Cập nhật:  GMT+7
d731x10ac5x1358cx142fdx15927xe78bx10e2exe844x1369bxX7x15746x114edx14a41x15e8cx12a40x132c1xX5x12664xXaxf2f1x13f3axX1xf0c6xXdxX3xXex127acxX3xX1xf0fdxfd95xX1xX3xX7x1463fxX3xf268x1151exX3x15494xXdxde4ex13879xX3xXexX1xXdxX3xX4xX6x1517dxX3x161f1x1484dxXexX3xXexX1x11ddax1228axX1dx10e01xX3xXex140b2xXdxX3xdc90x167f8xX3x1653dxXdxX6xX1dxX3cxX0x117e2xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX42xX10xX6xfbbdxXaxX12x13573xX3cxX43x138dbxX3xX2x12e8exX4bx163c5x13b79xX3x15014x166b0xX1dxX3cxX3xXexX1x1482bxX1dxX3cxX3xXexXdxX1dxX3xX26xXdx167d3xX1dxX3xXex15076xX3xe536x133bcxX3xX6bxX72xX1dxX3cxX3xX6xX1dxX3xffdbxX6xX3xXexX1xX72xX1dxX3cxX3xX33x1133cxX31xX3xX4xX1xX31xX3xX33xXdx1242axXexX69xX3xX6bx15b00xX3x14596xee4exX6xX1dxX3x1107dxX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3xX26xXdx16393xXa8xX3xXexX8dxX6xX69xX3xX6bxX72xX1dxX3cxX3xX6xX1dxX3xXex129d2xX1dxX1xX3xX42xX43xX3xX45xXdxX6xX1dxX3cxX3xX26x15576xX3xX8dxX6xX3x1215bxXa8xX63xXa0xXexX3xX26x15d70xX1dxX1xX3x10c41xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX1xX1cxX1dxX1xX3xX7xX21xX3xX23xXb6xX3xXexX83xXdxX3x15792x10cd5x13c2axXdxX3xX5dxX24xX1dxX3cxX3xX4xX1xdb49xX4xX3xX23xX24xX69xX3xXa7xXa8xX63xXb6xX1dxX3xX1xX3fxX1dxX3xXexX8dxX31xX1dxX3cxX3xXe5xX1xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX43xX1dxX1xX3xX4xX72xX1dxX3cxX3xX23xX24x16510xX3xX26xX28xX3xX26xXdxXb6xXa8xX3xXexX8dxX6xX69xX3xX5xX43xX29xX3xX8dx13bbfxX3xX5xXdxf95exX1dxX3xXa7xXa8xX6xX1dxX3xX26xXa0xX1dxX3xX23xX24xX3xXe5xXa0xXexX3xXa7xXa8x10a79xX3xX26xXdxX28xX29xX3xXexX1xXdxX3xX33xX34xXexX3xXexX1xX39xX3axX1dxX3cxX3xXexX3fxXdxX3xX42xX83xXdxX3xX26x15dabxX1dxX3cxX3xXexX1xXdxX3xXcxX8dxXa8xX1dxX3cxX3xX1x162a6xX4xX3xXbxX1xX6cxX3xXexX1xX72xX1dxX3cxX3xXdaxXa8xX19xX4xX3xX3cxXdxX6xX3x111ecx105b6xX2x100f1xX3xXexXc7xX1dxX1xX3xX42xX43xX3xX45xXdxX6xX1dxX3cx133a2xX0xX4bxXbxX12xX0xXexX6xX33xX5xX10xX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxX29xX6xX8dxX3cxXdxX1dx1408cxX1a4xXbx1257bxX3xX6xXa8xXexX31xXaxX12xX0xXexX8dxX12xX0xXexX5dxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX31xX5dxX63xXaxX12xX0xXdxX29xX3cxX3xX6xX5xXexX9xXaxXaxX3xX7xX8dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1cfxX4bxX4bx112d4xX20bxX20bxX1b6xX5dxX6xX1dxX3cxX4xX31xX1dxX3cxX7xX6xX1dxX1b6xX23xX1dxX4bx13a79xXacxXcxXacxX4bxX1a5xX4bxX1a4xX1a5xX2xX1a7xX4bxX1a5xX68xX4bxX1xX31xXbxX33xX6xX31x11255x12e6exX1a4xX1a5x162f1x13f2exX1a5xX237xX233xddbbxX237xX66xX238xX1a7xX1b6x142e1xXbxX3cxXaxX3xX20bxXdxX5dxXexX1xX9xXaxX23cxX1a5xX1a5xXbxX1d2xXaxX3xX4bxX12xX0xXbxX12xX6bxX24xX4xX3xXexX8dxX39xX15xX1dxX3cxX3xX6bxX24xX4xX3xXdaxXa8xX160xX1dxX3xX5xf45cxX3xX4xX1xX34xXexX3xX5xX39xXfexX1dxX3cxX3x10358xX82xX83xX3xX45xXdxX97xX31xX3xX5dxX24xX4xX3xX23xX43xX3xf470xX43xX31xX3xXexX3fxX31xfa6bxX0xX4bxXbxX12x13305xX6xXdxX3x16663x142d8xX1dxX3xXcxX8dxXdxX1dxX1xX3xXexX1xX72xX1dxX3cxX3xXexXdxX1dxX3xX4xX1xX31xX3xX33xX97xX31xX3xX4xX1x138f0xX3xXexX3fxXdxX3xX33xXa8xX6cxXdxX3xX1xX18exXbxX3xX33xX97xX31xX1b6xX0xX4bxXbxX12xX0xX4bxXexX5dxX12xX0xX4bxXexX8dxX12xX0xX4bxXexX6xX33xX5xX10xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX31xX5dxX63xXaxX12xXcxX1xX10xX31xX3xXexX1xX72xX1dxX3cxX3xX33xX97xX31xX69xX3xX1dxX3cxX43xX63xX3xX2xX2xX4bxX68xX4bxX1a4xX1a5xX2xX1a7xX69xX3xXe5xXa0xXexX3xXa7xXa8xX160xX3xX26xXdxX28xX29xX3xXexX1xXdxX3xXcxX8dxXa8xX1dxX3cxX3xX1xX18exX4xX3xXbxX1xX6cxX3xXexX1xX72xX1dxX3cxX3xXdaxXa8xX19xX4xX3xX3cxXdxX6xX3xX1dxX29dxX29xX3xX1a4xX1a5xX2xX1a7xX3xX26xX39xXfexX4xX3xX4xX72xX1dxX3cxX3xX33xX19xX3xX4xX1xX2baxX1dxX1xX3xXexX1xX108xX4xX1b6xX3xXdaxXa8xX6xX3xXexX1xX72xX1dxX3cxX3xXexXdxX1dxX3xXbxX1xX160xX1dxX3xX97xX1dxX1xX3xX1dxX3cxX1xXdxX3xX1dxX3cxX3axX3xX23xXb6xX3xX26xXdxX28xX29xX3xXexX1xXdxX3xX4x11529xX3xX33xX34xXexX3xXexX1xX39xX3axX1dxX3cxX3xXexX3fxXdxX3xX42xX43xX3xX45xXdxX6xX1dxX3cxX69xX3xX1dxX3cxX43xX63xX3xX2xX233xX4bxX68xX4bxX1a4xX1a5xX2xX1a7xX69xX3xX82xX6xX1dxX3xX6bxX1xXc7xX3xX26xX3fxX31xX3xXexX1xXdxX3xXcxX8dxXa8xX1dxX3cxX3xX1xX18exX4xX3xXbxX1xX6cxX3xXexX1xX72xX1dxX3cxX3xXdaxXa8xX19xX4xX3xX3cxXdxX6xX3xX26xXd5xX3xX33xX6xX1dxX3xX1xX43xX1dxX1xX3xXdaxXa8xX63xXa0xXexX3xX26xXe1xX1dxX1xX3xX7xX19xX3xX1a4xX23cxX66xX233xX4bxXdaxX28cxX234xX82xX45xX21ex11cf7xX28cxXcxX3xX23xXb6xX3xX23xXdxX7cxX4xX3xXexX1xX43xX1dxX1xX3xX5xe468xXbxX3xXexX6cxX3xX4xX72xX1dxX3cxX3xXexX97xX4xX3xX4xeb2fxX6xX3xX82xX6xX1dxX3xX6bxX1xXc7xX3xX26xX3fxX31xX3xXexX1xXdxX3xXcxX8dxXa8xX1dxX3cxX3xX1xX18exX4xX3xXbxX1xX6cxX3xXexX1xX72xX1dxX3cxX3xXdaxXa8xX19xX4xX3xX3cxXdxX6xX1b6xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX31xX5dxX63xXaxX12xX13xXa0xXexX3xXa7xXa8xX160xX3xXe5xXdxX28xX29xX3xXexX8dxX6xX69xX3xX8dxX43xX3xX7xX31xX97xXexX69xX3xX4xX1xX34xX29xX3xXexX1xe81dxX29xX3xX26xXe1xX1dxX1xX3xX4xX1xX31xX3xXexX1xX34xX63xX3xX4xX391xX3xX2xX2xX238xX3xXexX1xX2baxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX23xff27xXdxX3xX1xXa5xX1dxX3xX233xX233xX1a5xX3xX33xX43xXdxX3xXexX1xXdxX69xX3xX4xX391xX3xXexX6cxX1dxX3cxX3xX26xXdxX28xX29xX3xX4xX72xX1dxX3cxX3xX33xX19xX3xX4xX1xX14bxX1dxX1xX3xX5xX7cxX4xX1xX3xX1xXa5xX1dxX3xX2xX69xX1a5xX3xX26xXdxX28xX29xX3xX7xX31xX3xX23xX4baxXdxX3xX26xXdxX28xX29xX3xX4xX1xX34xX29xX3xXexX1xX498xX29xX3xX26xXe1xX1dxX1xX1b6xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX82xX31xX5dxX63xXaxX12xe361x10c7bxXexX3xXexX1xX34xX63xX3xX4xX391xX3xX5dxX34xXa8xX3xX1xXdxX7cxXa8xX3xX23xXdxX3xXbxX1xX3fxX29xX3xXbxX1xX97xXbxX3xX5xXa8xX421xXexX69xX3xX26xX39xXfexX4xX3xX7xX21xX3xX1xX39xX4baxX1dxX3cxX3xX5dx11db8xX1dxX69xX3xX4xX1xXc7xX3xX26xX3fxX31xX3xX4xX431xX6xX3xXcxX6cxX1dxX3cxX3xX4xX24xX4xX3xXacxX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3x15ffdxX3xX82xX83xX3xX6bxX72xX1dxX3cxX3xX6xX1dxX69xX3xX1dxX3cxX43xX63xX3xX2xX66xX4bxX68xX4bxX1a4xX1a5xX2xX1a7xX69xX3xX4xX29dxX1dxX3xX4xX108xX3xX28cxXdxXb6xXa8xX3xX233x138e9xX69xX3xX28cxXdxXb6xXa8xX3xX2xX238xX233xX69xX3xX13xX1xX31xX160xX1dxX3xX2xX3xX28cxXdxXb6xXa8xX3xX2xX23cxX233xX69xX3xX28cxXdxXb6xXa8xX3xX2xX23cxX238xX3xX82xX83xX3xX5xXa8xX421xXexX3xXcxX19xX3xXexX24xX1dxX3cxX3xX42xX1cxX1dxX1xX3xX7xX21xX69xX3xX6bxXa5xX3xXa7xXa8xX6xX1dxX3xXacxX1dxX3xX1dxXdxX1dxX1xX3xX26xXdxXb6xXa8xX3xXexX8dxX6xX69xX3xX6bxX72xX1dxX3cxX3xX6xX1dxX3xXexXc7xX1dxX1xX3xX42xX43xX3xX45xXdxX6xX1dxX3cxX3xX26xXd5xX3xX8dxX6xX3xXdaxXa8xX63xXa0xXexX3xX26xXe1xX1dxX1xX3xX7xX19xX3xX1a5xX1a4xX4bxXdaxX28cxX13xXcxX29cxXacxX3xXe5xX1xX15xXdxX3xXexX19xX3xX1xX1cxX1dxX1xX3xX7xX21xX3xX23xXb6xX3xXexX83xXdxX3xXfcxXfdxXfexXdxX3xX5dxX24xX1dxX3cxX3xX4xX1xX108xX4xX3xX23xX24xX69xX3xXa7xXa8xX63xXb6xX1dxX3xX1xX3fxX1dxX3xXexX8dxX31xX1dxX3cxX3xXe5xX1xXdxX3xXexX1xXdxX3xX1xX43xX1dxX1xX3xX4xX72xX1dxX3cxX3xX23xX24xX133xX3xXa7xXa8xX63xX3xX26xXe1xX1dxX1xX3xXexX3fxXdxX3xX28cxXdxXb6xXa8xX3xX233xX23cxX5aexX3xX82xX83xX3xX5xXa8xX421xXexX3xX42xX1cxX1dxX1xX3xX7xX21xX3xX26xX28xX3xX26xXdxXb6xXa8xX3xXexX8dxX6xX69xX3xX5xX43xX29xX3xX8dxX147xX3xXexX1xX10xX31xX3xX26x124a5xX1dxX3cxX3xXa7xXa8xX63xX3xX26xXe1xX1dxX1xX3xX4xX431xX6xX3xXbxX1xX97xXbxX3xX5xXa8xX421xXexX1b6xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXacxXa8xXexX1xX31xX8dxXaxX12xXcxX1xX10xX31xX3xXcxXcxX52bxX29cxX60xX0xX4bxXbxX12

Theo TTXVN

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin liên quan

Gợi ý

Tin địa phương

Xem thêm Thành phố Việt Trì

Thời tiết

POWERED BY
Việt Long