Cập nhật:  GMT+7
e9ddxedbbx177b8x19b22x112ddx1257ax16f3fx144a2x17c1axX7x15d2ex113b4x100acxff22x1329dx15f43xX5x15f9axXaxea02x14f3bxfcbaxXexX3x1262cxXdxfa14xX3xX1x164b1x1045dxX17xX3xX4xX1x1751bxX4xX3xXexX1xX6xX1dxX1xX3xX1dxXdx124eexX1dxX3xX7x11752xX3xf7d6xX22xX1dxX17xX3x16415x125d2xX1dxX17xX3xX4x116a9x13778xXdxX3xXex13ceaxXdxX3x10a99x141edxeec0xX1dxX3xX4xX6x167ebxX10xX3x13a0dxXdx1501ex11b5bx1209axX6xX0x15f1axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX53xX33x130adxXaxX12xX0xXdxX52xX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7x15907xX4xX9xXaxX1xXexXexXbx12683xX57xX57xX38xX6xX53xXbxX1xX47xXexX1xX53x107f0x18b70xX1dxX57x1773exX7xX10xX79x16457xXdxX5xX10xX7xX57xXdxX52xX6xX17xX10xX57xXbxX1xX6xXbx1350dxX5xX47xX6xXexX57x118b9xX50x10128x12260x14250x16463x19d6exf001xX8dx13bf6x173afxXadxXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXax17025xXdxX33xXexX1xX81xX3x12a92xXb1xed11xXbxeee3x18768xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX81xX3xXb1x10239xXb2xXbxXcbxXccxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1687axX10xX6xX33xXaxX12xXefx19f08xXdxX3xXc9xX1xXb2xXc9xX3xXbxX1x1950fxXexf4c2xX3xX1dxX17xX1cxX69xX3xX2xXb0xX57xf8d6xX102xX3xXex18cafxX3xX4x18e8axX1dxX17xX3xXexX48xX4xX3xX4x12a3exX6xX3x14dc0xX113xX1dxX17xX3xX6xX1dxX3xXexX1xX1cxX1dxX1xX3xXbxX1x128f2xX3xf28exXdx11d79xXexX3xXcxX79x13e3exX102xX3xXex16386xX1dxX1xX3xXb5xX1xX100xX3xXcxX1xecaaxX3xXexXdx129c6xX1dxX3xX1xX1cxX1dxX1xX3x10353xXdx19282xX52xX3xXexX79xX6xX3xX46xX47xX48xX1dxX3xX4xX1cxX3xXbxX1xX2dxX3xX50xXdxX52xX53xX54xX6xX102xX3x14dbdx12c98xX6xX3xX4xX1xX13cxX3xXexX110xX3xX2xXc7xX3xX13xX102xX3xX152xX1xX47xX3xXefxX1cxX3x196ebxXdxeda7xX47xX102xX3xXbxX1xX3exX3fxX1dxX17xX3xXadxXdxX6xX3xX11fx13c30xX52xX102xX3xXexX1xX1cxX1dxX1xX3xXbxX1xX12fxX3xX131xXdxX133xXexX3xXcxX79xX138xX3xX33xX53xX3xX6xX1dxX1xX3xXcxX79x18264xX1dxX3xf741xX47xX6xX1dxX17xX3xXcxX79xX22xX102xX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX1dx1202bxX52xX3xX2xX10cxXd7xXd7xX3xX5xX1cxX52xX3xX4xX1xX11cxX3xX1x150f6xX3xX152xXdxX1dxX1xX3xX33xX53xX6xX1dxX1xX8dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX53xX33xX69xXaxX12xXcxX43xXdxX3xXexX1xX3fxXdxX3xX16fxXdxX154xX52xX3xX152xXdxX154xX52xX3xXexX79xX6xX102xX3xX46xX47xX48xX1dxX3xX38x19ec5xXexX3xX1dxX1xX43xX4xX102xX3xX38xX21exXexX3xX16fx141c1xX1dxX3xX1dxX1xX48xX69xX3xX1xX53xX43xXexX3xX16fxX1dexX1dxX17xX3xX152xXdxX154xX47xX3xX38xX6xX79xX3xXexX79xX53xX1dxX17xX3xXbxX1x110c0xX1dxX17xX3xX152x13a81xX1dxX102xX3xX4xX39xX3xXb0xX2xX3xX152xX1xX48xX4xX1xX3xX4x12d8dxX1dxX17xX3xXd7xX3xX1dxX1x15914xX1dxX3xX8exXdxX2dxX1dxX102xX3xX152xX1xX113xX1dxX17xX3xX4xX1xfdbfxXbxX3xX1xX1cxX1dxX1xX3xX4xX48xX4xX3xX46xX47xX69xX3xX16fxX170xX1dxX1xX3xX8ex16f60xX3xXbxX1xX24fxX1dxX17xX3xX4xX1xX12fxX1dxX17xX3xX33xX170xX4xX1xX3xX11fx16273xX131xXabx178f5xXa5xX3xX2xX10cxX3xX8exX1cxX3xX4xX39xX3xX1xX1cxX1dxX1xX3xX8exXdxX3xX7xX31xX3xX33xX22xX1dxX17xX3xX152xX1xX254xX3x1708axXb0xX2a8xX3x11b5dxX1xX6xX69xX3xX4xX24fxX1dxX3xX17xX146xXdxX3xX5xX1cxX3xX38xX39xX1dxX17xX3xX4xX3exX3fxXdx1333axX8dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX53xX33xX69xXaxX12xX11fxX113xX1dxX17xX3xX6xX1dxX3xXexX1xX1cxX1dxX1xX3xXbxX1xX12fxX3xX131xXdxX133xXexX3xXcxX79xX138xX3xX16fx15b0exX3xXbxX1xX12fxXdxX3xX1x19616xXbxX3xX8exfc10xXdxX3xX13xX133xX1dxX1xX3xX8exXdxX133xX1dxX3xX11fxX113xX1dxX17xX3xX6xX1dxX3xXexX13cxX1dxX1xX3xXexXdxX14axX1dxX3xX1xX1cxX1dxX1xX3xXcbx1330cxXexX3xX1dxX17xX1xXdxX133xX52xX3xX7xX1cxX1dxX17xX3xX5xX146xX4xX3xX11fxX2a8xX131xXabxX2abxXa5xX2xX10cxX3xX16fxX12fxXdxX3xX8exX327xXdxX3xXb0xX2xX3xX152xX1xX48xX4xX1xX3xX8exX1cxX3xXd7xX3xX1dxX1xX26dxX1dxX3xX8exXdxX2dxX1dxX3xXexX79xX2dxX1dxX102xX3xX152xX14axXexX3xX46xX47x10ce4xX3xX26dxX52xX3xXexX254xX1dxX1xX8dxX3x18933xX34cxXexX3xX1dxX17xX1xXdxX133xX52xX3xX52xX6xX3xXexX100xX69xX102xX3xX4xX39xX3xX10cxX3xX16fxX12fxXdxX3xXexX3exX323xX1dxX17xX3xX33xX3execddxX1dxX17xX3xXexX254xX1dxX1xX3xX8exX327xXdxX3xX52xX6xX3xXexX100xX69xX8dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX53xX33xX69xXaxX12xX11fxX113xX1dxX17xX3xX6xX1dxX3xXexX1xX1cxX1dxX1xX3xXbxX1xX12fxX3xX131xXdxX133xXexX3xXcxX79xX138xX3xX16fxX31bxX3xX5xX21exXbxX3xX38xXdxX2dxX1dxX3xX38xX394xX1dxX3xX8exXdxX3xXbxX1xX43xX52xX3xX8exX1cxX3xXexX1xX47xX3xX17xXdxX19xX3xXexX6xX1dxX17xX3xX8exX21exXexX3xX17xXf6xX52xX3xXb2xXb2xX3xX38xX138xX1dxX1xX3xX152xX1xX254xX3xX2cbxXb0xX2a8xX3xX8exX1cxX3xX17xX1b9xX1dxX3xXb0xXc9xXc9xX3xX8ex15a22xX3xX38xX39xX1dxX17xX3xX38xX6xX69xX3xX4xX48xX4xX3xX5xX53xX43xXdxX102xX3xXexX79xX53xX1dxX17xX3xX16fxX39xX3xXc7xXb2xX3xX8exX453xX3xX38xX39xX1dxX17xX3xX38xX6xX69xX3xX16fxX31bxX3xX46xX47xX6xX3xX7xX31xX3xX33xX22xX1dxX17xX8dxX3xX11fxX113xX1dxX17xX3xX6xX1dxX3xXexX1xX1cxX1dxX1xX3xXbxX1xX12fxX3xX131xXdxX133xXexX3xXcxX79xX138xX3xX16fxX6xX1dxX17xX3xX4xX11cxX1dxX17xX3xX4xX12fxX3xX1xXf6xX3xX7xX3c3xX3xX16fxX154xX3xXcbxX31xX3xX5x19042xX8dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX53xX33xX69xXaxX12xX0xXdxX52xX17xX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xX79xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX81xX57xX57xX38xX6xX53xXbxX1xX47xXexX1xX53xX8dxX8exX1dxX57xX91xX7xX10xX79xX95xXdxX5xX10xX7xX57xXdxX52xX6xX17xX10xX57xX38xX53xXcbxX2xX2cfxX2xX2e8xX8dx133d3xXbxX17xXaxX3xX7xXexX69xX5xX10xX9xXaxXc0xXdxX33xXexX1xX81xX3xXc7xXb1xX2xXbxXcbxXccxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX81xX3xXd7xXc9xXbxXcbxXccxXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX53xX33xX69xXaxX12xX13xX39xX1dxX17xX3xX4xX3exX3fxXdxX3xXexX1xeb68xX4xX3xX4xX1xX27exXexX3xX5xX1cxX3xX1dxX1xX19xX1dxX17xX3xX46xX47xX394xX3xX38xX39xX1dxX17xX3xX38xX6xX69xX3xX38xX138xX1dxX1xX3xXexX1xX3exX3fxX1dxX17xX3xX1dxX1xX3exX1dxX17xX3xX16fxX3exX323xX4xX3xX38xX3c3xX52xX3xXexX1xX2dxX52xX3xX152xX1xX254xX3xX1dxXdxXexX79xX53xX47xX7xX3xX53xXcbxXdxX33xX10xX3xX5xX1cxX3xX1xX323xXbxX3xX4xX1xX27exXexX3xX1xX39xX6xX3xX1xX146xX4xX3xX8exX327xXdxX3xX4xX113xX1dxX17xX3xXexX1x13087xX4xX3xX2cbxXb0xX2a8xX8dxX3x16c0exX1xXdxX3xX38xX3c3xX52xX3xX8exX1cxX53xX3xX38xX39xX1dxX17xX3xX38xX6xX69xX102xX3xX17xX146xXdxX3xX5xX1cxX3xX38xX39xX1dxX17xX3xX4xX3exX3fxXdxX3xX2cfxX4dxX47xX1dxX152xX69xX38xX6xX5xX5xX2e8xX8dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX53xX33xX69xXaxX12xX5dcxX1xXdxX3xX7xX31xX3xX33xX22xX1dxX17xX3xX38xX39xX1dxX17xX3xX4xX3exX3fxXdxX102xX3xX152xX1xX254xX3xX1dxXdxXexX79xX53xX47xX7xX3xX53xXcbxXdxX33xX10xX3xX5xX6xX1dxX3xXexX453xX6xX102xX3xX1dxX17xX27exX52xX3xX8exX1cxX53xX3xX4xX3c3xX3xXexX1xX154xX3xX7x164d1xX3xXexX43xX53xX3xX4xX394xX52xX3xX17xXdxX48xX4xX3xXbxX1xX27exX1dxX3xX152xX1xX254xX4xX1xX102xX3xXexX43xX53xX3xX394xX53xX3xX17xXdxX48xX4xX3xX17xX26dxX69xX3xX4xX3exX3fxXdxX3xX4xX1xX53xX3xX1dxX17xX3exX3fxXdxX3xX7xX31xX3xX33xX22xX1dxX17xX8dxX3x12d60xXdxX294xX47xX3xX1dxX17xX47xX69xX3xX1xX43xXdxX3xX5xX1cxX3xX1dxX14axX47xX3xX5xX43xX52xX3xX33xX22xX1dxX17xX3xX4xX1xX27exXexX3xX17xX26dxX69xX3xX394xX53xX3xX17xXdxX48xX4xX3xX5xX26dxX47xX3xX1dxX17xX1cxX69xX3xX79xX27exXexX3xX33xX189xX3xX16fxXdxX3xX16fxX14axX1dxX3xX7xX31xX3xX33xX22xX1dxX17xX3xXexX1xX47xX12fxX4xX3xX17xX26dxX69xX3xX1dxX17xX1xXdxX133xX1dxX3xXexX1xX21exXexX3xX7xX565xX102xX3xXexX1xX21exX52xX3xX4xX1xX254xX3xX5xX1cxX3xX7xX31xX3xX33xX22xX1dxX17xX3xX52xX6xX3xXexX100xX69xX8dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12c76xX47xXexX1xX53xX79xXaxX12xX2cbxX17xX47xX69xX189xX1dxX3xX11fxX1xX47xX1dxX17xXa5xX3xX50xX43xX1dxX1xX3xX131xXdxX133xXexX0xX57xXbxX12

Nguyễn Chung- Mạnh Việt

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Các tin đã đưa

Tung tin giả… xử phạt thật!

Tung tin giả… xử phạt thật!
2021-08-27 15:28:00

baophutho.vn Tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã trở thành thông tin “nóng” được người dân thường xuyên chia sẻ, bình luận trên các trang...

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long