2exX4b9xX15xX3xX2cxXdxX15xX1xX46xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17dxX4cxXexX1xX49xX3fxXaxX12xX25fxX6cfxX4xX3xX90xX49xX18xX15xX1axX0xX35xXbxX12

Đức Hoàng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Sập trần nhà khiến 1 người bị thương

Sập trần nhà khiến 1 người bị thương
2019-07-02 17:34:40

PTĐT - Vào 16h45 ngày 2/7 tại nhà số 5, đường Nguyễn Du, phường Nông Trang, TP. Việt Trì thuộc sở hữu của ông Bùi Huy Phương và cho bà Nguyễn Thị Tiết (hộ khẩu tại Thái Nguyên...

Lâm Thao: Xe chở khách lao xuống đê

Lâm Thao: Xe chở khách lao xuống đê
2019-05-22 16:06:03

PTĐT - Khoảng 11h ngày 22-5, tại địa phận xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao, xe khách mang BKS 18B 016.12 của nhà xe Duy Khánh bất ngờ mất lái, lao xuống đê.

Xe bồn lại “tung hoành” bất chấp biển cấm

Xe bồn lại “tung hoành” bất chấp biển cấm
2019-05-14 17:23:27

PTĐT - Vào lúc 16h20 phút ngày 14-5, một xe bồn bê tông có logo Bê tông Việt Lâm, biển kiểm soát 19C- 094.43 đã “bất chấp” biển cấm đi vào phố Vũ Duệ, phường Nông Trang (TP....

Góc phố… không văn minh !

Góc phố… không văn minh !
2019-05-13 16:43:32

TĐT - Hai hình ảnh tồn tại nhiều ngày nay gồm một cột điện với những cuộn dây điện vô chủ nằm lúc lỉu quanh thân cột và bám dưới chân cùng một bảng quảng cáo rao vặt tập trung...

Cần xử lý nghiêm hành vi vi phạm TTATGT

Cần xử lý nghiêm hành vi vi phạm TTATGT
2019-04-23 16:15:55

PTĐT - Hàng ngày, các tuyến đường trên địa bàn thành phố Việt Trì vẫn xảy ra tình trạng xe chở hàng cồng kềnh, quá khổ, quá tải gây mất trật tự, an toàn giao thông. Những hình...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long