Cập nhật:  GMT+7
b3c1xc9c1xbb43x12662xfe8cxc3afxcc57xfe0axf392xX7x11d2exe77cxc744xc414x104bfxe172xX5x11c4exXax10c17x10065x131c4xXexX3xXex12e5ex12732xX3x11fdexXdxX6xX19xX3xdf90xX1bx11df3xc4fexc17dxX20xX3xc1ecxX1xd4d0xX3xXexf18axX4xX1xX3xffb9xX23xX3xe990xX6xX20xX3xd43axX1xb559xX20xX3xf188xX39xX20xX3xXex10e18xX20xX1xX3xX13xf879xX20xX1xX3xXcxX1xX22xeb61xX20xX0x11463xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xb571xX3cxX23xXaxX12xX0xXdxX19xX1bxX3xX7xfdd4xX4xX9xXaxX50xX50xX4x12fcaxX33xX6xX60xXbxX1xX22xXexX1xX60xX72x103bbxX20xX50xX3cxX10xX7xc9ebxXexX60xXbxX50xX20xX10x11698xX7xX50xe692xX8dxe0fex13324xX50xX2xX8dxX8dxX3cxc912xX8fxd5cexed5dxbd3dxX8fxX8fxXexX2xX98xX8dxX9ax1026dxX8dxX5xX2xX72xed3bxXbxX1bxXaxX3xX50xX12xc245x11f15xX20xX3xX1bxXdxe17fxXdxX3xX19xf0d1xXexX3xX33xX2cxX3xX4xX6xX20xX3xX7xX6xX22xX3xX83xX1xXdxX3xX33xX2cxX3xX83xX1x100e1xXdxX3xXex12bb5xX3xX5xX24xX20xX3xe968xX10xX3xX4xX29xX6xX3xX27x1092dxX3xf4a2xX22xX6xX20xX3xX27xXb4xX20xX1xX3xX7xef0axXexX3xfc6exXdxce1exX22xX3xXexX6bxX6xX3xX13xXb8xX3xX27xcf9cxX20xX1bxX3xX6xX20xX72xX3xef25xd602xX20xX1x114abxX3xX37xX1bxX22xX23x12e3bxX20xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX50xXcxXcxcbebxeb6dxX37xf33axX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbd54xX10xX6xX3cxXaxX12xXcxXd3xXdxX3xX2xX8fxX50xX8dxe144xX3xX27xXe1xX3xXe3xX22xX6xX20xX3xX27xXb4xX20xX1xX3xX7xXeexXexX3x10f2bxXdxXf3xX22xX3xXexX6bxX6xX3xX13xXb8xX3xX27xXfexX20xX1bxX3xX6xX20xX3xXf1xd84bxX3xX83xX1xXcfxXdxX3xXexXd3xX3xX7dxb487xX3xXeexX20xX3xX1xX46xX20xX1xX3xX7x10612xX13cxX3xX83xX1xXcfxXdxX3xXexXd3xX3xX33xX2cxX3xX4xX6xX20xX13cxX3xX5xb78fxX20xX1xX3xX33xX14xXexX3xX33xX2cxX3xX4xX6xX20xX3xXf1x1203bxX3xXexX18xX19xX3xX1bxXdxX6xX19xX3xXf1xXd3xXdxX3xX7dx10c03xXdxX3xXfexX20xX1bxX3xX37xX1bxX22xX23xX110xX20xX3xX37xX1bxd5e0xX4xX3xX12exX6xXdxX3xX106xX7xXdxX20xX1xX3xX20xb54fxX19xX3xX2xeb1dxX90xX8dxX11exX13cxX3xX20xX1bxX22xX23xX24xX20xX3xX27xX1xX29xX3xXexX2cxX4xX1xX3xX30xX23xX3xX33xX6xX20xX3xX37xX1xX39xX20xX3xX3cxX39xX20xX3xXexX41xX20xX1xX3xX13xX46xX20xX1xX3xXcxX1xX22xX4dxX20xX3xX7dxXf3xX3xXexXb8xXdxX3xXaxX11cxXdxX3xXbxX1xX18xX19xX3xXe3xX22xX23xX3xXf1xX2cxX20xX1xX3xX7dxXf3xX3xXe3xX22xXb4xX20xX3xX5xc770xX13cxX3xX7x1137dxX3xX3cxX16fxX20xX1bxX3xXexd318xXdxX3xX7xXb4xX20xX3xX37xX1xX234xX3xX20x13080xX1aexX4xX3xX1bxX39xX23xX3xXexX1x103cexXexX3xXexX1xX60xXeexXexX13cxX3xX5xX164xX20xX1bxX3xXbxX1xd989xX72xXaxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX60xX3cxX23xXaxX12xXcxX6bxX60xX20xX1bxX3xXexXd3xXdxX3xX20xX1bxX234xX23xX3xX2xX8fxX50xX8dxX13cxX3xX27xXe1xX3xXe3xX22xX6xX20xX3xX27xXb4xX20xX1xX3xX7xXeexXexX3xXf1xXdxXf3xX22xX3xXexX6bxX6xX3xX13xXb8xX3xX27xXfexX20xX1bxX3xX6xX20xX3xXf1xX164xX3xX83xX1xXcfxXdxX3xXexXd3xX3xX7dxX16fxX3xXeexX20xX3xX1xX46xX20xX1xX3xX7xX17axX13cxX3xX83xX1xXcfxXdxX3xXexXd3xX3xX33xX2cxX3xX4xX6xX20xX13cxX3xX5xX18exX20xX1xX3xX33xX14xXexX3xX33xX2cxX3xX4xX6xX20xX3xXf1xX19exX3xXexX18xX19xX3xX1bxXdxX6xX19xX3xXf1xXd3xXdxX3xX7dxX1aexXdxX3xX99xX3xX20xX1bxX240xd334xXdxX3xX83xX1xXeexX4xX3xX1bxd490xX19xX10axX3xXfexX20xX1bxX3x13101xX240xXe1xX20xX1bxX3xX11cxX1ccxX20xX3xX12exXb4xXdxX3xX106xX7xXdxX20xX1xX3xX20xX1bxX234xX23xX3xX2xX50xX1d0xX50xX2xX1d0xX90xX8fxX11exX13cxX3xX20xX1bxX22xX23xX24xX20xX3xcca8xX1x12476xX3xX27xX1xX29xX3xXexX2cxX4xX1xX3xX30xX23xX3xX33xX6xX20xX3xX37xX1xX39xX20xX3xX3cxX39xX20xX3xXexX41xX20xX1xX3xX13xX46xX20xX1xX3xXcxX1xX22xX4dxX20xd331xX3xXfexX20xX1bxX3xX12exX309xX3xX311xX39xX19xX3xX106xX7xXdxX20xX1xX3xX20xX1bxX234xX23xX3xX2xX8fxX50xX2xX8fxX50xX2xX1d0xX90xX8fxX11exX13cxX3xX20xX1bxX22xX23xX24xX20xX3x12b7bxXdxXeexX19xX3xXf1xXd3xX4xX3xfbdaxXcfxX3xXcxX234xXdxX3xX20xX1bxX22xX23xX24xX20xX3xX7dxX234xX3xce5exXfexXdxX3xXexX6bxX240xX300xX20xX1bxX3xXexX41xX20xX1xX3xX13xX46xX20xX1xX3xXcxX1xX22xX4dxX20xX368xX3xXb8xX20xX1bxX3xX311xX24xX3xX37xX1bxX22xX23xX110xX20xX3xXcxX1xX6xX20xX1xX3xXaexX6xX20xX1xX3xX106xX7xXdxX20xX1xX3xX20xX1bxX234xX23xX3xX8dxX8fxX50xX9axX50xX2xX1d0xX98xX8fxX11exX13cxX3xX20xX1bxX22xX23xX24xX20xX3xX33cxX1xX33exX3xX394xXdxXeexX19xX3xXf1xXd3xX4xX3xX39dxXcfxX3xXcxX234xXdxX3xX20xX1bxX22xX23xX24xX20xX3xX7dxX234xX3xX3aexXfexXdxX3xXexX6bxX240xX300xX20xX1bxX3xXexX41xX20xX1xX3xX13xX46xX20xX1xX3xXcxX1xX22xX4dxX20xX3xX7dxX234xX3xXfexX20xX1bxX3xX37xX1bxXfexX3xX12exXdxbfbdxX22xX3xXcxX60xX234xX20xX3xX106xX7xXdxX20xX1xX3xX20xX1bxX234xX23xX3xX99xX50xX2xX8dxX50xX2xX1d0xX9axX9axX11exX13cxX3xX33cxX1xX33exX3xX394xXdxXeexX19xX3xXf1xXd3xX4xX3xX39dxXcfxX3xXcxX234xXdxX3xX4xX1xX25bxX20xX1xX3xXexX41xX20xX1xX3xX13xX46xX20xX1xX3xXcxX1xX22xX4dxX20xX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX60xX3cxX23xXaxX12xXcxX24axXexX3xX4xXb4xX3xX4xXeexX4xX3xXe3xX22xX23xX447xXexX3xXf1xX2cxX20xX1xX3xX83xX1xXcfxXdxX3xXexXd3xX3xX20xX234xX23xX3xXf1xX164xX3xXf1xX240x10131xX4xX3xX11cxXdxX18exX20xX3x12157xXdxX19exX19xX3xX7xXeexXexX3xX37xX1xX39xX20xX3xX3cxX39xX20xX3xXcxXd3xXdxX3xX4xX6xX60xX3xXbxX1xX24xX3xX4xX1xX22x1270cxX20xX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX60xX3cxX23xXaxX12xX27xXb4xX3xX96xX3xX33xX2cxX3xX4xX6xX20xX3xX20xX33exXdxX3xXexX6bxX24xX20xX3xXf1xXf3xX22xX3xX33xX2cxX3xX83xX1xXcfxXdxX3xXexXd3xX3xX7dxXf3xX3xXexXb8xXdxX3xc98axX11cxXdxX3xXbxX1xX18xX19xX3xXe3xX22xX23xX3xXf1xX2cxX20xX1xX3xX7dxXf3xX3xXe3xX22xXb4xX20xX3xX5xX228xX13cxX3xX7xX22cxX3xX3cxX16fxX20xX1bxX3xXexX234xXdxX3xX7xXb4xX20xX3xX37xX1xX234xX3xX20xX240xX1aexX4xX3xX1bxX39xX23xX3xXexX1xX24axXexX3xXexX1xX60xXeexXexX13cxX3xX5xX164xX20xX1bxX3xXbxX1xX25bxX13cxXaxX3xXe3xX22xX23xX3xXf1xX2cxX20xX1xX3xXexX18xXdxX3xX83xX1xX60xXb4xX20xX3xXa2xX13cxX3xX14fxXdxXf3xX22xX3xX8dxX2xX1d0xX3xX13xXb8xX3xX5xX22xX4dxXexX3xX12exX46xX20xX1xX3xX7xX17axX3xX20xX1ccxX19xX3xX8dxX8fxX2xX96xX13cxX3xXd9xXb4xX23xX3xX6bxX6xX3xXexX18xXdxX3xXaexX17axX3xXeexX20xX3xX4d4xX1xX22xX3xXexX1xX240xXe1xX20xX1bxX3xX19xX18xXdxX3xX3cxX2cxX4xX1xX3xX7dxX16fxX3xX7dxX234xX3xX3cxX39xX20xX3xX4xX240xX3xXcxX39xX20xX3xX11cxXdxX18exXexX3xX33cxX1xXeexXexX3xX8dxX3xX106xXa2xX3xX5xXfexX3xXf1xX24axXexX3xX7xXd3xX3xX2xX98xX13cxX2xX1d0xX13cxX8dxX8fxX11exX13cxX3xXexX1xX22xXb8xX4xX3xXe3xX22x1284fxX3xXf1xX24axXexX3xX1xX6xXdxX3xX33xX24xX20xX3xXf1xX240xX300xX20xX1bxX3xX9axX8fxX90xX13xX3xX106xX20xX6xX23xX3xX5xX234xX3xXf1xX240xX300xX20xX1bxX3xX11cxb7aexX3xX37xX1bxX22xX23xX24xX20xX3xX394xXdxXeexXbxX13cxX3xX37xX1bxX22xX23xX110xX20xX3xXcxX1xXfexX20xX1bxX11exX3xXbxX1xX240xX300xX20xX1bxX3xX33cxX1x11d03xX3xX12exX234xXdxX13cxX3xXexX1xX234xX20xX1xX3xXbxX1xXd3xX3xX33cxX1xX6xX20xX3xXcxX1xXdxX447xXexX13cxX3xXexX41xX20xX1xX3xX13xX46xX20xX1xX3xXcxX1xX22xX4dxX20xX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX60xX3cxX23xXaxX12xXcxX6bxX240xX1aexX4xX3xXf1xX33exX13cxX3xX20xX1bxX234xX23xX3xXa2xX50xX96xX50xX8dxX8fxX8dxX2xX13cxX3xX27xXe1xX3xXe3xX22xX6xX20xX3xX27xXb4xX20xX1xX3xX7xXeexXexX3xXf1xXdxXf3xX22xX3xXexX6bxX6xX3xX13xXb8xX3xX27xXfexX20xX1bxX3xX6xX20xX3xXexX1xX17axX4xX3xX1xXdxX18exX20xX3xXe3xX22xX23xX447xXexX3xXf1xX2cxX20xX1xX3xX4xX29xX6xX3xXcxX1xX29xX3xXexX6bxX240xXcfxX20xX1bxX3xX27xXe1xX3xXe3xX22xX6xX20xX3xX27xXb4xX20xX1xX3xX7xXeexXexX3xXf1xXdxXf3xX22xX3xXexX6bxX6xX3xX13xXb8xX3xX27xXfexX20xX1bxX3xX6xX20xX3xX7dxX234xX3xXbxX1xX39xX20xX3xX4xXfexX20xX1bxX3xX1bxXdxXb4xXdxX3xXe3xX22xX23xX447xXexX3xX20xX1bxX22xX309xX20xX3xXexXdxX20xX3xX7dxXf3xX3xXexXb8xXdxX3xXbxX1xX18xX19xX3xXexX18xXdxX3xX1d0xX3xX3cxX17axX3xXeexX20xX3xXf1xX24axXexX3xXf1xX6xXdxX3xXf1xc51cxX22xX3xXexX240xX3xX20xX1xX234xX3xXcfxX3xXexX6bxX24xX20xX3xXf1xX2cxX6xX3xX33xX234xX20xX3xXexX41xX20xX1xX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX60xX3cxX23xXaxX12xXcxX6bxX60xX20xX1bxX3xXe3xX22xXeexX3xXexX6bxX46xX20xX1xX3xXd9xXeexX4xX3xX19xXdxX20xX1xX13cxX3xX33xX240xX1aexX4xX3xXf1xX77fxX22xX3xX4xXe1xX3xXe3xX22xX6xX20xX3xXf1xXdxXf3xX22xX3xXexX6bxX6xX3xX5xX234xX19xX3xX6bxX64dxX3xX96xX3xXf1xXd3xXdxX3xXexX240xX4ccxX20xX1bxX3xX20xX24xX22xX3xXexX6bxX24xX20xX3xXf1xX29xX3xX23xX447xX22xX3xXexXd3xX3xX4xX24axX22xX3xXexX1xX234xX20xX1xX3xXexXb8xXdxX3xXaxX11cxXdxX3xXbxX1xX18xX19xX3xXe3xX22xX23xX3xXf1xX2cxX20xX1xX3xX7dxXf3xX3xXe3xX22xXb4xX20xX3xX5xX228xX13cxX3xX7xX22cxX3xX3cxX16fxX20xX1bxX3xXf1xX24axXexX3xXf1xX6xXdxX3xX20xX1xX234xX3xX20xX240xX1aexX4xX3xX1bxX39xX23xX3xXexX1xX24axXexX3xXexX1xX60xXeexXexX13cxX3xX5xX164xX20xX1bxX3xXbxX1xX25bxXaxX72xX72xX72xX50xX72xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39dxX60xX22xX6bxX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX60xX3xXcxXcxX11bxX11cxX37xX0xX50xXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long